SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Ochrona dzieci w Sieci
Internet jest bardzo atrakcyjnym źródłem
informacji dla większości dzieci i młodzieży
 Głównym powodem tego zainteresowania jest
fakt, że jest uważany za platformę dla
nauki, twórczości, komunikacji, rozrywki.
 Może stad się niebezpiecznym narzędziem w
nieodpowiedzialnych lub nieświadomych rękach.
 Może rozpowszechniad lub przekazywad
niebezpieczne treści, czyli materiały, które mogą
mied szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę
dziecka.
Rodzaje Zagrożeo
       Kontakt z niebezpiecznymi treściami
Wg badao na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci”
 agencja Gemius S.A z 2007 roku wynika:
• - 71% dzieci trafia na materiały pornograficzne (63%
 przypadkowo)
• - 51% dzieci trafia na materiały z brutalnymi scenami
 przemocy (61% przypadkowo)
• - 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i
 nietolerancję (74% przypadkowo)
• - co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie
 interesuję się tym, co robi w Internecie
• - jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców
 podczas korzystania z Sieci.
Rodzaje Zagrożeo

•  Pornografia dziecięca
•  Uwodzenie dzieci.
•  Wirtualny seks
•  Prostytucja dziecięca

              http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2010/28/co-robia-
              twoje-dzieci-w-sieci-sprawdz!.aspx
Rodzaje Zagrożeo

Cyberbullying to zjawisko
oczerniania, wyszydzania, kompromitowani
a, szantażowania ludzi za pośrednictwem
mediów elektronicznych.
Rodzaje Zagrożeo

• Cyberprzestępczośd - przestępstwa związane z
 Internetem, z komputerem i ukierunkowanych
 na systemy i dane komputerowe.
• Przestępstwa tradycyjne
• Problem uzależnieo
Programy Filtrujące
 Dobry program filtrujący powinien:
- skutecznie blokowad niepożądane treści
 internetowe
- ograniczad niechciane zachowania
 najmłodszych np. podawanie swoich danych
 osobowych.
 Prawidłowe używanie aplikacji filtrujących
 polega na filtrowaniu treści, a nie całkowitej
 kontroli dziecka w Internecie
Słabe strony programów filtrujących


• brak możliwości monitorowania całej
 zawartości Internetu
• wielojęzycznośd procesów internetowych
• brak zdolności do inteligentnego rozpoznania
 kontekstu lub grafik
Zadania rodziców
Rodzice powinni:
• byd pierwszymi przewodnikami dzieci po http://pclab.pl/pr45711.html
 Internecie
• ustalid wspólnie z dzieckiem zasady korzystania
 z Internetu
• odkrywad i tworzyd razem z dzieckiem
 bazy, które zawierad będą przyjazne strony
 www.
• ostrzec dziecko przed niebezpieczeostwami
 związanymi z: podawaniem danych osobowych,
 z nawiązywaniem kontaktów w Sieci
Zadania rodziców
• uczyd dzieci by krytycznie podchodziły do
 informacji znalezionych w Internecie
 i porównywały je z bardziej wiarygodnymi
 źródłami
• zachęcad dziecko by mówiło mu
 o przykrościach sprawionych mu w Sieci
• powinien nauczyd je odpowiednich zachowao w
 sieci
Zadania rodziców
• przyznad się gdy nie ma o czymś pojęcia
• umówid się z dzieckiem, że nie umawia się
 z osobami z Internetu bez wcześniejszego
 skonsultowania się z rodzicem
Do ochrony młodych ludzi przed niebezpieczeostwami z
 Internetu są zobowiązane kafejki internetowe i szkoły
            zgodnie z:

 “Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałoży
na szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie z
usługi dostępu do Internetu na ich terenie obowiązek
zainstalowania i aktualizowania programowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą
stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego
uczniów, oraz określi minimalne wymagania, jakie powinno
spełniad to oprogramowanie.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie określony
  szczegółowy zakres treści, które mogą stanowid zagrożenie dla
  prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego
   uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących
  brutalnośd i przemoc, zawierających zachowania naruszające
  normy obyczajowe, propagujących nienawiśd i dyskryminację.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewni
  szkołom i placówkom możliwośd nieodpłatnego
  korzystania z oprogramowania zabezpieczającego przed
  dostępem do treści, które mogą stanowid zagrożenie dla
  prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego
  uczniów, spełniającego minimalne wymagania, o których
  mowa w ust. 1, w wersjach działających w systemach
  operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z
  uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych
  platform systemowych.
4. Szkoły i placówki mogą, w celu realizacji
  obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystywad
  inne oprogramowanie spełniające minimalne
  wymagania, o których mowa w ust. 1.”
         http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/6219/Dzieci-w-sieci/
Pracę przygotowały:
Karolina Niewiadomska
Emilia Szewczyk

     DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami sp2zabki
 
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaBezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaJolanta Tokarek
 
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetu
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetuZasady bezpiecznego korzystania z inyernetu
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetuMarcel Strumski
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internetJedyneczka
 
Bezpieczny Internet
Bezpieczny InternetBezpieczny Internet
Bezpieczny InternetTeresa
 
Dzień bezpiecznego internetu
Dzień bezpiecznego internetuDzień bezpiecznego internetu
Dzień bezpiecznego internetusp2zabki
 
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowychUzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowychEwa Jaskółka
 
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznieWychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społeczniepaulinakaa113
 
E safety assembly
E safety assemblyE safety assembly
E safety assemblyapaismtic
 
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dziecidiagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieciŻaneta Kozubek
 
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja  rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja  rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnamarzeenka
 
Prezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniecPrezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniecdziejba
 
Kviz o sigurnosti na internetu
Kviz o sigurnosti na internetuKviz o sigurnosti na internetu
Kviz o sigurnosti na internetuPogled kroz prozor
 
Internet safety presentation for parents 2018
Internet safety presentation for parents 2018Internet safety presentation for parents 2018
Internet safety presentation for parents 2018KanelandSvihlik
 

Was ist angesagt? (20)

Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
 
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda MichalskaBezpieczny Internet - Magda Michalska
Bezpieczny Internet - Magda Michalska
 
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetu
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetuZasady bezpiecznego korzystania z inyernetu
Zasady bezpiecznego korzystania z inyernetu
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Bezpieczny Internet
Bezpieczny InternetBezpieczny Internet
Bezpieczny Internet
 
Dzień bezpiecznego internetu
Dzień bezpiecznego internetuDzień bezpiecznego internetu
Dzień bezpiecznego internetu
 
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowychUzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
 
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznieWychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
 
E safety assembly
E safety assemblyE safety assembly
E safety assembly
 
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dziecidiagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
 
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja  rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja  rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
 
Prezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniecPrezentacja Kamienie na szaniec
Prezentacja Kamienie na szaniec
 
Uzaleznienie od internetu
Uzaleznienie od internetuUzaleznienie od internetu
Uzaleznienie od internetu
 
Cyber safety
Cyber safetyCyber safety
Cyber safety
 
Kviz o sigurnosti na internetu
Kviz o sigurnosti na internetuKviz o sigurnosti na internetu
Kviz o sigurnosti na internetu
 
Zachowanie przy stole
Zachowanie przy stoleZachowanie przy stole
Zachowanie przy stole
 
Autoprezentacja
AutoprezentacjaAutoprezentacja
Autoprezentacja
 
Uzależnienie od Internetu
Uzależnienie od InternetuUzależnienie od Internetu
Uzależnienie od Internetu
 
Diagnoza penitencjarna
Diagnoza penitencjarnaDiagnoza penitencjarna
Diagnoza penitencjarna
 
Internet safety presentation for parents 2018
Internet safety presentation for parents 2018Internet safety presentation for parents 2018
Internet safety presentation for parents 2018
 

