Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cao ốc văn phòng Khang Thông
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐƠN GIẢN
CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔN...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cao ốc văn phòng Khang Thông
MỤC LỤC
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cao ốc văn phòng Khang Thông
DANH MỤC BẢNG
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔN...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông

Herunterladen, um offline zu lesen

Công ty môi trường Newtech Co hoàn thành đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho cao ốc Khang Thông. Các bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo

Công ty môi trường Newtech Co hoàn thành đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho cao ốc Khang Thông. Các bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (13)

Anzeige

Ähnlich wie Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông (20)

Weitere von Công ty môi trường Newtech Co (13)

Anzeige

Aktuellste (18)

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông

 1. 1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Trang 1 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 2. 2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông MỤC LỤC MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..........................................................................9 Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự án...............................................................................10 1.7.4 Nhu cầu lao động.............................................................................................................14 Hình 2: quy trình thu gom nước thải tại cơ sở............................................................20 Hình 4. Quy trình xử lý nước thải dự kiến của Công ty.............................................22 2.4.2 Biện pháp quản lý...........................................................................................................28 2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung...........................................................................................28 2.5.1 Nguồn phát sinh..............................................................................................................28 2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung.................................................................................29 2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải....................................................................................................................29 Trang 2 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 3. 3. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông DANH MỤC BẢNG MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..........................................................................9 Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự án...............................................................................10 1.7.4 Nhu cầu lao động.............................................................................................................14 Hình 2: quy trình thu gom nước thải tại cơ sở............................................................20 Hình 4. Quy trình xử lý nước thải dự kiến của Công ty.............................................22 2.4.2 Biện pháp quản lý...........................................................................................................28 2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung...........................................................................................28 2.5.1 Nguồn phát sinh..............................................................................................................28 2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung.................................................................................29 2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải....................................................................................................................29 Tác động đến an ninh trật tự............................................................................................34 DANH MỤC HÌNH MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..........................................................................9 Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự án...............................................................................10 1.7.4 Nhu cầu lao động.............................................................................................................14 Hình 2: quy trình thu gom nước thải tại cơ sở............................................................20 Hình 4. Quy trình xử lý nước thải dự kiến của Công ty.............................................22 2.4.2 Biện pháp quản lý...........................................................................................................28 2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung...........................................................................................28 2.5.1 Nguồn phát sinh..............................................................................................................28 Trang 3 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 4. 