Gymnasiearbetet NAS20

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
NAS20, ht 2022
Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning
Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor!
Ni får pdf efter lektionen, så fokusera på det muntliga :)
2. Exempel på sökningar i några olika databaser
Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator
3. Egen informationssökning
Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag och Linda hjälper till
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla med handböcker i vetenskapligt
skrivande och specifika metodböcker
• Demoteket med gymnasiearbeten
• Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i informations-
sökning, källkritik och källhantering
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar/referenser
Dina källor ska bygga på
vetenskaplig metod
och ha stöd i forskning.
GYMNASIEARBETE:
VETENSKAPLIG TEXT
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområdet
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
INFOSÖK:
GÅVIDARE
• Fastna inte i Google och Wikipedia!
Börja gärna där – men gå vidare.
• Sökkritik!
• Googla smart – lägg till ord som
forskning, myndighet, pdf.
• Använd Google Scholar.
• Kolla på engelska Wikipedia –
och kolla referenslistan.
INFOSÖK:
EN PROCESS
1. Samla dina egna kunskaper i ämnet
2. Läs på! Skaffa överblick,
identifiera begrepp, formulera sökord.
Använd uppslagsverk som NE eller
Britannica.
3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet.
Använd många källor
INFOSÖK:
DOKUMENTERA
• Dokumentera dina sökningar –
skriv sökdagbok
• Spara tankar, citat och källor
i ett separat dokument
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera
• Tappa inte bort dina källor,
då ökar risken för plagiat –
och för panik på slutet
• Skilj på egna tankar och andras!
INFOSÖK:
HITTA RÄTT SÖKORD
• Brett eller smalt? ätstörningar – anorexi
• Närliggande ord eller synonymer?
Vardagligt eller formellt? Äldre eller nytt?
gängkriminalitet – organiserad brottslighet,
machokultur – maskulinitet, missbruk – beroende
• Samma ord – olika betydelser?
T.ex. kultur, hållbarhet
• Vinklade och värderande ord?
Var kreativ.Testa olika ord. Sök igen!
INFOSÖK: TRE TIPS
• Använd asterisk för att få med flera former av ett ord.
En sökning på macho* ger träffar som machoism, machomän, machokultur etc.
(En sökning på machokult* ger träffar som machokulturer, machokulturen etc.)
Resultatet: bredare sökning.
• Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras.
En sökning på ”miljögifter i Östersjön” ger bara träffar där orden står bredvid
varandra, i exakt den ordningen.
Resultatet: smalare sökning.
• Sök i pdf:er och andra dokument med Ctrl + F
FÖRDJUPA:
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Olika böcker till
olika delar av arbetet
och processen
• Vi har inte allt – men vi
kan köpa mer
• Referensverk
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
& ORGANISATIONER
• Publikationer, rapporter, statistik etc.
• Myndigheter: BRÅ, Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten, Skolverket,
Jämställdhetsmyndigheten m.fl.
• Kunskapsguiden.se – olika myndigheter
• Organisationer: CAN, Män,
Naturskyddsföreningen etc.
• Vinklad kunskap? Källkritik –
och källtillit!
FÖRDJUPA:
DATABASER
T.ex.
• Artikelsök & Mediearkivet
• Global Issues in Context
& Science in Context
• EBSCO
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/
hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• Forskningsnyheter på forskning.se,
men också i dagstidningar
• Universitet & högskolors hemsidor
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Google Schoolar
• Open Acess, t.ex. doaj.org
FÖRDJUPA:
UPPSATSER
• DiVA eller uppsatser.se
• Tänk på: ämne, nivå, årtal
• Läs abstract/sammanfattning
• Viktigast av allt:
Kolla referenslistan
och leta sedan själv upp de källor
som kan vara relevanta för dig
FÖRDJUPA:
POPULÄRVETENSKAP
Definition enligt NE:
”vetenskaplig information som inte riktar sig
till fackmän på det behandlade området”
• Tidskrifter som Modern psykologi,
Forskning & Framsteg.
• Böcker skrivna av forskare, journalister etc.
• Poddar etc.
Mer eller mindre användbart än
vetenskapliga artiklar och
avhandlingar?
REFERERA:
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina egna
– och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERERA:
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se – referenshjälp
• Det finns olika referenssystem,
använd det läraren föredrar!
Var konsekvent!
LYCKATILL –
OCH KOMTILL
BIBLIOTEKET!
Vi hjälper er att söka i databaser,
hitta böcker, värdera olika källor
och referera på rätt sätt
1 von 19

