SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
France
Deklarasyon ng mga Karapatan ng mga
Tao at Mamamayan
• Malawak na kaguluhan ang naganap sa buong
 bansa sa pagbagsak ng Bastille.
• Nakarating ito sa kaalaman ng Pambansang
 Asamblea.
• Ipinasya ng mga maharlika na alisin na ang
 kanilang espesyal na karapatan, gayundin ang
 sistemang piyudal na nagpalaya sa mahihhirap
 sa pagbabayad ng buwis..
• Nagdeklara rin sila ng mga karapatan ng tao at
 mamamayan na nagsasaad ng pantay ng
 karapatan ng tao, subalit wala rito ng obligasyon
 ng mga tao sa batas.
• Nagpasya rin sila na ilitin ang pag-aari ng
 Simbahan upang matugunan ang gastusin ng
 pamahalaan.
• Ito ang naging dahilan kung bakit sinikap ni
 Louis XVI na tumakas sa France.
• Hindi siya nagtagumpay at pinarusahan kasama
 ang kanyang asawa ng kamatayan sa
 pamamagitan ng Guillotin.
• Ang kamatayan Louis
 XVI ang dahilan ng mga
 koalisyon ng mga bansa
 sa Europe laban sa
 France:
 Austria, Prussia, Russia,

 England, Spain, Holland
 at Italy.
• Isang batang kapitan, si
 Rouget de Isle, ang
 kumatha ng isang
 martsa na tinaguariang
 Marsellaise.
• Nang naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo
 noong 1791, nagkaroon ng Reign of Terror kung
 saan may 10,000 ang pinatay at natigil lamang
 ang pagpatay kay Maximillien Robespierre.
Pagkilala kay Napoleon Bonaparte
• Pagkamatay ni
 Robespierre, isang draft
 ng Saligang batas ang
 ipinatanyag noong 1797.
• Ito ang nagbigay
 kalayaan sa pagtatag ng
 isang republikang
 pamahalaan na tinawag
 na Directory.
• Tinutulan ng tao ang probisyong kailangang
 manggaling sa Pambansang Kombensyon ang
 pagpili ng dalawang katlong (2/3) bagong kasapi
 ng lehislatura.
• Sa pagtutol nila rito, nagbalak sila ng
 paghihimagsik at paglaban sa bagong
 pamahalaan.
• Para mapigilan sila sa ganitong silakbo, inatasan
 ni Bonaparte na patigilin ang mga tao sa
 kanilang paghihimagsik.
• Ang laban sa pagitan ng Austria at France ay sa
 lupa, samantalang ang English Channel ay
 naging panannga ngBritain laban sa mga
 kalaban.
• Pinangunahan ni Bonaparte ang labanan sa Italy
 kung saan natalo ang Austria.
• Bumalik siya sa France nang pailihim at kanyang
 ibinagsak ang Directory at inilagay niya ang
 sarili bilang unang konsul ng Republikang
 France.
• Ibinalik ni Bonaparte ang mabuting relasyon ng
 Papa at ng pamahalaan sa pamamagitan ng
 Kasunduan ng Concordat.
• Hinirang ni Bonaparte ang sarili bilang
 emperador ng France at namuno bilang isang
 absolute monarchy.
Pagbagsak ni Bonaparte
• Sa pagsisikap ni Bonaparte na palawakin ang
 kanyang kapangyarihan, nilusob niya ang Russia
 hanggang makarating ng Moscow.
• Hindi siya nakatuloy dahil sa lamig ng panahon
 at kulang ang kanilang dalang pagkain at
 kagamitan.
• Nagsama-sama ang mga Europeo sa pamumuno
 ng Great Britain upang talunin ang hukbo ni
 Bonaparte.
• Ikinulong si Bonaparte sa pulo ng Elba ngunit
 nakatakas siya at bumalik sa France at muli
 niyang binuo ang hukbo.
• Nakasagupaan niya ang hukbong Ingles, Aleman
 at Olandes sa Waterloo.
• Siya ay nagapi at muling ipinatapon sa St.
 Helena sa timog Atlantic.
Kongreso sa Vienna
• Sa pagnanais nilang maibalik ang kinabukasan
 ng France, nagpulong ang mga kongreso sa
 Vienna.
• Muling binigyan ng kapangyarihan ang mga
 hari.
• Kabilang dito sina Haring Louis XVIII, Charles
 X, at Louis Philippe.
• Hindi nagustuhan ng mga tao ang kanilang
 pamumuno at nagkagulo.
• Natakot si Louis Philippe at umalis siya ng
 France.
Ikalawang Republika ng France
• Itinatag ni Louis
 Bonaparte ang
 Ikalawang Republika
 sa bansa.
• Naging matagumpay
 ito at walng naganap
 na kaguluhan sa
 bansa sa loob ng 18
 taon.
• Nakasagupa ni Napoleon III si otto von
 Bismarck sa Digmaang Franco-Prussian.
• Natalo rito ang mga pranses.
• Nagtago si Napoleon at naitatag sa bansa ang
 Pambansang Assamblea.
• Sa pagkatalo, nagbayad sila ng malaking halaga
 sa Prussia kasama na ang Alsace, Lorraine.
Ikatlong Republika
• Naitatag Ikatlong Republika na mayroong
 dalawang sangay – punong tagapangasiwa ang
 punong ministro at ang isa ay ang mababang
 sangay ng batasan.
• Mayroon silang pangulo ngunit walang
 kapangyarihan.
• Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing-
 bayan tulad ng lansangan, kanal, daanan ng tren
 at daungan.
• Ang kasaganaan at kaunlaran ang naging
 dahilan kung bakit naging tapat sa bagong
 pamahalaan ang mga tao.
Dinastiya/Hari        Nagawa
Merovingian
Clovis (487-511)–      • Tinanggap ang
 Pinakamahusay na hari ng
                Kristiyanismo at
 mga Frank.
                gumawa ng
                maraming batas
                tulad ng Salic Law
                na nagbabawal sa
                mga kababaihan na
                magmana ng trono.
Dinastiya/Hari       Nagawa