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung.................................................................................29 2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải....................................................................................................................29 Tác động đến an ninh trật tự............................................................................................34 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa COD : Nhu cầu oxy hóa học CTNH : Chất thải nguy hại CTSH : Chất thải sinh hoạt CTR : Chất thải rắn Trang 4 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 5. 5. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông PCCC : Phòng cháy chữa cháy QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TSS : Tổng chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT : Tài nguyên và Môi trường TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh WHO : Tổ chức y tế thế giới Trang 5 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 6. 6. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp, khách sạn, căn hộ được xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học. Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường cho cao ốc văn phòng Khang Thông . Đây là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do cơ sở mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai. Giới thiệu chung về công ty cổ phần tập đoàn Khang Thông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0303534709 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 04 năm 2011. Trụ sở chính: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 6299.2288 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông đi vào hoạt động từ 09/11/2004 đến nay với loại hình hoạt động là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trang 6 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 7. 7. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Giới thiệu chung về cao ốc văn phòng Khang Thông: Cao ốc văn phòng Khang Thông hoạt động vào ngày 08/10/2007. Từ khi hoạt động đến nay, Công ty chưa có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nên theo mục 1, khoản a, điều 15 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau − Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của cơ sở . − Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án. Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. - Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường Trang 7 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 8. 8. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn; - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại; - Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Trang 8 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 9. 9. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 1.1 Tên cơ sở - CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG - Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. 1.2 Chủ cơ sở − Công ty CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHANG THÔNG. − Địa chỉ liên hệ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. − Điện thoại: (08) 6299.2288 Fax: (08) 6290.9868 − Mã số thuế: 0303534709 − Bà Phan Thị Phương Thảo − Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 1.3 Vị trí địa lý của cơ sở CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG tọa lạc tại số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh: − Hướng Tây Bắc giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai. − Hướng Đông Bắc giáp nhà số 63. − Hướng Tây Nam giáp nhà số 69. − Hướng Đông Nam giáp nhà lân cận. Trang 9 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 10. 10. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự án • Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực xung quanh Quận 1 là một quận trung tâm của TP.HCM nằm giữa 06 quận nội thành: phía Bắc tiếp giáp với quận Bình Thạnh - quận Phú Nhuận có ranh giới tự nhiên là rạch Thị Nghè và quận 3, lấy đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Thị Minh Khai làm ranh giới. Phía Đông giáp quận 2 có ranh giới tự nhiên là sông Sài Gòn. Phía Tây giáp quận 5, lấy đường Nguyễn Văn Cừ làm ranh giới. Phía Nam giáp quận 4 có ranh giới tự nhiên là rạch Bến Nghé. Quận 1 có diện tích 7,73 km2 , bằng 0,35% diện tích thành phố, trong đó diện tích sông rạch chiếm 8,1% và diện tích xây dựng hơn 20% (Nguồn: Niên giám thống kê, 2012)  Điều kiện tự nhiên  Điều kiện thổ nhưỡng Thổ nhưỡng, khí hậu của Quận 1 rất thuận lợi cho việc phát triển vùng đất này thành nơi trù phú, sầm uất. Với địa hình cao hơn mặt nước biển từ 2 - 6m, Quận 1 là vùng đất tương đối thấp của một móng đất nén dẽ, giàu đá ong, gọi là phù sa cổ Đồng Nai, có tới mấy vạn năm tuổi. Dọc theo bờ sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé được hình thành một nền đê tự nhiên do phù sa mới, màu mỡ bồi đắp suốt mấy mươi thế kỷ qua. Trang 10 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 11. 11. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông  Điều kiện khí hậu Quận 1 nằm trong đới khí hậu gần ven biển, đón hướng gió mát từ Cần Giờ về. Với độ nóng trung bình hàng năm 26 o C và lượng mưa trung bình 1.800 mm, đây là một trong vài khu vực của thành phố được hưởng sự thông thoáng, ẩm mát quanh năm.  Giao thông Quận 1 có hệ thống giao thông thủy bộ thuận tiện cho việc mở mang, giao lưu, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Nằm bên bờ sông Sài Gòn, Quận 1 tiếp cận các đầu mối giao thông đường thủy thông qua các cảng Sài Gòn, Khánh Hội. Hệ thống kinh rạch Bến Nghé - Thị Nghè tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách từ trung tâm Thành phố đi các nơi và ngược lại. Dọc bờ sông, kinh, rạch của Quận có cảng nhỏ, cầu tàu, công xưởng sửa chữa, đóng tàu, xà lan ... tạo thành những yếu tố mở mang giao thương, dịch vụ. Mạng lưới đường bộ của Quận 1 khá hoàn chỉnh, không những đảm bảo sự thông thoáng cho lưu thông nội thị mà còn có các trục đường chính đi đến sân bay, nhà ga, hải cảng và các cửa ngõ của thành phố để đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước.  