SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
DỰ ÁN VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở
Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phƣờng Tân Định, Quận 1, Tp HCM
Năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
DỰ ÁN VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở
Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phƣờng Tân Định, Quận 1, Tp HCM
Năm 2015
Chủ đầu tƣ
CÔNG TY CP SX TM DV
XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT
Giám đốc
HỒ VĂN THANH
Đơn vị tƣ vấn
CÔNG TY TNHH DV PT KT MT
CÔNG NGHỆ MỚI
Giám đốc
HOÀNG VĂN ĐỨC
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 1, Tp.HCM
Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 1 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với
các nội dung sau đây:
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dự án
VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở
1.2. Tên chủ dự án
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT
1.3. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM
1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật:
Người đại diện: Ông Hồ Văn Thanh
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 022378650
1.5. Phƣơng tiện liên hệ:
Điện thoại: 01265847070
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 2
II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
2.1. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
 Vị trí xây dựng dự án: Hẻm 212 đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định,
Quận 1, Tp. HCM thuộc thửa đất số 3,5,6,7 tờ bản đồ địa chính số 3 và một phần thửa số
3 tờ bản đồ địa chính số 4, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 Nằm ở vị trí trong hẻm 212, tiếp giáp với trục đường chính Nguyễn Văn Nguyễn,
công trình sẽ có một đóng góp thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại
một nét kiến trúc cho bộ mặt khu vực;
Tổng diện tích khu đất: 355,1 m². Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau:
+ Phía Đông Bắc: tiếp giáp hẻm hiện hữu lộ giới 5-7,5 m, kết nối trực tiếp với đường
Hoàng Sa (lộ giới 15 m);
+ Phía Đông Nam: giáp đường dự phòng;
+ Phía Tây Nam: tiếp giáp hẻm hiện hữu
+ Phía Tây Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu
.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 3
Hình: Vị trí dự án
Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau
Hiện trạng đất đai: Là khu đất trống trong toàn khuôn viên 355,1 m2
tại hẻm 212
đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 4
Trong khu vực là khu dân cư sinh sống nên, chỉ có một số cửa hàng tạp hóa, kinh
doanh nhỏ lẻ, không có cơ sở sản xuất nào.
Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử
Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào.
Hiện trạng giao thông
Phía Đông Bắc là đường hẻm hiện hữu lộ giới 5-7,5 m đi ra đường Nguyễn Văn
Nguyễn, cách Trung tâm thành phố không xa, .
Hiện trạng cấp nước
Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của
Thành phố trên đường Nguyễn Văn Nguyễn.
Hiện trạng hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải;Nước thải sau khi xử lý
sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Nguyễn Văn Nguyễn.
Hiện trạng cấp điện
Dự án có hệ thống điện trung thế 15KV trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, và hệ thống
đường dây hạ áp kèm đèn đường chạy bao quanh khu vực 15 KV
Trong khu vực thiết kế chỉ có 01 trạm biến áp:
15/02-0,4 KV – 3 x 750 KVA
Thông tin liên lạc
Mạng lưới thông tin liên lạc đã phủ khắp toàn bộ khu vực
2.2. LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ; SẢN PHẨM VÀ SỐ
LƢỢNG
Đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại quận 1, tp HCM.
Đáp ứng nhu cầu nhà ở của CBNV làm việc tại quận 1 và một số quận lân cần trong nội
thành TP.HCM.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 5
2.3. DIỆN TÍCH MẶT BẰNG
Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau:
Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới
stt Thành phần
Diện tích (
m²) Tỷ lệ (%)
1 Diện tích sàn tầng hầm 324,6 14,02
2 Diện tích sàn tầng trệt, lửng 435,0 18,78
3 Diện tích sàn lầu 1-6 1.305 56,35
4 Diện tích sàn sân thượng 217,5 9,39
5 Mái che cầu thang 33,9 1,46
TỔNG 2.316,0 100,0
Loại công trình: văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê
 Tổng diện tích đất quy hoạch: 355,1 m2
 Mật độ xây dựng toàn khu : tối đa 70%
 Hệ số sử dụng đất toàn khu: 5,0 – 5,5 lần
 Tầng cao: 10 tầng
 Chiều cao tối đa: 27 m
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN DỰ KIẾN:
Bảng Tiến độ thực hiện dự án dự kiến
STT HẠNG MỤC THỜI GIAN
1 Xin giấy xác nhận đăng ký “kế hoạch bảo vệ môi trường” Tháng 10 – 11/2015
2 Xin giấy phép xây dựng Tháng 11 – 12/2015
3 Khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, mời thầu và chọn thầu Tháng 01 – 04/2016
4 Thi công xây dựng công trình Tháng 04/2016
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 6
STT HẠNG MỤC THỜI GIAN
5 Nghiệm thu đưa vào sử dụng Tháng 06/2017
2.4. NHU CẦU VỀ NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG
2.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng
Giai đoạn thi công xây dựng, nguyên liệu chủ yếu được sử dụng trong quá trình thi công
bao gồm: Sắt thép, cát, đá, xi măng, gạch…. Khối lượng được ước tính sơ bộ như sau.
Bảng Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu dự kiến
STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG
1 Sắt thép Tấn 252
2 Xi măng Tấn 530
3 Cát m3
370
4 Đá m3
850
5 Gạch…. Viên 340.000
2.4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động
Cơ sở kinh doanh văn phòng, căn hộ cho thuê do đó nguyên vật liệu sử dụng trong giai
đoạn đi vào hoạt động rất ít, gần như chỉ có hoá chất cần sử dụng cho hệ thống xử lý nước
thải là Clorine. Lượng Clorine cần thiết để sử dụng cho mục đích khử trùng nước thải
trước khi thoát ra môi trường là 5-10 kg/tháng.
2.5. NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG
2.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng
 Nhu cầu sử dụng điện:
Nguồn điện cấp được lấy từ đường dây trung thế 22(15) kV hiện hữu của TP.Hồ chí
Minh. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ Sở khoảng 30 – 50 Kw/ngày.
 Nhu cầu sử dụng nƣớc
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 7
Lượng nước cần cung cấp cho công nhân trong quá trình xây dựng được lấy từ hệ thống
cấp nước của khu vực. Số lượng công nhân trong khu vực ước tính khoảng 30
nguời/ngày.
Vậy lượng nước cần cung cấp là: 30 x 60 =1.800 lít/người/ngày (với tiêu chuẩn sử dụng
nước cho mỗi người là 60 lít/người/ngày).
2.5.2. Giai đoạn đi vào hoạt động
 Nhu cầu sử dụng điện
Để cung cấp điện hạ thế cho công trình, bố trí trạm biến thế độc lập, phát triển từ việc cải
tạo trạm biện thế hiện có, nằm ở phía sau tòa nhà.
 Nguồn cung cấp điện cao thế cho các trạm biến áp này được lấy từ lưới điện của khu
vực đến, vị trí bố trí các trạm biến áp và điểm đấu nối do Công ty Điện lực địa phương
quyết định.
 Hệ thống chiếu sáng trong nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong
công trình dân dụng chiếu sáng trong các phòng làm việc, gian bán hàng, sảnh chính, gara
chủ yếu dùng đèn huỳnh quang 1200x600, 600x600 ; chiếu sáng các khu vực phụ trợ như:
hành lang, cầu thang, lô-gia, kho, khu WC, v.v... dùng đèn dowlight, đảm bảo độ rọi tối
thiểu tại các khu vực như sau:
- Phòng làm việc: 400 lux
- Phòng kỹ thuật, phòng bơm: 200 lux
- Hành lang, cầu thang, khu WC, kho: 100 lux
Các đèn chiếu sáng sự cố và các đèn báo lối ra sẽ được bố trí tại tất cả các lối đi lại và lối
ra vào chính như: sảnh chính, hành lang, cầu thang và một số khu vực công cộng khác.
Hệ thống điện chiếu sáng được bảo vệ bằng các áp-tô-mát lắp trong các bảng điện, điều
khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên tường cạnh cửa ra vào hoặc lối đi lại, ở những
vị trí thuận lợi nhất.
Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên
ngoài công trình xây dựng. Chiếu sáng đường đi nội bộ bằng đèn thủy ngân cao áp
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 8
220V/125W lắp trên cột thép cao 6m; chiếu sáng khu vực vườn hoa bằng các đèn cây
thông lắp bóng thủy ngân cao áp 220V/80W; ngoài hệ thống chiếu sáng đường đi sân bãi,