Ähnlich wie Ochrona dzieci w sieci prezentacja

Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetkaziuta
 
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdftjaszczynsk
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiMichal11
 
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPrzeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPawel Guzikowski
 
Jak chronic dziecko w sieci – poradnik
Jak chronic dziecko w sieci – poradnikJak chronic dziecko w sieci – poradnik
Jak chronic dziecko w sieci – poradnikiwona232
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internetbogdaa
 
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dzieckoZagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dzieckoWydawnictwo Helion
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciKamila Gaweł
 
Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)BartekBrzska
 
Bezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieciBezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieciKlaudiaWojda
 
Blog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptxBlog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptxPiotrBrulikis
 
Rodzice i dzieci w internecie
Rodzice i dzieci w internecieRodzice i dzieci w internecie
Rodzice i dzieci w internecieDorota Ręba
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieciirasz
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieAgnieszka Michalska
 

Ähnlich wie Ochrona dzieci w sieci prezentacja (20)

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
 
Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internet
 
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
 
4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice
 
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetuPrzeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
Przeciwdziałanie zagrozeniom ze strony mediów, internetu
 
Bezpieczenstwo
BezpieczenstwoBezpieczenstwo
Bezpieczenstwo
 
Jak chronic dziecko w sieci – poradnik
Jak chronic dziecko w sieci – poradnikJak chronic dziecko w sieci – poradnik
Jak chronic dziecko w sieci – poradnik
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dzieckoZagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
Zagrożenia w internecie. Chroń swoje dziecko
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieci
 
Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)Dziecko w sieci (1)
Dziecko w sieci (1)
 
Bezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieciBezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieci
 
Blog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptxBlog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptx
 
Rodzice i dzieci w internecie
Rodzice i dzieci w internecieRodzice i dzieci w internecie
Rodzice i dzieci w internecie
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieci
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
 

Mehr von mywsieci

Badanie marki milka pdf
Badanie marki milka pdfBadanie marki milka pdf
Badanie marki milka pdfmywsieci
 
prezentacja
prezentacjaprezentacja
prezentacjamywsieci
 
prezentacja
prezentacjaprezentacja
prezentacjamywsieci
 
Trolle flamy1
Trolle flamy1Trolle flamy1
Trolle flamy1mywsieci
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacjamywsieci
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacjamywsieci
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacjamywsieci
 
Monitorowanie mobilności pracowników
Monitorowanie mobilności pracownikówMonitorowanie mobilności pracowników
Monitorowanie mobilności pracownikówmywsieci
 
Hakerzy i krakerzy
Hakerzy i krakerzyHakerzy i krakerzy
Hakerzy i krakerzymywsieci
 
HAKERZY I krakerzy
HAKERZY I krakerzyHAKERZY I krakerzy
HAKERZY I krakerzymywsieci
 

Mehr von mywsieci (13)

Badanie marki milka pdf
Badanie marki milka pdfBadanie marki milka pdf
Badanie marki milka pdf
 
prezentacja
prezentacjaprezentacja
prezentacja
 
prezentacja
prezentacjaprezentacja
prezentacja
 
Top10
Top10Top10
Top10
 
Troll
TrollTroll
Troll
 
Trolle flamy1
Trolle flamy1Trolle flamy1
Trolle flamy1
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacja
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacja
 
Hijack this prezentacja
Hijack this prezentacjaHijack this prezentacja
Hijack this prezentacja
 
Sieć tor
Sieć torSieć tor
Sieć tor
 
Monitorowanie mobilności pracowników
Monitorowanie mobilności pracownikówMonitorowanie mobilności pracowników
Monitorowanie mobilności pracowników
 
