Handout empathy@school

Het wat, hoe en waarom van empathy@school,[object Object]
De rode draad,[object Object], ,[object Object],	 Empathie verklaardslide 3,[object Object],Door met verschillende ogen te kijken naar empathie creëerden wij,[object Object], ,[object Object],	 Definitie empathieslide 4,[object Object],onze eigen ideeën over empathie en dat bracht ons bij de vraag,[object Object], ,[object Object],Dirtyquickscanslide 5,[object Object], wat studenten en docenten op de HvAwillen op het gebied van empathie. Dit resulteerde in een,[object Object], ,[object Object],Bijeenkomstslide 6,[object Object],idee om samen te komen met hen om concrete acties te bedenken om de HvA empatischer te maken,,[object Object], ,[object Object],	 Inhoud bijeenkomstslide 7,[object Object],dat deden we middels een aantal programmaonderdelen die resulteerde in,[object Object], ,[object Object],Gridslide 8,[object Object],concrete acties, bedacht door studenten en docenten samen, deze ideeën zijn het uitgangspunt voor,[object Object],Startdocumentslide 9,[object Object],een document met de basis voor een beweging die de wereld gaat veranderen,,[object Object], ,[object Object],	De toekomstslide 10,[object Object],want wat wij begonnen kan worden doorgezet door volgende teams bij MSLE.,[object Object], ,[object Object], ,[object Object],Bijlagen: ,[object Object], Levensloop projectslide 11        ,[object Object],Uitnodigingslide 12,[object Object], Gedichten en teksten slide 13,[object Object], Inspiratie en achtergrondenslide14,[object Object], ,[object Object], ,[object Object]
“Empathie is een balans tussen voelen en denken. Vanuit luisteren naar je eigen impulsen is het eenvoudiger om naar de gevoelens en behoeften van anderen te luisteren.” ,[object Object],Jet Dijk,[object Object],Empathie verklaard,[object Object],“Koester je sociale contacten door empatisch met hen om te gaan. Je sociale contacten zijn heel belangrijk om gelukkig te zijn dus daar maak je jezelf ook gelukkig mee.” ,[object Object],Nic Marks,[object Object],“De empatische samenleving is mijn utopische droom.” ,[object Object],Nels Wichers,[object Object],“Hoe mooi zou de wereld zijn als we elkaar allemaal wat beter begrijpen?”,[object Object],Jorinde Crone,[object Object],“Als baby ga je automatisch meehuilen omdat een andere baby ook huilt. Later herken je het beeld “huilen”. Als jij nu een ander ziet huilen, weet jij omdat je de context en de persoon herkent en volledig empatisch ontwikkeld bent, dat dat inhoud dat een ander bijvoorbeeld pijn heeft.” ,[object Object],Marleen Benjamins,[object Object],“Mijn motivatie om empathie de wereld in te krijgen is omdat ik er vertrouwen in heb dat als iedereen empatisch met zichzelf en zodoende ook met de ander om gaat, dan wordt werken, studeren en vooral het leven een stuk leuker!” ,[object Object],Tim van der Sandt,[object Object],“Empathie is ontzettend belangrijk. Het zorgt er voor dat we dichter bij elkaar komen. En vind jij het ook niet fijn om er voor te zorgen dat er bij een ander een lach tevoorschijn komt?”,[object Object],Selma Ullah,[object Object],“Empathy is the emotional responsiveness which an individual shows to the feelings experienced by another person.” ,[object Object],H. Rudolph Schaffer – Social development,[object Object],“De essentie van empatisch luisteren is niet dat je het met iemand eens wordt, maar dat je verstandelijk en gevoelsmatig begrip voor hem hebt. Bij empatisch luisteren gebruik je niet alleen je oren, maar ook je ogen en vooral je hart.”,[object Object],Stephan Covey - 7 eigenschappen van effectief leiderschap,[object Object]
Empathie is voor ons:,[object Object],Luisteren met de intentie om de ander te begrijpen. Het zoeken naar mogelijkheden om de ander echt te begrijpen. Meevoelend jezelf verplaatsen in het referentiekader van de ander. Je bekijkt de wereld zoals de ander hem bekijkt en begrijpt de redenen hiervoor. Je begrijpt wat hij voelt en onderneemt actie zonder jezelf daarbij tekort te doen. Niet alleen in negatieve situaties maar ook als het goed gaat.,[object Object]
“Voor mij is de begeleiding te gering”,[object Object],“Het is zoeken naar een balans tussen positieve en negatieve bekrachtiging.” ,[object Object],DirtyQuickscan,[object Object],72 respondenten,[object Object],26 docent,[object Object],51 student,[object Object],Vragen: ,[object Object],[object Object]
Vier je je successen genoeg?Docenten die vinden dat het goed genoeg gaat: 38%,[object Object],Docenten van wie het empatischermag: 56%,[object Object],Geen mening: 6%,[object Object],Studenten die vinden dat het goed genoeg gaat: 8%,[object Object],Studenten van wie het empatischer mag: 92%,[object Object],Blauw = reactie docent,[object Object],Oranje = reactie student,[object Object],“Ik heb er zelf geen problemen mee als mensen focussen op wat nog niet goed gaat.” 			,[object Object],“Docenten zijn hard”,[object Object],“kijk wat je op basis van gelijkwaardigheid kunt leren” 		,[object Object],“zit je niet alleen op school om cijfers te halen?”,[object Object],Ik wil meer begrip en acceptatie,[object Object],“Communicatie!”,[object Object],“Vaak wordt er top down gecommuniceerd en wordt er weinig gekeken naar hoe ‘bottom up’ gewerkt kan worden.” ,[object Object],“Elk jaar krijgen de docenten ook een chocoladeletter met een persoonlijk gedicht.” 	,[object Object],“Studenten en docenten moeten beter met elkaar communiceren”,[object Object],“Docenten moeten beter luisteren”,[object Object],“Er zou meer begrip moeten zijn tussen docenten en studenten.” ,[object Object],“Ik denk dat we binnen HRM successen zeker vieren” ,[object Object], ,[object Object],“Natuurlijk is bevestiging van leersucces belangrijk voor studenten en collega's.” ,[object Object],“Sommige docenten moeten zich meer verplaatsen in studenten en studenten meer in docenten”,[object Object],“Ik wil beter begrip van beide kanten”,[object Object],“Natuurlijk zijn we geneigd te kijken naar wat allemaal nog verbeterd moet worden, maar dat vind ik wel gezond.”				,[object Object],“Ik heb gemerkt dat alleen in het geval van negatieve gebeurtenissen er aandacht is”,[object Object],“docenten moeten niet uitgaan van het slechtste maar van het beste”,[object Object]