sẽ bố trí một số đèn pha để chiếu sáng trang trí mặt ngoài của công trình tùy theo yêu cầu
cụ thể của Kiến trúc sư.
Công suất tính toán cho khối nhà thuộc được tính toàn và tổng hợp theo bảng dưới đây:
Khối Phụ tải
Đơn
vị
Số
lƣợng
Suất
phụ tải
Hệ số
Kđt
Công
suất
Tổng TBA
Gara
Chiếu sáng m2
400,000
400
KVAQuạt Thông gió Cái
Văn
phòng
Chiếu sỏng, ổ cắm m2
Điều hoà nhiệt độ m2
Thang máy Cái
Quạt tăng áp cầu
thang
Cái
Trong trường hợp mất điện lưới, để bảo đảm việc cung cấp điện liên tục cho một số phụ
tải quan trọng như: hệ thống điện chiếu sáng làm việc cho các khu vực dịch vụ, văn phòng
làm việc, hệ thống điện chiếu sáng hành lang, cầu thang công cộng, hệ thống thông tin
liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, bơm nước, v.v... cạnh mỗi
trạm biến áp bố trí 1 máy phát điện Diesel dự phòng kèm theo thiết bị chuyển mạch đổi
nguồn điện tự động (ATS).
 Nhu cầu cấp nƣớc
 Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của nhân
viên văn phòng, dân cư căn hộ, thương mại và lượng nước dùng cho cứu hỏa (PCCC).
 Hệ thống cấp nước ngoài nhà của công trình được đấu nối từ hệ thống cấp nước của
Thành phố đến bể chứa nước ngầm của từng nhà
Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau:
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 9
Làm tròn: 9 m3
/ngày. đêm
Tại khu kỹ thuật bố trí một trạm bơm cấp nước lên mái. Bố trí máy bơm cấp nước
chữa cháy riêng biệt. Đường ống đi theo khu gara, dọc hộp kỹ thuật cấp lên mái.
Bể chứa nước ngầm có đủ thiết bị như van khoá, van phao, thang xuống, thiết bị báo
mức nước, hố thu cặn, thoát tràn, cửa thăm...
Bố trí các bể chứa nước trên mái theo từng block. Các bể nước có dung tích đảm bảo,
kể cả lượng nước dự trữ 10 phút đầu cho chữa cháy.
Nước từ bể chứa nước trên mái theo các ống đứng chính, ống nhánh và các van khoá
cung cấp cho tất cả các thiết bị dùng nước trong công trình.
Trên trục cấp nước, bố trí các van giảm áp cho các tầng phía dưới đảm bảo độ bền cho
thiết bị.
- Đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm, hoặc ống nhựa.
- Đường ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm tường và đi trong hộp kỹ thuật.
- Nước cấp cho mỗi tầng sử dụng đều được lắp đồng hồ đo lưu lượng để tiện cho sử
dụng, vận hành và thanh toán tiền sử dụng nước sau này.
Hạng mục
Diện tich
sàn sử dụng
(m2)
Hệ số
(m2
/người)
Số người
Tiêu chuẩn
cấp nước
Quy chuẩn áp
dụng
Thể tích
(lít)
Tầng hầm
Rửa sàn 324,6 - -
0,5 lít /m2
sàn. ngđ
QCXDVN
01:2008/BXD
165
Tầng trệt, lửng
Thương mại 435,0 10 44
45
lít/người/ngđ
QCXDVN
01:2008/BXD
1.980
Lầu 1 – 6, sân thượng
Căn hộ 1.522,5 10 153
45
lít/người/ngđ
QCXDVN
01:2008/BXD
6.885
Tổng cộng 9.030
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 10
III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY
DỰNG
Yếu tố
gây tác động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Khí thải từ các
phương tiện
vận chuyển,
máy móc thi
công
x
Sử dụng phương tiện, máy móc thi
công đã qua kiểm định
x
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
+ Sử dụng dầu DO thay cho dầu FO
x
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết
bị
+ Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng,
thay dầu mỡ cho thiết bị
x
Che chắn công trình thi công dự án x
Che chắn các phương tiện vận chuyển
vật tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng
x
Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối
ngày làm việc tại các cổng ra vào dự
án
x
Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng
dẫn người dân tham gia lưu thông
x
Tránh tập trung vận chuyển vật tư
cùng một thời điểm, bố trí các PTVC
hợp lý
x
Bụi x
Cách ly, phun nước để giảm bụi x
Biện pháp khác: x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 11
- Che chắn khu vực thi công
bằng bạc hoặc bằng tôn.
- Rửa sạch xe ra vào công trường.
- Bố trí mặt bằng xây dựng xây
cầu rửa xe cơ giới.
- Không sử dụng các phương tiện
vận tải quá cũ.
- Không vận chuyển quá tải trọng
tránh gây rơi vãi. Trong quá
trình vận chuyển phải có biện
pháp che chắn bằng bạt tránh
gây rơi vãi.
- Các tuyến đường vận chuyển ra
vào khu vực dự án được tưới
nước để giảm bụi.
- Bố trí thời gian vận chuyển cho
phù hợp, tránh vận chuyển vào
giờ cao điểm, tránh hoạt động
cùng lúc nhiều loại xe vận
chuyển.
- Trang bị bảo hộ lao động cho
công nhân.
Nước thải sinh
hoạt
x
Nước thải sinh họat của công nhân
viên trong quá trình xây dựng sẽ được
thu gom, xử lý qua bể tự hoại hiện
hữu tại dự án trước khi thải vào hệ
thống thoát nước tại khu vực.
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 12
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải
khu vực
x
Sau khi công trình xây dựng xong sẽ
thuê đơn vị có chức năng thu gom xử
lý.
+ Chủ đầu tư sẽ lắp đặt nhà vệ sinh
lưu động bằng composite, có hệ thống
container WC di động. Sau đó thuê
đơn vị có chức năng xử lý.
x
Nước thải xây
dựng
x
Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi
trường
- Tại khu vực dự án sẽ đào các khe
rãnh chạy dọc xung quanh dự án để
thu gom nước mưa chảy tràn.
- Nước thải sẽ được thu gom và hồ
lắng trước khi thải ra cống chung. Hồ
lắng được xây bằng gạch, kích thước
2x2, hồ này dùng để lắng sơ bộ các
hạt có đường kính lớn. Sau khi lắng,
nước được thải ra cống chung, phần
bùn được nạo vét định kỳ 1 lần/tuần.
Nước sau lắng thải vào hệ thống
thoát nước chung của khu vực.
x
Chất thải rắn
xây dựng
x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng:
Những nguyên vật liệu dư thừa có thể
tái sử dụng được thì phải được phân
loại và để đúng nơi quy định thuận
tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 13
liệu. + Gạch vỡ, đất cát trong quá
trình xây dựng sẽ được tập kết lại
phục vụ cho việc đắp nền.
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định
của địa phương
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
+ Vỏ bao xi măng, ống nhựa, sắt vụn
sẽ được thu gom và bán lại cho cơ sở
thu mua phế liệu.
x
Biện pháp khác x
Chất thải rắn
sinh hoạt
x
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định
của địa phương
x
Thuê đơn vị có chức năng thu gom
xử lý trong ngày.
+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ
yếu là hộp đựng cơm, thực phẩm thừa,
bọc nilon, giấy, lon, chai... sẽ được
thu gom, chứa trong các thùng nhựa
có nắp đậy, được bố trí trong khu vực
tầng hầm,…phân loại và đăng ký với
đơn vị có chức năng đến thu gom xử
lý hằng ngày
+ Ước tính trung bình mỗi ngày 1
người sẽ thải ra khoảng từ 0,3 – 0,5kg
rác sinh hoạt.
Vậy lượng rác sinh hoạt hàng ngày là:
30người x 0,3kg/người/ngày = 3
(kg/ngày)
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 14
Chất thải nguy
hại
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
Biện pháp khác: Chất thải được thu
gom, bảo quản có che đậy và có dán
hình cảnh báo lưu trữ chất thải nguy
hại.
x
Tiếng ồn x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam
kết không hoạt động thi công vào giờ
nghỉ ngơi của người dân từ 11h30-
13h30; 21h – 6h sáng hôm sau.
x
Không trộn bê tông tại công trường
mà lấy bê tông tươi từ trạm trộn bê
tông để không gây ra tiếng ồn và rung
từ máy trộn.
x
Không vận chuyển vật tư vào giờ cao
điểm. Hạn chế tập kết vật liệu vào
cùng thời điểm.
x
Sử dụng các thiết bị máy móc tiên
tiến, ít gây ồn
x
Rung x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp x
Nước mưa chảy
tràn
x
Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu
gom, lắng lọc nước mua chảy tràn
trước khi thoát ra môi trường
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 15
IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Yếu tố
gây tác
động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Bụi và
khí thải
x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa,
phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Bố trí bãi đậu xe hợp lý x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng hầm
- Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Biện pháp khác:
Sử dụng phương tiện máy móc thi công đã qua
kiểm định..
Giám sát chất lượng môi trường không khí
+ Vị trí lấy mẫu: Cổng dự án, khu vực bên trong
dự án, ống khói máy phát điện.
+ Các chỉ tiêu giám sát: nhiệt độ, tiếng ồn, bụi,
SO2, NOx, CO.
+ Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần.
+Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT;
QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN
19:2009/BTNMT.
Nước x Thu gom và tái sử dụng x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 16
thải sinh
hoạt
Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào
hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà trước khi
thải ra hệ thống thoát nước thải của thành phố
trên đường Nguyễn Văn Nguyễn; Cam kết nước
thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT; cột
B.
x
Nước tại các lavabol, nước lau sàn được thu
gom vào hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà
x
Biện pháp khác: Xây dựng hệ thống xử lý nước
thải có công suất 10m3
đạt quy chuẩn QCVN
14:2008/BTNMT cột B, K=1.2 trước khi thải ra
môi trường.. Quy trình xử lý như sau:
x
Bể sinh học hiếu
khí tiếp xúc
Bể lắng 2
Bể điều hòa
Khử trùng
Nguồn tiếp nhận
Clo
Sục khí
Bể tự hoại 3 ngăn
Sục khí
Bùn dư
Nước thải
từ dự án
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 17
Giám sát chất lượng môi trường nước
+ Vị trí lấy mẫu: nước thải sau xử lý
+ Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD, Amoni,
Nitrat, Phosphat, Coliform.
+ Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần.
+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT
cột B, K=1.2
Nước
thải
khác
x
Thu gom và tái sử dụng x
Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử
lý nước thải tập trung
x
Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và
thải ra môi trường
x
Biện pháp khác x
Nước
thải từ
hệ thống
làm mát
x
Giải nhiệt và thải ra môi trường x
Biện pháp khác x
Chất
thải rắn
x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x
Tự xử lý x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Thuê đơn
vị có chức năng để xử lý: Gồm thực phẩm thừa,
vỏ hoa quả, rác hữu cơ… sẽ được thu gom,
chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy, được bố
trí trong khu vực tầng hầm, văn phòng và nhà
vệ sinh,…phân loại và đăng ký với đơn vị có
chức năng đến thu gom xử lý hằng ngày.
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 18
+ Ước tính trung bình mỗi ngày 1 người sẽ thải
ra khoảng từ 0,3 – 0,5kg rác sinh hoạt.
+ Vậy lượng rác sinh hoạt hàng ngày là: 64
người x 0,3kg/người/ngày = 19,2 (kg/ngày)
Biện pháp khác: Biện pháp khác: Bán cho đơn
vị thu mua đối với chất thải như: giấy, vỏ lon
nước ngọt…
x
Chất
thải
nguy hại
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Lượng chất
thải rắn nguy hại phát sinh của dự án chủ yếu là
bóng đèn huỳnh quang.
+ Chất thải được thu gom, bảo quản có che đậy
và có dán hình cảnh báo lưu trữ chất thải nguy
hại.
+ Lượng chất thải phát sinh rất ít, do đó chúng
tôi kiến nghị không đăng ký chủ nguồn thải
nguy hại.
x
Mùi x
Lắp đặt quạt thông gió x
Biện pháp khác: lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho
hệ thống xử lý nước thải.
x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa,
phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Nhiệt x Lắp đặt quạt thông gió: x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 19
dư + Quạt thông gió được lắp đặt tại tầng hầm của
dự án.
Biện pháp khác:
Biện pháp khác: Trang bị máy lạnh cho dự án.
+ Máy lạnh được lắp đặt trong các phòng nghỉ
của dự án.
x
Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh cũng như
phun nước thường xuyên trên bề mặt sân bãi để
giảm bụi và nhiệt
x
Tiếng ồn x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị. x
Cách âm để giảm tiếng ồn. x
Biện pháp khác: Đối với tiếng ồn phát sinh từ
máy phát điện: cần phải đặt máy phát điện dưới
tầng hầm và đặt trong phòng cách âm tốt.
x
Nước
mưa
chảy
tràn
x
Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng
lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi
trường
x
Biện pháp khác x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 20
V. CAM KẾT
5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi
trường:
- Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.:
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT
- Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT;
- Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN
14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung
của thành phố.
- Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên
Dịch vụ công ích Quận 1 thu gom theo quy định.
- Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư
36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu
gom với đơn vị có chức năng.
5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên
đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi
trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 1 (Phòng Tài Nguyên Môi
Trường quận 1) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ
môi trường này./.
Chủ đầu tƣ
CÔNG TY TNHH SX TM DV
XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHAT
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 21
PHỤ LỤC
1. Thuyết minh công nghệ xử lý nƣớc thải
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3. Bản vẽ xây dựng
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 22
THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI
 Nước thải từ hệ thống thu gom của dự án được dẫn vào bể tự hoại của HTXLNT. Bể
tự hoại có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong dự án đồng thời làm 2
chức năng chính: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu quả xử lý đạt 40 – 5.5%. Với
thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, khoảng 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể.
Cặn lắng được lưu giữ lại trong bể 3 – 6 tháng, dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí,
các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần khác tạo
thành các chất vô cơ hòa tan.
 Nước thải từ bể tự hoại tự chảy vào bể điều hòa của HTXLNT. Bể điều hòa nước thải,
có nhiệm vụ điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải, tránh hiện tượng quá tải và giờ
cao điểm và giúp cho các công trình đơn vị sau hoạt động hiệu quả hơn. Tại bể điều
hòa có bố trí hệ thống sục khí để tránh quá trình kỵ khí sinh mùi hôi và bơm nhúng
chìm bơm nước thải qua bể sinh học hiếu khí.
 Tại bể sinh học hiếu khí, hàm lượng BOD còn lại trong nước thải sẽ được xử lý tiếp
với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí bám dính trên bề mặt vật liệu tiếp xúc. Hiệu
quả khử BOD có thể đạt 85 - 90%. Không khí được cung cấp cho bể sinh học nhờ 2
máy sục khí hoạt động luân phiên.
 Trong bể sinh học hiếu khí có hệ thống vật liệu đệm cho vi sinh vật bám dính. Mật độ
vi sinh vật được duy trì với mật độ rất cao: 8000-1320 mg/l giúp cho hiệu quả xử lý
trên 1 đơn vị thể tích bể tăng cao gấp 3-5 lần so với công nghệ Aerotank thông
thường. Từ đó giúp giảm chi phí đầu tư xây dựng bể, xây dựng bể lắng nhỏ.
 Trong bể sinh học hiếu khí tiếp xúc xảy ra quá trình khử BOD và chuyển hóa Nitơ
amonia thành Nitrate trong điều kiện có oxi hòa tan.
NH3 -> NO2 -> NO3 (trong điều kiện có oxi hòa tan)
 Nước sau khi qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc sẽ tự chảy qua bể lắng nhằm tách bùn
sinh học có trong dòng nước thải. Nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung
tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo hệ thống máng
thu nước chảy vào bể khử trùng (bể tiếp xúc). Phần bùn lắng xuống đáy bể một phần
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 23
được tuần hoàn lại bể sinh học để duy trì nồng độ bùn, phần bùn dư sẽ được bơm vào
bể tự hoại.
 Trong bể khử trùng, Clorine sẽ được bơm vào nước thải bằng bơm định lượng. Dưới
tác dụng của chất oxy hóa mạnh, các vi sinh vật trong nước thải sẽ bị tiêu diệt, đảm
bảo nước thải đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước sẽ
đạt tiêu chuẩn xả thải. QCVN 14 – 2008 Cột B, K=1,2
 Hiệu quả hệ thống xử lý:
Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008, cột B, K=1.2 và được xả ra nguồn tiếp nhận.
Theo tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, Trịnh Xuân Lai, hàm
lượng các chất ô nhiễm giảm qua các công trình xử lý như sau:
- Bể tự hoại: BOD, COD giảm 40%
- Bể điều hòa: BOD, COD giảm 5%
- Bể hiếu khí tiếp xúc: BOD, COD giảm 80%; SS giảm 60%; Nt giảm 80%
- Bể lắng sinh học: SS giảm 90%.
Bể khử trùng: BOD, COD giảm 10%; Coliform giảm 90%