Hakerzy i krakerzy
Hakerzy i krakerzyHakerzy i krakerzy
Hakerzy i krakerzy
 
HAKERZY I krakerzy
HAKERZY I krakerzyHAKERZY I krakerzy
HAKERZY I krakerzy
 

Ochrona dzieci w sieci prezentacja

 • 2. Internet jest bardzo atrakcyjnym źródłem informacji dla większości dzieci i młodzieży Głównym powodem tego zainteresowania jest fakt, że jest uważany za platformę dla nauki, twórczości, komunikacji, rozrywki. Może stad się niebezpiecznym narzędziem w nieodpowiedzialnych lub nieświadomych rękach. Może rozpowszechniad lub przekazywad niebezpieczne treści, czyli materiały, które mogą mied szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę dziecka.
 • 3. Rodzaje Zagrożeo Kontakt z niebezpiecznymi treściami Wg badao na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” agencja Gemius S.A z 2007 roku wynika: • - 71% dzieci trafia na materiały pornograficzne (63% przypadkowo) • - 51% dzieci trafia na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo) • - 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo) • - co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesuję się tym, co robi w Internecie • - jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci.
 • 4. Rodzaje Zagrożeo • Pornografia dziecięca • Uwodzenie dzieci. • Wirtualny seks • Prostytucja dziecięca http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2010/28/co-robia- twoje-dzieci-w-sieci-sprawdz!.aspx
 • 5. Rodzaje Zagrożeo Cyberbullying to zjawisko oczerniania, wyszydzania, kompromitowani a, szantażowania ludzi za pośrednictwem mediów elektronicznych.
 • 6.
 • 7. Rodzaje Zagrożeo • Cyberprzestępczośd - przestępstwa związane z Internetem, z komputerem i ukierunkowanych na systemy i dane komputerowe. • Przestępstwa tradycyjne • Problem uzależnieo
 • 8. Programy Filtrujące Dobry program filtrujący powinien: - skutecznie blokowad niepożądane treści internetowe - ograniczad niechciane zachowania najmłodszych np. podawanie swoich danych osobowych. Prawidłowe używanie aplikacji filtrujących polega na filtrowaniu treści, a nie całkowitej kontroli dziecka w Internecie
 • 9. Słabe strony programów filtrujących • brak możliwości monitorowania całej zawartości Internetu • wielojęzycznośd procesów internetowych • brak zdolności do inteligentnego rozpoznania kontekstu lub grafik
 • 10. Zadania rodziców Rodzice powinni: • byd pierwszymi przewodnikami dzieci po http://pclab.pl/pr45711.html Internecie • ustalid wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu • odkrywad i tworzyd razem z dzieckiem bazy, które zawierad będą przyjazne strony www. • ostrzec dziecko przed niebezpieczeostwami związanymi z: podawaniem danych osobowych, z nawiązywaniem kontaktów w Sieci
 • 11. Zadania rodziców • uczyd dzieci by krytycznie podchodziły do informacji znalezionych w Internecie i porównywały je z bardziej wiarygodnymi źródłami • zachęcad dziecko by mówiło mu o przykrościach sprawionych mu w Sieci • powinien nauczyd je odpowiednich zachowao w sieci
 • 12. Zadania rodziców • przyznad się gdy nie ma o czymś pojęcia • umówid się z dzieckiem, że nie umawia się z osobami z Internetu bez wcześniejszego skonsultowania się z rodzicem
 • 13. Do ochrony młodych ludzi przed niebezpieczeostwami z Internetu są zobowiązane kafejki internetowe i szkoły zgodnie z: “Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałoży na szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu na ich terenie obowiązek zainstalowania i aktualizowania programowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, oraz określi minimalne wymagania, jakie powinno spełniad to oprogramowanie.
 • 14. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie określony szczegółowy zakres treści, które mogą stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalnośd i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiśd i dyskryminację.
 • 15. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewni szkołom i placówkom możliwośd nieodpłatnego korzystania z oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w ust. 1, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.
 • 16. 4. Szkoły i placówki mogą, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystywad inne oprogramowanie spełniające minimalne wymagania, o których mowa w ust. 1.” http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/6219/Dzieci-w-sieci/
 • 17. Pracę przygotowały: Karolina Niewiadomska Emilia Szewczyk DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