Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pisanje naziva ulica, trgova, praznika, ustanova

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Pisanje naziva ulica, trgova, praznika, ustanova

  1. 1. INTERAKTIVNA EGZEMPLARNA NASTAVA RAZRED: V PREDMET: srpski jezik NAST. JEDINICA: Pisanje imena ulica, trgova, praznika i ustanova TIP: obrada OBLIK: frontalni, individualni, grupni METODE: razgovora , objašnjavanja , pisanih radova , uočavanja , izvještavanja SREDSTVA: tekst , nastavni listići , udžbenik ISHODI: - uočavanje i shvatanje pravila pisanja u nazivima ulica, trgova, praznika, ustanova - bogaćenje učeničkog rječnika, sticanje novih znanja o pravopisnim normama ( o upotrebi velikog slova pri pisanju imena ulica, trgova, praznika i ustanova - stvaranje povoljne klime za rad u grupi, povezivanje ranije stečenih znanja o upotrebi velikog slova sa novim pojmovima - razvijanje međusobne saradnje , razumijevanja i povjerenja u grupi - maksimalna aktivnost učenika u obradi novih sadržaja KORACI RADA 1. KORAK - Frontalano uvođenje učenika u rad Razgovor sa učenicima nastavnik započinje kroz pitanja: · Šta sve pišemo velikim slovom ? imena gradova, sela, rijeka, naroda, ljudi,nadimke · Danas ćemo proširiti svoje znanje u pisanju ulica, trgova, praznika i ustanova · Radićemo po grupama na zanimljiv način 2. KORAK - Nastavnikova obrada egzemplarnog sadržaja · Nastavnik obradu egzemplarnog sadržaja započinje pisanjem primjera na tabli. Vera stanuje u Ualici cara Lazara. Moji drgovi stanuju u Njegoševoj ulici. Najveća ulica u mome gradu je Balkanska ulica. U Ulici kralja Petra Karađorđevića se nalazi moja škola. · Nastavnik potom postavlja pitanja učenicima: Šta primjećujemo ? Kako smo napisali imena ulica u svakoj rečenici ? ( PRIMJEĆUJEMO DA SE IME ULICE PIŠE VELIKIM POČETNIM SLOVOM, AKO SE NAZIV ULICA NALAZI NA POČETKU, A AKO SE NAZIV ULICA NALAZI NA KRAJU PIŠE SE MALIM SLOVOM. TITULE ( KRALJ, CAR, VOJVODA ...) PIŠE SE MALIM SLOVOM) · Nastavnik traži od učenika da kažu neke svoje primjere naziva ulica · Na sličan način , radeći u grupama obradićete pisanje trgova , praznika, ustanova 3. KORAK - Formiranje grupa i podjela zadataka za samostalan rad · Formirati 6 heterogenih grupa PRVA I TREĆA GRUPA --IMENA TRGOVA DRUGA I ŠESTA GRUPA -- IMENA PRAZNIKA ČETVRTA I PETA GRUPA - IMENA USTANOVA 4. KORAK - Interaktivan rad učenika na analognim sadržajima · Nastavnik dijeli svim grupama pripremljene listiće sa zadacima, u toku rada učenici se upućuju na udžbenik 5. KORAK - Izvještavanje grupa · Predstavnici saopštavaju rezultate i pravi se zapis 6. KORAK - Naredni zadaci - za samostalan rad raditi zadatke u udžbeniku
  2. 2. PRVA I TREĆA GRUPA PISANJE IMENA TRGOVA 1. Ispravi pogrešno napisane rečenice: Na cvijetnom trgu okupljaju se moji drugovi. Zoran stanuje na trgu slobode. 2. Dopuni pravilo: Ako se riječ trg nalazi na početku naziva piše se ____________________________________ Ako se riječ trg nalazi na kraju naziva piše se ____________________________________ 3. Podvuci pravilno napisane trgove: trg žrtava fašizma Momački trg Trg republike Trg Republike 4. Zamijeni mjesta riječima i napiši pravilo: Školski trg - ______________________ Trg Nemanjića - ______________________ Crveni trg - _______________________ Krajine trg - _______________________ 5. Napiši svoja dva primjera rečenica, gdje će biti pravilno napisan naziv trga: _______________________________________ _______________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DRUGA I ŠESTA GRUPA PISANJE IMENA PRAZNIKA 1. Ispravi pogrešno napisane rečenice: Sve mame slave dan žena. Za prvi maj idemo u šetnju. 2. Dopuni pravilo: U nazivima praznika prva se riječ piše _____________________________. Ako u sastavu naziva praznika ima i vlastitih imena ona se pišu ___________________________. 3. Podvuci pravilno napisane praznike: prvi srpski ustanak Veliki petak Dan Republike božićni praznici Sveti Sava Mali Božić 4. Prepoznaj praznike, pa ih napiši punim nazivom: 1. maj - _________________________ 8. mart- _________________________ 7. januar- ________________________ 19. decembar - ____________________ 5. Napiši dva svoja primjera rečenica , gdje će biti pravilno napisan naziv praznika ______________________________________________________ ______________________________________________________
  3. 3. ČETVRTA I PETA GRUPA PISANJE IMENA USTANOVA 1. Ispravi pogrešno napisane rečenice: Često idemo u dječije pozorište. Tata radi u građevinskom preduzeću,, rad''. 2. Dopuni pravilo: U nazivima ustanova, preduzeća, škola, fakulteta, opština, prva se riječ piše ________________. Ako u nazivu ustanova ima i vlastitih imena, ona se pišu ________________________________: 3. Podvuci pravilno napisane ustanove: narodna biblioteka Srbije Medicinski fakultet opština Banjaluka Mesna industrija ,, Trivas'' 4. Dopuni narednu rečenicu punim nazivom svje škole: Mi smo učenici V razreda_________________________________________________________. 5. Napiši svoja dva primjera rečenica, gdje će biti pravilno napisan naziv ustanove: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

×