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...jackjohn45
 
Thuyết minh dự án chung cư thương mại
Thuyết minh dự án chung cư thương mạiThuyết minh dự án chung cư thương mại
Thuyết minh dự án chung cư thương mạiLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxDỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....Dịch vụ Lập dự án chuyên nghiệp
 
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tư
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tưđồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tư
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tưdiepthevien
 
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 

Was ist angesagt? (20)

Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
 
ĐTM Cấp Bộ | Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch vụ t...
ĐTM Cấp Bộ | Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch vụ t...ĐTM Cấp Bộ | Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch vụ t...
ĐTM Cấp Bộ | Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch vụ t...
 
dự án cây trồng
dự án cây trồngdự án cây trồng
dự án cây trồng
 
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí
Thuyết minh dự án nhà máy gia công cơ khí
 
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356
dự án nhà máy sản xuất găng tay y tế 0918755356
 
Dự án đầu tư cây ăn quả có múi Phú Thọ 0918755356
Dự án đầu tư cây ăn quả có múi Phú Thọ 0918755356Dự án đầu tư cây ăn quả có múi Phú Thọ 0918755356
Dự án đầu tư cây ăn quả có múi Phú Thọ 0918755356
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
 
Thuyết minh dự án chung cư thương mại
Thuyết minh dự án chung cư thương mạiThuyết minh dự án chung cư thương mại
Thuyết minh dự án chung cư thương mại
 
Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng
Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắngDự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng
Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng
 
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấpDự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxDỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
 
Đánh giá tác động môi trường Khách sạn đường Tôn Thất Đạm Quận 1, TPHCM 09187...
Đánh giá tác động môi trường Khách sạn đường Tôn Thất Đạm Quận 1, TPHCM 09187...Đánh giá tác động môi trường Khách sạn đường Tôn Thất Đạm Quận 1, TPHCM 09187...
Đánh giá tác động môi trường Khách sạn đường Tôn Thất Đạm Quận 1, TPHCM 09187...
 
