Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ПО ГЕОГРАФИЈА / ПРВА ГОДИНА
1. Што e литосфера? / површинската обвивка на Земјата
2. Колку с...
42. Колку степени распон има Рихтеровата скала за мерење јачината на земјотресните бранови? / 1-9
43. Кој континент е најг...
81. До кој степен северна и јужна географска широчина се простира екваторот? / 90°
82. Какви можат да бидат орогените движ...
121. Која година Кристифор Колумбо го реализирал своето прво историско патување преку Атланскиот
Океан? / 1492 година
122....
162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај
163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив
...
162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај
163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив
...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

прашања за екстерно тестирање прва година географија со одговори

г

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

прашања за екстерно тестирање прва година географија со одговори

  1. 1. ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ПО ГЕОГРАФИЈА / ПРВА ГОДИНА 1. Што e литосфера? / површинската обвивка на Земјата 2. Колку сфери се издвојуваат кај Сонцето? / Кај Цонцето се издвојуваат 4 сфери 3. Која е најстара геолошка ера? / Архајска 4. Која е најблиска планета до Сонцето? / Меркур 5. За да заврти еднаш окoлу својата замислена оска на Месечината и се потребни колку денови? / 28 6. Колку траe една месечева фаза? / 7 дена, 9 часа и 11 минути 7. Која сфера се наоѓа под литосферата? / Обвивката на Земјиното јадро 8. Колку меридијани има на Земјата? / 360 9. Кој од континентите има најмалку население? / Австралија 10. Во кој геолошки период се создале младите верижни планини? / терциер 11. Како се вика процесот на доселување на населението? / имиграција 12. Во која геолошка ера се појавиле првите водоземци и влекачи на Земјата? / палеозојската ера 13. Колку океани има на Земјата? / 4 океани 14. Која планета има гасовит прстен? / Сатурн 15. Во кој годишен период настанува сланата? / Зима 16. Во што се мери географската должина? / напоредников степен од 0 до 180 западно и источно 17. Каде е застапена уралско-алтајската група јазици? / Централна и Североисточна Азија 18. Кој е вториот слој во атмосферата? / Стратосфера 19. Која планета е шеста по ред во Сончевиот систем? / Сатурн 20. Која од наведените планетите е најоддалечена од Сонцето? / Плутон–Нептун–Уран–Сатурн-Јупитер 21. Кога велиме дека просторот има висок природен прираст? / над 15‰ 22. Кој е најголем производител на пченка во светот? / САД 23. Како се викаат пределите пониски од нивото на морето? / депресии 24. Од која руда се добива бакарот? / халкопирит 25. Kоја од државите има најголемо производство на шеќер во светот? / Индија 26. Изразено во проценти во која држава најмногу се добива хидроенергија? / Бразил 93% 27. Колку милиони километри е долга еклиптиката или Земјината патека? / 940 милиони км 28. Која година и каде се формирани Обединетите нации? / 1945 година во Сан Франциско 29. Како се вика разорувањето на релјефните облици? / ерозија 30. Колку километри е оддалечена Месечината од Земјата? / 384 000 км 31. Кои од наброените ветрови не се постојани? / постојани (пасати,антипасати,западни и поларни) 32. До кој степен на север и југ се простира жешкиот климатски појас: / 23°27' СГШ и 23°27' ЈГШ 33. Во кој временски интервал пловела Магелановата експедиција? / од 1519 до 1522 година 34. Кој е највисокиот врв на Земјата? / Монт Еверест 8848 м. 35. Каде се простира суптропскиот климатски тип? / од 23°27' до 40° северна и јужна геог. ширина 36. Во која држава се простира пустината Гоби? / Северна Кина и Јужна Монголија 37. На колку островски групи е поделена Океанија? / три (меланезија, микронезија и полинезија) 38. Какво вселенско тело е метеорот? / темно, студено и цврсто небесно тело 39. Колку независни држави има денес во светот? / 192 држави 40. Во која геолошка ера на Земјата се појавиле првите цицачи? / мезозојска 41. Кој прв морепловец го пронашол морскиот пат до Индија? / Васко де Гама
