Gymnasiearbete EI18

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
EI18, ht 2020
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
UPPLÄGG
• Gymnasiearbete – vad är det?
• Bibliotekets stöd
• Informationssökning: sökkritik,
strategier, tips och tricks
• Källor: kritik, tillit & hänvisning
• Exempel på sökningar
I gymnasiearbetet ska du …
• visa att du är förberedd för högskolestudier
• formulera en frågeställning
• planera, genomföra och utvärdera ett större
arbete
• utgå från centrala kunskapsområden inom
programmet
• färdigställa en skriftlig rapport
• presentera och diskutera ditt arbete muntligt
GYMNASIEARBETE –
VAD ÄR DET?
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%
2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet
ett systematiskt och metodiskt inhämtande av
kunskap inom ett visst område” (ne.se)
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar och referenser
• Formellt språk – inte talspråk
GYMNASIEARBETE –
VETENSKAPLIG TEXT
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla med övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
och specifika metodböcker (för t.ex.
intervjuer och enkäter)
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
INFORMATIONS-
SÖKNING:
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONS-
SÖKNING: SÖKKRITIK
• Sökkritik – att ifrågasätta
sökresultat och sökmotorers
rankning
• Algoritmer & filterbubblor
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONS-
SÖKNING: STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick över ditt ämne:
definiera dina begrepp och
formulera sökord (uppslagsverk)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet.
Använd många källor: databaser,
media, böcker, högskolor &
universitet, myndigheter,
organisationer
• Bearbeta information
• Dokumentera kunskapen
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Var smart: Uppfinn hjulet en gång!
Dokumentera din sökning – skriv sökdagbok
Spara dina tankar, citat och källor – samla citat
och källor i ett separat dokument
• Var kreativ: Testa olika ord och
synonymer!
Brett eller smalt? strukturomvandling - bistånd
Närliggande ord eller synonymer? bistånd -
subsidier - stöd
Vinklade och värderande ord? alkoholkonsumtion
– alkoholmissbruk - alkoholbruk
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
corona* leder till träffar på sidor
med ord som coronapandemin,
coronakrisen, coronaeffekter,
coronavirus, coronatider etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på ”ekonomiska
konsekvenser av coronapandemin”
ger träffar på sidor där orden står
bredvid varandra.
INFORMATIONS-
SÖKNING:
ÖVERBLICKA
• Definiera centrala
begrepp med hjälp av
uppslagsverk, t.ex. ne.se
ÖVERBLICKA >
FÖRDJUPA: MEDIA
• Fördjupa dig genom att ta del av
media: tidningar, tidskrifter, teve,
radio
• Använd databaserna Mediearkivet
(fritext & fulltext) och Artikelsök
(ämnesord & poster, en del tryckt, en del
fulltext)
• Kom ihåg de källkritiska kriterierna
Beroende och Tendens!
• Primärkälla eller sekundärkälla?
ÖVERBLICKA >
FÖRDJUPA: MEDIA
• Fördjupa dig genom att ta del av
media: tidningar, tidskrifter, teve,
radio
• Använd databaserna Mediearkivet
(fritext & fulltext) och Artikelsök
(ämnesord & poster, en del tryckt, en del
fulltext)
• Kom ihåg de källkritiska kriterierna
Beroende och Tendens!
• Primärkälla eller sekundärkälla?
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• forskning.se
• universitet & högskolor
Centrum för konsumtionsforkning
Handelshögskolan i Stockholm
• DiVA – Digitala
Vetenskapliga Arkivet
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Global Issues in Context
• Google Scholar
• Libris
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
BÖCKEROlika böcker – på vetenskaplig
grund?
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
Tillämpar lagar och utför den verksamhet som
riksdagen beslutat om, t.ex.:
• Buisness Sweden (ägs av staten och
näringslivet tillsammans. Stöder och främjar
svensk export och investeringar i Sverige)
• Konjunkturinstitutet
• Kommerskollegium
• Konsumentverket
• Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
• SIDA
• Statens medieråd
• Statistiska centralbyrån, SCB
• Tillväxtverket
FÖRDJUPA:
ORGANISATIONER
• en grupp av människor och grupper som
samarbetar i en fråga, t.ex.:
• Diakonia
• Fairtrade
• Svenskt näringsliv
• UN (Förenta nationerna) – Undp (Förenta
nationernas utvecklingsprogram)
• WHO
KÄLLOR:
TVÅ MINUTER
• Vad är en källa?
• Vad är en bra källa?
• Hur är man källkritisk?
KÄLLOR – VAD ÄR EN
KÄLLA?
• En källa är platsen där du hämtar
information till ditt arbete
• Källan innehåller fakta som du har
användning för
• Källor kan ha olika format: en bok,
transkriberad intervju, ett radioprogram, en
avhandling, en debattartikel,
forskningsrapport, en
verksamhetsberättelse, en vetenskaplig
artikel etc. Allt det vi pratat om hittills är
källor!
• Olika sorters källor
KÄLLOR: KÄLLKRITIK
& KÄLLTILLIT
Källa: Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl.
Stockholm: Liber
KÄLLHÄNVISNING –
VARFÖR?
• Forskningstradition: andra ska
kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina
resultat
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
KÄLLHÄNVISNING –
HUR?
• Vetenskapligt skrivande – en sida på
bibliotekswebben
• Olika referenssystem, kolla med läraren
vilket hen föredrar
• Viktigt: Var konsekvent!
Kvartalsrapporter,
årsredovisningar etc.
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
SAMMANFATTNING:
STRATEGIER
• Överblicka
• Fördjupa
• Dokumentera
• Bearbeta
• Referera
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla med övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
och specifika metodböcker (för t.ex.
intervjuer och enkäter)
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
1 von 27

