Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 - Nguyễn Văn Hiệp

11.373 Aufrufe

Veröffentlicht am

Download tại
http://share-connect.blogspot.com/2015/05/huong-dan-do-an-mon-hoc-be-tong-cot-thep-1.html

Tên Ebook: Hướng dẫn Đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có Bản dầm theo TCXDVN 356:2005. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp. Định dạng: PDF. Số trang: 108 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM. Năm phát hành: Tái bản lần 1, có sửa chữa năm 2007

Veröffentlicht in: Bildung
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • http://www.mediafire.com/file/ooa3q2vnzlcnigz/so+do+4x5.xls
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • http://www.mediafire.com/file/dscugd2jlp9r24b/BE+TONG+1+%28+SO+DO+3X4%29.xls
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 - Nguyễn Văn Hiệp

 1. 1. ĐẠI Học Quốc GIA THÀNH PHÔ' HỖ` CHÍ MINH TRƯỞNG ĐẠI Hoc BÁCH KHOA Nguyễn Văn Hiệp HƯỞNG DẪN Đô, ÁN MÔN HỌC BỀTÔNG CỐT TH`ÉP 1 À Ộ SÀN SƯỜN T0À N KHÔI có BẮN DÂM (Tái bản lẩn thứ nhẩt,”có sửa°ehữa) THEO TCXDVN 3565:2005 NI-IÀ XUẨT BẬN ỌẠI, HỌC QUỐC GIA Ạ TIIÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH - 2007
 2. 2. MỤC LỤC LỜI NÓI ÐÂU HƯỚNG DẪN Đồ AN "SẢN SƯỜN TOÀN KHỐI CỎ BẨN DÂM” I. Mục đích và yêu cẩu của việc làm đồ án II. Các bước trong thiết kể III. Những Vấn để cẩn lửu y' A. THIẾT KẾ BẢN I. Sơ đổ tính và nhịp tính toán của bản II. Xác định tải trọng tác dụng III. Xác định nội lực IV. Tính toán cốt thép V. BỎ, trí CÔIÍ'. thép điển hình VI. thống kê Cốt thép bản B. TỈNH DẦM PHỤ I. Sơ đổ tính toán và mục đích tính toán II. Xác định tải trợng . III. Vẽ biểu dố momen và lực cắt IV. Tính toán Acổt thép dọc Ạ V. Tính cốt đai và cốt xiên cho dấm phụ C. TÍNỊ-I TOẢN DĂM CHÍNH I. Sơ đồ tílẩh toán ~ nhịpẵtính toán II. 'I`Ính tải trọng III. Vẽ bíểu đổ bao M và bao Q IV. 'I`Ính cốt; thép dọc V. Tính cốt đai và cốt xìêrị “cho chínhầ Ê0 QRÌQQ Ù 10 11 12 là 13 14 14 14 15 16 .18 21,. 21 22 22 25 26
 3. 3. D. CẨU TẠO CỐT THÉP TRONG DÂM PHỤ, DÂM CHÍNH 28 E. VỀ BIỂU ĐỐ VẬT LIỆU I ` ạl G. .BẢN VỀ Ạ ` 35 H. PHẤN MỞ RỘNG CỦA ĐỐ ÁN T 37 I. Sàn sườn toàn khổi c`ó bản kê 4 cạnh ` 37 II. Xác định mặt bằng kết cấu sàn Ỉ 38 III. Tính toán sàn bản kê 4 cạnh ` 39 IV. '1'ính dằm đỡ, sàn bản kê 4 cạnh Ì ' 42 I. VĨ DỤ BĂNG SỐ TÍNH TOÁN BÀN, DÂM PHỤ VÀ DÂM CHÍNH 51 I. Đẩu để A T 51 II. Tính bản T 52 III. 'I`ính dầm phụ Ạ ' Ạ 56 Iv. Tính đầm chính . I 68 V. Bảng kê vật liệu ` V I 75 J. PHÂN PHỤ LỤC ' v 86, TẢI LIỆU THAM KHẢO 107
 4. 4. Lời nỏi đầu Năm 1983, Bộ môn Công trình - Khoa Kỹ thuật Xây dụng của Trưởng Ðại học Bách khoa TP ẸCM đã bíên Soạn Dà phát hành ặuyển HƯỜNG DẪN ĐỔ ÁN MÔN HỌC BẺTỎNG ỔỐT THÉP, nội dung là thiê”t kê' một mặt bằng kết câ'u gồm sàn và sườn (dầm) toàn khôlí, có bản làm Uìệc`hỉểuv dầm trên tiêu chuđ`n TCXD 41.70. Tài liệu đã được lưu hành rộng rãí không chĩ trong sinh Uiẽn theo học ngành xdy dựng tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM, mà còn được dàng để tham khảo cho nhiều kỹ Sư, lilli tính toán thực tế các công trình ddn dụng. _ ề Ðê'n nay, tiêu chuẩn tinh toán kêĩ cẩu Bêtông cốt thép đã được sủa. đổi nhiều [TCXÙVN 856:2005) Uà nhu cáu thực tiễn Của công tác phát triển đỏi hỏi phải có những sự chính lý nội dung nhất định. D0 đó, mực dủ trong quá trình hội nhập, hiện đại hỏa, hàng loạt những tiêu chuẫn của các nước tìẽn` tiển đã và đang du nhập Uào, tiêu cíluđn TCXDVN 356.'2005 cũng đang được nghiên cửu sứa đổi cho phù hợp, cllủng tỏi Uẩn mạnh dợn phát hành tài liệu này. HƯỚNG DẪN ĐỐ ÁN MÔN HỌC BETỘNG CỐT THÉP 1 - SÀN BẺTỎNG CỐT THÉP `TOẢN KHỐI IUỄU SƯƠN CỎ BẮN DẦM sẽ phục uụ cho việc học tập của sínha Uỉên các ngành xdy dựng, kiến trúc, và cũng có thể dủng làm tài liệu tham khảo giúp ích cho các kỷ Bư xdy dựng trong quá trình công túc thiểt Ìeêl thì công. Chủng tỏi xin chún thành căm ơn các cán bộ giáng dạy của Bộ món Công trình - Khoa Kỹ thúật Xdy dựng, đợc biệt là có Nguyẽnh Thị Mỹ Thủy đã đỏng góp nhiều ý kiển cho việc bíên soạn. Xin chan thành cảm ơn tháy PGS-TS Huỳrzh Chánh Thiên đã đọc và cho những nhân xét quý báTu. D0 trình độ có hạn, chắc chăn ràng quyển sách này còn nhiều thiểu sót, rốt mong các đống nghiệp, các bạn đọc góp ỷ, phê bĩnh. Địa chỉ liên hệ: Bộ ừlôn Công trình - Khoa Kỹ thuật Xây dęũig Trưò71g Đại học Bách khoa - Đại học Quỏồ gia TP HCM 268 Lý Thường Kiệt Q.10 4 ĐT: (08) 8 650 714. TS Nguyển Văn Hìệp

×