Thuyết minh dự án đầu tư Trang trại nuôi gà tỉnh Bình Phước | duanviet.com.vn...
Thuyết minh dự án đầu tư Trang trại nuôi gà tỉnh Bình Phước | duanviet.com.vn...Thuyết minh dự án đầu tư Trang trại nuôi gà tỉnh Bình Phước | duanviet.com.vn...
Thuyết minh dự án đầu tư Trang trại nuôi gà tỉnh Bình Phước | duanviet.com.vn...
 
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....
Thuyết minh dự án Trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi - www.lapduandautu....
 
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam ApprealBáo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
 
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tư
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tưđồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tư
đồ án lập và thẩm đinh dự án đầu tư
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn | Dịch vụ lập dự án...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn | Dịch vụ lập dự án...Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn | Dịch vụ lập dự án...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn | Dịch vụ lập dự án...
 
Dự án Nhà máy cưa xẻ sấy gỗ, sản xuất vép ép, gỗ ghép thanh, viên nén gỗ Than...
Dự án Nhà máy cưa xẻ sấy gỗ, sản xuất vép ép, gỗ ghép thanh, viên nén gỗ Than...Dự án Nhà máy cưa xẻ sấy gỗ, sản xuất vép ép, gỗ ghép thanh, viên nén gỗ Than...
Dự án Nhà máy cưa xẻ sấy gỗ, sản xuất vép ép, gỗ ghép thanh, viên nén gỗ Than...
 
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
 
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Báo cáo Thẩm định dự án Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
 

Ähnlich wie Kế hoạch bảo vệ môi trường Lâm Thịnh Hào

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhLanh Chanh
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhLanh Chanh
 
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3nataliej4
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màu
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màuLập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màu
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màuweixingcompany
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...https://www.facebook.com/garmentspace
 
pl2396.signed.signed.pdf
pl2396.signed.signed.pdfpl2396.signed.signed.pdf
pl2396.signed.signed.pdfbinhpt69
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022HngNg798476
 
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - NovalandDự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - NovalandANH NGUYEN
 

Ähnlich wie Kế hoạch bảo vệ môi trường Lâm Thịnh Hào (20)

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
 
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nungBáo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
 
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
 
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAYLuận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà điều hành Công ty than...
 
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màu
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màuLập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màu
Lập dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng màu
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nhà làm việc nhà máy thép V...
 
pl2396.signed.signed.pdf
pl2396.signed.signed.pdfpl2396.signed.signed.pdf
pl2396.signed.signed.pdf
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
 
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - NovalandDự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
 
Đề tài: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng, HOT
Đề tài: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng, HOTĐề tài: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng, HOT
Đề tài: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng, HOT
 
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAYLuận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
 

Mehr von Công ty môi trường Newtech Co

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiCông ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtCông ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngCông ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiCông ty môi trường Newtech Co
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNCông ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngCông ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngCông ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngCông ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcCông ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaCông ty môi trường Newtech Co
 

Mehr von Công ty môi trường Newtech Co (20)

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
 
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vêThông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
 
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMTThông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
 
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy địnhThông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
 
Luật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nướcLuật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nước
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS TâmĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
 