Carolingian
Pepin III o Pepin the • Inagaw ni Pepin ang
 Short (741-768)– Anak  trono ng France at
 ni Charles Martel    itinatag niya ang
             dinastiyang
             Carolingian sa
             kapahintulutan ni
             Pope Stephen II.
Dinastiya/Hari          Nagawa
Charles the Great o Charlemagne  • Ilan sa kanyang mga
 9768-814)– Anak at
 tagapagmana ni Pepin.       nagawa ang pagtulong
 Pinakadakilang hari ng      sa pagpapalaganap ng
 Carolingian.
                  kabihasnang
                  Kristiyano-Romano sa
                  kanlurang Europe sa
                  pagtataguyod sa
                  edukasyon.
Dinastiya/Hari      Nagawa
Capetian
Philip II o Philip   • Ibinagsak niya ang
 Augustus(1180-1223)   piyudalismo sa France
             at pinalakas ang
             kapangyarihan ng hari
             sa pamamagitan ng
             paghihigpit sa mga
             maharlika at alagad ng
             Simbahan.
Dinastiya/Hari         Nagawa
Loius IX o Louis the Saint  • Isinaayos niya ang
 (1226-1270)– Tinaguriang
 santo dahil sa kanyang    mga hukuman at
 pagiging mabuti at      ipinagbawal ang
 marangal na pinuno.      paglilitis sa
                pamamagitan ng
                dwelo.
Dinastiya/Hari      Nagawa

Philip VI (1285-1314)  • Isinailalim niya sa
             kanyang
             kapagyarihan ang
             halos lahat ng mga
             estadong piyudal.
Dinastiya/Hari          Nagawa
Valois
Philip V (1316-1322)     • Inangkin ang trono ng France
                batay sa kanyang pagiging apo
                ni Philip the Fair sa panig ng
                kanyang ina.
Bourbon
Henry IV o Henry ng Navarre  • Naging tanyag dahil sa kanyang
 (1589-1610)          Edict of Nantes, isang
                Kasulatang nagbigay sa mga
                Huguenot (Protestanteng
                Pranses) ng kalayaan sa
                pagsamba, karapatang sibil at
                karapatang humawak ng
                tungkulin sa pamahalaan.
Dinastiya/Hari        Nagawa
Louis XIII (1610-1643)  • Napatanyag ang kanyang
              paghahari dahil sa kanyang
              matalinong ministro, si
              Cardinal Riechelieu, itinuturing
              na pinakaestadistang Pranses.
Louis XIV (1643-1715)
             • Tinawag na Grand Monarch at
              Sun King.

