Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

սևանա լճի հիմնախնդիրները

 • Als Erste(r) kommentieren

սևանա լճի հիմնախնդիրները

 1. 1. Այսօր աշխարհի շուրջ 30 երկրներ ջրիսակավության խնդիր ունեն, եւ ավելիքան մեկ միլիարդ մարդմաքուր ջրի կարիք ունի։Գիտնականները կանխատեսում են, որ2025 թվականին աշխարհի բնակչության2/3—ը կունենա ջրի սակավության լուրջխնդիր։ Աշխարհում սպառվում ենքաղցրահամ ջրի պաշարները: Մոտապագայում խմելու ջուրը կդառնաամենաթանկ ապրանքը:
 2. 2. Սեւանա լիճը համարվում է ՀայաստանիՀանրապետության եւ ողջ Կովկասի 35միլիարդ խմ քաղցրահամ ջրի շտեմարանը:Սակայն այսօր Սեւանա լճի ջուրը մաքուրչէ, դրան խոչընդոտում են մի շարքհանգամանքներ` Սեւանի ավազանումհանքարդյունաբերական գործունեությանծավալումը, լճի մակարդակի անընդհատտատանումները, ձկանարդյունաբերական պաշարներիոչնչացումը, ափամերձ անտառների ջրիտակ մնալը, լճի հարեւանությամբ գտնվողքաղաքների, ինչպես նաեւ լճափերինկառուցված օբյեկտների կոյուղաջրերի լճիմեջ թափվելը: Այս ամենն ուղեկցվում է լճիճահճացմամբ:
 3. 3. Սեւանա լճի ճահճացման պատճառները
 4. 4. Եթե լճի ծավալը քչանում է, կրճատվում է նաեւ այդպաշտպանիչ շերտը, ինչի հետեւանքով լիճը սկսում էճահճանալ: Ջրի մակարդակի բարձրացման միջոցով հնարավորէ վերականգնել այդ շերտը:Մեծ Սեւանում շերտը լիովին բացակայում է, Փոքր Սեւանումայն կա աննշան չափով, սակայն ճահճացման երեւույթներնարդեն տարածվում են նաեւ Փոքր Սեւանի վրա. ջուրը կանաչումէ եւ ծաղկում ջրիմուռներով:
 5. 5. Սեւանա լճի ձկնապաշարների վիճակը
 6. 6. Իշխանի վերացման հիմնականպատճառը սկզբնականշրջանում ափամերձ գոտուվերացումն էր, որտեղ գտնվումէին իշխանի հիմնականձվադրավայրերը, հետագայում`որսագողության ավելացումը:Սեւանում բնակվող իշխանի 4ցեղատեսակներից 2-ը`ձմեռային բախտակը եւբոջակը, անվերադարձ կորել ենհամաշխարհայինկենսաբազմազանությանհամար, իսկ գեղարքունին եւամառային բախտակը մնացելեն` ի հաշիվ արհեստականվերարտադրության:
 7. 7. Հանքարդյունաբերությանազդեցությունը Սեւանա լճի վրա
 8. 8. Սոտքի ոսկու հանքավայրը Հայաստանի ամենախոշոր ոսկուհանքավայրն է, որը գտնվում է Սեւանա լճի ավազանում: Հանքըշահագործվում է բաց եղանակով, եւ քամին փոշին, որն իր մեջպարունակում է բազմաթիվ տոքսիկ նյութեր եւ ծանրմետաղներ, քշում է լճի ուղությամբ: Սոտք հանքից են դուրսգալիս Սոտք եւ Մասրիկ գետերը, որոնք թունավոր նյութերի եւծանր մետաղների խառնուրդով թափվում են Սեւանա լճի մեջ:
 9. 9. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 10. 10. Այսպիսով` Սեւանա լճի ջուրը ներկայումս հեռու է մաքուրջուր համարվելուց: Մարդկային գործոնը մեծապես նպաստել էլճի էկոլոգիական վիճակի վատթարացմանը: Լճի հաշվինմարդկանց մի խումբ օրվա հացի խնդիր է լուծում` իրենցվտանգելով անօրինական ձկնորսությամբզբաղվելով, մարդկանց մյուս խումբն էլ լիճն ապականելովիրենց գրպաններն են լցնում:

×