Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
BAB 3 Penggal 2
KEPENTINGAN
KOMUNIKASI

HALANGAN KOMUNIKASI

BENTUK KOMUNIKASI

DISEDIAKAN OLEH : NOO...
DEFINISI
Pemindahan maklumat daripada seseorang,
kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada
seseorang , kumpulan dan orga...
KEPENTINGAN

KOMUNIKASI
1. SEBAGAI ALAT KAWALAN
•Organisasi mempunyai kuasa hierarki, panduan dan tatacara
yang perlu dipatuhi oleh pekerja
•Komun...
2. TUJUAN SOSIALISASI
• Melalui komunikasi, ahli organisasi dapat
berinteraksi antara satu sama lain .
•Perasaan kekitaan ...
3 . SEBAGAI DORONGAN
• Komunikasi membantu pengurus menjelaskan kepada
pekerja tindakan yang harus diambil, prestasi yang ...
4 . HUBUNGAN KERJA
• Semua aktiviti kerja sama ada secara formal atau

tidak formal dilaksanakan dengan interaksi antara
i...
5. MEMBENTUK DISIPLIN KERJA
•Tatacara, peraturan dan kaedah kerja merupakan
elemen disiplin yang mesti diikuti oleh ahli o...
6.MEMBANTU PROSES PENGAMBILAN PEKERJA

•Proses mengambil pekerja baru melibatkan

komunikasi dari peringkat awal hingga ke...
7. MEMBANTU DARI SEGI LATIHAN
• Komunikasi digunakan sebagai media untuk

melatih ahli organisasi dari peringkat atasan .
...
8. MEMBANTU PENILAIAN PRESTASI
• Komunikasi membantu pengurus membuat anggaran

tentang pampasan seperti kenaikan pang; ga...
9.MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
• Sekiranya timbul masalah, komunikasi yang wujud
melalui dialog, mesyuarat khas, kaunseli...
PROSES KOMUNIKASI
Gangguan

Penghantar

Enkod

Saluran

Maklumbalas

Gangguan

Dekod

Penerima
PENGHANTAR
- Individu atau pihak yang diperlukan untuk
komunikasi
- Objektif yang kerap kali digunakan ialah seperti
gamba...
ENKOD
Merupakan proses membentuk dan menterjemah maklumat
dalam bentuk symbol, perkataan, gambar rajah dan lain-lain

SALU...
DEKOD
-Merupakan proses yang menukarkan maklumat atau
menterjemahkan maklumat ke dalam bentuk yang
mudah difahami oleh pen...
PENERIMA

• Sasaran individu atau kumpulan yang
akan menerima mesej .
MAKLUM BALAS
- Tindak balas yang dihantar oleh penerima kepada
penghantar setelah mentafsir sesuatu maklumat
- Merujuk kep...
GANGGUAN
- Perkara-perkara yang menganggu proses

komunikasi sama ada di peringkat penghantar,
enkod, mesej, penerima atau...
HALANGAN
KOMUNIKASI
1. FIZIKAL
• Iaitu gangguan secara nyata dan langsung
• Kebisingan menggangu pendengaran penerima
maklumat dan menjejaskan...
2. PSIKOLOGIKAL
• Timbul disebabkan oleh pemikiran atau tanggapan
yang berbeza.
• Perbezaan tanggapan ini dipengaruhi oleh...
3. SOSIOLOGIKAL
•Gangguan yang disebabkan oleh perbezaan agama

bangsa dan budaya
•Penerima memberi tafsiran yang berbeza ...
4. SEMANTIK
•Gangguan yang disebabkan penggunaan bahasa atau terma yang
sukar difahami

•Penghantar menyampaikan mesej den...
BENTUK
KOMUNIKASI
1. MENEGAK

2. MENDATAR
3. MELINTANG
1. Komunikasi Menegak
2. Komunikasi Mendatar
3. Komunikasi Melintang
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH


Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 : KOMUNIKASI

26.189 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 : KOMUNIKASI

 1. 1. KEMAHIRAN KOMUNIKASI BAB 3 Penggal 2 KEPENTINGAN KOMUNIKASI HALANGAN KOMUNIKASI BENTUK KOMUNIKASI DISEDIAKAN OLEH : NOOR IZWANA NADIA BINTI BAHARI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WESTON , BEAUFORT , SABAH
 2. 2. DEFINISI Pemindahan maklumat daripada seseorang, kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang , kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu.
 3. 3. KEPENTINGAN KOMUNIKASI
 4. 4. 1. SEBAGAI ALAT KAWALAN •Organisasi mempunyai kuasa hierarki, panduan dan tatacara yang perlu dipatuhi oleh pekerja •Komunikasi membantu mengawal tingkah laku ahli-ahli . Contoh : Proses komunikasi wujud sebagai alat kawalan apabila pekerja terpaksa merujuk kepada senarai tugas yang telah ditetapkan oleh organisasi semasa dia membuat bantahan tentang tugasnya .
 5. 5. 2. TUJUAN SOSIALISASI • Melalui komunikasi, ahli organisasi dapat berinteraksi antara satu sama lain . •Perasaan kekitaan dan semangat kerjasama akan dipupuk di kalangan ahli organisasi . •Secara tidak langsung, kecekapan dan keberkesanan kerja ahli dapat dipertingkatkan .
 6. 6. 3 . SEBAGAI DORONGAN • Komunikasi membantu pengurus menjelaskan kepada pekerja tindakan yang harus diambil, prestasi yang perlu ditunjuk dan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi • Maklum balas ini akan membantu meningkatkan prestasi pekerja • Secara tidak langsung, dorongan akan membawa kepada perkembangan organisasi ke arah mencapai matlamat
 7. 7. 4 . HUBUNGAN KERJA • Semua aktiviti kerja sama ada secara formal atau tidak formal dilaksanakan dengan interaksi antara individu, bahagian, jabatan dan lain-lain • Interaksi tersebut boleh dijalankan melalui komunikasi bertulis atau lisan . Contoh: Pekerja mengetahui perubahan dasar organisasi di papan kenyataan melalui notis
 8. 8. 5. MEMBENTUK DISIPLIN KERJA •Tatacara, peraturan dan kaedah kerja merupakan elemen disiplin yang mesti diikuti oleh ahli organisasi Contoh: Kerja seharian pekerja dapatdijalankan dengan lebih terancang melalui fail meja dan manual tatacara kerja yang disediakan . Keadaan ini menjamin keberkesanan dan kelancaran kerja.
 9. 9. 6.MEMBANTU PROSES PENGAMBILAN PEKERJA •Proses mengambil pekerja baru melibatkan komunikasi dari peringkat awal hingga ke akhir Melalui komunikasi bertulis seperti pengiklanan permohonan kerja oleh calon dapat dilakukan borang permohonan jawatan •Melalui komunikasi lisan, calon-calon akan ditemuduga, dipilih dan ditawarkan jawatan
 10. 10. 7. MEMBANTU DARI SEGI LATIHAN • Komunikasi digunakan sebagai media untuk melatih ahli organisasi dari peringkat atasan . •Latihan yang diberi seperti latihan sambil bekerja, kursus jangka pendek arahan kerja dan latihan yang melibatkan proses komunikasi •Dengan itu keberkesanan dan kelicinan dalam latihan dapat diwujudkan
 11. 11. 8. MEMBANTU PENILAIAN PRESTASI • Komunikasi membantu pengurus membuat anggaran tentang pampasan seperti kenaikan pang; gaji yang perlu diberi kepada pekerja •Ini kerana pekerja akan diberi penilaian tentang prestasi melalui komunikasi seperti bimbingan. dan pembaikan •Keadaan ini dapat mengekalkan dan memperbaiki prestasi pekerja
 12. 12. 9.MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH • Sekiranya timbul masalah, komunikasi yang wujud melalui dialog, mesyuarat khas, kaunseling dan lainlain yang membantu penyelesaian masalah. • Alternatif yang tebaik hanya akan diperoleh setelah komunikasi yang baik dilaksanakan. Keadaan ni mewujudkan keharmonian dalam organisasi.