Recomendados

Gymnasiearbete EJ17a EJ171b von
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bngbib
208 views22 Folien
Gymnasiearbete SA18 von
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
195 views27 Folien
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bngbib
99 views28 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien
Gymnasiearbetet SU19 von
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19ngbib
86 views38 Folien
GYARB SU20.pptx von
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Gymnasiearbete EI18

Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
15 views15 Folien
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
10 views21 Folien
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
9 views22 Folien
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19ngbib
256 views30 Folien
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
12 views22 Folien
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 views31 Folien

Similar a Gymnasiearbete EI18(20)

Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 views
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 views
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 views
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 views
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 views
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 views
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b von ngbib
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21bInfoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b
ngbib88 views
Gymnasiearbete SA17 von ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 views
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 views
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx von ngbib
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
ngbib76 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbete 2022 TD20 von ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 views
Nationalistiska partier i Europa EK20a von ngbib
Nationalistiska partier i Europa EK20aNationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20a
ngbib97 views
Lektion Nationalistiska partier EK21a von ngbib
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
ngbib9 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views
NAS19 20200305 von ngbib
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305
ngbib225 views
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 views
Vetenskaplighet och problemställning von NinaEmilsson1
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställning
NinaEmilsson16 views
SOU - SB22ab EB KM.pptx von ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 views

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 views9 Folien
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 views23 Folien
Gymnasiearbete Etologi 2023 von
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 views30 Folien
GYARB SB21 grupp 1.pptx von
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
4 views31 Folien
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 views31 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
GYARB SB21 grupp 1.pptx von ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Hälsa och samhälle 2023 von ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 views
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 views
Migrationspolitik SB20ab.pptx von ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 views
Källkritik IM22a 2022 von ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx von ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 views
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx von ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 views
Källkritik om levnadsvanor von ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 views
Konfliktanalys SU21 & SM21 von ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 views
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx von ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 views
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 von ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 views
Demokratianalys ht 2022 von ngbib
Demokratianalys ht 2022Demokratianalys ht 2022
Demokratianalys ht 2022
ngbib10 views