  2. 2. 42. Колку степени распон има Рихтеровата скала за мерење јачината на земјотресните бранови? / 1-9 43. Кој континент е најгусто населен? / Европа 44. Кој е најпознат ледник на Алпите? / Алеч 45. Кој јаглен има најмала калорична вредност? / Тресетот 46. Колку природни сателити има планетата Марс? / 2 47. Каква карпа е мермерот? / метаморфна карпа 48. Колу километри е природната големина ако размерот е 1 : 550 000? / 5,5 км 49. Кој е најголем град во светот по број на жители? / Мексико Сити 50. Која од планетите има најмногу природни сателити? / Сатурн 51. Каков вид на енергетски извор е термоенергијата? / јаглен, нафта, мазут - необновлив 52. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникацискиот сообрајќај 53. Која индустрија не е дел од машинската идустрија? / машинска индустрија: делови за машини, земјоделски машини, сообрајќајни средства, машини за градежништво и рударство 54. Во која држава се наоѓа градот Марсеј? / Франција 55. Со кој размер се изработуваат топографските карти? / мал размер 1:25 000 до 1: 50 000 56. Каде е основано здружението ЕФТА? / 1959 година во Женева 57. Колку милиони жители има континентот Австралија? / 20 милиони жители 58. Кој континент е најголем производител на тутун во светот? / Азија 59. Каква географска должина има Р. Македонија? / источно географска должина - ИГД 60. До колку километри длабочина се простира обвивката на Земјиното јадро? / 2 900 до 6300 км. 61. Која обвивка на Земјата уште се нарекува сиал зона? / Литосферата – Земјина кора 62. Каква карпа е гранитот? / магматска карпа 63. Кои движења во внатрешноста на Земјата се бавни и постојани? / Епирогените движења 64. Која држава има најголемо производство на јаглен во светот? / Русија 65. Во која држава е седиштето на Советот за безбедност на ООН? / САД - Њујорк 66. Која е трета држава по број на жители во светот? / САД 67. Во која држава започнал развојот на железничкиот сообраќај? / 1925 година – Велика Британија 68. После Русија во која држава има најголеми резерви на земен гас? / САД 69. Кој период е дел од палеозојската ера? / камбриј-ордовик-силур-девон-карбон-перм 70. Кој појас на Земјата не е трусно подрачје? / огнениот пацифички појас/ источноатланскиот/ источноафриканскиот и средоземноморскиот појас 71. На кој датум Земјата е најблиску до Сонцето? / 22 декември 72. Колку изнесува просечната густина на населението во светот? / 40 жители 73. Кој слој од атмоферата има најредок воздух? / Егзосфера 74. При појава на која фаза од Месечината таа ноќе не се забележува од Земјата? / Прва четвртина 75. На кој степен географска широчина се наоѓаат поларните кругови? / 66°33 до 90°ˊ 76. Која држава е најретко населена? / Монголија 77. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 23 септември? / на ЕКВАТОРОТ 78. Кој метод не се користи за претставување на географските елементи? / метод на бои-метод на изохипси-метод на сенчење и метод на цртици 79. На која река се наоѓа хидроцентралата Хувер? / Колорадо 80. Во која година Европската Унија го воведе еврото како парична валута? / 2002 година
  3. 3. 81. До кој степен северна и јужна географска широчина се простира екваторот? / 90° 82. Какви можат да бидат орогените движења? / брзи и интензивни 83. Колку километри е обемот на Земјата по екваторот? / 40 076 км 84. На кој континент се среќава кучето динго? / Австралија 85. Во која геолошка ера се појавиле алгите и габите? / Архајска 86. Во која држава се наоѓа зимскиот туристички центар Шамони? / Франција 87. Хиндуизмот како религија е најраширена во: / Индија 88. Која држава е најголем увозник на јаглен во светот? / Јапонија 89.Кога се случиле најголемите миграции на населението во светот?/крајот на XIX и почетокот на XXвек 90. Од која година почнал да се развива воздушниот сообраќај? / 1903 година 91. Во која држава се наоѓа градот Аделаида? / Австралија 92. На кој јазик се зборува во Куба? / Шпански 93. Која држава има најголемо производство на олово и цинк во светот? / Русија 94. Кој е првиот период од кенозојската ера ? / терциер 95. Во кое море се наоѓаат Липарските Острови, познати по вулканот Стромболи? / Тиренско Море 96. Кога на северната полутопка има долгодневница? / 22 јуни 97. Колку милиони км2 изнесува површината на континентот Европа? / 10 милиони км² 98. Каков ветер е бурата? / локален 99. Што значи зборот графиен? / опишување 100. Во која геолошка ера живееле диносаурусите? / Мезозојска ера 101. Пред колку милијарди години започнала геолошката еволуција на Земјата? / 2 милјарди години 102. Што е природен прираст на населението? / основен фактор за зголемување на вкупниот број на населението 103. Со колку километри во секунда се врти Земјата окoлу Сонцето? / 30 км/с 104. На кој континент живее најголем број од населението? / Азија 105. Колку степени распон има Меркалиевата скала? / 1-12 106. Која точка од Земјата останува неподвижна при ротацијата? / половите 90° 107. Колку илјади степени изнесува температурата на површината на Сонцето? / 6000°C 108. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна форма 109. Колку месечеви мени се забележуваат во еден месечев циклус? / 4 110. Кои се најважни климатски елементи? / температурата на воздухот, врнежите, ветровите, облачноста 111. Што e атмосфера? / Воздушната обвивка на Земјата 112. Во која држава се одгледуваат најмногу: биберот, ванилата и циметот? / Индонезија, Индија 113. Кои од наведените ветрови се постојани? / пасати, антипасати, западни и поларни 114. Која од планетите припаѓа на групата внатрешни планети? / Меркур, Венера, Земја и Марс 115. Во кој слој од атмоферата се наоѓа озонот? / Стратосфера 116. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 22 декември? / Севернаполутопка 117. Која планета е втора по ред во Сончевиот систем? / Венера 118. Колку континенти има Земјата? / 7 119. Колкав е процентот на неписмено население во неразвиените земји? / 40% 120. Која од планетите е најголема? / Јупитер