Maandag 10 januari 2011: de empathy@school bijeenkomst,[object Object]
Tekenopdracht,[object Object],Na de introductie gaan we beginnen met de tekenopdracht. Hierbij is het doel om elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van deze tekenopdracht stelt ieder zich voor en omdat er bijzondere dingen uit te tekeningen naar voren kunnen komen, kunnen mensen elkaar snel wat beter leren kennen.,[object Object],Wat wordt er gedaan:,[object Object],Om te beginnen wordt er een stuk papier gevouwen in 4 vlakken.In deze vlakken wordt een figuur getekend uit een vloeiende beweging met het potloot op papier. Bij deze beweging is het belangrijk dat het uit de losse pols gebeurd en zonder er bij na te denken. Daarbij moet de lijn eindigen waar het begonnen is. Maak een poppetje, diertje of wat dan ook van dit figuur dat is ontstaan door er een gezichtje in te tekenen. Voeg dan nog meer elementen toe als armpjes, oren, vleugels, noem het maar op. Om het figuurtje af te maken mag het ingekleurd worden, omheen gekleurd, wat er in je op komt, het is allemaal goed. Vanaf dit punt begint het op een strip te lijken. Kijk naar elk plaatje en schrijf er een woord, zin of tekst bij dat het eerste in je op komt. Nu is het stripverhaal klaar. ,[object Object], ,[object Object],Nu komt de grootste uitdaging: ,[object Object],stel jezelf voor aan de hand van het stripverhaal. ,[object Object],Als iemand er niet uit komt kan er worden gevraagd:,[object Object],wat voel je er bij?,[object Object],Wat bedoel je hiermee?,[object Object],Wat herken je hierin?,[object Object],Zie je hier een emotie in?,[object Object],Groepsoefening,[object Object], ,[object Object],Na de tekenopdracht is het de bedoeling dat men gaat kijken hoe de HvAempathischer kan worden. Dat gebeurt in teams.Wat is voor iedereen empathie? Elk team bedenkt, aan de hand van de quotes die op de muur hangen concrete gedragingen en acties op de volgende vier gebieden: ,[object Object], ,[object Object],Wat kunnen docenten en studenten zelf op de korte termijn concreet doen om empatischer te worden naar elkaar toe.,[object Object],Wat kunnen docenten en studenten zelf op de lange termijn zelf doen om empatischer te worden naar elkaar toe.,[object Object],Wat kan de HvA als organisatie op de korte termijn doen om empatischer te worden,[object Object],Wat kan de HvA als organisatie op de lange termijn doen om empatischer te worden.,[object Object], ,[object Object],Alle mogelijke ideeën worden op een post it’s geschreven ( per idee, één post it) en in het grid geplakt. De oplossingen die in de grids zijn geplakt worden toegelicht in maximaal 2 minuten door elk team. Vervolgens wordt er gezamenlijk één grid gemaakt waar de belangrijkst acties en gedragingen in worden geplakt. De uitkomst hiervan wordt per e-mail naar alle deelnemers verstuurd en wordt aangeboden aan het bestuur van de HvA. Er wordt benadrukt dat de maatregelen die op korte termijn door iedereen zelf genomen kunnen worden vandaag al kunnen worden toegepast. De boodschap is: stap in de actie!,[object Object]
Uitkomst groepsoefening:,[object Object],Concrete acties voor op de korte en lange termijn. Om zelf mee aan de slag te gaan en voor de HvA als organisatie.,[object Object]
empathy@school – sofar,[object Object], ,[object Object],Een viertal studenten voelde einde 2010 dat de wereld een stuk mooier zou zijn als mensen meer empatisch met elkaar om zouden gaan. Daartoe startten zij een beweging om de wereld empatischer te maken. Omdat elke beweging bij jezelf en je directe omgeving begint besloten zij na wat omwegen te beginnen bij hun eigen school: de HvA. Als Empathy@School begonnen zij een online platform (via facebook & twitter en zij startten live de dialoog met studenten en docenten van de HvA. Een dirtyquickscan maakte duidelijk dat 92% van de studenten en 56% van de docenten vind dat er inderdaad verbeteringen nodig zijn op het gebied van empathie. Daarbij gaat het voornamelijk om de verstandhouding tussen studenten en docenten, die zou een stuk empatischer mogen en op het vieren van successen. Om concrete acties te bedenken die de HvA empatischer kunnen maken, organiseerde empathy@school een bijeenkomst met studenten en docenten. In deze bijeenkomst bedachten studenten en docenten samen manieren om zelf en als organisatie de school empatischer te maken. Dit werd gedaan door middel van ‘learningbydoing’; een interactieve middag waarbij de nadruk lag op actie. Hieruit kwamen onder andere de volgende ideeën:,[object Object], ,[object Object],Een aantal manieren om zelf (als student of docent) empatischer te worden:,[object Object], ,[object Object],[object Object]
Iedereen bij de voornaam noemen
Meer complimenten aan elkaar geven
Kaartjes sturen bij ziekte en leuke gelegenheden
Een deeluurtje tussen studenten en docenten instellen
1 von 14