Louis XV (1715-1774)
             • Kamuhi-muhing hari at dahil sa
              mga digmaan at iskandalong
              kinasangkutan, sumiklab ang
              Rebolusyong Pranses.

Louis XVI (1774-1793)  • Naubos ang laman ng kaban ng
              bayan dahil sa kaluhuan ng
              asawang si Marie Antoinette.
PAG-UNLAD NG NASYONALISMO
SA FRANCE
Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong
 tribong Aleman– ang Visigoths sa gawing
 kanluran: ang Burgundians sa kapatagan
 ng Rhine: at ang Frank sa gawing hilaga.
 Unti-unting tinalo ng mga Frank ang iba
  pang mga tribo hanggang tinawag ang
  buong Gaul na France o lupain ng mga
          Frank.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
Queenza Villareal
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdig
Alex Layda
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Genesis Ian Fernandez
 
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdigMga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
temarieshinobi
 
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europeJeanson Avenilla
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
edmond84
 
Rebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikanoRebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigJanet David
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Omar Al-khayyam Andes
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
PaulineMae5
 
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameriModyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
南 睿
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 

Was ist angesagt? (20)

Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdig
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdigMga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
Mga pangyayari sa Unang digmaang pandaigdig
 
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
Rebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikanoRebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikano
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
 
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameriModyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 

Andere mochten auch

Rebolusyong pampulitika france
Rebolusyong pampulitika  franceRebolusyong pampulitika  france
Rebolusyong pampulitika franceJared Ram Juezan
 
Mga natatanging lugar sa pransiya
Mga natatanging lugar sa pransiyaMga natatanging lugar sa pransiya
Mga natatanging lugar sa pransiya
Jeosper Angelo Balisi
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Jared Ram Juezan
 
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunanYunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
Ar Joi Corneja-Proctan
 
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanMga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanCamille Sarmiento
 
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo
Modyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismoModyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismo
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo
南 睿
 
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin americaRebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin americaJared Ram Juezan
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Jhing Pantaleon
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninGreg Aeron Del Mundo
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Jared Ram Juezan
 
Paris
ParisParis
Paris
lawhite
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Napoleon
NapoleonNapoleon
Napoleon
Tim Bonnar
 

Andere mochten auch (20)

Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Rebolusyong pampulitika france
Rebolusyong pampulitika  franceRebolusyong pampulitika  france
Rebolusyong pampulitika france
 
Nasyonalismo sa france
Nasyonalismo sa franceNasyonalismo sa france
Nasyonalismo sa france
 
Mga natatanging lugar sa pransiya
Mga natatanging lugar sa pransiyaMga natatanging lugar sa pransiya
Mga natatanging lugar sa pransiya
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
 
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunanYunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
Yunit iii rebolusyong pampolitika at panlipunan
 
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanMga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
 
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo
Modyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismoModyul 16  ang pag-unlad ng nasyonalismo
Modyul 16 ang pag-unlad ng nasyonalismo
 
Project in a
Project in aProject in a
Project in a
 
AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4
 
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin americaRebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
 
Rebolusyon sa america
Rebolusyon sa americaRebolusyon sa america
Rebolusyon sa america
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
 
Paris
ParisParis
Paris
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Napoleon
NapoleonNapoleon
Napoleon
 
Nasyonalismo sa england
Nasyonalismo sa englandNasyonalismo sa england
Nasyonalismo sa england
 

