Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
EJ19a, EJ18b & EI19
Elisabet Brandberg, bibliotekarie
Nacka gymnasium, ht 2021
DAGENS FÖRELÄSNING
Gymnasiearbetet och bibliotekets stöd
Tre begrepp: Sökkritik, Källkritik och Källtillit
Strategier för informationssökning
• hitta rätt sökord – prata i era grupper
• överblick: uppslagsverk och media
• Fem minuters paus
Fördjupning i olika typer av källor: forskning, böcker, myndigheter,
organisationer och Riksdagens webbplats
GYMNASIEARBETET
REDO FÖR HÖGSKOLESTUDIER!
Där ska ni bl.a. visa att ni:
• har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• har förmåga att söka, sovra och bearbeta information
med källkritisk medvetenhet
• har förmåga att strukturera och presentera resultat
enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp
Skolverket. Ekonomiprogrammet. Examensmål.
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5
cdfa9295#anchor_1(Hämtad 2020-09-10)
GY-ARBETE
– en vetenskaplig text
• Begrepp som hör till ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!)
• Formellt språk – inte talspråk
• Källhänvisningar och referenser
VARFÖR KÄLLHÄNVISA?
• Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa
eller kritisera din undersökning och dina resultat
• Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har
hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor
• Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt
• Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text
eller idé utan att källan anges
• Studiehylla med:
- Metodböcker för tex enkäter och intervjuer
- Handböcker i vetenskapligt skrivande
• - Demotek med tidigare gymnasiearbeten
• Böcker, databaser & länksamling
• Tre bibliotekarier :
- stöd i informationssökning, källkritik & källhantering
NG BIBLIOTEK
TVÅ MINUTER
Prata i gruppen:
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till GY-arbetet?
• Har ni någon strategi?
• Hur har ni börjat?
SÖKKRITIK
= att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
• Google är gratis att använda men vi betalar med annonsering
och anpassade sökresultat
• Algoritmer styr rankingen av sökträffarna
• Googles träfflistor har ingen kvalitetsgranskning
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
•Vem står bakom
informationen?
•När producerades källan? Är
informationen aktuell?
•Vilka andra källor bygger
den på?
•Varför har källan
producerats? I vilket syfte?
•Är informationen vinklad
p.g.a. politiska, ekonomiska,
religiösa eller andra skäl?
KÄLLTILLIT
Vilka källor litar du på?
Varför?
• NE
• Britannica
• Landguiden (UI)
• Utrikesmagasinet (UI)
• De ”stora” dagstidningarna,
SVD & DN
• Sveriges radio (SR)
• Sveriges television (SVT)
• Forskning från kända avsändare
• Rapporter från myndigheter och
vissa organisationer
STRATEGIER
FÖR INFORMATIONSSÖKNING
• Egna kunskaper: tänk efter först, vad vet du redan?
• Skaffa överblick över ditt ämne för att hitta relevanta begrepp
och formulera sökord, använd t.ex. uppslagsverk och media.
Var kreativ - testa flera olika sökord!
• Anteckna sökord, begrepp och namn på forskare och experter,
ansvariga myndigheter och organisationer som är aktiva i din
fråga. Gå direkt till webbplatserna eller inkludera dem in din
Googlesökning. Sök också vidare i databaser,
bibliotekskataloger.
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet i olika källor. Böcker,
rapporter, utredningar, kunskapsöversikter, filmade
föreläsningar etc. etc.
• Håll koll på dina källor redan från början så att du kan göra
korrekta referenser och källhänvisningar
HITTA RÄTT SÖKORD
FEM MINUTER
12
Prata i gruppen om olika sökord för att beskriva ert
ämne.
Gå till menti.com och skriv in högst tre ord som ni
tillsammans valt ut.
ÖVERBLICK
Använd uppslagsverk,
t.ex. NE
• Definiera begrepp
• Fler ingångar till ämnet
genom ”Läs även om”
ÖVERBLICK
MEDIA
Tidningar, radio och teve
bevakar och rapporterar
ofta om era ämnen
Nyheten är en
sekundärkälla men
nämner ofta en primär-
källa som kan vara en ny
rapport, utredning eller
forskning
Länk till BRÅ-rapport
SÖKA ARTIKLAR
Två artikeldatabaser - olika sätt att söka
• Artikelsök
- söka på ämnen – hitta rätt ämnesord
- filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord
• Mediearkivet
- fritext
- sortera på senaste eller relevans
- filtrera på år eller källa
Fråga biblioteket om du behöver hjälp!
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
TILLGÅNG TILL DN OCH SVD
DN Skola
Alla gymnasieelever har tillgång till sajten vardagar kl 8-17.
Använd era e-postadresser,
fornamn.efternamn@edu.nacka.se,
vid registreringen.
SvD.se
Alla elever på Nacka gymnasium har tillgång till
SvD.se hela dygnet. inloggningsuppgifter finns i Classroom
BRA FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom
ditt ämne?
• Vilken/vilka myndigheter
ansvarar för frågan?
• Finns det organisationer
som är aktiva i frågan?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter
uttalar sig?
BEN- OCH
ARMSTRÄCKARE
FEM MINUTER
HITTA FORSKNING
• forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner
• LIBRIS – de svenska bibliotekens gemensamma katalog
• SvePub – vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten
Exempel:
• Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
• NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
BÖCKER
Exempel på litteratur som ger en överblick över ett aktuellt forskningsläge
MYNDIGHETER
- statistik, forskning och analys
• Brottsförebyggande rådet (Brå)
• Finansinspektionen
• Riksbanken
• Folkhälsomyndigheten
• Kriminalvården
• NMT
-Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel
• Polisen
• Socialstyrelsen
• Statistiska centralbyrån (SCB)
Sök myndigheter: https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/
Hitta rätt myndighet (BRÅ) https://www.bra.se/om-bra/kontakta-oss/hitta-ratt-myndighet.html
ORGANISATIONER
En sammanslutning av människor och grupper som arbetar
gemensamt för en viss fråga
Exempel:
• Plattformen civila Sverige mot människohandel
• Realstars
• Svenskt Näringsliv
• LO – Landsorganisationen
Att tänka på:Organisationens syfte: Bilda opinon? Företräda medlemmars
intressen?
KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Var medveten om dina källors vinkling/tendens!
Källa: https://www.rns.se [hämtad 2020-09-11]
RÄTTSPROCESSENS OLIKA STEG
Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens-
olika-steg (hämtad 2021-09-12)
Exempel på SOU
Slopad straffrabatt för unga myndiga,
SOU, 2018:85
Polis i framtiden, SOU 2016:39
Att förebygga och hantera finansiella kriser,
SOU 2013:6
Riksdagens webbplats:
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
RIKSDAGEN.SE
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
INFORMATIONSSÖKNING
TIPS & TRIX
Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras
”mänskliga rättigheter” ger bara träffar där orden står bredvid varandra
– annars får du alla texter som innehåller alla ord.
Använd asterisk för att få med alla former av ett ord
Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt.
Skriver du gäng* får du resultat på även för gängkriminalitet, gängvåld, etc.
Navigera i långa texter
Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i digitala dokument.
GOOGLA SMART
28
• Använd de termer och begrepp
du hittat för att söka vidare i
andra databaser och söktjänster
• Sök vidare på
forskare/forskningsinstitut du
hittat.
• Gå direkt till
myndigheters/organisationers
webbplatser eller inkludera det
i din Googlesökning.
SAMMANFATTNING
• Skaffa dig en överblick över ämnet
• Tänk kreativt, testa olika söktermer
Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka
• Använd fler ingångar till informationssökning än Google
• När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips
• Håll koll på dina källor
Lycka till!
BONUS: RÄTTSKÄLLOR
Europa.eu - bra översikt för att hitta rätt bland EU:s politikområden
www. europa.eu/european-union/topics_sv
EUR-Lex – ingång till EU-rätten
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
Riksdagen.se – SFS, SOU m.m.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
Rättspraxis
www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Vagledande-avgoranden/
Beställa domar, beslut eller handlingar
https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/bestall-domar-beslut-eller-
handlingar/
1 von 30

