Lektion: Mentala träningsmetoder del 2

ngbib
MENTALA
TRÄNINGSMETODER
Informationsattack, del 2
Mental träning, vt 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
IDAG
REPETITION OCH FÖRDJUPNING
• Sökstrategi
• Tips & tricks
• Källkritik
• Exempel på källor
• Exempel på sökningar
SÖKSTRATEGI
SÖKSTRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera begrepp
och formulera sökord (svenska och
engelska)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Sammanfatta och dra slutsatser
TIPS & TRICKS
• Testa olika ord (synonymer och
närliggande ord, t.ex. ”idrottspsykologi” /
”mental träning” respektive ”mental hälsa” /
”psykisk hälsa”)
• Gör breda sökningar (t.ex. mental*
träning*)
• Gör smala sökningar (t.ex. ”mentala
träningsmetoder”)
• Använd kortkommandon (t.ex. CTRL+F)
• Dokumentera dina sökningar & källor
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
BEGREPP
• Ne.se
ÖVERBLICK
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
BEGREPP
• Britannica School
ÖVERBLICK
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
• Sveriges Radio
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
• Modern psykologi
• Psykologtidningen
• Illustrerad vetenskap
• Psychology Today
MEDIA
ÖVERBLICK
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Visst
kan du
logga
in?
• Gå vidare från nyheterna till
primärkällorna
ANVÄNDA MEDIA
ÖVERBLICK OCH
FÖRDJUPNING
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
MEDIA
ÖVERBLICK
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
• Sveriges Radio
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
• Modern psykologi
• Psykologtidningen
• Illustrerad vetenskap
• Psychology Today
BÖCKER
• Referensverk,
exemplet arbetsminne
ÖVERBLICK
BÖCKER
FÖRDJUPNING
FORSKNING
• Forskningsnyheter på forskning.se
• Universitet & högskolor, t.ex.
Halmstad, Umeå och GIH
• DiVA & Swepub: öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
FÖRDJUPNING
POPULÄRVETENSK
AP
”
populärvetenskap, i vidaste mening all
vetenskaplig information som inte riktar sig till
fackmän på det behandlade området.
ne.se
FÖRDJUPNING
ORGANISATIONER
& MYNDIGHETER
• Publikationer, rapporter etc.
• Svensk idrottspsykologisk förening
• Riksidrottsförbundet
• Folkhälsomyndigheten
FÖRDJUPNING
SAMMANFATTNING
• Samla dina kunskaper i ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp och formulera sökord
(uppslagsverk)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
Använd flera olika källor (tidningar,
tidskrifter, böcker, forskning,
organisationer)
• Dokumentera dina sökningar under
hela processen
Kom ihåg att vara
källkritisk!
BIBLIOTEKARIER =
INFORMATIONSSPECIALISTER
1 von 18

Más contenido relacionado

Similar a Lektion: Mentala träningsmetoder del 2

Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
28 views25 Folien

Lektion: Mentala träningsmetoder del 2