Gymnasiearbete SA18

ngbib
Gymnasiearbete
Strategier för informationssökning
SA18
Elisabet Brandberg, bibliotekarie
Nacka gymnasium, ht 2020
Gymnasiearbetet
Där ska ni bl.a. visa att ni:
• har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att
kunna urskilja värderingar i olika typer av källor
• har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med
källkritisk medvetenhet
Skolverket. Samhällsvetenskapsprogrammet. Examensmål. (Hämtad 2020-09-15)
• Studiehylla med:
- Metodböcker för tex enkäter och intervjuer
- Handböcker i vetenskapligt skrivande
• Böcker, databaser & länksamling
• Tre bibliotekarier :
- stöd i informationssökning, källkritik & källhantering
Bibliotekets stöd
GY-arbete – en vetenskaplig text
• Begrepp som hör till ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!)
• Formellt språk – inte talspråk
• Källhänvisningar och referenser
Varför källhänvisa?
• Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina resultat
• Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat
fakta från relevanta och trovärdiga källor
• Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt
• Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller
idé utan att källan anges
Källkritik och källtillit
Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a. politiska, religiösa eller andra skäl?
Kritiskt förhållningssätt till ditt källmaterial
Var medveten om dina källors tendens!
Källa:https://www.ekonomifakta.se/fakta/valfarden-i-privat-regi/vard-och-omsorg-i-privat-regi/ [hämtad 2020-09-17]
Två minuter
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
Strategier för informationssökning
• Egna kunskaper
Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften.
• Skaffa överblick över ditt ämne
Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd
t.ex. uppslagsverk.
• Var kreativ - testa flera olika sökord
• Håll koll på dina källor redan från början
Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
Informationssökning – tips och tricks
Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras
”kriminalitet i utsatta områden” ger bara träffar där orden står bredvid varandra –
annars får du alla texter som innehåller alla ord
Använd asterisk för att få med alla former av ett ord
Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt.
Skriver du krimin* får du resultat på även kriminalitet, kriminella etc.
Navigera i långa texter
Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i dokument.
Räcker det att Googla?
11
• Använd de termer och begrepp du hittat för att söka
vidare i andra databaser och söktjänster
• Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat.
• Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser
eller inkludera det i din Googlesökning.
• Testa Google Scholar?
Sökkritik - att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
Bra frågor att ställa
• Vilka begrepp används inom ditt ämne?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan?
• Finns det organisationer som är aktiva i frågan?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
Definiera begrepp
Nationalencyklopedin, ADHD. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adhd (hämtad 2020-09-17)
Använda media
Alla elever på NG har tillgång till SvD – digital!
Söka artiklar från
dagstidningar och tidskrifter
Två artikeldatabaser - olika sätt att söka
• Artikelsök
- söka på ämnen – hitta rätt ämnesord
- filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord
• Mediearkivet
- fritext
- sortera på senaste eller relevans
- filtrera på år eller källa
- komma åt ”låsta artiklar” från t.ex. SvD och DN
Fråga biblioteket om du behöver hjälp!
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Myndigheter
- statistik, forskning och analys
• Boverket
• Brottsförebyggande rådet (Brå)
• Datainspektionen
• Finansinspektionen
• Folkhälsomyndigheten
• FOI
Totalförsvarets forskningsanstalt
• Kriminalvården
• MUCF
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällefrågor
• Naturvårdsverket
• Polisen
• Rekryteringsmyndigheten
• Skolverket
• Socialstyrelsen
• Statistiska centralbyrån (SCB)
• Statens medieråd
Ibland händer det!
Statistiska centralbyrån (SCB)
• Statistikdatabaser
• Kortanalyser
Organisationer
En sammanslutning av människor och grupper som
arbetar gemensamt för en viss fråga tex:
• (CAN)
Centralförbundet för alkohol och Narkotika
• Unizon
130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer
• RUS
Riksförbundet ungdom för social hälsa
• WWF
Världsnaturfonden – ”Klimatbarometer”
Hitta forskning
Bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex.
• forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner
• Libris – bibliotekskatalog för svenska bibliotek
• Google Scholar
Exempel:
• Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
• NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
Studentuppsatser
Uppsatser tillgängliga i fulltext, www.uppsatser.se
DiVA – Uppsatser och avhandlingar från svenska lärosäten,
http://www.diva-portal.org
Undersök en uppsats
Vilket ämne? Vilken nivå?
Läs sammanfattning (abstract)
Vilka nyckelord används?
Du kan ta hjälp av dem när
du söker vidare
Kolla bakgrund och resultat
Kolla referenslistan – kan du själv
använda samma källor?
Böcker
Skolbiblioteket har en del – men inte allt.
Vi kan hjälpa dig att hitta böcker på andra bibliotek, men du kan också
söka själv i bibliotekens kataloger, t.ex. www.biblioteket.se ,
https://bib.nacka.se eller LIBRIS
Hitta det du behöver: innehållsförteckning, register
Referensböcker (med röd ryggmärkning) – kopiera, scanna, kolla i bibblan
Vetenskaplig grund?
Gymnasiearbete SA18
Sammanfattning
• Skaffa dig en överblick om ämnet – då är det lättare att vara källkritisk
• Tänk kreativt, testa olika söktermer
Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka
• Använd fler ingångar till informationssökning än Google
• När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips
• Håll koll på dina källor
Lycka till!
Nu tar vi en paus!
Sen fortsätter vi med några praktiska sökexempel utifrån era
ämnesområden och genomgång av bibliotekets sidor ”Hitta
källor” och ”Granska källor”.
Rättsprocessens olika steg
Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens-
olika-steg (hämtad 2020-08-29)
Exempel på SOU
Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper (SOU 2020:43)
Sök här:
Riksdagens webbplats:
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar
1 von 27