Điều kiện kinh tế-xã hội  Cơ cấu dân cư Dân số Quận 1 vào năm 2012 là 190.943 người, mật độ 24,702 người/km2 . Cơ cấu dân cư của Quận 1 chuyển dịch theo hướng phù hợp với đặc điểm của một Quận trung tâm thành phố. Bên cạnh trên 20.000 cán bộ công chức (tại chức và hưu trí) của quận, thành phố và các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn, phần lớn dân cư là công nhân - lao động tập trung trong hơn 1.450 doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, bộ phận dân cư còn lại là tiểu thương trong 11.560 hộ kinh doanh cá thể, học sinh - sinh viên ... Gần 10% dân số có trình độ đại học và sau đại học. Toàn dân đã có trình độ trung học cơ sở và có 3 phường thực hiện xong phổ cập phổ thông trung học. Tính theo tuổi đời, Quận 1 là một địa phương khá trẻ với hơn 85% dân số có độ tuổi từ 50 trở xuống, trong đó có 143.412 người trong độ tuổi lao động, chiếm 62,3% dân số . (Nguồn: http://www.quanuy1hcm.org.vn/cps/gioithieu/dieukientunhien.aspx) Trang 11 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 12. 12. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông  Dịch vụ Doanh thu dịch vụ - thương mại của quận trong năm 2000 đạt trên 325,7 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu có năm đạt trên 33 triệu USD. 1.4 Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 1.4.1 Thời gian hoạt động của cơ sở Cao ốc văn phòng Khang Thông đi vào hoạt động vào 08/10/2007. 1.4.2 Quy mô, công suất Cao ốc văn phòng Khang Thông gồm các hạng mục được xây dựng trước đó: 1 hầm, 1 tầng kỹ thuật, 1 trệt, 1 lửng, 8 tầng lầu, có kết cấu khung sàn Bê tông cốt thép, tường gạch, nền ceramic. Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế là 5489.44 m2 bao gồm các hạng mục như sau: − Hầm = 466.77 m2 . − Trệt = 451.75 m2 . − Lửng = 247.77 m2 . − Lầu 1-8 = 4058.08 m2 . − Tầng kỹ thuật = 265.07 m2 1.5 Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở Loại hình hoạt động: Văn phòng cho thuê. 1.6 Máy móc, thiết bị Trang thiết bị và máy móc của cơ sở bao gồm các mục như bảng sau: Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở Stt Loại máy – thiết bị Đơn vị Số lượng 1 Máy vi tính để bàn bộ 127 2 Máy in cái 33 3 Máy photocopy cái 09 4 Máy fax cái 11 5 Máy scan cái 10 6 Máy tính xách tay ( laptop) cái 61 Trang 12 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 13. 13. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 7 Hệ thống lạnh Hệ thống 09 (Nguồn:Cao ốc văn phòng Khang Thông, 2014) 1.7 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 1.7.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu Nhu cầu nguyên vật liệu của cơ sở sử dụng trung bình trong 1 tháng được trình bày trong bảng sau: Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu sử dụng trung bình trong 1 tháng Stt Nguyên – nhiên liệu Đơn vị Số lượng 1 Giấy vệ sinh cuộn 960 2 Nước lau nhà lít 5 (Nguồn:Cao ốc văn phòng Khang Thông, 2014) • Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu cho bếp nấu ăn Cao ốc văn phòng Khang Thông lĩnh vực kinh doanh là cho thuê văn phòng nên không có sử dụng nguyên, nhiên liệu cho bếp nấu ăn. • Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu DO, công suất 700 KVA Bảng 3. Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện dự phòng trong 1 tháng Stt Nguyên – nhiên liệu Đơn vị Số lượng Ghi chú 1 Dầu DO lít 80 Khi nào mất điện mới sử dụng máy phát điện dự phòng có công suất 700KVA (Nguồn:cao ốc văn phòng Khang Thông, 2014) 1.7.2 Nhu cầu sử dụng điện • Nguồn cung cấp điện Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở là do Công ty điện lực Sài Gòn cung cấp. • Nhu cầu sử dụng điện của dự án Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng, quạt máy, ti vi và chạy máy điều hòa không khí,... Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở được thể hiện trong bảng bên dưới: Trang 13 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 14. 14. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Bảng 4. Lượng điện tiêu thụ của cơ sở trung bình trong 01 tháng (Nguồn:cao ốc văn phòng Khang Thông, 2014) 1.7.3 Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng • Nguồn cung cấp nước Tòa nhà sử dụng nguồn nước cấp của TP.HCM thông qua Công ty CP cấp nước Bến Thành. • Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở Tính theo hóa đơn tiền nước: Nhu cầu sử dụng nước của cao ốc văn phòng Khang Thông khá đồng đều giữa các tháng. Lượng nước sử dụng được tính trung bình là 245,3 m3 / tháng ( Căn cứ theo hóa đơn tiền nước). Tương đương với lượng nước trung bình 1 ngày công ty sử dụng là 8,17 m3 / ngày. Bảng 5. Lượng nước sử dụng tại tòa nhà STT Thời gian tiêu thụ Lượng nước sử dụng (m3 /tháng) 1 Từ 16/06 đến 15/07/2014 229 2 Từ 15/07 đến 15/08/2014 273 3 Từ 15/08 đến 16/09/2014 234 Trung bình 245,3 (Nguồn: Cao ốc văn phòng Khang Thông, 2014) 1.7.4 Nhu cầu lao động Tổng số công nhân viên ổn định tại tòa nhà gồm có 173 người/ngày. Trang 14 STT Thời gian tiêu thụ Lượng điện sử dụng (Kwh/tháng) 1 Từ 08/07 đến 07/08/2014 55.359 2 Từ 08/08 đến 11/09/2014 61.300 3 Từ 25/09 đến 11/10/2014 32.113 Trung bình 49.591 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 15. 15. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua Cao ốc văn phòng Khang Thông đã nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, do vậy chủ cơ sở đã áp dụng triệt để các biện pháp xử lý phù hợp nhất nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường mà cơ sở mang lại, cụ thể: 1.8.1 Các biện pháp giảm thiểu cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường 1.8.1.