Recomendados

Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
38 views21 Folien
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022ngbib
21 views20 Folien
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIngbib
22 views23 Folien

Más contenido relacionado

Gymnasiearbetet NAS20

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning NAS20, ht 2022 Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG 1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor! Ni får pdf efter lektionen, så fokusera på det muntliga :) 2. Exempel på sökningar i några olika databaser Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator 3. Egen informationssökning Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag och Linda hjälper till
 • 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker • Demoteket med gymnasiearbeten • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informations- sökning, källkritik och källhantering
 • 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser Dina källor ska bygga på vetenskaplig metod och ha stöd i forskning. GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområdet Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 6. INFOSÖK: GÅVIDARE • Fastna inte i Google och Wikipedia! Börja gärna där – men gå vidare. • Sökkritik! • Googla smart – lägg till ord som forskning, myndighet, pdf. • Använd Google Scholar. • Kolla på engelska Wikipedia – och kolla referenslistan.
 • 7. INFOSÖK: EN PROCESS 1. Samla dina egna kunskaper i ämnet 2. Läs på! Skaffa överblick, identifiera begrepp, formulera sökord. Använd uppslagsverk som NE eller Britannica. 3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor
 • 8. INFOSÖK: DOKUMENTERA • Dokumentera dina sökningar – skriv sökdagbok • Spara tankar, citat och källor i ett separat dokument • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera • Tappa inte bort dina källor, då ökar risken för plagiat – och för panik på slutet • Skilj på egna tankar och andras!
 • 9. INFOSÖK: HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? ätstörningar – anorexi • Närliggande ord eller synonymer? Vardagligt eller formellt? Äldre eller nytt? gängkriminalitet – organiserad brottslighet, machokultur – maskulinitet, missbruk – beroende • Samma ord – olika betydelser? T.ex. kultur, hållbarhet • Vinklade och värderande ord? Var kreativ.Testa olika ord. Sök igen!
 • 10. INFOSÖK: TRE TIPS • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på macho* ger träffar som machoism, machomän, machokultur etc. (En sökning på machokult* ger träffar som machokulturer, machokulturen etc.) Resultatet: bredare sökning. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras. En sökning på ”miljögifter i Östersjön” ger bara träffar där orden står bredvid varandra, i exakt den ordningen. Resultatet: smalare sökning. • Sök i pdf:er och andra dokument med Ctrl + F
 • 11. FÖRDJUPA: BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Olika böcker till olika delar av arbetet och processen • Vi har inte allt – men vi kan köpa mer • Referensverk
 • 12. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter, statistik etc. • Myndigheter: BRÅ, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten m.fl. • Kunskapsguiden.se – olika myndigheter • Organisationer: CAN, Män, Naturskyddsföreningen etc. • Vinklad kunskap? Källkritik – och källtillit!
 • 13. FÖRDJUPA: DATABASER T.ex. • Artikelsök & Mediearkivet • Global Issues in Context & Science in Context • EBSCO Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/ hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 14. FÖRDJUPA: FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, men också i dagstidningar • Universitet & högskolors hemsidor • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Google Schoolar • Open Acess, t.ex. doaj.org
 • 15. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller uppsatser.se • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Kolla referenslistan och leta sedan själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 • 16. FÖRDJUPA: POPULÄRVETENSKAP Definition enligt NE: ”vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området” • Tidskrifter som Modern psykologi, Forskning & Framsteg. • Böcker skrivna av forskare, journalister etc. • Poddar etc. Mer eller mindre användbart än vetenskapliga artiklar och avhandlingar?
 • 17. REFERERA: VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 18. REFERERA: HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, använd det läraren föredrar! Var konsekvent!
 • 19. LYCKATILL – OCH KOMTILL BIBLIOTEKET! Vi hjälper er att söka i databaser, hitta böcker, värdera olika källor och referera på rätt sätt