Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Külm sõda

31.959 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Külm sõda

 1. 1. KÜLM SÕDA Koostas N.Dovgan Sept. 2013
 2. 2. VASTANDLIKE LEERIDE KUJUNEMINE  Lääneriigid (SB, Pr, USA) – eesmärgiks demokraatia taastamine.  NSVL – eesmärgiks sotsialistliku maailmavaate levitamine Ida-Euroopas.  Vastuolude olemasolu deklareeriti 1946. aastal: J. Stalin – veebruaris W.Churchil – Fultoni kõnes märtsis  Esimene samm NSVL poolt – Moskva-meelsete nukuvalitsuste moodustamine Ida-Euroopa riikides (repressioonid, võltsimised, demokraatia likvideerimine).
 3. 3. KÜLMA SÕJA MÕISTE  Termin võeti kasutusele 1947.a.  NSVL ja idabloki vastasseis demokraatlike lääneriikidega (otsese sõjategevuse puudumine).  Avaldusvormid: - vastastik propaganda, - vastastik ideoloogia, - vastastik luure, - vastandlikud sõjalised liidud (NATO, VLO), - võidurelvastumine.  Külma sõja lõpp – 1980.-1990. aastate vahetus (Idabloki ja NSV Liidu lagunemine, Saksamaa taasühinemine)
 4. 4. BIPOLAARNE MAAILM - IDABLOKK NSVL IDA-EUROOPA AASIA AMEERIKA POOLA SAKSA DV MONGOOLIA PÕHJA-KOREA KUUBA TŠEHHOSLOVAKKIA PÕHJA-VIETNAM UNGARI RUMEENIA JUGOSLAAVIA ALBAANIA HIINA RV
 5. 5.  Diktatuur  Kommunistlik partei  Sotsialistlik demokraatia  Totaalne kontroll  Natsionaliseerimine  Kollektiviseerimine  Plaanimajandus  Sõjatööstus IDABLOKI ÜHISJOONED
 6. 6.  USA  SUURBRITANNIA  PRANTSUSMAA  SAKSAMAA LV BIPOLAARNE MAAILM - LÄÄNERIIGID
 7. 7.  Demokraatia  Mitmeparteilisus  Õiguste ja vabaduste tagamine  Turumajandus  Sotsialismi tõrjumine LÄÄNEBLOKI ÜHISJOONED
 8. 8. TRUMANI DOKTRIIN, 1947 President Harry Truman (1945-1953) lubas anda majanduslikku ja sõjalist abi neile riikidele, keda ähvardab NSV Liidu poolne ekspansioonioht. http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
 9. 9. MARSHALLI PLAAN, 1948-1952 USA jagas Euroopa riikidele laiaulatuslikku majanduslikku abi (16 riigile 13 miljardit $). Eesmärk - Euroopa majanduse kiire taastamine, sest kehvad majandusolud oleksid võinud olla heaks pinnaseks kommunistlike ideede levikule. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marshall_Plan.svg
 10. 10. VASTASTIKUSE MAJANDUSABI NÕUKOGU  VMN loodi Ida-Euroopa sotsialistlike riikide poolt 1949.  Eesmärgiks oli liikmesriikide majanduse integreerimine ja vastastikuse koostöö suurendamine.  Moskva kontroll liikmesriikide üle.  VMN varises kokku 1980.aastate II poolel.
