Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Strategia rozwoju edukacji w olsztynie

7.189 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Strategia rozwoju edukacji w olsztynie

  1. 1. Realizacja lata 2012-2014 Czas trwania 2013-2020
  2. 2. Kto stworzyłstrategię???Materiał przygotowanypodczas wyjazdowej „Burzymózgów” z udziałem 12dyrektorów placówekoświatowych miasta Olsztyn.Obecne były wszystkiepoziomy nauczania plusporadnia p-p.Spotkanie zorganizowaneprzez V-ce Prezydenta Miastai Dyrektora DepartamentuEdukacji.Moderator: Maciej Winiarek
  3. 3. CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY W OLSZTYNIE WYPOSAŻONY W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W CIĄGLE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. Dziecko Uczeń Uczeń Człowiek olsztyńskiego olsztyńskich szkół wyposażony w wykształcony w przedszkola podstawowych umiejętności Olsztynie wdrożony wyposażone w potrafi niezbędne do do uczenia się przez umiejętności wykorzystać kontynuowania całe życie i niezbędne samodzielnie samodzielnej wyposażony wdo samodzielnego i odpowiedzialnie aktywności umiejętności i aktywnego zdobyta wiedzę i edukacyjnej i niezbędne do funkcjonowania umiejętności oraz społecznej w podjęcia aktywności w szkole rozwijać się w ciągle zawodowej podstawowej i nawiązywania ciągle zmieniającej się i społecznej w ciągle relacji z zmieniającej się rzeczywistości zmieniającej się rówieśnikami i rzeczywistości rzeczywistości dorosłymi
  4. 4. CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY W OLSZTYNIE WYPOSAŻONY W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W CIĄGLE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. • jw. plus • jw. plus • jw. plus• Rozwój kontynuacja kontynuacjasamodzielności kontynuacja • świadomość • zarządzanie • samoregulacja w• Rozwój myślenialogicznego dziecka odnośnie emocjami uczeniu się stylów i preferencji • samoregulacja w • przedsiębiorczość,• Opis dziecka- uczenia się uczeniu się • doradztwoabsolwenta. • odpowiedzialność • odkrywanieMocne i słabe zawodowestrony • opis dziecka- preferencji • opis dziecka- absolwenta. zawodowych absolwenta. • opis dziecka- absolwenta.
  5. 5. Najważniejsza zagadnienia Uczeń w centrum przez cały okres edukacji Spójna polityka całego systemu w kierunku wyedukowania samodzielnego, pro- aktywnego absolwenta Współpraca poziomów (np.: przedszkola-szkoła podstawowa i dalej) – każde dziecko otrzymuje opis na koniec edukacji, przekazanie do następnego poziomu Koncentracja na nauce myślenia oraz odpowiedzialności za swoją edukację Od poziomu gimnazjalnego przygotowywanie do rynku pracy: pomoc w wyborze szkoły, doradztwo zawodowe, postawa przedsiębiorcza, współpraca z pracodawcami
  6. 6. SZKOLENIA Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. Wszystkie poziomy: Szkolenie dyrektorów z liderowania Kuferek Kuferek TOC – TOC – Tajemnic uniwersalne uniwersalne Tajemnic TOC – Zarządzanie Samoregulacja uniwersalne emocjami Przedsiębiorczość Profile Samoregulacja dominacji Style uczenia sięTOC, Emocje, Samoregulacja – szkolenia trenerskie dla lokalnych trenerów
  7. 7. CO DALEJ? Podczas spotkania opracowano również strategię dla każdego poziomu edukacyjnego – spójną ze strategią miasta Dyrektorzy wszystkich placówek zobowiązani będą do zrobienia wizji własnej placówki – spójna ze stretegią poziomu oraz strategią miasta Trenerzy do przeszkolenia będą się wywodzić z lokalnego ODN-u oraz najlepszych nauczycieli. Pracując 2-kami będą zobowiązani do przeszkolenia RP wszystkich placówek Projekt finansowany będzie z 1% szkoleniowego – część zapłaci miasto, część szkoły. Nie trzeba żadnych dodatkowych funduszy
  8. 8. www.tocwolsztynie.pl

×