Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Im Cb Trobada Ice 1 09

Intel·ligències Múltiples i Competències bàsiques: noves metodologies a l'aula. I Trobada a l'ICE de la UB (GRAIM) 21-01-2009

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Im Cb Trobada Ice 1 09

 1. 1. I TROBADA SOBRE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: NOVES METODOLOGIES A L’AULA www.graim.info
 2. 2. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Dr. Howard Gardner de la Universitat de Harvard. </li></ul>Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment”
 3. 3. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? COM ÉS? MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREAR La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.
 4. 4. Es consideren Intel·ligències perquè compleixen uns determinats paràmetres. H. Gardner va establir uns criteris: <ul><li>Tenir una localització definida en el cervell. </li></ul><ul><li>Posseir un sistema simbòlic i representatiu. </li></ul><ul><li>Ser observable en grups de població. </li></ul><ul><li>Evolucionar de manera independent i pròpia </li></ul>
 5. 5. Concepte d’intel·ligència <ul><li>ABANS </li></ul><ul><li>Una </li></ul><ul><li>Innata </li></ul><ul><li>Invariable </li></ul><ul><li>Quantificable </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament igual per a tothom. No es planteja AD </li></ul><ul><li>ACTUALMENT </li></ul><ul><li>Es pot desenvolupar </li></ul><ul><li>És educable </li></ul><ul><li>És una capacitat </li></ul><ul><li>Pot variar segons les experiències </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament més personalitzat </li></ul>
 6. 6. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Necessitem totes les intel·ligències. </li></ul><ul><li>Totes són igualment importants. </li></ul><ul><li>Es combinen de forma única en cada ésser humà. </li></ul><ul><li>Totes les persones les tenim totes en diferents graus de desenvolupament. </li></ul>
 7. 7. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES
 8. 8. QUÈ ENTENEM PER COMPETÈNCIA ? “ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real”. Generalitat de Catalunya 2004
 9. 9. Ref: Imma Palahí
 10. 10. És competencial? <ul><li>L’alumnat ha de fer una visita cultural a Barcelona des d’una comarca de Catalunya. </li></ul><ul><li>Es proposa tres alternatives per a fer el desplaçament : </li></ul><ul><li>- Autocar particular. </li></ul><ul><li>- Tren més transport metropolità de Barcelona. </li></ul><ul><li>Autobús comarcal més transport metropolità de Barcelona. </li></ul><ul><li>Han de calcular. Quina serà l’opció més ràpida i econòmica? </li></ul><ul><li>Argumentar i justificar l’opció. </li></ul>WebQuest: Què fem a la Fira de Sant Ponç?
 11. 11. LES IM I LES CB ASPECTES COMUNS <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Comunicativa lingüística. </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>C. Cultural i artísitica </li></ul><ul><li>Visualespacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>C. Cultural i artística </li></ul><ul><li>Logicomatemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>C. Matemàtica </li></ul><ul><li>Cinestèsicacorporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat . Interacció món físic </li></ul><ul><li>C. Social i ciutadana </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>C.Interacció món físic </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Autonomia iniciativa personal </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre als altres </li></ul><ul><li>C. Social i ciutadana </li></ul><ul><li>Autonomia iniciativa personal </li></ul>C. Tractament de la informació i c. digital: totes les IM
 12. 13. Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge
 13. 14. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
 14. 15. Per què han estat més ben valorades per part de l’alumnat algunes àrees o aules d’atenció a la diversitat, AA, AO, EF, EM i EVP?
 15. 16. Com es treballa en aquestes àrees i/o aules? AMB: OPORTUNITAT DE TREBALLAR ALTRES INTEL·LIGÈNCIES TRANSVERSALITAT: un enfocament interdisciplinar AUTONOMIA: més protagonisme de l’alumnat FUNCIONALITAT: significatiu per l’alumnat
 16. 17. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 17. 18. Treball cooperatiu
 18. 19. Motivació per l’aprenentatge
 19. 20. Aprenentatge entre iguals Aprenentatge entre iguals
 20. 21. Creativitat
 21. 22. Utilitzen les noves tecnologies per transformar el coneixement
 22. 23. Educació emocional: resolució de conflictes Educació emocional per a la resolució de conflictes
 23. 24. Autoavaluació i reflexió
 24. 25. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 25. 26. La bona programació no és la que ens diu què ha d’ensenyar el professorat, sinó: QUÈ HA DE SABER FER L’ALUMNAT I COM AJUDAR A ACONSEGUIR-HO
 26. 27. Què aconseguim amb un aprenentatge multimodal? <ul><li>Increment de l’ autoestima. </li></ul><ul><li>Minimització dels problemes de conducta. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de les habilitats de cooperació i lideratge. </li></ul><ul><li>Augment de l’interès i de la dedicació a l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Increment del coneixement. </li></ul><ul><li>Presència permanent d’un bon estat d’ànim i bon humor </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Siguin competents en més d’una disciplina per adaptar-se a un món del treball canviant </li></ul><ul><li>Sàpiguen sintetitzar per no ser desbordades per la quantitat d’informació a la que tindran accés, i per les decisions personals i professionals que hauran de prendre </li></ul><ul><li>Siguin creatives per no ser substituïdes per ordinadors </li></ul>EN EL FUTUR ES NECESSITARAN PERSONES AMB UNES CERTES DISPOSICIONS MENTALS PER A QUÈ: Howard Gardner, 2006
 28. 29. <ul><li>Que es respectin a si mateixes per tal de ser respectades pels altres i així crear bon ambient en els llocs de treball </li></ul><ul><li>Tinguin un sentit ètic per esdevenir ciutadans/es responsables </li></ul><ul><li>(Aquestes funcions del pensament podem cultivar-les a l’escola) </li></ul><ul><li>Howard Gardner (“Five Minds for the Future”- 2006) </li></ul>
 29. 30. <ul><li>“ Si som capaços d’adaptar la manera de presentar els continguts a cada estil cognitiu, probablement aconseguirem que hi hagi un aprenentatge efectiu” </li></ul><ul><li>(Catalina Alonso) </li></ul>
 30. 31. <ul><li>“ Les escoles actuals tendeixen a ensenyar coneixements superficials, sense arribar a oferir una visió més profunda del món” </li></ul><ul><li>“ La mente no escolarizada” Howard Gardner (1991) </li></ul>
 31. 32. Evidència d’una alumna nouvinguda de quinze anys, sense escolarització prèvia al seu país.
 32. 33. LES IM A L’AULA 8 exemples pràctics d’actuacions vinculades a la teoria de les IM
 33. 34. INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA El cas de la Maria
 34. 36. INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL El cas de la Carmen
 35. 38. INTEL·LIGÈNCIA CINESTÈSICOCORPORAL El cas de la Paula
 36. 40. INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONA El cas del Dani
 37. 42. INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL El cas de la Marta
 38. 44. INTEL·LIGÈNCIA LÒGICAMATEMÀTICA El cas de l’Eloi
 39. 46. INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA El cas del Raül
 40. 48. INTEL·LIGÈNCIA VISUALESPACIAL El cas del Gonzalo
 41. 50. MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ! www.graim.info

×