Recomendados

Gymnasiearbetet NAS18 von
Gymnasiearbetet NAS18Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18ngbib
100 views20 Folien
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
102 views32 Folien
Hälsa och samhälle 2021 von
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021ngbib
126 views28 Folien
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx von
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxngbib
377 views20 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien
Samhallsproblem fogelstrom von
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromngbib
50 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Nationalistiska partier i europa ek12abc von
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcngbib
132 views26 Folien
Gymnasiearbete biologi 2021 von
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021ngbib
221 views20 Folien
NAS19 20200305 von
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305ngbib
225 views24 Folien
Demokratianalys EK21c von
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21cngbib
115 views17 Folien
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bngbib
81 views19 Folien
Demokratianalys ek20a von
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20angbib
115 views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Nationalistiska partier i europa ek12abc von ngbib
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abc
ngbib132 views
Gymnasiearbete biologi 2021 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021
ngbib221 views
NAS19 20200305 von ngbib
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305
ngbib225 views
Demokratianalys EK21c von ngbib
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21c
ngbib115 views
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von ngbib
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
ngbib81 views
Demokratianalys ek20a von ngbib
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20a
ngbib115 views
MIK NAS18 von ngbib
MIK NAS18MIK NAS18
MIK NAS18
ngbib139 views
Tekniker och resurser för informationssökning von Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 views
NU17 Aktuella samhällsfrågor von ngbib
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
ngbib297 views
Gymnasiearbete biologi 2020 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
ngbib227 views
Spaksociologi nn19a von ngbib
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19a
ngbib82 views
Migration SB18a SB18b von ngbib
Migration SB18a SB18bMigration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18b
ngbib134 views
Gymnasiearbete TT9ab von ngbib
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9ab
ngbib94 views
Gymnasiearbete SA19 von ngbib
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
ngbib71 views
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda von ngbib
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
ngbib88 views
Gymnasiearbetet SU19 von ngbib
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
ngbib86 views
Gymnasiearbete NAS16 von ngbib
Gymnasiearbete NAS16Gymnasiearbete NAS16
Gymnasiearbete NAS16
ngbib338 views
Gymnasiearbete NAS15 von ngbib
Gymnasiearbete NAS15Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15
ngbib342 views
Gymnasiearbete NN16 biologi von ngbib
Gymnasiearbete NN16 biologiGymnasiearbete NN16 biologi
Gymnasiearbete NN16 biologi
ngbib298 views
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20 von ngbib
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
ngbib59 views

Similar a Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19

Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxngbib
85 views32 Folien
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b von
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bngbib
208 views22 Folien
Gymnasiearbete SA17 von
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17ngbib
325 views21 Folien
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx von
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxngbib
141 views23 Folien
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bngbib
99 views28 Folien
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 views31 Folien

Similar a Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19(20)

Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b von ngbib
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
ngbib208 views
Gymnasiearbete SA17 von ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 views
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx von ngbib
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
ngbib141 views
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von ngbib
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
ngbib99 views
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 views
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017 von ngbib
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
ngbib284 views
Gymnasiearbete SU15 ht17 von ngbib
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17
ngbib166 views
Sou SB17a SB17b vt18 von ngbib
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18
ngbib186 views
Gymnasiearbete SU18 von ngbib
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
ngbib135 views
Gymnasiearbete SA18 von ngbib
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
ngbib196 views
GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
SOU SB19ab vt 2020 von ngbib
SOU SB19ab vt 2020SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020
ngbib150 views
Gymnasiearbete EI18 von ngbib
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
ngbib97 views
Gymnasiearbete EJ16a EJ1b von ngbib
Gymnasiearbete EJ16a EJ1bGymnasiearbete EJ16a EJ1b
Gymnasiearbete EJ16a EJ1b
ngbib213 views
GYARB SB21 grupp 1.pptx von ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 views
Nationalistiska partier i Europa EK20a von ngbib
Nationalistiska partier i Europa EK20aNationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20a
ngbib97 views
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx von ngbib
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
ngbib76 views
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 views
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20 von ngbib
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
ngbib76 views