 13. 13. PROSES KOMUNIKASI Gangguan Penghantar Enkod Saluran Maklumbalas Gangguan Dekod Penerima
 14. 14. PENGHANTAR - Individu atau pihak yang diperlukan untuk komunikasi - Objektif yang kerap kali digunakan ialah seperti gambar, symbol dan lain-lain - Penghantar merupakan pihak yang memulakan dahulu sesuatu komunikasi atau mencetuskan mesej yang akan dihantar kepada penerima - Contoh : Usahawan / penghantar yang ingin membeli bahan mentah / Ketua Eksekutif menyampaikan maklumat kepada semua pengurus cawangan dan pengurus bahagian .
 15. 15. ENKOD Merupakan proses membentuk dan menterjemah maklumat dalam bentuk symbol, perkataan, gambar rajah dan lain-lain SALURAN  Merupakan peralatan perantaraan yang digunakan untuk sebar maklumat atau hantar mesej daripada penghantar kepada penerima  Dibuat secara penglihatan, pendengaran, penulisan atau kombinasi alat-alat tersebut seperti melalui komunikasi lisan, bertulis, radio, televisyen, media massa dan alat elektronik .
 16. 16. DEKOD -Merupakan proses yang menukarkan maklumat atau menterjemahkan maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami oleh penerima -Maklumat yang diterima akan didekod oleh penerima dan cuba menginterpretasikan perkataan, perbuataan, tulisan untuk memahami maksud mesej .
 17. 17. PENERIMA • Sasaran individu atau kumpulan yang akan menerima mesej .
 18. 18. MAKLUM BALAS - Tindak balas yang dihantar oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir sesuatu maklumat - Merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan oleh penerima seperti setuju, tidak setuju atau sikap tidak peduli - Maklumbalas dilakukan dalam bentuk lisan dan bukan lisan
 19. 19. GANGGUAN - Perkara-perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat penghantar, enkod, mesej, penerima atau dekod cthnya bunyi yang bising. - Gangguan ini mungkin dalam bentuk dalaman seperti tidak menumpukan perhatian semasa berkomunikasi ataupun luaran seperti ketukan pintu.
 20. 20. HALANGAN KOMUNIKASI
 21. 21. 1. FIZIKAL • Iaitu gangguan secara nyata dan langsung • Kebisingan menggangu pendengaran penerima maklumat dan menjejaskan ketepatan tafsiran maklumat yang diterima • Pencemaran , bunyi bising daripada radio , mesin dan deruman kenderaan yang menyebabkan maklumat disampai tidak jelas.
 22. 22. 2. PSIKOLOGIKAL • Timbul disebabkan oleh pemikiran atau tanggapan yang berbeza. • Perbezaan tanggapan ini dipengaruhi oleh latar belakang, emosi, pendidikan, budaya, kepercayaan dan pengalaman hidup seseorang itu. • Cth : seseorang mendengar bunyi letupan, mungkin berfikir bahawa itu adalah mercun disebabkan pengalaman hidupnya yang pernah mendengar bunyi letupan mercun
 23. 23. 3. SOSIOLOGIKAL •Gangguan yang disebabkan oleh perbezaan agama bangsa dan budaya •Penerima memberi tafsiran yang berbeza terhadap maklumat yang diteri ma akibat perbezaan pengalaman, latar belakang, umur bangsa dan lain-lain •Penerima juga akan keliru apabila isyarat bercanggah dengan perkataaan yang digunakan oleh pengirim
 24. 24. 4. SEMANTIK •Gangguan yang disebabkan penggunaan bahasa atau terma yang sukar difahami •Penghantar menyampaikan mesej dengan menggunakan perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna •Dengan itu, terjemahan penerima terhadap perkataan tersebut adalah berbeza akibat pen2alaman , bangsa, taraf pendidikan dan lain-lain •Contoh: Penggunaan 'jargon' oleh orang yang berpengetahuan khusus seperti pereka perisian komputer menyulitkan komunikasi yang berkesan
 25. 25. BENTUK KOMUNIKASI 1. MENEGAK 2. MENDATAR 3. MELINTANG
 26. 26. 1. Komunikasi Menegak
 27. 27. 2. Komunikasi Mendatar
 28. 28. 3. Komunikasi Melintang
 29. 29. SEKIAN DAN TERIMA KASIH 

×