Gymnasiearbete fysik 2022

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
Fysik, ht 2022
Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning
Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor!
2. Exempel på sökningar i några olika databaser
Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator
3. Egen informationssökning
Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag hjälper till
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla med övergripande handböcker
i vetenskapligt skrivande och specifika
metodböcker
• Demotek med exempelarbeten
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar/referenser
Dina källor ska bygga på
vetenskaplig metod
och ha stöd i forskning.
GYMNASIEARBETE:
VETENSKAPLIG TEXT
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområdet
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
INFOSÖK:
GÅVIDARE
• Fastna inte i Google och Wikipedia!
Börja gärna där – men gå vidare
• På Wikipedia: kolla referenslistan,
helst på den engelska versionen,
och jobba dig vidare
INFOSÖK:
EN PROCESS
1. Samla dina egna kunskaper i ämnet
2. Läs på! Skaffa överblick:
identifiera begrepp och formulera
sökord (använd t.ex. uppslagsverk)
3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet.
Använd många källor
4. Bearbeta informationen
5. Dokumentera kunskapen
INFOSÖK:
DOKUMENTERA
• Dokumentera dina sökningar –
skriv sökdagbok
• Spara tankar, citat och källor
i ett separat dokument
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera
• Tappa inte bort dina källor,
då ökar risken för plagiat –
och för panik på slutet
• Skilj på egna tankar och andras!
INFOSÖK:
HITTA RÄTT SÖKORD
• Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer!
• Brett eller smalt? fysikaliska fenomen –
ytspänning – ytspänning för vätskor
• Närliggande ord och synonymer?Vardagliga
vs. formella ord? Engelska eller svenska?
kryptering – kryptografi
• Samma ord – olika betydelser?
T.ex. fysik, kanon
• Vinklade och värderande ord?
INFOSÖK:
TVÅ SMÅ TECKEN SOM GÖR STOR SKILLNAD
• Använd asterisk för att få med flera former av ett ord.
En sökning på solcell* ger träffar på ord som solceller, solcellsenergi,
solcellsinstallation etc.
Resultatet: bredare sökning.
• Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras.
En sökning på ”potato cannon” ger bara träffar där orden står bredvid
varandra, i exakt den ordningen.
Resultatet: smalare sökning.
INFOSÖK:
PRIMÄR- &
SEKUNDÄRKÄLLOR
• En sekundärkälla är en källa som
bygger på en annan – är beroende av
den källans framställning för sin egen
• Gå tillbaka till primärkällan om du kan
– den kan vara ännu mer användbar
• … men det kan också fungera alldeles
utmärkt med en sekundärkälla
FÖRDJUPA:
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Lämna inköpsförslag!
• Referensverk
• Register & innehålls-
förteckning
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
& ORGANISATIONER
• Publikationer, rapporter etc.
• Myndigheter: t.ex. Finansinspektionen,
Energimyndigheten, Dataskydds-
myndigheten etc.
• Organisationer:Aktiespararna, Svenska
fysikersamfundet, Internetstiftelsen,
Tekniska fysikers förening o.s.v.
• Vinklad kunskap? Källtillit!
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Science in Context
• EBSCO
• Artikelsök/Mediearkivet
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/
hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• Forskningsnyheter på forskning.se,
men också i dagstidningar
• Universitet & högskolor, t.ex.
fysiska/matematiska institutionen
på olika högskolor
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
arxiv.org etc.
FÖRDJUPA:
UPPSATSER
• DiVA eller uppsatser.se
• Tänk på: ämne, nivå, årtal
• Läs abstract/sammanfattning
• Viktigast av allt:
Kolla referenslistan
och leta sedan själv upp de källor
som kan vara relevanta för dig
FÖRDJUPA:
POPULÄRVETENSKAP
Definition enligt NE:
”vetenskaplig information som inte riktar sig
till fackmän på det behandlade området”
• Tidskrifter som New Scientist,
Scientific American, Forskning & Framsteg.
Böcker skrivna av forskare, journalister etc.
Mer eller mindre användbart än
vetenskapliga artiklar och
avhandlingar?
REFERERA:
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina egna
– och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERERA:
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se – referenshjälp
• Det finns olika referenssystem,
använd det läraren föredrar!
Var konsekvent!
LYCKATILL –
OCH KOMTILL
BIBLIOTEKET!
Vi hjälper er att söka i databaser,
hitta böcker, värdera olika källor
och referera på rätt sätt
1 von 20