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí - Lắp đặt hệ thống cửa khép kín nhằm hạn chế tối đa bụi, hơi xăng từ các phương tiện giao thông ảnh hưởng đến nhân viên. - Lắp đặt các thiết bị, hệ thống thông gió, hút bụi bên trong tòa nhà. 1.8.1.2 Khống chế tác động của nước thải Nước thải sinh hoạt được thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của hệ thống thoát nước thành phố. 1.8.1.3 Khống chế tác động của chất thải rắn CTR sinh hoạt như: đồ ăn thừa, vỏ nhựa, nilon.... được tập trung tại khu vực dưới tầng hầm và được thu gom bởi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 theo hợp đồng số: 1263/HĐ-TGR/2014/-BT ngày 02 tháng 01 năm 2014. CTNH như: bóng đèn huỳnh quang, ắc quy thải,… được thu gom vào vị trí cố định đặt tại tầng hầm của tòa nhà, Chủ cơ sở đang tìm kiếm đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đúng quy định. 1.8.1.4 Biện pháp phòng chống cháy nổ Để đảm bảo an toàn, chủ cơ sở còn đề ra các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ. Trang bị các dụng cụ chữa cháy, bình bọt, bình dập lửa bằng khí CO2. Phổ biến công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên. 1.8.1.5 Công tác an toàn lao động: Để đảm bảo an toàn lao động, chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: - Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ CNV. - Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân thu gom rác như: bao tay, khẩu trang,… Trang 15 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 16. 16. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 1.8.2 Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường Khi cơ sở được xây dựng, chúng tôi không biết là phải làm thủ tục hành chính về môi trường (cụ thể là phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường) cho đến khi được sự tư vấn của Công ty TNHH Dịch Vụ Phân Tích Kỹ Thuật Môi Trường Công Nghệ Mới và sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện lập Đề án bảo vệ môi trường. Ngay lập tức chúng tôi đã tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về môi trường của cơ sở. Trang 16 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 17. 17. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ 2.1Nguồn chất thải rắn thông thường 2.1.1 Nguồn phát sinh − Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên trong tòa nhà bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thức ăn thừa.. − Chất thải rắn nguồn gốc từ thực vật như: hoa, lá cây, cành cây khô v.v… Ước tính hệ số rác thải phát sinh của nhân viên tại cơ sở là 0,5 kg/người/ngày. Lượng rác thải được tính theo công thức sau: DmQ ×= (kg/ngày) Trong đó: Q: lượng rác thải trong ngày (kg/ngày) m: số người phát thải (người), m = 173 người D: định mức phát thải của một người (kg/người.ngày).D=0,5÷1,05 Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày: Q = 173 x 0,5 = 86,5( kg/ngày) Lượng rác này khá lớn vì vậy cần được được tập trung vào các bô rác để các đơn vị được phường chỉ định đến thu gom đem đi xử lý. 2.1.2 Biện pháp quản lý và xử lý CTR sinh hoạt tại mỗi phòng của tòa nhà được tập trung vào các thùng rác loại nhỏ (được bố trí mỗi tầng 02 thùng) có nắp đậy nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và ngăn mùi, tránh sự tụ tập của các loài côn trùng. Cuối mỗi ngày được thu gom lại toàn bộ và tập trung về nơi quy định tại tầng hầm. Lượng rác này sẽ được bộ phận thu gom rác ở phường đi thu gom cùng với rác sinh hoạt của khu dân cư xung quanh với tần suất 1 ngày/lần. * Hình thức xử lý: Tự phân loại, thu gom và kết hợp với bộ phận thu gom rác của khu vực vận chuyển xử lý. 2.2 Nguồn chất thải lỏng 2.2.1 Nguồn phát sinh a. Nước thải sinh hoạt Trang 17 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 18. 18. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Tòa nhà được xây dựng để kinh doanh thuê văn phòng, nên hầu hết lượng nước thải từ quá trình hoạt động của cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh. Theo tính toán tối đa (theo TCXDVN 33:2006 – Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình) đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, Khu nghỉ mát, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khoảng 100 l/người/ngày, như vậy, với nhân viên tối đa của tòa nhà là 173 người thì lượng nước cấp sinh hoạt tối đa cho cơ sở là 100 l/người/ngày*173 người = 173.000 (l/ngày.đêm) = 17,3(m3 /ngày). Tuy nhiên, theo sử dụng thực tế (tính theo hóa đơn tiền nước), lượng nước cấp cho cơ sở trung bình trong 01 tháng là 245,3 m3 /tháng tương đương 8,17 m3 /ngày.đêm, như vậy lượng nước thải ra khoảng 8,17 x 100% = 8,17 m3 /ngày.đêm (lượng nước thải sinh hoạt = 100% lượng nước sử dụng). • Vi khuẩn: luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật. • Chất rắn lơ lửng: chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây bồi lắng cống thoát nước của khu vực. • Các chất dinh dưỡng (N, P): gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước. • Các chất ô nhiễm có trong nước thải trên nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ra ô nhiễm môi trường và làm phát sinh dịch bệnh. Vì vậy cơ sở phải có biện pháp khắc phục vấn đề trên. • Tác động tiêu cực b. Nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của cơ sở, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng... và các rác thải cuốn trôi trên khu vực cơ sở. Trang 18 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 19. 19. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực xung quanh sẽ kéo theo đất, cát, chất cặn bã rơi vãi theo dòng nước. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 mg/l Photpho 0,004 – 0,03 mg/l Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 mg/l Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 mg/l 2.2.