Recomendados

Gymnasiearbete SU18 von
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18ngbib
135 views24 Folien
NAS19 20200305 von
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305ngbib
225 views24 Folien
Gymnasiearbete biologi 2020 von
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020ngbib
227 views25 Folien
Tekniker och resurser för informationssökning von
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
475 views20 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx von
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxngbib
377 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017 von
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017ngbib
284 views11 Folien
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bngbib
99 views28 Folien
Gymnasiearbete SU15 ht17 von
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17ngbib
166 views11 Folien
NU17 Aktuella samhällsfrågor von
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågorngbib
297 views16 Folien
Gymnasiearbete NAS15 von
Gymnasiearbete NAS15Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15ngbib
342 views12 Folien
Samhallsproblem fogelstrom von
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromngbib
50 views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017 von ngbib
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
ngbib284 views
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von ngbib
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
ngbib99 views
Gymnasiearbete SU15 ht17 von ngbib
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17
ngbib166 views
NU17 Aktuella samhällsfrågor von ngbib
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
ngbib297 views
Gymnasiearbete NAS15 von ngbib
Gymnasiearbete NAS15Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15
ngbib342 views
Samhallsproblem fogelstrom von ngbib
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstrom
ngbib50 views
MIK NAS18 von ngbib
MIK NAS18MIK NAS18
MIK NAS18
ngbib139 views
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 views
En intressant entreprenör HT16 ht17 von ngbib
En intressant entreprenör HT16 ht17En intressant entreprenör HT16 ht17
En intressant entreprenör HT16 ht17
ngbib124 views
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von ngbib
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
ngbib81 views
Gymnasiearbete SA19 von ngbib
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
ngbib71 views
Informationssökning om rusmedel (historia) von ngbib
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
ngbib71 views
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20 von ngbib
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
ngbib59 views
SOU SB20a - vt 2021 von ngbib
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
ngbib71 views
Gymnasiearbete SA17 von ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 views
Spaksociologi nn19a von ngbib
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19a
ngbib82 views
Gymnasiearbete TT9ab von ngbib
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9ab
ngbib94 views
Hälsa och samhälle 2021 von ngbib
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021
ngbib126 views
Lokalreportage von ngbib
LokalreportageLokalreportage
Lokalreportage
ngbib458 views
Gymnasiearbetet SU19 von ngbib
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
ngbib86 views

Similar a Gymnasiearbete SA18

Gymnasiearbete Etologi 2023 von
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 views30 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien
Gymnasiearbetet NAS20 von
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
17 views19 Folien
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 views31 Folien
GYARB SB21 grupp 1.pptx von
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
4 views31 Folien
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
17 views20 Folien

Similar a Gymnasiearbete SA18(20)

Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbetet NAS20 von ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib17 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
GYARB SB21 grupp 1.pptx von ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views
GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b von ngbib
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
ngbib208 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI von ngbib
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
ngbib22 views
Befolkningsfragor SB17c von ngbib
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib110 views
Gymnasiearbete SA20a&b von ngbib
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
ngbib38 views
Gymnasiearbete fysik 2022 von ngbib
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
ngbib23 views
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Vetenskaplighet och problemställning von NinaEmilsson1
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställning
NinaEmilsson16 views
Gymnasiearbete 2022 TD20 von ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 views
Lektion infosök Colonialism NN21a von ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 views

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 views9 Folien
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 views23 Folien
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 views31 Folien
Hjärtefråga NU22.pptx von
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien
Hälsa och samhälle 2023 von
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 views29 Folien
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 views18 Folien

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
Hälsa och samhälle 2023 von ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 views
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 views
Migrationspolitik SB20ab.pptx von ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 views
SOU - SB22ab EB KM.pptx von ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 views
Källkritik IM22a 2022 von ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 views
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx von ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 views
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 views
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx von ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 views
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 views
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 views
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 views
Källkritik om levnadsvanor von ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 views
Konfliktanalys SU21 & SM21 von ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 views
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 views
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx von ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 views
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 von ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 views