Kế hoạch bảo vệ môi trường Lâm Thịnh Hào

 • 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phƣờng Tân Định, Quận 1, Tp HCM Năm 2015
 • 2. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phƣờng Tân Định, Quận 1, Tp HCM Năm 2015 Chủ đầu tƣ CÔNG TY CP SX TM DV XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT Giám đốc HỒ VĂN THANH Đơn vị tƣ vấn CÔNG TY TNHH DV PT KT MT CÔNG NGHỆ MỚI Giám đốc HOÀNG VĂN ĐỨC
 • 3. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 1, Tp.HCM Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 1 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây: I. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Tên dự án VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở 1.2. Tên chủ dự án CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHÁT 1.3. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: 212/158/246 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM 1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật: Người đại diện: Ông Hồ Văn Thanh Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số CMND: 022378650 1.5. Phƣơng tiện liên hệ: Điện thoại: 01265847070
 • 4. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 2 II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 2.1. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN  Vị trí xây dựng dự án: Hẻm 212 đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM thuộc thửa đất số 3,5,6,7 tờ bản đồ địa chính số 3 và một phần thửa số 3 tờ bản đồ địa chính số 4, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  Nằm ở vị trí trong hẻm 212, tiếp giáp với trục đường chính Nguyễn Văn Nguyễn, công trình sẽ có một đóng góp thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại một nét kiến trúc cho bộ mặt khu vực; Tổng diện tích khu đất: 355,1 m². Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau: + Phía Đông Bắc: tiếp giáp hẻm hiện hữu lộ giới 5-7,5 m, kết nối trực tiếp với đường Hoàng Sa (lộ giới 15 m); + Phía Đông Nam: giáp đường dự phòng; + Phía Tây Nam: tiếp giáp hẻm hiện hữu + Phía Tây Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu .
 • 5. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 3 Hình: Vị trí dự án Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau Hiện trạng đất đai: Là khu đất trống trong toàn khuôn viên 355,1 m2 tại hẻm 212 đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • 6. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 4 Trong khu vực là khu dân cư sinh sống nên, chỉ có một số cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhỏ lẻ, không có cơ sở sản xuất nào. Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào. Hiện trạng giao thông Phía Đông Bắc là đường hẻm hiện hữu lộ giới 5-7,5 m đi ra đường Nguyễn Văn Nguyễn, cách Trung tâm thành phố không xa, . Hiện trạng cấp nước Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của Thành phố trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Hiện trạng hệ thống thoát nước Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải;Nước thải sau khi xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Hiện trạng cấp điện Dự án có hệ thống điện trung thế 15KV trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, và hệ thống đường dây hạ áp kèm đèn đường chạy bao quanh khu vực 15 KV Trong khu vực thiết kế chỉ có 01 trạm biến áp: 15/02-0,4 KV – 3 x 750 KVA Thông tin liên lạc Mạng lưới thông tin liên lạc đã phủ khắp toàn bộ khu vực 2.2. LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ; SẢN PHẨM VÀ SỐ LƢỢNG Đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại quận 1, tp HCM. Đáp ứng nhu cầu nhà ở của CBNV làm việc tại quận 1 và một số quận lân cần trong nội thành TP.HCM.
 • 7. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 5 2.3. DIỆN TÍCH MẶT BẰNG Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau: Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới stt Thành phần Diện tích ( m²) Tỷ lệ (%) 1 Diện tích sàn tầng hầm 324,6 14,02 2 Diện tích sàn tầng trệt, lửng 435,0 18,78 3 Diện tích sàn lầu 1-6 1.305 56,35 4 Diện tích sàn sân thượng 217,5 9,39 5 Mái che cầu thang 33,9 1,46 TỔNG 2.316,0 100,0 Loại công trình: văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê  Tổng diện tích đất quy hoạch: 355,1 m2  Mật độ xây dựng toàn khu : tối đa 70%  Hệ số sử dụng đất toàn khu: 5,0 – 5,5 lần  Tầng cao: 10 tầng  Chiều cao tối đa: 27 m TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN DỰ KIẾN: Bảng Tiến độ thực hiện dự án dự kiến STT HẠNG MỤC THỜI GIAN 1 Xin giấy xác nhận đăng ký “kế hoạch bảo vệ môi trường” Tháng 10 – 11/2015 2 Xin giấy phép xây dựng Tháng 11 – 12/2015 3 Khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, mời thầu và chọn thầu Tháng 01 – 04/2016 4 Thi công xây dựng công trình Tháng 04/2016
 • 8. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 6 STT HẠNG MỤC THỜI GIAN 5 Nghiệm thu đưa vào sử dụng Tháng 06/2017 2.4. NHU CẦU VỀ NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 2.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng Giai đoạn thi công xây dựng, nguyên liệu chủ yếu được sử dụng trong quá trình thi công bao gồm: Sắt thép, cát, đá, xi măng, gạch…. Khối lượng được ước tính sơ bộ như sau. Bảng Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu dự kiến STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG 1 Sắt thép Tấn 252 2 Xi măng Tấn 530 3 Cát m3 370 4 Đá m3 850 5 Gạch…. Viên 340.000 2.4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động Cơ sở kinh doanh văn phòng, căn hộ cho thuê do đó nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn đi vào hoạt động rất ít, gần như chỉ có hoá chất cần sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải là Clorine. Lượng Clorine cần thiết để sử dụng cho mục đích khử trùng nước thải trước khi thoát ra môi trường là 5-10 kg/tháng. 2.5. NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 2.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng  Nhu cầu sử dụng điện: Nguồn điện cấp được lấy từ đường dây trung thế 22(15) kV hiện hữu của TP.Hồ chí Minh. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ Sở khoảng 30 – 50 Kw/ngày.  Nhu cầu sử dụng nƣớc
 • 9. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 7 Lượng nước cần cung cấp cho công nhân trong quá trình xây dựng được lấy từ hệ thống cấp nước của khu vực. Số lượng công nhân trong khu vực ước tính khoảng 30 nguời/ngày. Vậy lượng nước cần cung cấp là: 30 x 60 =1.800 lít/người/ngày (với tiêu chuẩn sử dụng nước cho mỗi người là 60 lít/người/ngày). 2.5.2. Giai đoạn đi vào hoạt động  Nhu cầu sử dụng điện Để cung cấp điện hạ thế cho công trình, bố trí trạm biến thế độc lập, phát triển từ việc cải tạo trạm biện thế hiện có, nằm ở phía sau tòa nhà.  Nguồn cung cấp điện cao thế cho các trạm biến áp này được lấy từ lưới điện của khu vực đến, vị trí bố trí các trạm biến áp và điểm đấu nối do Công ty Điện lực địa phương quyết định.  Hệ thống chiếu sáng trong nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng chiếu sáng trong các phòng làm việc, gian bán hàng, sảnh chính, gara chủ yếu dùng đèn huỳnh quang 1200x600, 600x600 ; chiếu sáng các khu vực phụ trợ như: hành lang, cầu thang, lô-gia, kho, khu WC, v.v... dùng đèn dowlight, đảm bảo độ rọi tối thiểu tại các khu vực như sau: - Phòng làm việc: 400 lux - Phòng kỹ thuật, phòng bơm: 200 lux - Hành lang, cầu thang, khu WC, kho: 100 lux Các đèn chiếu sáng sự cố và các đèn báo lối ra sẽ được bố trí tại tất cả các lối đi lại và lối ra vào chính như: sảnh chính, hành lang, cầu thang và một số khu vực công cộng khác. Hệ thống điện chiếu sáng được bảo vệ bằng các áp-tô-mát lắp trong các bảng điện, điều khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên tường cạnh cửa ra vào hoặc lối đi lại, ở những vị trí thuận lợi nhất. Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng. Chiếu sáng đường đi nội bộ bằng đèn thủy ngân cao áp