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước Chất lượng nước thải của cơ sở được trình bày trong bảng sau: Bảng 6. Kết quả phân tích mẫu nước thải của tòa nhà STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp phân tích Kết quả QCVN 14:2008/BTN MT Cột B 1 pH - TCVN 6492 : 2011 7,0 5 - 9 2 BOD5 (200 C) mgO2/l TCVN 6001 : 2008 56,3 50 3 COD mgO2/l SMEWW 5220.C : 2005 95,7 - 4 TSS mg/l TCVN 6625 : 2000 83,2 100 5 Amoni mg/l TCVN 5988 : 1995 8,5 10 6 Nitrat (NO3 - ) mg/l SMEWW4500-P.E:2005 8,1 50 7 Phosphat mg/l SMEWW 4500-PE:2005 3,8 10 8 Coliform MPN/100ml SMEWW 9221B : 2005 5.300 5.000 Nhận xét Qua bảng kết quả phân tích trên cho thấy 2 trên 8 chỉ tiêu vượt nhưng ít, các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước thải còn lại đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 2.2.3 Biện pháp quản lý đang được áp dụng a. Nước mưa chảy tràn Trang 19 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 20. 20. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Toàn bộ nền trước và sau cơ sở đều được bê tông hóa hoàn toàn, nên nước mưa tương đối sạch, bề mặt các khu vực văn phòng, và các khu vực khác bên trong cơ sở được thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh nhằm làm giảm thiểu sự lôi cuốn các chất dơ bẩn khi nước mưa chảy tràn qua. Toàn bộ lượng nước mưa được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. b. Nước thải sinh hoạt Quy trình thu gom: Quy trình thu gom nước thải tại cơ sở: ( vị trí: dưới tầng hầm) Hình 2: quy trình thu gom nước thải tại cơ sở Nước thải từ cơ sở phát sinh tử khu vực bồn rửa tay và nước tải từ khu vực nhà vệ sinh dược thu gom chung về hệ thống bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Sau đó được tập trung tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung. Cơ sở đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải để thuận tiện trong quá trình kiểm soát. Nước thải sinh hoạt được thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào cống thoát nước chung của thành phố. Bể tự hoại đồng thời có 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Trang 20 Nước thải bồn rửa tay Bể tự hoại Hố ga cuối Nước thải từ nhà vệ sinh ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 21. 21. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Hình 3. Bể tự hoại 3 ngăn • Quy trình công nghệ, thiết bị của bể tự hoại 3 ngăn + Nguyên tắc: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm bể chứa - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp; lớp sạn 1 x 3cm, lớp cát vàng, lớp đá 4 x 6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bằng bê tông để nước từ bể lắng tràn đều trên bề mặt lớp lọc. + Tiêu chuẩn đạt được: Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 70 – 75%. • Quy trình xử lý nước thải dự kiến của cơ sở Lượng nước thải phát sinh của cơ sở là 8,2 (m3 /ngày.đêm), hệ số dự phòng K=1,2, vì vậy Chủ cơ sở dự kiến xây dựng HTXLNT công suất 9 m3 /tháng để xử lý nước thải phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT. Quy trình xử lý nước thải dự kiến như sau: Trang 21 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 22. 22. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Thổi khí Xả bùn dư Hình 4. Quy trình xử lý nước thải dự kiến của Công ty Thuyết minh quy trình xử lý nước thải Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải được bơm lên bể MBR để xử lý triệt để các chất ô nhiễm: BOD, COD, SS, ….. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể MBR bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3 .ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các phương trình sau: - Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí → CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác Trang 22 NƯỚC SAU HẦM TỰ HOẠI BỂ MBBR BỂ ĐIỀU HÒA BỂ TÁCH DẦU BỂ CHỨA BÙN ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 23. 23. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông • Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn → 5CO2 + 2H2O + NH3 + E 113 160 1 1,42 Nước sau thời gian xử lý tại bể MBR được bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu : sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ. Nước thải sau khi qua bể lọc áp lực sẽ được khử trùng bằng hóa chất chuyên dụng trên đường ống với Mixer đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật. Bùn ở bể MBR được đưa tới bể chứa bùn và được lưu trữ tạm thời tại bể này. Sau khoảng thời gian lưu nhất định, bùn trong bể tách thành 2 phần: phần bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lượng chất rắn khoảng 2 - 3% được các cơ quan có chức năng thu gom và xử lý định kỳ, phần nước trong ở trên sẽ được đưa về hố thu của hệ thống xử lý. 2.3Nguồn chất thải khí 2.3.1 Nguồn phát sinh - Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào tòa nhà) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể, bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông; - Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: khí NH3 rò rỉ ; - Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS- )…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn. - Nhiệt thừa từ hoạt động của giàn giải nhiệt của dự án: Tòa nhà sử dụng máy lạnh để điều hòa nhiệt độ trong khu vực của khu vực hoạt động, tòa nhà sử dụng 8 hệ thống lạnh HITACHI-JAPAN: RAS-30FS5, năng suất lạnh: 75.000 kcal/h và 1 hệ thống lạnh HITACHI-JAPAN: RAS-16FS3, năng suất lạnh: 39.000 kcal/h. - Nhiệt thừa phát sinh không gây ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh cơ sở. - Khí thải từ máy phát điện. Trang 23 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 24. 24. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Cơ sở sử dụng 01 máy phát điện dự phòng công suất 700 KVA. Khi hoạt động sẽ sinh ra các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí như: dioxit lưu huỳnh (SO2), oxit nitơ (NOx), oxit cacbon (CO),…. Bảng 7. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện Chất ô nhiễm Hệ số Kg/tấn Tải lượng Kg/h g/s Bụi 0,71 0,602 0,167 SO2 20S 0,17 0,047 NO2 9,62 8,16 2,27 CO 2,19 18,6 5,17 VOC 0,791 0,67 0,186 (Nguồn : Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – 1993) Ghi chú - Hàm lượng S trong dầu DO là 0,5% - QCVN 19:2009/BTNMT; cột A; Kv = 1; Kp = 0,6: Quy chuẩn kỹ thật quốc gia đối với khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột A áp dụng đối với các cơ sở dịch vụ hoạt động trước ngày 16 tháng 01 năm 2007. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ máy phát điện sử dụng dầu DO đều đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT; cột B; Kv = 1; Kp = 0,6. 2.3.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khí 2.3.2.1. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh - Số lượng mẫu: 02 mẫu - Vị trí lấy mẫu: 01 điểm trước cổng và 01 điểm trong khu vực tòa nhà Bảng 8. Kết quả đo vi khí hậu bên trong và khu vực xung quanh cơ sở Trang 24 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 25. 25. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông STT Vị trí đo Độ ồn (dBA) Nhiệt độ (O C) 1 Khu vực cổng 56,1 – 58,2 30 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 - 2 Khu vực hoạt động 51,3 – 53,4 27 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) ≤ 85 ≤ 32 Nhận xét: Qua kết quả cho thấy hầu hết các thông số đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. Bảng 9. Kết quả chất lượng không khí bên trong và xung quanh cơ sở Kết quả thử nghiệm Thông số Bụi (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) Khu vực cổng 0,15 0,034 0,112 3,65 QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 Khu vực hoạt động 0,10 0,029 0,043 3,23 QĐ 3733/2002/ QĐ - BYT 8 5 5 20 Nhận xét Từ kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép, điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của cơ sở ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường không khí xung quanh khu vực. Biện pháp quản lý trong thời gian tới Dự án hoạt động gây ô nhiễm không khí chủ yếu do hoạt động giao thông, phương án Trang 25 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 26. 26. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông phù hợp nhất để khống chế giảm thiểu ô nhiễm do các nguồn phát sinh chính là khống chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh. Các phương pháp cơ bản áp dụng là: - Đối với các động cơ sử dụng nhiên liệu sẽ được xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế, hoặc đổi mới các máy móc thiết bị nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ; - Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy, nổ ...) tại các khu vực có khả năng xảy ra; những ngày trời nắng nóng, hanh khô sẽ tiến hành tưới nước bề mặt đường trước cửa dự án. - Lắp đặt hệ thống thông gió, quạt đảm bảo thoáng khí. Hệ thống lạnh bố trí hợp lý. - Thường xuyên lau dọn và hút bụi cho cơ sở Biện pháp quản lý nhiệt thừa: Máy lạnh phải thường xuyên được vệ sinh, bảo dưỡng nhằm đảm bảo công suất máy lạnh và hạn chế tiếng ồn. Dàn nóng máy lạnh được bố trí bên ngoài mỗi căn hộ, hướng ra đường, nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc phát tán nhiệt thừa đến dân cư xung quanh 2.3.2.2. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng khí thải tại nguồn - Số lượng mẫu: 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: tại ống khói máy phát điện Bảng 10. Kết quả đo đạc, phân tích khí thải ống khói máy phát điện Kết quả thử nghiệm Thông số Bụi (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) Khu vực cổng 0,15 0,034 0,112 3,65 QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 Khu vực hoạt động 0,10 0,029 0,043 3,23 QĐ 3733/2002/ QĐ - BYT 8 5 5 20 Nhận xét Trang 26 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 27. 27. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Từ kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu khí thải từ ống khói máy phát điện đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT cột A, Kp=1, Kv=0,6 Biện pháp quản lý Như đã trình bày ở phần trên, máy phát điện vận hành bằng dầu DO (có hàm lượng lưu huỳnh thấp), chỉ hoạt động trong trường hợp lưới điện gặp sự cố nên là nguồn thải mang tính chất tức thời, không thường xuyên, tải lượng ô nhiễm và mức độ tác động đến môi trường xung quanh không cao. Do đó, chủ cơ sở sẽ bố trí ống khói máy phát điện với chiều cao vượt mái tòa nhà để pha loãng nồng độ khí thải và không làm ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh. Máy phát điện được bố trí ở vị trí thích hợp tại một khu vực riêng ở phía sau dự án (Sơ đồ vị trí đình kèm phụ lục) có bệ chống rung để giảm thiểu độ rung và tiếng ồn. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung sau: Trang bị máy phát điện có công suất phù hợp với yêu cầu của dự án. Lắp đặt máy phát điện có công nghệ hiện đại (các thông số khí thải đã được kiểm soát theo quy chuẩn). Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế khí thải phát sinh; hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ. * Hình thức xử lý: Tự xử lý 2.4Nguồn chất thải nguy hại 2.4.1 Nguồn phát sinh Chất thải nguy hại là những chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích, hoạt tính, có thể cháy, nổ,…gây nguy hiểm đến con người. Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở gồm bóng đèn thải, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in…với số lượng rất ít. Bảng 11. Chất thải nguy hại phát sinh trong 06 tháng STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Đơn vị Số lượng Trang 27 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 28. 28. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 1 Hộp mực in thải Rắn Kg 2,5 2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn Kg 1 3 Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại Rắn Kg 0,5 4 Pin thải Rắn Kg 1 Tổng Kg 5 2.4.2 Biện pháp quản lý Vì lượng CTNH này của cơ sở phát sinh là rất ít nên hiện tại các chất thải này được chủ cơ sở phân loại, thu gom và lưu trữ tại các thùng chứa có nắp đậy, được dán nhãn ở khu vực tầng hầm. Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng thu gom CTNH với các đơn vị có chức năng vào cuối năm 2014 để thu gom và vận chuyển CTNH phát sinh đi xử lý. Định kỳ 06 tháng/lần có văn bản báo cáo cơ quan QLCTNH về tình hình xử lý CTNH của cơ sở tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 2.5Nguồn tiếng ồn, độ rung 2.5.1 Nguồn phát sinh Tiếng ồn, độ rung sẽ phát sinh từ các hoạt động sau: - Hoạt động của máy điều hòa; - Hoạt động của các máy bơm nước cấp; - Hoạt động của máy phát điện dự phòng - Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào công ty... Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương. Trang 28 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 29. 29. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung - Tai người chỉ có thể chịu được tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác dụng của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thích giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và bệnh điếc (Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005). - Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loạn về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể. - Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo sự rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim. Biện pháp quản lý Máy phát điện hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện. Đồng thời sẽ kiểm tra lại tất cả các nơi phát sinh rung động (rung động tại đế chân – thường chiếm 60% tiếng ồn gây ra) và gắn thêm vào nó một lớp đệm cao su hoặc siết chặt, chỉnh sửa các bộ phận cho ăn khớp. Cơ sở sẽ thường xuyên kiểm tra lại toàn bộ máy phát điện để khắc phục kịp thời các sự cố gây ra do làm việc lâu ngày. Hệ thống máy điều hòa thường xuyên được vệ sinh, bảo trì để hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh 2.6Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thêm giá trị cảnh quan đô thị, tăng giá trị sử dụng đất tại khu vực lân cận. Việc bê tông hóa trong khu vực cơ sở sẽ làm giảm chất lượng đất và khả năng tiêu thoát nước trong khu vực, do đó nếu không giải quyết tốt vấn đề thoát nước có thể dẫn đến tình trạng ứ đọng, ngập úng trong khu vực, gây mất mỹ quan khu vực. Cơ sở hoạt động sẽ mang lại những tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế tại khu vực: Trang 29 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 30. 30. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông - Tăng tốc độ đô thị hóa và phát triển quy mô hoạt động của ngành cho thuê phòng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thành lập các công ty hoạt động bên nhiều lĩnh vực với định hướng và tiềm năng phát triển du lịch của quận 1 nói riêng và Tp.HCM nói chung; - Thu hút lượng lớn lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập và nâng cao dân trí cho người dân; - Phát triển các ngành dịch vụ kèm theo; - Tăng thêm ý thức văn minh cho người dân trong khu vực; Trang 30 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 31. 31. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 3.1Kế hoạch quản lý chất thải Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống cộng đồng dân cư và công nhân trực tiếp sản xuất. Cao ốc văn phòng Khang Thông có chương trình quản lý môi trường chặt chẽ, cụ thể để giảm thiểu tốt nhất ô nhiễm tại nguồn. Một số công trình xử lý môi trường cao ốc văn phòng Khang Thông đã, đang và sẽ thực hiện được trình bày trong bảng sau: Trang 31 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 32. 32. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Bảng 12. Kế hoạch quản lý chất thải Giai đoạn của cơ sở Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải và tổng lượng/lưu lượng Biện pháp quản lý/xử lý Kinh phí thực hiện hằng năm (triệu đồng) Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện 1 2 3 4 5 6 7 Vận hành Rác thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại tòa nhà Chất thải rắn thông thường 86,5 kg/ngày - Phân loại chất thải rắn - Thu gom rác thải hàng ngày - Nơi tập kết xử lý chất thải - Thu gom với tần suất 1lần/ng` 2.000.000 Từ năm 2004 đến nay Công ty Công Ích Quận 1 Nước thải sinh hoạt Chất thải lỏng 8,17 m3 /ng.đêm Được xử lý bằng hầm tự hoại. Dự kiến đến cuối tháng 06/2015 hoàn thành việc xây dựng HTXLNT để thu gom và xử lý trước khi thoát ra cống chung của khu vực Tự xử lý Từ năm 2004 đến nay Chủ cơ sở Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án Xây dựng cống thoát nước mưa tách riêng Tự xử lý Từ 2004 đến nay Chủ cơ sở Trang 32 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 33. 33. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Giai đoạn của cơ sở Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải và tổng lượng/lưu lượng Biện pháp quản lý/xử lý Kinh phí thực hiện hằng năm (triệu đồng) Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hoạt động giao thông Khí SOx, NOx, tiếng ồn Trong các phòng kín sử dụng quạt thông gió, hút bụi, thường xuyên lau dọn Tự xử lý Từ 2004 đến nay Chủ cơ sở Bóng đèn huỳnh quang thải... Chất thải nguy hại 30kg/6 tháng Phân loại, thu gom và lưu trữ ngay tại khu vực dự án 1.000.000 Khi đủ số lượng sẽ ký hợp đồng thu gom, xử lý theo đúng quy định Chủ cơ sở Trang 33 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 34. 34. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông 3.2Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải Bảng 13. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải Giai đoạn vận hành của cơ sở Vấn đề môi trường Biện pháp quản lý/xử lý Kinh phí dự kiến hằng năm Trách nhiệm thực hiện 1 2 3 4 5 Vận hành Sự cố cháy nổ - Lắp đặt thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy - Tập huấn công tác PCCC cho mọi nhân viên. 5.000.000 đ/năm Toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án Tác động đến an ninh trật tự - Có bảo vệ trông giữ xe cho nhân viên và khách 24.000.000 đ/năm Bộ phận bảo vệ 3.3Kế hoạch ứng phó sự cố Bảng 14. Kế hoạch ứng phó sự cố Giai đoạn của cơ sở Loại sự cố có thể xảy ra Biện pháp ứng phó Trách nhiệm thực hiện 1 2 3 4 Vận hành Sự cố cháy nổ - Lắp đặt phương tiện báo cháy, chữa cháy. - Tập huấn công tác chữa cháy cho nhân viên Tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án Trang 34 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 35. 35. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông - Xây dựng các nội quy về an toàn cháy nổ - Thông báo với cơ quan chức năng Sự cố an toàn lao động - Tập huấn cho nhân viên về vấn đề an toàn lao động - Trang bị đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động Tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án 3.4Kế hoạch quan trắc môi trường Bảng 15. Kế hoạch quan trắc môi trường Giai đoạn vận hành của cơ sở Nội dung quan trắc Điểm quan trắc (mã số, địa danh, tọa độ) Thông số quan trắc Tần suất quan trắc Kinh phí dự kiến Trách nhiệm thực hiện 1 2 3 4 5 6 7 Vận hành Không khí, tiếng ồn KK1: Trước cổng KK2: Trong khu vực dự án Bụi, CO, SO2, NOx, nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn 2 lần/năm 6.600.000 đ/năm Chủ cơ sở kết hợp đơn vị có chức năng đo đạc, phân tích môi trường Khí thải tại nguồn Tại ống khói máy phát điện Bụi, CO, SO2, NOx, nhiệt độ 2 lần/năm 2.400.000 đ/năm Nước thải 1 điểm tại hố ga sau khi xử lý trước khi thoát ra cống pH, COD, BOD5, SS, Nitrat, Photphat, Coliform, tổng chất rắn hòa tan, Amoni, Sunfua, dầu mỡ động thực vật 2 lần/năm 1.500.000 đ/năm Trang 35 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 36. 36. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cao ốc văn phòng Khang Thông Quản lý, giám sát chất thải rắn Tại điểm tập kết chất thải rắn và nơi lắp đặt các thùng chứa. Kiểm soát quá trình phân loại rác tại nguồn, khối lượng rác sinh hoạt và nguy hại phát sinh 2 lần/năm 6.000.000 đ/năm Trang 36 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 37. 37. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT 1. Kết luận Trong quá trình hoạt động, cao ốc văn phòng Khang Thông đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường: - Nước thải sinh hoạt của dự án đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. - Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khu vực cơ sở và chất lượng không khí xung quanh đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế TCVSLĐ 3733:2002/QĐ-BYT và QCVN 05:2013/BTNMT. - Khí thải ống khói máy phát điện đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột A, Kp=1, Kv = 0,6. - Chất thải sinh hoạt được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Quận 1 thu gom, vận chuyển theo quy định. - CTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng. - Thực hiện tốt các biện pháp về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong dự án - Có các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong dự án. Nhìn chung, qua kết quả giám sát cho thấy chất lượng môi trường của dự án tương đối tốt, các biện pháp bảo vệ môi trường đã được dự án thực hiện khá đầy đủ. 2. Kiến nghị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của cao ốc văn phòng Khang Thông. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình kinh doanh của cơ sở nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của cơ sở mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường khu vực. 3. Cam kết Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông cam kết thực hiện: - Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua. ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 38. 38. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Chất lượng môi trường nước trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B. - Chất thải rắn sinh hoạt và CTNH: Chủ cơ sở sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. - Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn khu vực xung quanh và khu vực bên trong dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 26:2010/BTNMT - Chất lượng khí thải tại nguồn (máy phát điện) đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột A với Kp =1, Kv = 0,6. - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông cam kết sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ 1 năm 2 lần (ngày 15 tháng 06 và ngày 15 tháng 12) của cao ốc văn phòng Khang Thông gửi về Phòng Tài Nguyên và Môi trường quận 1 và Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh theo quy định. - Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý nguồn ô nhiễm này. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động của cao ốc văn phòng Khang Thông nếu vi phạm các quy định về môi trường. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHANG THÔNG Tổng giám đốc PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 39. 39. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản PHỤ LỤC  Kết quả khảo sát, đo đạc môi trường tại công ty  Các hồ sơ pháp lý và giấy tờ liên quan đến công ty ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn

×