 11. 11.  1948 loodi Lääne-Euroopa riikide poolt Brüsseli pakt (e Lääneliit).  1949 aprillis loodi Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO).  Eesmärk – vastu seista NSVL sõjalisele ekspansioonile.  Ühenduse asutajateks olid nn Beneluxi riigid, Suurbritannia ja Prantsusmaa ning Itaalia, Portugal, Taani, Norra, Island, Kanada ja USA. NATO
 12. 12. H. TRUMAN KIRJUTAB ALLA NATO LEPINGULE http://en.wikipedia.org/wiki/File:Truman_signing_North_Atlantic_Treaty.jpg
 13. 13.  Varssavi Lepingu Organisatsioon rajati 1955. aastal.  NSV Liitu ja Ida-Euroopa sotsialistlikke riike ühendav sõjalis-poliitiline blokk.  NSV Liit on endale saanud vajalikke sõjalisi liitlasi tasakaalu säilitamiseks Euroopas. VLO http://en.wikipedia.org/wiki/File:Warsaw_Pact_Logo.svg
 14. 14. NATO JA VLO 1973.AASTAL - NATO - VLO http://en.wikipedia.org/wiki/File:NATO_and_the_Warsaw_Pact_1973.svg
 15. 15. NATO LAIENEMINE http://en.wikipedia.org/wiki/File:History_of_NATO_enlargement.svg
 16. 16. KÜLMA SÕJA KRIISID  Berliini blokaad ja Saksamaa lõhenemine  Kodusõda Hiinas ja Hiina lõhenemine  Korea sõda  Suessi kriis  Ungari ülestõus  Berliini kriis  Kuuba kriis  Tsehhoslovakkia kriis  Vietnami sõda
 17. 17. BERLIINI BLOKAAD 1948-49  Potsdami konverentsi (1945) otsuse põhjal jagati Saksamaa ja selle pealinn Berliin nelja riigi (USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, NSVL) vahel okupatsioonitsoonideks.  Berliini blokaadi ajendiks oli rahareformi läbiviimine Saksamaa ja Berliini läänesektorites.  Vastuseks sellele blokeeris NSVL kõik juurdepääsud Berliini läänesektoritele.
 18. 18. BERLIINI SEKTORID http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlin_Blockade-map.svg
 19. 19. ÕHUSILLAD http://en.wikipedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png
 20. 20. SAKSAMAA LÕHENEMINE 1949 mais kuulutati läänetsoonides välja Saksamaa Liitvabariik (SLV), liidukantsler – Konrad Adenauer. 1949 oktoobris kuulutati Saksamaa idaosas välja sotsialistlik Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV). http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
 21. 21. BERLIINI ELANIKUD JÄLGIVAD C-5 MAANDUMIST http://en.wikipedia.org/wiki/File:C-54landingattemplehof.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:C-47s_at_Tempelhof_Airport_Berlin_1948.jpg
 22. 22.  1920.-tel kujunes välja tugev Kommunistlik Partei (sai sõjalist ja maj. abi NSVLiidult), juht Mao Zedong.  Hiina valitsusväed (Guomindang e Rahvuslik Rahvapartei) said abi USA-lt.  Kommunistide võit, riigi lõhenemine.  Hiina mandriosa – Hiina Rahvavabariik (KP)  Taiwan – Hiina vabariik (Guomindang) HIINA KODUSÕDA 1946-1949
 23. 23. Mao Zedong
 24. 24.  1910-1945 Korea Jaapani võimu all.  Pärast II MS põhi – NSVL, lõuna – USA.  1948 – Põhja-Koreas Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KP)  1948 – Lõuna-Koreas Korea Vabariik (demokr, turumaj)  1950.a tungisid Põhja-Korea (juht – Kim II Sung) väed Korea Vabariiki.  Põhja-Korea abi: NSVL, Kom.Hiina “vabatahtlikud”.  Lõuna-Korea abi: ÜRO abi, USA väeüksused.  1953.a – sõlmiti vaheru, Korea p-saar ja rahvas jäi jagatuks. KOREA SÕDA 1950-1953
 25. 25. Kim Il Sung http://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/2461623176/