Ähnlich wie France

Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
SMAP Honesty
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
AilynQuila
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Angelyn Lingatong
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Jeremie Corto
 
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
Ma Lovely
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
CARLOSRyanCholo
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeFrancis Nicko Badilla
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
MayDeGuzman9
 
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptxAp8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
JacquelineAnnAmar1
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
etheljane0305
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
Pagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.panPagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.pan
DanPatrickRed
 
Pyudalismo 120126070644-phpapp01
Pyudalismo 120126070644-phpapp01Pyudalismo 120126070644-phpapp01
Pyudalismo 120126070644-phpapp01Reyna Gutierrez
 
SEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptxSEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptx
MaryPiamonte1
 
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdfseacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
mysthicrious
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
RosebelleDasco
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
JePaiAldous
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
evannacua
 

Ähnlich wie France (20)

Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
 
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptxAp8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
 
Pagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.panPagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.pan
 
Pyudalismo 120126070644-phpapp01
Pyudalismo 120126070644-phpapp01Pyudalismo 120126070644-phpapp01
Pyudalismo 120126070644-phpapp01
 
SEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptxSEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptx
 
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdfseacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
 
Pag usbong
Pag usbongPag usbong
Pag usbong
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 

Mehr von Rai Ancero

Karakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warKarakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warRai Ancero
 
Karakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warKarakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warRai Ancero
 
Kasaysayang pampulitika ng greece
Kasaysayang pampulitika ng greeceKasaysayang pampulitika ng greece
Kasaysayang pampulitika ng greeceRai Ancero
 
Kadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greeceKadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greeceRai Ancero
 
Kabihasnan ng greece
Kabihasnan ng greeceKabihasnan ng greece
Kabihasnan ng greeceRai Ancero
 
Unang triumvirate
Unang triumvirateUnang triumvirate
Unang triumvirateRai Ancero
 
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romePaglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romeRai Ancero
 
Kaharlikaan ng rome
Kaharlikaan ng romeKaharlikaan ng rome
Kaharlikaan ng romeRai Ancero
 
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa Tao
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa TaoSining ng mga griyego: Nakatuon sa Tao
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa TaoRai Ancero
 
Imperyong byzantine
Imperyong byzantineImperyong byzantine
Imperyong byzantineRai Ancero
 
Pagyabong ng helenistikong kultura
Pagyabong ng helenistikong kulturaPagyabong ng helenistikong kultura
Pagyabong ng helenistikong kulturaRai Ancero
 

Mehr von Rai Ancero (11)

Karakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warKarakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold war
 
Karakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold warKarakterisasyon ng cold war
Karakterisasyon ng cold war
 
Kasaysayang pampulitika ng greece
Kasaysayang pampulitika ng greeceKasaysayang pampulitika ng greece
Kasaysayang pampulitika ng greece
 
Kadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greeceKadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greece
 
Kabihasnan ng greece
Kabihasnan ng greeceKabihasnan ng greece
Kabihasnan ng greece
 
Unang triumvirate
Unang triumvirateUnang triumvirate
Unang triumvirate
 
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romePaglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
 
Kaharlikaan ng rome
Kaharlikaan ng romeKaharlikaan ng rome
Kaharlikaan ng rome
 
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa Tao
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa TaoSining ng mga griyego: Nakatuon sa Tao
Sining ng mga griyego: Nakatuon sa Tao
 
Imperyong byzantine
Imperyong byzantineImperyong byzantine
Imperyong byzantine
 
Pagyabong ng helenistikong kultura
Pagyabong ng helenistikong kulturaPagyabong ng helenistikong kultura
Pagyabong ng helenistikong kultura
 