 • 10. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 8 220V/125W lắp trên cột thép cao 6m; chiếu sáng khu vực vườn hoa bằng các đèn cây thông lắp bóng thủy ngân cao áp 220V/80W; ngoài hệ thống chiếu sáng đường đi sân bãi, sẽ bố trí một số đèn pha để chiếu sáng trang trí mặt ngoài của công trình tùy theo yêu cầu cụ thể của Kiến trúc sư. Công suất tính toán cho khối nhà thuộc được tính toàn và tổng hợp theo bảng dưới đây: Khối Phụ tải Đơn vị Số lƣợng Suất phụ tải Hệ số Kđt Công suất Tổng TBA Gara Chiếu sáng m2 400,000 400 KVAQuạt Thông gió Cái Văn phòng Chiếu sỏng, ổ cắm m2 Điều hoà nhiệt độ m2 Thang máy Cái Quạt tăng áp cầu thang Cái Trong trường hợp mất điện lưới, để bảo đảm việc cung cấp điện liên tục cho một số phụ tải quan trọng như: hệ thống điện chiếu sáng làm việc cho các khu vực dịch vụ, văn phòng làm việc, hệ thống điện chiếu sáng hành lang, cầu thang công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, bơm nước, v.v... cạnh mỗi trạm biến áp bố trí 1 máy phát điện Diesel dự phòng kèm theo thiết bị chuyển mạch đổi nguồn điện tự động (ATS).  Nhu cầu cấp nƣớc  Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của nhân viên văn phòng, dân cư căn hộ, thương mại và lượng nước dùng cho cứu hỏa (PCCC).  Hệ thống cấp nước ngoài nhà của công trình được đấu nối từ hệ thống cấp nước của Thành phố đến bể chứa nước ngầm của từng nhà Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau:
 • 11. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 9 Làm tròn: 9 m3 /ngày. đêm Tại khu kỹ thuật bố trí một trạm bơm cấp nước lên mái. Bố trí máy bơm cấp nước chữa cháy riêng biệt. Đường ống đi theo khu gara, dọc hộp kỹ thuật cấp lên mái. Bể chứa nước ngầm có đủ thiết bị như van khoá, van phao, thang xuống, thiết bị báo mức nước, hố thu cặn, thoát tràn, cửa thăm... Bố trí các bể chứa nước trên mái theo từng block. Các bể nước có dung tích đảm bảo, kể cả lượng nước dự trữ 10 phút đầu cho chữa cháy. Nước từ bể chứa nước trên mái theo các ống đứng chính, ống nhánh và các van khoá cung cấp cho tất cả các thiết bị dùng nước trong công trình. Trên trục cấp nước, bố trí các van giảm áp cho các tầng phía dưới đảm bảo độ bền cho thiết bị. - Đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm, hoặc ống nhựa. - Đường ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm tường và đi trong hộp kỹ thuật. - Nước cấp cho mỗi tầng sử dụng đều được lắp đồng hồ đo lưu lượng để tiện cho sử dụng, vận hành và thanh toán tiền sử dụng nước sau này. Hạng mục Diện tich sàn sử dụng (m2) Hệ số (m2 /người) Số người Tiêu chuẩn cấp nước Quy chuẩn áp dụng Thể tích (lít) Tầng hầm Rửa sàn 324,6 - - 0,5 lít /m2 sàn. ngđ QCXDVN 01:2008/BXD 165 Tầng trệt, lửng Thương mại 435,0 10 44 45 lít/người/ngđ QCXDVN 01:2008/BXD 1.980 Lầu 1 – 6, sân thượng Căn hộ 1.522,5 10 153 45 lít/người/ngđ QCXDVN 01:2008/BXD 6.885 Tổng cộng 9.030
 • 12. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 10 III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công x Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định x Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm + Sử dụng dầu DO thay cho dầu FO x Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị + Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thay dầu mỡ cho thiết bị x Che chắn công trình thi công dự án x Che chắn các phương tiện vận chuyển vật tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng x Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối ngày làm việc tại các cổng ra vào dự án x Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng dẫn người dân tham gia lưu thông x Tránh tập trung vận chuyển vật tư cùng một thời điểm, bố trí các PTVC hợp lý x Bụi x Cách ly, phun nước để giảm bụi x Biện pháp khác: x
 • 13. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 11 - Che chắn khu vực thi công bằng bạc hoặc bằng tôn. - Rửa sạch xe ra vào công trường. - Bố trí mặt bằng xây dựng xây cầu rửa xe cơ giới. - Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ. - Không vận chuyển quá tải trọng tránh gây rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển phải có biện pháp che chắn bằng bạt tránh gây rơi vãi. - Các tuyến đường vận chuyển ra vào khu vực dự án được tưới nước để giảm bụi. - Bố trí thời gian vận chuyển cho phù hợp, tránh vận chuyển vào giờ cao điểm, tránh hoạt động cùng lúc nhiều loại xe vận chuyển. - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Nước thải sinh hoạt x Nước thải sinh họat của công nhân viên trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý qua bể tự hoại hiện hữu tại dự án trước khi thải vào hệ thống thoát nước tại khu vực. x
 • 14. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 12 Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực x Sau khi công trình xây dựng xong sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. + Chủ đầu tư sẽ lắp đặt nhà vệ sinh lưu động bằng composite, có hệ thống container WC di động. Sau đó thuê đơn vị có chức năng xử lý. x Nước thải xây dựng x Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường - Tại khu vực dự án sẽ đào các khe rãnh chạy dọc xung quanh dự án để thu gom nước mưa chảy tràn. - Nước thải sẽ được thu gom và hồ lắng trước khi thải ra cống chung. Hồ lắng được xây bằng gạch, kích thước 2x2, hồ này dùng để lắng sơ bộ các hạt có đường kính lớn. Sau khi lắng, nước được thải ra cống chung, phần bùn được nạo vét định kỳ 1 lần/tuần. Nước sau lắng thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. x Chất thải rắn xây dựng x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng: Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế x
 • 15. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 13 liệu. + Gạch vỡ, đất cát trong quá trình xây dựng sẽ được tập kết lại phục vụ cho việc đắp nền. Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý + Vỏ bao xi măng, ống nhựa, sắt vụn sẽ được thu gom và bán lại cho cơ sở thu mua phế liệu. x Biện pháp khác x Chất thải rắn sinh hoạt x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý trong ngày. + Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là hộp đựng cơm, thực phẩm thừa, bọc nilon, giấy, lon, chai... sẽ được thu gom, chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy, được bố trí trong khu vực tầng hầm,…phân loại và đăng ký với đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý hằng ngày + Ước tính trung bình mỗi ngày 1 người sẽ thải ra khoảng từ 0,3 – 0,5kg rác sinh hoạt. Vậy lượng rác sinh hoạt hàng ngày là: 30người x 0,3kg/người/ngày = 3 (kg/ngày) x
 • 16. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 14 Chất thải nguy hại x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x Biện pháp khác: Chất thải được thu gom, bảo quản có che đậy và có dán hình cảnh báo lưu trữ chất thải nguy hại. x Tiếng ồn x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam kết không hoạt động thi công vào giờ nghỉ ngơi của người dân từ 11h30- 13h30; 21h – 6h sáng hôm sau. x Không trộn bê tông tại công trường mà lấy bê tông tươi từ trạm trộn bê tông để không gây ra tiếng ồn và rung từ máy trộn. x Không vận chuyển vật tư vào giờ cao điểm. Hạn chế tập kết vật liệu vào cùng thời điểm. x Sử dụng các thiết bị máy móc tiên tiến, ít gây ồn x Rung x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mua chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x
