Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Prof.Dr. Ymer Havolli
Asistenjta: Lura Rexhep
Punuar nga :
Nehar Islami , Bekim Ferizaj
Departamenti : Menaxhment dhe Info...
1.

Metoda të orientuara nga sjellja
a) metoda grafike e shkallëzimit
b) metoda e referimit
2. Metoda e orientuar nga rezu...
 Qëllime të qarta dhe të matshme për çdo punë,
 Vlerësime të rregullta dhe “feed-back”.
 Lidhje të procesit me zhvillli...
 problemet zhvillimore
• duhet të përmbajë një program objektiv
• duhet t’i vlerësojë në mënyrë të njëjtë të gjthë punëto...
 Të sigurojë informata për planifikimin e RH

 Të mundësojë një mekanizëm kontrollues për

menaxhmentin
 Të aktivizojë ...








Definimi i qëllimit të organizatës dhe arsyeja e ekzistencës
Vëzhgimi i mjedisit ku ajo vepron
Vlerësim i a...
 Menaxhmenti dhe personeli duhet ti përkushtohen







programit MBO
Menaxhmenti dhe personeli duhet të takohen për...
Vleresimi i Performances  Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë

869 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Karriere
  • Als Erste(r) kommentieren

Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë

  1. 1. Prof.Dr. Ymer Havolli Asistenjta: Lura Rexhep Punuar nga : Nehar Islami , Bekim Ferizaj Departamenti : Menaxhment dhe Informatikë
  2. 2. 1. Metoda të orientuara nga sjellja a) metoda grafike e shkallëzimit b) metoda e referimit 2. Metoda e orientuar nga rezultati a) menaxhimi nëpërmjet objektivave • objektivat duhet të jenë të matshme • rezultatet e aritshme • duhet të vendosin kohët specifike • duhet të shoqërohet nga një përshkrim si të arrihet ky qëllim 3. Metodat komparative (rangimi i drejtë,rangimi alternativ,krahasimi i çiftëzuar,distribuimi i detyruar) 4. Metodat standarde (metoda e sistemit referent,zgjedhja e dhunshme,rangimi grafik,teknika e incidenteve kritike)
  3. 3.  Qëllime të qarta dhe të matshme për çdo punë,  Vlerësime të rregullta dhe “feed-back”.  Lidhje të procesit me zhvilllimin e punonjësit  Edukim (trajnim) të vlerësuesit.
  4. 4.  problemet zhvillimore • duhet të përmbajë një program objektiv • duhet t’i vlerësojë në mënyrë të njëjtë të gjthë punëtorët • objektivat duhet të jenë të lidhura ngushtë me strategjinë  problemet implementuese • mungesa e devotshmërisë së organizatës • trajnimi dhe edukimi  problemet vepruese:  Tendenca qendrore (kur vlerësuesi i vlerëson të gjithë punëtorët si të shkëlqyer, mesatar ose të dobët)  Halo efekti (kur vlerësuesi gjykonë duke u bazuar vetëm në një fushë ku performansa është e mirë ose e keqe  Efektet e kontrastit (ku vlerësuesi e vlerëson një punëtor në raport me punëtorin tjetër relevant, e jo me kërkesat e punës  Vlerësimet ngjashëm si unë
  5. 5.  Të sigurojë informata për planifikimin e RH  Të mundësojë një mekanizëm kontrollues për menaxhmentin  Të aktivizojë dhe të mbështesë sistemin e motivimit  Të mundësojë përparimin e punëtorit  Të sigurojë një bazë për justifikimin e veprimeve të personelit
  6. 6.        Definimi i qëllimit të organizatës dhe arsyeja e ekzistencës Vëzhgimi i mjedisit ku ajo vepron Vlerësim i anëve të forta dhe të dobëta të organizatës Parashikimi i ngjarjeve të paplanifikuara në të ardhmen Përshkrimi me shkrim i objektivave specifike Zhvillimi i strategjive për përdorim racional të resurseve Krijimi i planeve afatshkurta dhe afatgjata për përbushjen e objektivave  Të bëhet vlerësimi konstant i punës  Rivlerësimi i qëllimit, ambientit, anëve të forta, dobësive, para se të caktohen objektivat për vitin e ardhshëm
  7. 7.  Menaxhmenti dhe personeli duhet ti përkushtohen      programit MBO Menaxhmenti dhe personeli duhet të takohen për ti zhvilluar objektivat e përbashkëta Përshkrimet e punës duhet të shkruhen me propozim të masave Raporti nëpunës- mbikëqyrës duhet të rishqyrtohet në çdo takim Mbikëqyrësit duhet të trajnohen për metodat e VP Personeli duhet ta shikon programin MBO të ndërlidhur me programin e shpërblimeve

×