Gymnasiearbete SA18

 • 1. Gymnasiearbete Strategier för informationssökning SA18 Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, ht 2020
 • 2. Gymnasiearbetet Där ska ni bl.a. visa att ni: • har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet Skolverket. Samhällsvetenskapsprogrammet. Examensmål. (Hämtad 2020-09-15)
 • 3. • Studiehylla med: - Metodböcker för tex enkäter och intervjuer - Handböcker i vetenskapligt skrivande • Böcker, databaser & länksamling • Tre bibliotekarier : - stöd i informationssökning, källkritik & källhantering Bibliotekets stöd
 • 4. GY-arbete – en vetenskaplig text • Begrepp som hör till ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!) • Formellt språk – inte talspråk • Källhänvisningar och referenser
 • 5. Varför källhänvisa? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller idé utan att källan anges
 • 6. Källkritik och källtillit Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, religiösa eller andra skäl?
 • 7. Kritiskt förhållningssätt till ditt källmaterial Var medveten om dina källors tendens! Källa:https://www.ekonomifakta.se/fakta/valfarden-i-privat-regi/vard-och-omsorg-i-privat-regi/ [hämtad 2020-09-17]
 • 8. Två minuter • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 9. Strategier för informationssökning • Egna kunskaper Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften. • Skaffa överblick över ditt ämne Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd t.ex. uppslagsverk. • Var kreativ - testa flera olika sökord • Håll koll på dina källor redan från början Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
 • 10. Informationssökning – tips och tricks Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras ”kriminalitet i utsatta områden” ger bara träffar där orden står bredvid varandra – annars får du alla texter som innehåller alla ord Använd asterisk för att få med alla former av ett ord Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt. Skriver du krimin* får du resultat på även kriminalitet, kriminella etc. Navigera i långa texter Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i dokument.
 • 11. Räcker det att Googla? 11 • Använd de termer och begrepp du hittat för att söka vidare i andra databaser och söktjänster • Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat. • Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser eller inkludera det i din Googlesökning. • Testa Google Scholar? Sökkritik - att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
 • 12. Bra frågor att ställa • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig?
 • 13. Definiera begrepp Nationalencyklopedin, ADHD. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adhd (hämtad 2020-09-17)
 • 14. Använda media Alla elever på NG har tillgång till SvD – digital!
 • 15. Söka artiklar från dagstidningar och tidskrifter Två artikeldatabaser - olika sätt att söka • Artikelsök - söka på ämnen – hitta rätt ämnesord - filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord • Mediearkivet - fritext - sortera på senaste eller relevans - filtrera på år eller källa - komma åt ”låsta artiklar” från t.ex. SvD och DN Fråga biblioteket om du behöver hjälp! http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 16. Myndigheter - statistik, forskning och analys • Boverket • Brottsförebyggande rådet (Brå) • Datainspektionen • Finansinspektionen • Folkhälsomyndigheten • FOI Totalförsvarets forskningsanstalt • Kriminalvården • MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor • Naturvårdsverket • Polisen • Rekryteringsmyndigheten • Skolverket • Socialstyrelsen • Statistiska centralbyrån (SCB) • Statens medieråd
 • 17. Ibland händer det! Statistiska centralbyrån (SCB) • Statistikdatabaser • Kortanalyser
 • 18. Organisationer En sammanslutning av människor och grupper som arbetar gemensamt för en viss fråga tex: • (CAN) Centralförbundet för alkohol och Narkotika • Unizon 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer • RUS Riksförbundet ungdom för social hälsa • WWF Världsnaturfonden – ”Klimatbarometer”
 • 19. Hitta forskning Bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex. • forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner • Libris – bibliotekskatalog för svenska bibliotek • Google Scholar Exempel: • Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet • NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
 • 20. Studentuppsatser Uppsatser tillgängliga i fulltext, www.uppsatser.se DiVA – Uppsatser och avhandlingar från svenska lärosäten, http://www.diva-portal.org Undersök en uppsats Vilket ämne? Vilken nivå? Läs sammanfattning (abstract) Vilka nyckelord används? Du kan ta hjälp av dem när du söker vidare Kolla bakgrund och resultat Kolla referenslistan – kan du själv använda samma källor?
 • 21. Böcker Skolbiblioteket har en del – men inte allt. Vi kan hjälpa dig att hitta böcker på andra bibliotek, men du kan också söka själv i bibliotekens kataloger, t.ex. www.biblioteket.se , https://bib.nacka.se eller LIBRIS Hitta det du behöver: innehållsförteckning, register Referensböcker (med röd ryggmärkning) – kopiera, scanna, kolla i bibblan
 • 24. Sammanfattning • Skaffa dig en överblick om ämnet – då är det lättare att vara källkritisk • Tänk kreativt, testa olika söktermer Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka • Använd fler ingångar till informationssökning än Google • När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips • Håll koll på dina källor Lycka till!
 • 25. Nu tar vi en paus! Sen fortsätter vi med några praktiska sökexempel utifrån era ämnesområden och genomgång av bibliotekets sidor ”Hitta källor” och ”Granska källor”.
 • 26. Rättsprocessens olika steg Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens- olika-steg (hämtad 2020-08-29) Exempel på SOU Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43) Sök här: Riksdagens webbplats: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Hinweis der Redaktion

 1. SL
 2. SL