 26. 26.  1952 - võimule tuli NL-meelne valitsus eesotsas Gamal Abdel Nasser`iga.  1956 - Suessi kanali natsionaliseerimine Egiptuse poolt.  Kasutades ajendina Iisraeli rünnakut Egiptuse vastu, viisid inglased ja prantslased oma väed Põhja- Egiptusesse.  Lääneriikide prestiiži vähenemine, NSVL mõju (Araabia riigid) ja USA mõju (Iisrael) kasv suurenemine antud piirkonnas.  ÜRO sekkumine, võõrvägede väljaviimine.  Kanal sai kaks aastat hiljem ametlikult Egiptuse omandiks. SUESSI KRIIS - 1956
 27. 27. SUESSI KANAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canal_de_Suez.jpg http://archive.org/details/1956-07-30_Suez_Canal_SeizedVIDEO
 28. 28. Gamal Abdel Nasser http://ziomania.com/nasser/Gamal%20Abdel%20Nasser%20Photos.htm
 29. 29. Eisenhoweri doktriin  1957  Lubati anda sõjalist ja majanduslikku abi kõigile Lähis- ja Kesk-Ida riikidele, keda ohustab mõni kommunistliku orientatsiooniga riik. http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
 30. 30.  1940.a II p – kommunistliku diktatuuri kehtestamine.  1953 sai Urgari peaministriks Imre Nagy (1896-1958), kes alustas ühiskonna teatavat liberaliseerimist.  Algas võimuvõitlus Moskva-meelsetega.  1955 - I.Nagy tagandamine.  1956 oktoober - rahvaülestõus Moskva-meelse valitsuse vastu.  Nagy sai taas peaministriks ja Ungari teatas oma osaluse lõpetamisest VLO-s ja kuulutas end neutraalseks riigiks.  NL viis VLO väed Ungarisse sisse, ülestõus suruti maha ja võim anti taas Moskva-meelsetele. UNGARI ÜLESTÕUS - 1956
 31. 31. Imre Nagy http://en.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy Nõukogude tank
 32. 32.  NSV Liit polnud rahul lääneriikide vägede paiknemisega Lääne-Berliinis.  Hallsteini doktriin - kõiki riike, kes sõlmisid diplomaatilised suhted SDV-ga, käsitleti SLV poolt vaenulikena ja nendega katkestati igasugused suhted.  13.augustil 1961 alustas SDV ümber Lääne-Berliini müüri (Berliini müüri) ehitamist, millega üritati peatada edasist idasakslaste põgenemist.  Berliini müür, kui osa „raudsest eesriidest”, murti läbi 1989 seoses kommunistliku režiimi kokkuvarisemisega SDV-s ning lammutati paari aasta jooksul. BERLIINI KRIIS - 1961
 33. 33. VIDEO BERLIINI MÜÜRI KOHTA http://www.youtube.com/watch?v=LdZVsFjWnbI&li st=PL8398D45C468B2CC6 http://www.youtube.com/watch?v=re65UTrtwJU
 34. 34.  1959 – võimule tuli Fidel Castro.  USA suurettevõtete natsionaliseerimine.  Liitlaste otsimine – NL-le lähenemine (NL huvi: sots.ideede levik, tugipunkt Ameerika mandril, Kuuba huvi: sõjal. ja maj. abi).  Kuubal kehtestati kommunistlik diktatuur.  1962 – USA luure avastas Kuubal NSV Liidu keskmaa tuumaraketid.  USA president John F. Kennedy kehtestas Kuuba saarele mereblokaadi.  Kompromiss: Moskva tõi Kuubast raketid ära, USA lõpetas Kuuba blokeerimise ning nõustus Castro režiimi võimulejäämisega ning USA ja NSV Liidu vahel loodi nn kuum liin KUUBA KRIIS - 1962
 35. 35. FIDEL CASTRO J.F. KENNEDY N. HRUŠTŠOV
 36. 36.  1960.a keskpaik – “Praha kevad” - Tšehhoslovakkia KP liider Alexander Dubček alustas liberaliseerimisprotsessi.  Eesmärk - nn inimnäolise sotsialismi ülesehitamine (kultuuri-, ajakirjandus- ja isikuvabaduste kehtestamine).  NSVL ja teiste VLO riikide vägede sissetung Tšehhoslovakkiasse.  Dubček asendati 1969 vanameelse G.Husákiga. TŠEHHOSLOVAKKIA KRIIS - 1968 http://thevieweast.wordpress.com/2012/06/27/dubceks-failings-the-1968-warsaw-pact-invasion-of-czechoslovakia/
 37. 37. BREŽNEVI DOKTRIIN  NSV Liit deklareeris, et juhul kui mõnes Ida-Euroopa riigis on sotsialistlik süsteem hädaohus, siis on Nõukogude Liidu püha kohus sekkuda ja seal kord taastada.  märk, et NSV Liiduga kooskõlastamata reformid lämmatatakse kasvõi relvajõul.
