Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Автобиография
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Нейков Светлозар
Варна (България)
Пол Мъж | Дата на раждане 02/09/1986 | Националност бълга...
Автобиография Нейков Светлозар
документация в Auto Cad oт Ship Constructor сборни чертежи (assemblies и сечения
(sections)...
Автобиография Нейков Светлозар
компетенции
Минимален опит в управлението на проект и екип.
Професионални умения и
компетен...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Europass-CV-20150126-Нейков-BG

4.392 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Login to see the comments

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Europass-CV-20150126-Нейков-BG

  1. 1. Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Нейков Светлозар Варна (България) Пол Мъж | Дата на раждане 02/09/1986 | Националност българин ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ Изследователско проектиране, КФД (CFD) или МКЕ (FEМ) изследване комбинирано с многоцелева софтуерна оптимизация използваща GA, Swarm и други методи, правеща цена - тегло (Pareto) функция и NURBS / T-splines параметрично моделиране, оптимизация и визуализация ТРУДОВ СТАЖ 01/01/2015–До сега Проектант Марино Консултинг, Варна (България) ▪ 1. Якостна проврека на понтон - Проверка на обща якост на огъване в Rhinoceros и Excel ▪ 2. Понтон Rompetrol корпус - Ship Constructor модел ▪ 3. Cabin Cruiser 40 футов - Rhinoceros копрусен модел, изчисление на съпротивлението и предвиждането му чрез методите на Савитски за планиращи лодки 07/2013–30/12/2014 Проектант Марино Консулт, Варна (България) Моделиране конструкцията на фундаменти, насищане и корпусната конструкция използвайки Тribon M3, както и на на напречни ребра, палуби, флори, карлингси използвайки Ship Constructor 2005. Проекти: ▪ 1. Spauwer -140m специализиран хопър (бункер) дълбачка Hopper Dredger (MC033) - корпусно насищане, моделиране на фундаменти за бутилки със сгъстен въздух - стартиращ. Моделиране на плитове в машинното отделение чрез Tribon M3 ▪ 2. Участие в подготовката на технологична информация за 7000 тонен танкер река море: Разбивка на секции, подсекции и сборни чертежи използвайки Ship constructor, Auto Cad ▪ 3. Речен пасажерски кораб - Druster (MC011) - моделиране на конструктивни ребра от корпуса използвайки Ship constructor: structure модул - обучение ▪ 4. Тласкач за река Рейн (MC024) - моделиране на корпусни ребра ▪ 5. Американска баржа 33500 t - моделиране на корпусни ребра в американска imperial система на Ship constructor - обучение ▪ 6. Самоходна дълбачка 800 m3 - моделиране на конструкция използвайки Ship Constructor ▪ 7. Катамаран Roka - моделиране на реба в основен корпус ▪ 8. Катамаран Roka - Летящ-мостик Fly-bridge: Приготвяне на производствени чертежи за летящ мостик с арки и на листова информация за насищане на листи от approvals на Ship Constructor ▪ 9. Работна лодка за мидена плантация - моделиране на конструкцията на надстройка в Ship Constructor от чертежи общо разположение както и приготвяне на производствена 26.1.15 © Европейски съюз, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 1 / 3
  2. 2. Автобиография Нейков Светлозар документация в Auto Cad oт Ship Constructor сборни чертежи (assemblies и сечения (sections). ▪ 10. Речен RoRo за река Дунав (MC006) - моделиране на ребра в цилиндричната част, надстройката, носа и машинно отделение на корабът чрез използвайки Ship Constructor: structure модул ▪ 11. DY-THSD2500 за VEKA Hopper Dredger специализиран хопър (бункер) дълбачка (MC051) - Rhinoceros 3Д моделиране на копус от общо разположение фаза идеен проект, поддържане актуално общо разположение фаза технически проект. Ship Constructor планарно моделиране на машинно отделение: ребра, палуби. Изготвяне на производствена документация за квривите листи в носа и кърмата чрез рязане на листите Rhinoceros и разгъвката им в Ship Constructor