France

 • 2. Deklarasyon ng mga Karapatan ng mga Tao at Mamamayan • Malawak na kaguluhan ang naganap sa buong bansa sa pagbagsak ng Bastille. • Nakarating ito sa kaalaman ng Pambansang Asamblea. • Ipinasya ng mga maharlika na alisin na ang kanilang espesyal na karapatan, gayundin ang sistemang piyudal na nagpalaya sa mahihhirap sa pagbabayad ng buwis..
 • 3. • Nagdeklara rin sila ng mga karapatan ng tao at mamamayan na nagsasaad ng pantay ng karapatan ng tao, subalit wala rito ng obligasyon ng mga tao sa batas. • Nagpasya rin sila na ilitin ang pag-aari ng Simbahan upang matugunan ang gastusin ng pamahalaan. • Ito ang naging dahilan kung bakit sinikap ni Louis XVI na tumakas sa France. • Hindi siya nagtagumpay at pinarusahan kasama ang kanyang asawa ng kamatayan sa pamamagitan ng Guillotin.
 • 4. • Ang kamatayan Louis XVI ang dahilan ng mga koalisyon ng mga bansa sa Europe laban sa France: Austria, Prussia, Russia, England, Spain, Holland at Italy. • Isang batang kapitan, si Rouget de Isle, ang kumatha ng isang martsa na tinaguariang Marsellaise.
 • 5. • Nang naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo noong 1791, nagkaroon ng Reign of Terror kung saan may 10,000 ang pinatay at natigil lamang ang pagpatay kay Maximillien Robespierre.
 • 6. Pagkilala kay Napoleon Bonaparte • Pagkamatay ni Robespierre, isang draft ng Saligang batas ang ipinatanyag noong 1797. • Ito ang nagbigay kalayaan sa pagtatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory.
 • 7. • Tinutulan ng tao ang probisyong kailangang manggaling sa Pambansang Kombensyon ang pagpili ng dalawang katlong (2/3) bagong kasapi ng lehislatura. • Sa pagtutol nila rito, nagbalak sila ng paghihimagsik at paglaban sa bagong pamahalaan. • Para mapigilan sila sa ganitong silakbo, inatasan ni Bonaparte na patigilin ang mga tao sa kanilang paghihimagsik. • Ang laban sa pagitan ng Austria at France ay sa lupa, samantalang ang English Channel ay naging panannga ngBritain laban sa mga kalaban.
 • 8. • Pinangunahan ni Bonaparte ang labanan sa Italy kung saan natalo ang Austria. • Bumalik siya sa France nang pailihim at kanyang ibinagsak ang Directory at inilagay niya ang sarili bilang unang konsul ng Republikang France. • Ibinalik ni Bonaparte ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan sa pamamagitan ng Kasunduan ng Concordat. • Hinirang ni Bonaparte ang sarili bilang emperador ng France at namuno bilang isang absolute monarchy.
 • 9. Pagbagsak ni Bonaparte • Sa pagsisikap ni Bonaparte na palawakin ang kanyang kapangyarihan, nilusob niya ang Russia hanggang makarating ng Moscow. • Hindi siya nakatuloy dahil sa lamig ng panahon at kulang ang kanilang dalang pagkain at kagamitan. • Nagsama-sama ang mga Europeo sa pamumuno ng Great Britain upang talunin ang hukbo ni Bonaparte.
 • 10. • Ikinulong si Bonaparte sa pulo ng Elba ngunit nakatakas siya at bumalik sa France at muli niyang binuo ang hukbo. • Nakasagupaan niya ang hukbong Ingles, Aleman at Olandes sa Waterloo. • Siya ay nagapi at muling ipinatapon sa St. Helena sa timog Atlantic.
 • 11. Kongreso sa Vienna • Sa pagnanais nilang maibalik ang kinabukasan ng France, nagpulong ang mga kongreso sa Vienna. • Muling binigyan ng kapangyarihan ang mga hari. • Kabilang dito sina Haring Louis XVIII, Charles X, at Louis Philippe. • Hindi nagustuhan ng mga tao ang kanilang pamumuno at nagkagulo. • Natakot si Louis Philippe at umalis siya ng France.