Gymnasiearbete EI18

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning EI18, ht 2020 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. UPPLÄGG • Gymnasiearbete – vad är det? • Bibliotekets stöd • Informationssökning: sökkritik, strategier, tips och tricks • Källor: kritik, tillit & hänvisning • Exempel på sökningar
 • 3. I gymnasiearbetet ska du … • visa att du är förberedd för högskolestudier • formulera en frågeställning • planera, genomföra och utvärdera ett större arbete • utgå från centrala kunskapsområden inom programmet • färdigställa en skriftlig rapport • presentera och diskutera ditt arbete muntligt GYMNASIEARBETE – VAD ÄR DET? https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp% 2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
 • 4. Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” (ne.se) • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar och referenser • Formellt språk – inte talspråk GYMNASIEARBETE – VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 6. INFORMATIONS- SÖKNING: TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 7. INFORMATIONS- SÖKNING: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering
 • 8. INFORMATIONS- SÖKNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick över ditt ämne: definiera dina begrepp och formulera sökord (uppslagsverk) • Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor: databaser, media, böcker, högskolor & universitet, myndigheter, organisationer • Bearbeta information • Dokumentera kunskapen
 • 9. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan?
 • 10. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Var smart: Uppfinn hjulet en gång! Dokumentera din sökning – skriv sökdagbok Spara dina tankar, citat och källor – samla citat och källor i ett separat dokument • Var kreativ: Testa olika ord och synonymer! Brett eller smalt? strukturomvandling - bistånd Närliggande ord eller synonymer? bistånd - subsidier - stöd Vinklade och värderande ord? alkoholkonsumtion – alkoholmissbruk - alkoholbruk
 • 11. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på corona* leder till träffar på sidor med ord som coronapandemin, coronakrisen, coronaeffekter, coronavirus, coronatider etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på ”ekonomiska konsekvenser av coronapandemin” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 13. ÖVERBLICKA > FÖRDJUPA: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio • Använd databaserna Mediearkivet (fritext & fulltext) och Artikelsök (ämnesord & poster, en del tryckt, en del fulltext) • Kom ihåg de källkritiska kriterierna Beroende och Tendens! • Primärkälla eller sekundärkälla?
 • 14. ÖVERBLICKA > FÖRDJUPA: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio • Använd databaserna Mediearkivet (fritext & fulltext) och Artikelsök (ämnesord & poster, en del tryckt, en del fulltext) • Kom ihåg de källkritiska kriterierna Beroende och Tendens! • Primärkälla eller sekundärkälla?
 • 15. FÖRDJUPA: FORSKNING • forskning.se • universitet & högskolor Centrum för konsumtionsforkning Handelshögskolan i Stockholm • DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet
 • 16. FÖRDJUPA: DATABASER • Global Issues in Context • Google Scholar • Libris Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 17. FÖRDJUPA: BÖCKEROlika böcker – på vetenskaplig grund?
 • 18. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Buisness Sweden (ägs av staten och näringslivet tillsammans. Stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige) • Konjunkturinstitutet • Kommerskollegium • Konsumentverket • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • SIDA • Statens medieråd • Statistiska centralbyrån, SCB • Tillväxtverket
 • 19. FÖRDJUPA: ORGANISATIONER • en grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • Diakonia • Fairtrade • Svenskt näringsliv • UN (Förenta nationerna) – Undp (Förenta nationernas utvecklingsprogram) • WHO
 • 20. KÄLLOR: TVÅ MINUTER • Vad är en källa? • Vad är en bra källa? • Hur är man källkritisk?
 • 21. KÄLLOR – VAD ÄR EN KÄLLA? • En källa är platsen där du hämtar information till ditt arbete • Källan innehåller fakta som du har användning för • Källor kan ha olika format: en bok, transkriberad intervju, ett radioprogram, en avhandling, en debattartikel, forskningsrapport, en verksamhetsberättelse, en vetenskaplig artikel etc. Allt det vi pratat om hittills är källor! • Olika sorters källor
 • 22. KÄLLOR: KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Källa: Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 • 23. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 24. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben • Olika referenssystem, kolla med läraren vilket hen föredrar • Viktigt: Var konsekvent!
 • 25. Kvartalsrapporter, årsredovisningar etc. SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 26. SAMMANFATTNING: STRATEGIER • Överblicka • Fördjupa • Dokumentera • Bearbeta • Referera
 • 27. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering

Hinweis der Redaktion

 1. SL