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 views9 Folien
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 views23 Folien
Gymnasiearbete Etologi 2023 von
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 views30 Folien
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 views31 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien
Hjärtefråga NU22.pptx von
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
Hälsa och samhälle 2023 von ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 views
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 views
Migrationspolitik SB20ab.pptx von ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 views
SOU - SB22ab EB KM.pptx von ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 views
Källkritik IM22a 2022 von ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx von ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 views
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx von ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 views
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 views
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 views
Källkritik om levnadsvanor von ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 views
Konfliktanalys SU21 & SM21 von ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 views

Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning EJ19a, EJ18b & EI19 Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, ht 2021
 • 2. DAGENS FÖRELÄSNING Gymnasiearbetet och bibliotekets stöd Tre begrepp: Sökkritik, Källkritik och Källtillit Strategier för informationssökning • hitta rätt sökord – prata i era grupper • överblick: uppslagsverk och media • Fem minuters paus Fördjupning i olika typer av källor: forskning, böcker, myndigheter, organisationer och Riksdagens webbplats
 • 3. GYMNASIEARBETET REDO FÖR HÖGSKOLESTUDIER! Där ska ni bl.a. visa att ni: • har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • har förmåga att strukturera och presentera resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp Skolverket. Ekonomiprogrammet. Examensmål. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5 cdfa9295#anchor_1(Hämtad 2020-09-10)
 • 4. GY-ARBETE – en vetenskaplig text • Begrepp som hör till ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!) • Formellt språk – inte talspråk • Källhänvisningar och referenser
 • 5. VARFÖR KÄLLHÄNVISA? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller idé utan att källan anges
 • 6. • Studiehylla med: - Metodböcker för tex enkäter och intervjuer - Handböcker i vetenskapligt skrivande • - Demotek med tidigare gymnasiearbeten • Böcker, databaser & länksamling • Tre bibliotekarier : - stöd i informationssökning, källkritik & källhantering NG BIBLIOTEK
 • 7. TVÅ MINUTER Prata i gruppen: • Hur tänker ni när ni ska söka information till GY-arbetet? • Har ni någon strategi? • Hur har ni börjat?
 • 8. SÖKKRITIK = att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking • Google är gratis att använda men vi betalar med annonsering och anpassade sökresultat • Algoritmer styr rankingen av sökträffarna • Googles träfflistor har ingen kvalitetsgranskning
 • 9. KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: •Vem står bakom informationen? •När producerades källan? Är informationen aktuell? •Vilka andra källor bygger den på? •Varför har källan producerats? I vilket syfte? •Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 10. KÄLLTILLIT Vilka källor litar du på? Varför? • NE • Britannica • Landguiden (UI) • Utrikesmagasinet (UI) • De ”stora” dagstidningarna, SVD & DN • Sveriges radio (SR) • Sveriges television (SVT) • Forskning från kända avsändare • Rapporter från myndigheter och vissa organisationer
 • 11. STRATEGIER FÖR INFORMATIONSSÖKNING • Egna kunskaper: tänk efter först, vad vet du redan? • Skaffa överblick över ditt ämne för att hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd t.ex. uppslagsverk och media. Var kreativ - testa flera olika sökord! • Anteckna sökord, begrepp och namn på forskare och experter, ansvariga myndigheter och organisationer som är aktiva i din fråga. Gå direkt till webbplatserna eller inkludera dem in din Googlesökning. Sök också vidare i databaser, bibliotekskataloger. • Fördjupa dina kunskaper i ämnet i olika källor. Böcker, rapporter, utredningar, kunskapsöversikter, filmade föreläsningar etc. etc. • Håll koll på dina källor redan från början så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
