Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Funkci na zenski polovi zlezdi

99 Aufrufe

Veröffentlicht am

Женски репродуктивен систем и менструален циклус

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Funkci na zenski polovi zlezdi

  1. 1. •Jaj~incite se parni `enski polovi `lezdi,smesteni se vo karli~nata praznina.U~estvuvaat vo sozdavawto i sozrevaweto na polovite kletki i polovite estrogeni hormoni.
  2. 2. •Vo korata na jaj~nikot po pat na oogeneza se sozdaavat `enskite polovi kletki oociti.U{te pred ra|aweto,vo jaj~incite se formiraat okolu 2 milioni nezreli jajce kletki koj ostanuvaat vo faza na miruvaweo se do pubertetot ( vo koj se sozdava prvata zrela jajce kletka).
  3. 3. Ovarijalen - mese~en ciklus • Mese~niot ciklus pretstavuva cikli~na promena koja ednovremeno se odviva vo ovariumot i matkata. • Cikli~nata promena vo koja se formira oocitot , raste , sozreva i propa|a se narekuva menstrualen-mese~en ciklus.
  4. 4. Promeni vo ovariumite Folikularna faza • Folikularnata faza traae 14 den. Od 1-5 ti den ( vnatre{niot yid na matkata se lupi , otkinuva i otpa|a) Vo 6-13 ot den (folikulite sozrevat vo ovariumot.Endometriumot se regenerira) i vo 14- tiot den ( ovulacija ) Luteinska faza • Luteinskata faza gi opfa}a od 14-tiot do 28-iot ( formirawe na `olto telo. Vnatre{niot del na matkata se zadebeluva i razviva)
  5. 5. Promeni vo matkata •Paralelno so promenite vo ovariumite nastanuvaat promeni i vo matkata . Ovie promeni go zafa}aat vnatre{niot funkcionalen (endometrium) na matkata.
  6. 6. Promenite vo matkata nastauvaat vo tri fazi 1.Faza na proliferacija Vo ovaa faza endometriumot se zadebeluva i se podgotvuva za eventualna bremenost. 2. Faza na sekrecija Ovaa faza zapo~nuva po ovulacijata i nastanuvaat promeni pod dejstvo na progesteroni i esterogeni hormoni. 3. Faza na regeneracija Faza na regeneracija se manifestira so lupewe i otpa|awe na endometriumot , koe nastanuva za nekolku ~asa.
  7. 7. Naru{uvawa na funkciite  Infertilitet ili neplodnost e sostojba na pomala sposobnost za reprodukcija .  Fimozata se javuva kaj ma{ki edinki koj doveduva do pojava na bakterii i vospalitelni procesi od natrupuvawe na izumrenite kletki .

×