Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Cv Jannenalkki

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Cv Jannenalkki (20)

Anzeige

Cv Jannenalkki

  1. 1. CV / ANSIOLUETTELO päiväys: 21.3.2012 HENKILÖTIEDOT: Janne Perttu Henrik Nalkki Rajalantie 15, 40950 Muurame Puhelin 040 5467529 e-mail: janne.nalkki@vapo.fi Syntymäaika: 20.5.1975 Siviilisääty: Naimisissa, 3 lasta TUTKINTOKOULUTUS: 9/1996 - 03/2001 Helsingin Yliopisto/ Maa- ja metsätieteellinen TDK, Helsinki, Suomi Metsänhoitaja MH, maa- ja metsätieteiden maisteri. Kauppatieteiden Yo. Pääaine: ympäristöekonomia (ent. maankäytön ekonomia) L-kokonaisuus: erinomaiset tiedot Sivuaine: Ympäristöjohtaminen C-kokonaisuus: erinomaiset tiedot Sivuaine: Kansantaloudellinen metsäekonomia A-kokonaisuus: hyvät tiedot Progradu-työ: Mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen teollisuusekologisesta näkökulmasta arvosanalla Magna cum laude approbatur. 8/1999- 12/2000 Jyväskylän Yliopisto Taloustieteellinen TDK, Jyväskylä Ympäristöjohtamisen Cum laude -kokonaisuus. Kauppatieteiden yo. 8/1995-5/1996 Jyväskylän Avoin yliopisto. Ekologian ja ympäristönhoidon approbatur-opintoja 8/1995-6/1996 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Tuotantotalouden koulutusohjelma 47 ov. 8/1991-5/1994 Kuortaneen urheilulukio, Kuortane, Etelä-Pohjanmaa Ylioppilas AMMATTITAITOA SYVENTÄVÄT MUUT KURSSIT: 01/2004 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Energiatekniikan perusteet ja bioenergian tuottaminen 5 ov 11/2011 AEL/ Tilastolliset menetelmät ja päättelyt laboratoriossa 11/2011 AEL/ Polttoteknologiat ja päästöt (voimalaitokset) 10/2011 AEL/ Ympäristönäytteenottajan peruskurssi 02/2012 AEL/ Ympäristönäytteenottajan erikoistumiskurssi (sertifioitu näytteenottaja hakukelpoisuus, erikoistumisala Bioenergia) 05/2011 JAMK Trukin ajokurssi 04/2011 JAMK Sähkötyöturvallisuuskurssi 11/2010 JAMK Hätäensiapukurssi 2009 Vapo Oy/ Sisäinen auditoijakoulutus (Det Norske Veritas) 2009 Vapo OY/ Ulkoinen auditoijakoulutus (Det Norske Veritas)
  2. 2. TYÖKOKEMUS: 3/2010- Nykyinen Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Asiantuntija Lämminvesikattiloiden akkreditoidun testauslaboratorion rakentamisen projektipäällikkö. Testauslaboratorioon liittyvät tehtävät (< 1MW); komponenttien, urakoiden ja suunnittelutöiden kilpailutukset, ja hankinnat, kalibroinnit, töiden koordinoinnit, polttoainehankinnat ja tuhkan käsittelyt. Testauslaboratorion prosessin ja automaation käyttöönotto ja toiminnan koordinointi. Akkreditointivalmiuden , ISO 17025, rakentaminen. Testauslaboratorion tekninen vastuuhenkilö. T&K töiden vastuuhenkilö, suunnittelu, toteutus, raportointi ja laskentatyöt. Akkreditointi FINAS 3/2012 ISO 17025 ja EN303-5. Testaushenkilöstön esimies 4 hlöä. Esimerkkejä testaustoimeksiannoista: Polttoaineanalyysit (hake, pelletti, oliivirouhe, liete jne), Laatuhakkeen käytettävyys ja koepoltot, pellettien tuhkanmuodostuminen, yhdyskuntalietteen ja sekajätteen kuivaaminen ja koepoltot asiakkaan protolaitteilla, EN303-5 mukainen testaus 20-200 kW, erilaisten polttoaineiden käytettävyystestaukset pitkäaikaiset koepoltot ja simuloinnit, savukaasujen puhdistustestaukset, eri tehtaiden puupelletin polttokokeet ja säätötarpeet, erilaiset konsultointitehtävät; ruokohelpipelletöinti, rankakasan aumamuovikokeet, pellettien reklamaatioiden tukitoimet; polttoaineanalyysit ja asiakasneuvonta, lausunnot. Standardien 14961-1 ja 2 mukaisesti. 2/2003 -2/2010 Vapo Oy, Jyväskylä, Pellettiliiketoiminnan ja –tuotannon laatupäällikkö Konsernin pellettien tuote- ja toiminnan laadun kehittäminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinointi ja toteutus, myynnin (kotimaa ja vientitoiminta) ja logistiikan tukipalvelut; päästöt, tuotespesifikaatiot, turvatiedotteet, asiakasauditoinnit (Green Golden Label, PEFC), ohjeistukset, REACH, tuotestandardit, tuhkan hyötykäyttöselvitykset (kaatopaikkakelpoisuus), LCA:t, Due Diligence (Biowatti 2005), laatu- ja ympäristöraportoinnit (ISO 9001 ja 14001) sekä sisäiset koulutukset, kissanhiekkapelletin myynti Englantiin sekä