 • 12. HITTA RÄTT SÖKORD FEM MINUTER 12 Prata i gruppen om olika sökord för att beskriva ert ämne. Gå till menti.com och skriv in högst tre ord som ni tillsammans valt ut.
 • 13. ÖVERBLICK Använd uppslagsverk, t.ex. NE • Definiera begrepp • Fler ingångar till ämnet genom ”Läs även om”
 • 14. ÖVERBLICK MEDIA Tidningar, radio och teve bevakar och rapporterar ofta om era ämnen Nyheten är en sekundärkälla men nämner ofta en primär- källa som kan vara en ny rapport, utredning eller forskning Länk till BRÅ-rapport
 • 15. SÖKA ARTIKLAR Två artikeldatabaser - olika sätt att söka • Artikelsök - söka på ämnen – hitta rätt ämnesord - filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord • Mediearkivet - fritext - sortera på senaste eller relevans - filtrera på år eller källa Fråga biblioteket om du behöver hjälp! http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 16. TILLGÅNG TILL DN OCH SVD DN Skola Alla gymnasieelever har tillgång till sajten vardagar kl 8-17. Använd era e-postadresser, fornamn.efternamn@edu.nacka.se, vid registreringen. SvD.se Alla elever på Nacka gymnasium har tillgång till SvD.se hela dygnet. inloggningsuppgifter finns i Classroom
 • 17. BRA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig?
 • 19. HITTA FORSKNING • forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner • LIBRIS – de svenska bibliotekens gemensamma katalog • SvePub – vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten Exempel: • Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet • NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
 • 20. BÖCKER Exempel på litteratur som ger en överblick över ett aktuellt forskningsläge
 • 21. MYNDIGHETER - statistik, forskning och analys • Brottsförebyggande rådet (Brå) • Finansinspektionen • Riksbanken • Folkhälsomyndigheten • Kriminalvården • NMT -Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel • Polisen • Socialstyrelsen • Statistiska centralbyrån (SCB) Sök myndigheter: https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ Hitta rätt myndighet (BRÅ) https://www.bra.se/om-bra/kontakta-oss/hitta-ratt-myndighet.html
 • 22. ORGANISATIONER En sammanslutning av människor och grupper som arbetar gemensamt för en viss fråga Exempel: • Plattformen civila Sverige mot människohandel • Realstars • Svenskt Näringsliv • LO – Landsorganisationen Att tänka på:Organisationens syfte: Bilda opinon? Företräda medlemmars intressen?
 • 23. KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Var medveten om dina källors vinkling/tendens! Källa: https://www.rns.se [hämtad 2020-09-11]
 • 24. RÄTTSPROCESSENS OLIKA STEG Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens- olika-steg (hämtad 2021-09-12) Exempel på SOU Slopad straffrabatt för unga myndiga, SOU, 2018:85 Polis i framtiden, SOU 2016:39 Att förebygga och hantera finansiella kriser, SOU 2013:6 Riksdagens webbplats: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
 • 27. INFORMATIONSSÖKNING TIPS & TRIX Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras ”mänskliga rättigheter” ger bara träffar där orden står bredvid varandra – annars får du alla texter som innehåller alla ord. Använd asterisk för att få med alla former av ett ord Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt. Skriver du gäng* får du resultat på även för gängkriminalitet, gängvåld, etc. Navigera i långa texter Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i digitala dokument.
 • 28. GOOGLA SMART 28 • Använd de termer och begrepp du hittat för att söka vidare i andra databaser och söktjänster • Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat. • Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser eller inkludera det i din Googlesökning.
 • 29. SAMMANFATTNING • Skaffa dig en överblick över ämnet • Tänk kreativt, testa olika söktermer Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka • Använd fler ingångar till informationssökning än Google • När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips • Håll koll på dina källor Lycka till!
 • 30. BONUS: RÄTTSKÄLLOR Europa.eu - bra översikt för att hitta rätt bland EU:s politikområden www. europa.eu/european-union/topics_sv EUR-Lex – ingång till EU-rätten https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv Riksdagen.se – SFS, SOU m.m. www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ Rättspraxis www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Vagledande-avgoranden/ Beställa domar, beslut eller handlingar https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/bestall-domar-beslut-eller- handlingar/

Hinweis der Redaktion

 1. SL
 2. SL
 3. SCB! Corona