Recomendados

Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
16 views19 Folien
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIngbib
22 views23 Folien
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
38 views21 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Gymnasiearbete fysik 2022

Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
75 views33 Folien
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
194 views27 Folien

Gymnasiearbete fysik 2022

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning Fysik, ht 2022 Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG 1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor! 2. Exempel på sökningar i några olika databaser Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator 3. Egen informationssökning Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag hjälper till
 • 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker • Demotek med exempelarbeten • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser Dina källor ska bygga på vetenskaplig metod och ha stöd i forskning. GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområdet Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 6. INFOSÖK: GÅVIDARE • Fastna inte i Google och Wikipedia! Börja gärna där – men gå vidare • På Wikipedia: kolla referenslistan, helst på den engelska versionen, och jobba dig vidare
 • 7. INFOSÖK: EN PROCESS 1. Samla dina egna kunskaper i ämnet 2. Läs på! Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord (använd t.ex. uppslagsverk) 3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor 4. Bearbeta informationen 5. Dokumentera kunskapen
 • 8. INFOSÖK: DOKUMENTERA • Dokumentera dina sökningar – skriv sökdagbok • Spara tankar, citat och källor i ett separat dokument • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera • Tappa inte bort dina källor, då ökar risken för plagiat – och för panik på slutet • Skilj på egna tankar och andras!
 • 9. INFOSÖK: HITTA RÄTT SÖKORD • Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? fysikaliska fenomen – ytspänning – ytspänning för vätskor • Närliggande ord och synonymer?Vardagliga vs. formella ord? Engelska eller svenska? kryptering – kryptografi • Samma ord – olika betydelser? T.ex. fysik, kanon • Vinklade och värderande ord?
 • 10. INFOSÖK: TVÅ SMÅ TECKEN SOM GÖR STOR SKILLNAD • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på solcell* ger träffar på ord som solceller, solcellsenergi, solcellsinstallation etc. Resultatet: bredare sökning. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras. En sökning på ”potato cannon” ger bara träffar där orden står bredvid varandra, i exakt den ordningen. Resultatet: smalare sökning.
 • 11. INFOSÖK: PRIMÄR- & SEKUNDÄRKÄLLOR • En sekundärkälla är en källa som bygger på en annan – är beroende av den källans framställning för sin egen • Gå tillbaka till primärkällan om du kan – den kan vara ännu mer användbar • … men det kan också fungera alldeles utmärkt med en sekundärkälla
 • 12. FÖRDJUPA: BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Lämna inköpsförslag! • Referensverk • Register & innehålls- förteckning
 • 13. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter etc. • Myndigheter: t.ex. Finansinspektionen, Energimyndigheten, Dataskydds- myndigheten etc. • Organisationer:Aktiespararna, Svenska fysikersamfundet, Internetstiftelsen, Tekniska fysikers förening o.s.v. • Vinklad kunskap? Källtillit!
 • 14. FÖRDJUPA: DATABASER • Science in Context • EBSCO • Artikelsök/Mediearkivet Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/ hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 15. FÖRDJUPA: FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, men också i dagstidningar • Universitet & högskolor, t.ex. fysiska/matematiska institutionen på olika högskolor • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, arxiv.org etc.
 • 16. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller uppsatser.se • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Kolla referenslistan och leta sedan själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 • 17. FÖRDJUPA: POPULÄRVETENSKAP Definition enligt NE: ”vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området” • Tidskrifter som New Scientist, Scientific American, Forskning & Framsteg. Böcker skrivna av forskare, journalister etc. Mer eller mindre användbart än vetenskapliga artiklar och avhandlingar?
 • 18. REFERERA: VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 19. REFERERA: HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, använd det läraren föredrar! Var konsekvent!
 • 20. LYCKATILL – OCH KOMTILL BIBLIOTEKET! Vi hjälper er att söka i databaser, hitta böcker, värdera olika källor och referera på rätt sätt