 • 12. Ikalawang Republika ng France • Itinatag ni Louis Bonaparte ang Ikalawang Republika sa bansa. • Naging matagumpay ito at walng naganap na kaguluhan sa bansa sa loob ng 18 taon.
 • 13. • Nakasagupa ni Napoleon III si otto von Bismarck sa Digmaang Franco-Prussian. • Natalo rito ang mga pranses. • Nagtago si Napoleon at naitatag sa bansa ang Pambansang Assamblea. • Sa pagkatalo, nagbayad sila ng malaking halaga sa Prussia kasama na ang Alsace, Lorraine.
 • 14. Ikatlong Republika • Naitatag Ikatlong Republika na mayroong dalawang sangay – punong tagapangasiwa ang punong ministro at ang isa ay ang mababang sangay ng batasan. • Mayroon silang pangulo ngunit walang kapangyarihan. • Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing- bayan tulad ng lansangan, kanal, daanan ng tren at daungan. • Ang kasaganaan at kaunlaran ang naging dahilan kung bakit naging tapat sa bagong pamahalaan ang mga tao.
 • 15. Dinastiya/Hari Nagawa Merovingian Clovis (487-511)– • Tinanggap ang Pinakamahusay na hari ng Kristiyanismo at mga Frank. gumawa ng maraming batas tulad ng Salic Law na nagbabawal sa mga kababaihan na magmana ng trono.
 • 16. Dinastiya/Hari Nagawa Carolingian Pepin III o Pepin the • Inagaw ni Pepin ang Short (741-768)– Anak trono ng France at ni Charles Martel itinatag niya ang dinastiyang Carolingian sa kapahintulutan ni Pope Stephen II.
 • 17. Dinastiya/Hari Nagawa Charles the Great o Charlemagne • Ilan sa kanyang mga 9768-814)– Anak at tagapagmana ni Pepin. nagawa ang pagtulong Pinakadakilang hari ng sa pagpapalaganap ng Carolingian. kabihasnang Kristiyano-Romano sa kanlurang Europe sa pagtataguyod sa edukasyon.
 • 18. Dinastiya/Hari Nagawa Capetian Philip II o Philip • Ibinagsak niya ang Augustus(1180-1223) piyudalismo sa France at pinalakas ang kapangyarihan ng hari sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga maharlika at alagad ng Simbahan.
 • 19. Dinastiya/Hari Nagawa Loius IX o Louis the Saint • Isinaayos niya ang (1226-1270)– Tinaguriang santo dahil sa kanyang mga hukuman at pagiging mabuti at ipinagbawal ang marangal na pinuno. paglilitis sa pamamagitan ng dwelo.
 • 20. Dinastiya/Hari Nagawa Philip VI (1285-1314) • Isinailalim niya sa kanyang kapagyarihan ang halos lahat ng mga estadong piyudal.
 • 21. Dinastiya/Hari Nagawa Valois Philip V (1316-1322) • Inangkin ang trono ng France batay sa kanyang pagiging apo ni Philip the Fair sa panig ng kanyang ina. Bourbon Henry IV o Henry ng Navarre • Naging tanyag dahil sa kanyang (1589-1610) Edict of Nantes, isang Kasulatang nagbigay sa mga Huguenot (Protestanteng Pranses) ng kalayaan sa pagsamba, karapatang sibil at karapatang humawak ng tungkulin sa pamahalaan.
 • 22. Dinastiya/Hari Nagawa Louis XIII (1610-1643) • Napatanyag ang kanyang paghahari dahil sa kanyang matalinong ministro, si Cardinal Riechelieu, itinuturing na pinakaestadistang Pranses. Louis XIV (1643-1715) • Tinawag na Grand Monarch at Sun King. Louis XV (1715-1774) • Kamuhi-muhing hari at dahil sa mga digmaan at iskandalong kinasangkutan, sumiklab ang Rebolusyong Pranses. Louis XVI (1774-1793) • Naubos ang laman ng kaban ng bayan dahil sa kaluhuan ng asawang si Marie Antoinette.
 • 24. Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribong Aleman– ang Visigoths sa gawing kanluran: ang Burgundians sa kapatagan ng Rhine: at ang Frank sa gawing hilaga. Unti-unting tinalo ng mga Frank ang iba pang mga tribo hanggang tinawag ang buong Gaul na France o lupain ng mga Frank.