  4. 4. 121. Која година Кристифор Колумбо го реализирал своето прво историско патување преку Атланскиот Океан? / 1492 година 122. Како се вика воздушната обвивка на Земјата? / Атмосфера 123. Кога Европската Унија ја воведе единствената заедничка парична валута еврото? / 2002 година 124. Колку километри е оддалечена Земјата од Сонцето? / 150 милиони км 125. Какво вселенско тело е Сонцето? / Ѕвезда 126. Во кој топлински појас се издвојуваат четири годишни времиња? / Умерениот 127. На која температурата на воздухот најчесто настанува и паѓа снегот? / 0° 128. Кои просторни делови на Земјата се најгусто населени? / умерените 129. Која држава е на прво место во светот, специјализирана за градба на супертанкери за превоз на нафта? / Јапонија 130. Кои карти имаат најкрупен размер? / Планови 131. Кога започнува употребата на современите енергетски извори? / во втората половина на XIX век 132. Што е екумена? / населен простор 133. Кој поим не е тип на почва? / делувијални, алувијални, смолници, црвеници, кафеави, солени 134. Кои се најзначајни климатски фактори? / географска широчина, релјеф, близина и оддалеченост на морињата и растителната покривка 135. Што е ветер? / Хоризонталното движење на воздухот се вика ветар 136. Колку трае една Земјина ротација? / 24 часа 137. Од кои облаци кога ќе се издигнат на 6 км височина врне градот? / кумулонимбуси 138. Земјина револуција претставува движењето на Земјата околу: / Сонцето 139. Кој филозоф се смета за татко на географијата? / Ератостен 140. Кој прв ја обиколил Земјата по воден пат? / Фернандо Магелан 141. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Кенозојска 142. Кои држави излегуваат на Средоземното Море? / Франција, Шпанија, Италија, Грција, Турција 143. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 144. Kоја држава има најголеми разерви на камен јаглен? / Русија 145. Која е најголема планета во Сончевиот систем? / Јупитер 146. Кој јаглен е со најголема калорична вредност? / Антрацитот 147. Кој континент има најдолга железничка мрежа? / Северна Америка 148. Кој е најретко населен континент на Земјата? / Австралија 149. Во која држава е седиштето на Европската Унија? / Брисел - Белгија 150. Која држава има најголемо производство на вино во светот? / Франција 151. Со што се мери интензитетот и брзината на трусните бранови? / степени 152. Кои карпи настанале покрај реките? / седиментните 153. Во која Земјина сфера се наоѓа магмата? / Обвивката на Земјиното јадро 154. На колку сфери е поделена внатрешноста на Земјата? / 3 155. Колку замислени меридијани има на Земјата? / 360 156. Во која држава има највисоки просечни приноси на пченица по хектар? / Холандија 157. Зошто првите луѓе се појавиле во Југоисточна Африка и Југоисточна Азија? / поради тропските области 158. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 159. Кој поим не е картографска проекција? / азимутна-цилиндрична- конусна-условна 160. Во која држава се наоѓа градот Александрија? / Египет 161. Како е поделена металургијата? / црна и обоена
  5. 5. 162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај 163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив 164. Која од планетите најбрзо се врти околу Сонцето? / Меркур 165. Кои се најчестите причини за појава на миграции на населението? / економски, политички, природни катастрофи и епидемии 166. Со колкав процент се застапени гасовите во атмосферата? / Азот 78%, кислородот 21%, и останати 167. На кој топлински појас сончевите зраци паѓаат под прав агол? / Екватор 168. Како се поделени миграциите според правецот - местото на движење? / внатрешни и надворешни 169. Кога и каде се појавиле првите луѓе? / пред 2 милјони години во Југоистична Азија и Африка 170. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 171. Која држава има најголемо производство на бакар во светот? / САД 172. Во која држава се наоѓа градот Нант? / Франција 173. Од кои степен северна и јужна географска широчина се простраат умерените топлински појаси? / 23°27' до 66°33' 174. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникациски 175. Кои се најчестите причини за појава на мигрирање на населението? / економски 176. Која група на држави се најголеми извозници на пченка? / САД 177. Кои карпи не се од групата седиментни? / метаморфни и магматски ( базалт, андензит, гранит, дијабаз, гнајс, кристалести шкрилци, мекашисти, кварцити, мермер ) 178. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна 179. Која планета во Сончевиот систем има гасовит прстен? / Сатурн 180. Што значи зборот хидросфера? / Водена обвивка на Земјата 181. Која религија е најраширена во светот? / Христијанството 182. Која држава има најголемо производство на волнено предиво? / Велика Британија 183. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Квартер 184. Каде се просрираат љаносите и кампосите? / околу реката Ориноко (Северна Америка) 185. Кои карти имаат најситен размер? / географски карти 186. Кои просторни делови на Земјата се најретко населени? / поларните области, пустините 187. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 21 март? / - 188. Колку дена треба да поминат од појавата од една до друга полна Месечина? / 29 дена, 12 часа, 44 минути 189. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 190. Во која држава хидроенергијата е најмногу искористена во однос на другите енергетски извори? / Бразил 191. До колку години се смета лицето за младо население според старосната структура? / 18 години 192. Која од планетите е најмала? / плутон 193. Која планета е четврта по ред во Сончевиот систем? / Марс 194. Кој слој од атмоферата ги одбива радиобрановите? / јоносферата 195. На кој датум Земјата е најодалечена од Сонцето? / 22 Јуни 196. Колку типови на земјотерси има според причините што ги предизвикуваат? 3 197. Кој период не е дел од мезозојската ера? / тријас- јура – креда ( мезозојска ера ) 198. Колку основни движења има Месечината? / 3 199. Како се нарекува надворешниот дел на Сончевата атмосфера? / Корона 200. Во Велика Британија најмногу се произведува:
  6. 6. 162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај 163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив 164. Која од планетите најбрзо се врти околу Сонцето? / Меркур 165. Кои се најчестите причини за појава на миграции на населението? / економски, политички, природни катастрофи и епидемии 166. Со колкав процент се застапени гасовите во атмосферата? / Азот 78%, кислородот 21%, и останати 167. На кој топлински појас сончевите зраци паѓаат под прав агол? / Екватор 168. Како се поделени миграциите според правецот - местото на движење? / внатрешни и надворешни 169. Кога и каде се појавиле првите луѓе? / пред 2 милјони години во Југоистична Азија и Африка 170. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 171. Која држава има најголемо производство на бакар во светот? / САД 172. Во која држава се наоѓа градот Нант? / Франција 173. Од кои степен северна и јужна географска широчина се простраат умерените топлински појаси? / 23°27' до 66°33' 174. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникациски 175. Кои се најчестите причини за појава на мигрирање на населението? / економски 176. Која група на држави се најголеми извозници на пченка? / САД 177. Кои карпи не се од групата седиментни? / метаморфни и магматски ( базалт, андензит, гранит, дијабаз, гнајс, кристалести шкрилци, мекашисти, кварцити, мермер ) 178. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна 179. Која планета во Сончевиот систем има гасовит прстен? / Сатурн 180. Што значи зборот хидросфера? / Водена обвивка на Земјата 181. Која религија е најраширена во светот? / Христијанството 182. Која држава има најголемо производство на волнено предиво? / Велика Британија 183. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Квартер 184. Каде се просрираат љаносите и кампосите? / околу реката Ориноко (Северна Америка) 185. Кои карти имаат најситен размер? / географски карти 186. Кои просторни делови на Земјата се најретко населени? / поларните области, пустините 187. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 21 март? / - 188. Колку дена треба да поминат од појавата од една до друга полна Месечина? / 29 дена, 12 часа, 44 минути 189. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 190. Во која држава хидроенергијата е најмногу искористена во однос на другите енергетски извори? / Бразил 191. До колку години се смета лицето за младо население според старосната структура? / 18 години 192. Која од планетите е најмала? / плутон 193. Која планета е четврта по ред во Сончевиот систем? / Марс 194. Кој слој од атмоферата ги одбива радиобрановите? / јоносферата 195. На кој датум Земјата е најодалечена од Сонцето? / 22 Јуни 196. Колку типови на земјотерси има според причините што ги предизвикуваат? 3 197. Кој период не е дел од мезозојската ера? / тријас- јура – креда ( мезозојска ера ) 198. Колку основни движења има Месечината? / 3 199. Како се нарекува надворешниот дел на Сончевата атмосфера? / Корона 200. Во Велика Британија најмногу се произведува:

×