 38. 38.  1945 - kommunistid kuulutasid Põhja-Vietnamis välja Vietnami Demokraatliku Vabariigi.  Prantsusmaa Vietnami DV ei tunnustanud.  Indo-Hiina sõda (1946-1954)  Vietnami DV abi: kommunistlikud Hiina RV ja NSVL  Prantsusmaa abi: USA (kaotas)  Vietnami jagamine kaheks: 1) kommunistlik Vietnami DV Põhja-Vietnamis (pealinn Hanoi) 2) lääneriikidele orienteeritud Vietnami Vabariik (pealinn Saigon). VIETNAMI SÕDA 1964-1973 / 1975
 39. 39.  Vietnami DV ei nõustunud riigi jagamisega ja toetas kommunistlike partisanide sõjategevust Lõuna- Vietnamis.  USA sõjalise kohaloleku suurenemiseni Lõuna- Vietnamis.  Põhjus – doominoteooria - kartus, et kommunism levib riigist riiki edasi, kui õigel ajal sellele piiri ei pane.  1973 jõudsid sõdivad pooled uue rahulepingu sõlmimiseni.  1975 vallutasid kommunistlikud väed Lõuna-Vietnami ning need alad ühendati aasta hiljem Põhja-Vietnamiga. VIETNAMI SÕDA 1964-1973 / 1975
 40. 40.  Rahunemisperiood, nt 1960.-1970. a vahetusel.  Paranesid kahe Saksamaa suhted.  Willy Brandt – SLV kantsler 1969-1974.  Uus idapoliitika – sõlmiti diplomaatilised suhted SDV-ga ja mõlemad riigid võeti ÜRO liikmeks.  Loobuti Hallsteini doktriinist.  Kontaktid nõukogude riigijuhtidega. PINGELÕDVENDUS http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Bundesarchiv_B_145_Bild-F057884-0009,_Willy_Brandt.jpg
 41. 41.  1972 - president Richard Nixoni (1969-1974) salajane visiit Pekingisse - paranesid USA ja Hiina RV suhted.  1972 - USA- NSV Liidu tippkohtumised (1972-1973 L.Brežnev ja R.Nixon) – strateegilise relvastuse piiramise lepingu (SRP-1) sõlmimine.  Kontinentidevahelise tuumarelvastuse piiramine mõlemalt poolt 2400 tuumalõhkepeani.  1979 – J. Carteri ja L. Brežnevi kohtumine - strateegilise relvastuse piiramise lepingu (SRP-2) sõlmimine.  Katkes seoses nõukogude vägede sissetungiga Afganistani. PINGELÕDVENDUS
 42. 42. NIXON JA MAO ZEDONG 1972. AASTAL
 43. 43. BREŽNEV JA NIXON 1973. AASTAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonid_Brezhnev_and_Richard_Nixon_talks_in_1973.png
 44. 44. CARTER JA BREŽNEV 1979. AASTAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carter_Brezhnev_sign_SALT_II.jpg
 45. 45.  1975 – Helsingi tippkohtumine – Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents  Helsingi lõppaktiga tunnustati olemasolevaid piire Euroopas ja lepiti kokku majandus-, teaduse-, tehnika- ja keskkonnaalases koostöös, sh ka humanitaarküsimustes (inimõigused). PINGELÕDVENDUS
 46. 46. PINGETE KASV 1970.-1980.A VAHETUSEL  NSVL vägede sissetung Afganistani 1979.  Vastastikune olümpiamängude boikoteerimine.  1980-1981 sisepoliitilise olukorra teravnemine Poolas (Solidaarsus, Lech Walesa).  Ronald Reagani (1981-1989) nn Tähesõdade programm.  Uus võidurelvastuslaine.
 47. 47. Kasutatud kirjandus  Adamson A, Ant J. jt. 2003.Lähiajalugu. Õpik XII klassile. Argo kirjastus, Tallinn  Laar M, Vahtre L. 2007. Lähiajalugu II. Õpik gümnaasiumile. Tallinn, Avita

×