Anzeige
Media (22)
Media (22)
Nächste SlideShare
MediaMedia
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Media (22)

  1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.02.2016 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Рехабилитатор Висше - рехабилитация 1 Старша медицинска сестра Висше - медицинска сестра, компютърни умения, опит по професията 3 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра 1 Медицинска сестра Полувисше медицинско, компютърни умения 1 Учител по английски език Висше - учител по английски език 1 Юрисконсулт Висше - Право, юридическа правоспособност, компютърни умения 1 Главен счетоводител Висше - магистър - Счетоводство и контрол или Финанси, 2 г. стаж по специалността, компютърни умения 1 Счетоводител, оперативен Висше икономическо, компютърни умения 1 Химик-технолог Висше, средно - химически специалности, 2 г. стаж 1 Обучител - контрольор Средно 1 Обслужващ, погребално бюро Средно, шоф. книжка кат. "В", компютърни умения 1 Обслужващ, магазин Средно 3 Продавач-консултант Средно 3 Продавач, разносна търговия Средно, шоф. книжка кат. "В" или "С", компютърни умения 1 Склададжия Средно 1 Готвач Средно, квалификация, опит 1 Помощник-готвач Средно, квалификация или опит по професията 1 Фризьор Средно, професионални умения 1 Маникюрист Средно, професионални умения 1 Водопроводчик Средно, шоф. книжка категория "В", желателно с опит по професията 1 Каналджия Средно, шоф. книжка категория "В", желателно с опит по професията 1 Ел. техник - огняр Средно, правоспособност за ел. техник и огняр на газови котли 1 Сондьор Средно, шоф. книжка кат. "В" или "С" 1 Заварчик Средно, правоспособност за електро- и газозаварки, 1 г. стаж 13 Монтажник, изделия от метал Средно техническо 33 Машинен оператор, металообработващи машини Средно, технически умения 42 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно, основно, технически умения 8 Шлайфист Средно, технически умения 29 Стругар / на ЦПУ/ Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж 3 Работник, сглобяване на детайли Средно, средно специално, 1 г. стаж 15 Работник, сглобяване на детайли Начално 2 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно, шоф. книжка категория "С+Е" 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно, шоф. книжка категория "С+Е" 5 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, шоф. книжка категория "С", С+Е" 1 Шофьор, автокран Средно, квалификация - втора степен до 16 тона 1 Водач, мотокар Средно, правоспособност 1 Машинист, еднокофов багер Средно, правоспособност 2 Автомонтьор Средно, 3г. стаж 5 Машинен оператор, изделия от хартия Средно, техническа грамотност 1 Машинен оператор, размесване на влакна Средно 2 Машинен оператор, изпридане на конци и прежда Средно 2 Машинен оператор, вдяване Средно 2 Машинен оператор, вплитане Средно 4 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно
  2. 2 Тъкач Основно 1 Секционен майстор Средно, 1 г. стаж по професията 1 Дърводелец, мебелист Основно, желателно с 1 г. опит 1 Охранител Средно, с ТЕЛК над 50% 2 Гладач, преса Основно 7 Общ работник Средно, основно, начално
Anzeige