 • 17. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 15 IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Bụi và khí thải x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Bố trí bãi đậu xe hợp lý x Đối với khí thải của máy phát điện: - Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng hầm - Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x Biện pháp khác: Sử dụng phương tiện máy móc thi công đã qua kiểm định.. Giám sát chất lượng môi trường không khí + Vị trí lấy mẫu: Cổng dự án, khu vực bên trong dự án, ống khói máy phát điện. + Các chỉ tiêu giám sát: nhiệt độ, tiếng ồn, bụi, SO2, NOx, CO. + Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần. +Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT. Nước x Thu gom và tái sử dụng x
 • 18. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 16 thải sinh hoạt Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Nguyễn Văn Nguyễn; Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT; cột B. x Nước tại các lavabol, nước lau sàn được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà x Biện pháp khác: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất 10m3 đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1.2 trước khi thải ra môi trường.. Quy trình xử lý như sau: x Bể sinh học hiếu khí tiếp xúc Bể lắng 2 Bể điều hòa Khử trùng Nguồn tiếp nhận Clo Sục khí Bể tự hoại 3 ngăn Sục khí Bùn dư Nước thải từ dự án
 • 19. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 17 Giám sát chất lượng môi trường nước + Vị trí lấy mẫu: nước thải sau xử lý + Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD, Amoni, Nitrat, Phosphat, Coliform. + Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần. + Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1.2 Nước thải khác x Thu gom và tái sử dụng x Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung x Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường x Biện pháp khác x Nước thải từ hệ thống làm mát x Giải nhiệt và thải ra môi trường x Biện pháp khác x Chất thải rắn x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x Tự xử lý x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Gồm thực phẩm thừa, vỏ hoa quả, rác hữu cơ… sẽ được thu gom, chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy, được bố trí trong khu vực tầng hầm, văn phòng và nhà vệ sinh,…phân loại và đăng ký với đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý hằng ngày. x
 • 20. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 18 + Ước tính trung bình mỗi ngày 1 người sẽ thải ra khoảng từ 0,3 – 0,5kg rác sinh hoạt. + Vậy lượng rác sinh hoạt hàng ngày là: 64 người x 0,3kg/người/ngày = 19,2 (kg/ngày) Biện pháp khác: Biện pháp khác: Bán cho đơn vị thu mua đối với chất thải như: giấy, vỏ lon nước ngọt… x Chất thải nguy hại x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh của dự án chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang. + Chất thải được thu gom, bảo quản có che đậy và có dán hình cảnh báo lưu trữ chất thải nguy hại. + Lượng chất thải phát sinh rất ít, do đó chúng tôi kiến nghị không đăng ký chủ nguồn thải nguy hại. x Mùi x Lắp đặt quạt thông gió x Biện pháp khác: lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải. x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Đối với khí thải của máy phát điện: - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x Nhiệt x Lắp đặt quạt thông gió: x
 • 21. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 19 dư + Quạt thông gió được lắp đặt tại tầng hầm của dự án. Biện pháp khác: Biện pháp khác: Trang bị máy lạnh cho dự án. + Máy lạnh được lắp đặt trong các phòng nghỉ của dự án. x Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh cũng như phun nước thường xuyên trên bề mặt sân bãi để giảm bụi và nhiệt x Tiếng ồn x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị. x Cách âm để giảm tiếng ồn. x Biện pháp khác: Đối với tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện: cần phải đặt máy phát điện dưới tầng hầm và đặt trong phòng cách âm tốt. x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x Biện pháp khác x
 • 22. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 20 V. CAM KẾT 5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường: - Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT - Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT; - Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. - Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1 thu gom theo quy định. - Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng. 5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 1 (Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận 1) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./. Chủ đầu tƣ CÔNG TY TNHH SX TM DV XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHAT
 • 23. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 21 PHỤ LỤC 1. Thuyết minh công nghệ xử lý nƣớc thải 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3. Bản vẽ xây dựng
 • 24. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 22 THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI  Nước thải từ hệ thống thu gom của dự án được dẫn vào bể tự hoại của HTXLNT. Bể tự hoại có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong dự án đồng thời làm 2 chức năng chính: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu quả xử lý đạt 40 – 5.5%. Với thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, khoảng 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn lắng được lưu giữ lại trong bể 3 – 6 tháng, dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần khác tạo thành các chất vô cơ hòa tan.  Nước thải từ bể tự hoại tự chảy vào bể điều hòa của HTXLNT. Bể điều hòa nước thải, có nhiệm vụ điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải, tránh hiện tượng quá tải và giờ cao điểm và giúp cho các công trình đơn vị sau hoạt động hiệu quả hơn. Tại bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí để tránh quá trình kỵ khí sinh mùi hôi và bơm nhúng chìm bơm nước thải qua bể sinh học hiếu khí.  Tại bể sinh học hiếu khí, hàm lượng BOD còn lại trong nước thải sẽ được xử lý tiếp với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí bám dính trên bề mặt vật liệu tiếp xúc. Hiệu quả khử BOD có thể đạt 85 - 90%. Không khí được cung cấp cho bể sinh học nhờ 2 máy sục khí hoạt động luân phiên.  Trong bể sinh học hiếu khí có hệ thống vật liệu đệm cho vi sinh vật bám dính. Mật độ vi sinh vật được duy trì với mật độ rất cao: 8000-1320 mg/l giúp cho hiệu quả xử lý trên 1 đơn vị thể tích bể tăng cao gấp 3-5 lần so với công nghệ Aerotank thông thường. Từ đó giúp giảm chi phí đầu tư xây dựng bể, xây dựng bể lắng nhỏ.  Trong bể sinh học hiếu khí tiếp xúc xảy ra quá trình khử BOD và chuyển hóa Nitơ amonia thành Nitrate trong điều kiện có oxi hòa tan. NH3 -> NO2 -> NO3 (trong điều kiện có oxi hòa tan)  Nước sau khi qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc sẽ tự chảy qua bể lắng nhằm tách bùn sinh học có trong dòng nước thải. Nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo hệ thống máng thu nước chảy vào bể khử trùng (bể tiếp xúc). Phần bùn lắng xuống đáy bể một phần
 • 25. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Trang 23 được tuần hoàn lại bể sinh học để duy trì nồng độ bùn, phần bùn dư sẽ được bơm vào bể tự hoại.  Trong bể khử trùng, Clorine sẽ được bơm vào nước thải bằng bơm định lượng. Dưới tác dụng của chất oxy hóa mạnh, các vi sinh vật trong nước thải sẽ bị tiêu diệt, đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải. QCVN 14 – 2008 Cột B, K=1,2  Hiệu quả hệ thống xử lý: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008, cột B, K=1.2 và được xả ra nguồn tiếp nhận. Theo tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, Trịnh Xuân Lai, hàm lượng các chất ô nhiễm giảm qua các công trình xử lý như sau: - Bể tự hoại: BOD, COD giảm 40% - Bể điều hòa: BOD, COD giảm 5% - Bể hiếu khí tiếp xúc: BOD, COD giảm 80%; SS giảm 60%; Nt giảm 80% - Bể lắng sinh học: SS giảm 90%. Bể khử trùng: BOD, COD giảm 10%; Coliform giảm 90%