Recomendados

Jsw artikel handelingsgerichte intervisie von
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieJsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieKaren van Kooten
113 views5 Folien
JSW Praktijk Gesprekken met ouders von
JSW Praktijk Gesprekken met oudersJSW Praktijk Gesprekken met ouders
JSW Praktijk Gesprekken met oudersKaren van Kooten
1.3K views5 Folien
Onderwijsvernieuwing abc onderwijs spreker arend landman over de reis van de ... von
Onderwijsvernieuwing abc onderwijs spreker arend landman over de reis van de ...Onderwijsvernieuwing abc onderwijs spreker arend landman over de reis van de ...
Onderwijsvernieuwing abc onderwijs spreker arend landman over de reis van de ...André de Boer
570 views4 Folien
Magazine nr 2 Onderwijs-vanuit het hart, juni 2013 von
Magazine nr 2 Onderwijs-vanuit het hart, juni 2013Magazine nr 2 Onderwijs-vanuit het hart, juni 2013
Magazine nr 2 Onderwijs-vanuit het hart, juni 2013Angelique Brekelmans
265 views11 Folien
Leren en veranderen voor de 21e eeuw von
Leren en veranderen voor de 21e eeuwLeren en veranderen voor de 21e eeuw
Leren en veranderen voor de 21e eeuwJan-Dirk den Breejen ∴
215 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Handout empathy@school

Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap von
Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschapLeren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap
Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschapFrederik Smit
649 views3 Folien
Collegiale presentatie big picture learning von
Collegiale presentatie big picture learningCollegiale presentatie big picture learning
Collegiale presentatie big picture learningHanneke te Braake
1.2K views46 Folien
Digitale samenwerkingstools von
Digitale samenwerkingstoolsDigitale samenwerkingstools
Digitale samenwerkingstoolsMarcel Kesselring
125 views1 Folie
It takes a community to raise a child; digitale samenwerkingstools passend on... von
It takes a community to raise a child; digitale samenwerkingstools passend on...It takes a community to raise a child; digitale samenwerkingstools passend on...
It takes a community to raise a child; digitale samenwerkingstools passend on...samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland
75 views1 Folie
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitels von
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitelsPresentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitels
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitelsClaire Boonstra
1.3K views88 Folien
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014 von
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014ECLO2014
1.7K views27 Folien

Similar a Handout empathy@school(20)

Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap von Frederik Smit
Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschapLeren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap
Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap
Frederik Smit649 views
Collegiale presentatie big picture learning von Hanneke te Braake
Collegiale presentatie big picture learningCollegiale presentatie big picture learning
Collegiale presentatie big picture learning
Hanneke te Braake1.2K views
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitels von Claire Boonstra
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitelsPresentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitels
Presentatie Claire Boonstra april 2015 plus ondertitels
Claire Boonstra1.3K views
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014 von ECLO2014
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014
Impressie werksessie leerprofessionals gemeenten 17 4-2014
ECLO20141.7K views
Blending the virtual into reality - KoempoelHAN von Guido Crolla
Blending the virtual into reality - KoempoelHANBlending the virtual into reality - KoempoelHAN
Blending the virtual into reality - KoempoelHAN
Guido Crolla628 views
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken von Frederik Smit
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekkenHet succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Frederik Smit1.1K views
Geweldloze communicatie. De taal van de giraf von Frederik Smit
Geweldloze communicatie. De taal van de girafGeweldloze communicatie. De taal van de giraf
Geweldloze communicatie. De taal van de giraf
Frederik Smit1K views
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011 von Kennisland
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011
Kennisland506 views
1 llo al_og5_pp6elj_zelfreflectie_rocher_sandrine von Sandrine Rocher
1 llo al_og5_pp6elj_zelfreflectie_rocher_sandrine1 llo al_og5_pp6elj_zelfreflectie_rocher_sandrine
1 llo al_og5_pp6elj_zelfreflectie_rocher_sandrine
Sandrine Rocher157 views
Koning Kevin - Brainstormsessie: op naar een concreet projectvoorstel von Erfgoedland
Koning Kevin - Brainstormsessie: op naar een concreet projectvoorstelKoning Kevin - Brainstormsessie: op naar een concreet projectvoorstel
Koning Kevin - Brainstormsessie: op naar een concreet projectvoorstel
Erfgoedland275 views
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg von moendeco
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorgLeerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
moendeco546 views
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres... von Deep Evolvement Institute
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Presentatie kunsthumaniora hasselt 10/11/14 von Artevelde - VUB
Presentatie kunsthumaniora hasselt 10/11/14Presentatie kunsthumaniora hasselt 10/11/14
Presentatie kunsthumaniora hasselt 10/11/14
Artevelde - VUB465 views
Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in he... von Stijn Huijsmans
Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in he...Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in he...
Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in he...
Stijn Huijsmans194 views
Studiekeuzegids Flyer Okt2011 von marionvanhoof
Studiekeuzegids Flyer Okt2011Studiekeuzegids Flyer Okt2011
Studiekeuzegids Flyer Okt2011
marionvanhoof114 views
Persoonlijk Leiderschap von Alex Lagas
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
Alex Lagas140 views

Handout empathy@school