Hull. Вътрешно обучение на: Tribon M3: structure, hull; Rhinoceros, AutoCad 2006, Ship Constructor: structure, hull, assembly, approval модули ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 09/2011–03/2013 Европейска магистратура в съвременно интегрирано корабно проектиране "Задълбочено изучаване на Конструкция","CFD обучение","Проектиране на яхти" и "Производствена технология". EMship студент в Лиеж - Белгия, Нант - Франция, Галац - Румъния, Лиеж (Белгия) www.emship.eu 15/09/2005–28/10/2010 Магистратура и бакалавърска степен за машинен инженер - Корабостроене и морска техника Технически университет, Варна (България) Корабостроене и морска техника 15/09/2000–30/06/2005 Диплома за средно образование Трета природо математическа гимназия "Акад. Методий Попов", Варна (България) Биология, Английски ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Майчин език български Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение английски B2 B2 B2 B2 B2 Университета в Лиеж, Белгия руски A1 A1 A1 A1 A1 френски A1 A1 A1 A1 A1 Ниво:A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене Обща европейска езикова рамка Комуникационни умения и компетенции Желание за работа в екип, да се учи, слуша и работи с любопитни колеги. Организационни умения и Чувство за отговорност и организация (опит в логистиката) и изправянето пред проблеми. 26.1.15 © Европейски съюз, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 2 / 3
  3. 3. Автобиография Нейков Светлозар компетенции Минимален опит в управлението на проект и екип. Професионални умения и компетенции Tribon M3, заваряване, технология на метал и алуминий в производството, процесите в производство на корабостроителниците на DAMEN в Галати, Румъния, сборъчен цех Компютърни умения и компетенции Отлично владеене на Microsoft Office™ инструменти (Word™, Excel™ и PowerPoint™); знание за чертожна документация (Autodesk Autocad, Rhinocerous, Maxsurf), симулация (Ansys, StarCCM+, Shipflow), оптимизиране (ModeFrontier), визуализиране (Tecplot), Tribon M3: Structure, Hull modules, Ship Constructor - Structure module, Aveva Marine: насищане и чертежи. Добро знание на 3D приложения (Autodesk 3ds Max, Maya, Maxwell render, Mental Ray, Vray) Основно знание на базиданни, програмиране и уебдизайн (mysql, php, C++, C#, MEL, Matlab, Wordpress) Познаване на визуални & уеб дизайн приложения (Adobe Illustrator, PhotoShop (фотообработка), Indesign, Flash, Affter Effects, and Premiere). Основно познаване на числени инженерни симулации използвайки Navier Stokes уравненишта за инвестигиране на динамичният поток около кораба. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ • Образование: Технически университет във Варна, България EMSHIP Програма2011-2013: Лиеж, Нант, Галац и стаж в DAMEN SHIPYARDS - Galati EMSHIP Магистърска теза: числено изследване на потока около външен корпус с всичко (винтове, пера, рамки) • Поле на интерес: CFD оптимизация и автоматизация, проектиране на яхти и амфибийни лодки - CAD, арх. разположение&визуализация, корабна динамика, маневреност и устойчивост унифициран модел • Кариера & цели: корабен проектант, инженер или изследовател в полето на CFD и FEM оптимизация Писан доклад за: "Симулация потока на свободната повъхност на военен кораб" http://www.naoe.ugal.ro/pdf/annals/anale2012.pdf от Florin Pacuraru и Svetlozar Neykov Диплом за 1st място от доклад за "Влияние на броят на перките и на дисковото отновение върху оптималните характеристики на винта" Технически университет - Варна, Бюро Веритас 2008 Диплома и сертификат за 1во място на доклад "Влияние на броят на перките и на дисковото отновение върху оптималните характеристики на винта" - изнесен в студентска научна сесия. Технически университет - Варна, Бюро Веритас bg.linkedin.com/pub/svetlozar-neykov/1a/223/704/ http://sinmania.deviantart.com/gallery/ 26.1.15 © Европейски съюз, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 3 / 3

×