tuotekehitystyöt. Esimerkkejä projekteista: Pellettituotannon uudet raaka-aineet, pellettituotannon sideaine-projekti, hiukkasprojekti, RT ja LVI ohjekorttityö, Suomen Pellettienergiayhdistyksen pj. myöh. jäsen. Tehtaiden laatujärjestelmän rakentaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen raaka- ainehallinnasta asiakastoimitukseen, turpeen pölynsidonta laivauksissa, laivausten näytteeotto lastaus ja purkuvaiheessa. Ostotoiminta, tärkkelys- ja mittalaiteostot n. 1-2 M€/vuosi 2005- 2010 Työ- ja vastuualueena on ollut Suomi, Ruotsi (Neova Ab), Tanska (Vapo A/S), Viro (Tootsi Turvas) ja Puola (Vapo sp.zoo). Yhteistyö ja yhteydenpito tutkimuslaboratorioihin, tutkimuslaitoksiin sekä ympäristöviranomaisiin. Työkieli englanti ja ruotsi. ISO9001:2 laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito Suomessa, rakentamisen käynnistäminen Ruotsiin. Laatu ja ympäristöjärjestelmään liittyvät prosessien kuvaukset, toimintakäsikirjat, työohjeistukset, ympäristöohjelmat, -suunnitelma, - periaatteet, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, sertifiointi Suomessa syksyllä 2009. Työkokemusta kansainvälisestä esiintymisestä, konsultoinnista, jälkimarkkinoinnista, vientimyynnistä mm Englantiin, Ruotsiin ja Saksaan, kotimaan myynnistä ja esittelytoiminnasta; kansainväliset konferenssit, seminaariesitelmiä Ruotsissa, Itävallassa ja Suomessa, kv vierailujen järjestämiset ja asiakastilaisuudet. 5/1999 - 2/2003 Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Jyväskylä, Keski-Suomi, Projektipäällikkö Keski-Suomen Energiatoimisto: Neuvontatyö (kunnat ja yksityiset), energianeuvonta, konsultointi, yhteishankinnat kiinteistökartoitukset, kustannus- ja kannattavuuslaskennat, EU projektit, kv. projektit, projektipäällikkö. Bioenergia-alan erilaiset selvitystyöt. RT/LVI kortin tekijä. 10/1998 - 12/1998 Helsingin Yliopisto, Helsinki, Tutkimusassistentti, Tutkimuslaitos
  3. 3. Contingent valuation tutkimusryhmä, Metsäekonomian laitos. Datan kerääminen ja käsittely. 5/1999 - 8/1999 Metsämannut Oy, Mänttä, Laadunvarmistaja, Metsäteollisuus Laatujärjestelmän varmennustyöt, uudistusmenetelmien ja taimikoiden kasvun tutkimustyö. 6/1997 - 8/1996 Metsämannut Oy, Mänttä, Metsänarvioija, Metsäteollisuus Metsänarviointityöt: metsien inventoinnin koealojen mittaustehtävät 6/1993 – 7/1993 Nurmen saha, kesätyöntekjä, Mekaaninen metsäteollisuus 5/1992 – 7/1992 Metsäntutkimuslaitos, kesäharjoittelija, Metsän tutkimus OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT: Bioenergian vahva tuntemus, erityisosaamisalueena erittäin vahva pellettituotannon, näytteenoton - palamisen ja poltonteknologian, -markkinoiden ja –teollisuuden tuntemus. Uusimmat EN standardit kiinteille biopolttoaineille, ympäristöjohtaminen, ympäristötalous, teollisuusekologia ja puu- ja metsäteollisuuden tuntemus. Bioenergia-alan verkostojen tuntemus. ATK-TAIDOT: Ms Officen ohjelmat (word, powerpoint, excel, Mozilla, Explorer), Lotus notes, GroupWise, Outlook, Cognos-raportointityökalu, Documentan Deviations, Documentan Handbook, IMS, KLC-ECO, CSM (ympäristöraportointiohjelma), AutoCad-alkeet, Siemens S7. KIELITAITO: Englanti – Suullinen hyvä, kirjallinen hyvä, käyttänyt työelämässä Ruotsi Suullinen: hyvä, kirjallinen hyvä, käyttänyt työelämässä Saksa – Suullinen: alkeet, kirjallinen alkeet, käyttänyt työelämässä MUUTA: Asevelvollisuus suoritettu 1994 Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, sotilasarvo kersantti. Viulun peruskurssitutkinto 1/3, Musiikin peruskurssitutkinto 3/3 ja yleinen musiikkitieto Ohjauksen ja valmennuksen peruskurssi C –perusosa, SVUL Nuorisojohtajakurssi I, SVUL Satakunnan piiri ry. Nuorisojohtaja II-kurssi SVUL Satakunnan piiri ry Suomen Pellettienergiayhdistyksen perustajia (1. pj.) Puupellettilämmityksen RT ja LVI –ohjetiedoston tekijä sekä työryhmän jäsen Kirjoittajana ja asiantuntijana useissa pellettialan oppaissa ja kirjoissa Ohjaajana mukana useissa lopputöissä sekä progradu-tutkielmissa HARRASTUKSET: Liikunta; hiihto, kuntosali, tennis, luonto. Kalastus: perhokalastus, veto-uistelu, perhojen ja vaappujen valmistus.

×