Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx

 1. KRIMINOLOGI: KÄLLOR OM BROTTSOFFER Informationsattack Individuellt val, Kriminologi, ht 2022 Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 2. SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier som gärna ger enskild handledning i informationssökning, källkritik och källhantering (referenser)
 3. KÄLLKRITIK • Äkthet Är källan det den utger sig för att vara? • Aktualitet När tillkom källan? • Beroende Vilka källor har källan? Finns det andra, oberoende källor som säger samma sak? • Tendens Är källan vinklad?
 4. KÄLLTILLIT! • Det räcker inte att hitta källor att vara kritisk till – meningen med sökprocessen är att hitta relevanta och trovärdiga källor • Vilka källor litar du på – och varför?
 5. INFOSÖK: GÅ VIDARE • Fastna inte i Google! Börja gärna där – men gå vidare.
 6. INFOSÖK: HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? sexualbrott – sexuella övergrepp – sexuellt utnyttjande eller rån – personrån – fickstöld • Närliggande ord och synonymer? Gammalt eller nytt begrepp? Brottsoffer, brottsutsatt, utsatt för brott kvinnomisshandel – våld i nära relationer eller hbtqi+, hbt, hbtq, hbtqi, hbtq+ etc. (Tips: hbt*) • Vinklade och värderande ord. T.ex. prostitution – sexarbete
 7. INFOSÖK: VILKA ORD ANVÄNDS? • Olika ord används i olika sammanhang • Lagbokens begrepp kan vara andra än de som förekommer i debatten, i rapporter etc. T.ex. • våld i nära relationer – flera olika brott i lagboken • näthat – samlingsbegrepp som kan handla om olika typer av brott
 8. DOKUMENTERA DIN SÖKNING • Vilka sökord har du använt? • Vilka träffar fick du? • Webbplatser du undersökt?
 9. NAVIGERA I TEXT: TIPS & TRICKS • Innehållsförteckning, sakregister • Sök med Ctrl + F • Sammanfattning / Abstract • Referenser – kedjesökning
 10. ÖVERSIKT OCH FÖRDJUPNING: BÖCKER • Olika böcker på olika nivåer, för olika målgrupper • Allmänna eller specifika
 11. ÖVERSIKT OCH FÖRDJUPNING: MYNDIGHETER • Polisen • Brottsoffermyndigheten • BRÅ (inklusive NTU) • Åklagarmyndigheten Ofta finns det inte bara en myndighet som arbetar med en fråga, utan flera olika myndigheter som samverkar och hänvisar till varandra Riksdagen.se t.ex. Statens offentliga utredningar (SOU)
 12. FÖRDJUPA: ORGANISATIONER • Brottsofferjouren • Kvinnojourer, t.ex. Unizon eller Roks • RFSL • BRIS • ECPAT Lobbying? Vinklad information?
 13. FÖRDJUPA: FORSKNING • Kunskapscentrum som arbetar på regeringens uppdrag, t.ex. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Barnafrid • DiVA och Swepub för forskning och uppsatser från svenska lärosäten (vissa träffar i fulltext, andra inte)
 14. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller uppsatser.se • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Använd referenslistan och sök själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 15. SÖKEXEMPEL • DiVA Begränsa till fulltext Både uppsatser och forskning • NKC:s kunskapsbank Rapporter, ämnesguider, kunskapsöversikter etc. riksdagen.se Tips! Begränsa sökningen till dokumenttyp: SOU
 16. Elisabet Brandberg biblioteket.ng@nacka.se
Anzeige