Anzeige

Podravka prezentacija

PPC quality control manager at Escape Ltd. um Escape Ltd.
2. Feb 2011
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Miroslav Varga(20)

Anzeige

Podravka prezentacija

 1. .internet marketing Ova prezentacija sponzorirana je Podravci ljubaznošću tvrtke ESCAPE d.o.o. iz Osijeka escape d.o.o. miroslav@escapestudio.net
 2. .prije internet marketinga provjerite: OBAVEZAN SADRŽAJ NA WEB STRANICI TVRTKE: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima , Narodne novine br.: 107, 19.10.2007. Članak 5. U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: ≫Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. ≪ U stavku 5. iza riječi: ≫papiru≪ dodaju se riječi: ≫i internetskoj stranici≪. Točka 3. mijenja se tako da glasi: ≫3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.≪ To znači da (Odluka o proglašenju Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine br.: 111, 15.12.1993.) treba popraviti slijedeće: Članak 21. (1) Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru. (2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u trgovački registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku. (3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva. (4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun i broj toga računa. (5) Na poslovnom papiru društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti: 1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i 2. ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva, 3. prezime i najmanje početno slovo imena članove uprave društva, a kod dioničkoga društva i predsjednika nadzornog odbora. (6) Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih elanova trgovaekoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. (7) Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište. (8) Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka. Sponzorirao ESCAPE
 3. .ovo nije internet marketing ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA NN 73/08, Članak 107 (1) Uporaba pozivnih sustava, s ljudskim posredovanjem ili bez njega, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući kratke tekstovne poruke (SMS) i multimedijske poruke (MMS), u svrhu izravne promidžbe i prodaje dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu pretplatnika ili korisnika usluga. ..... (3) Fizička ili pravna osoba trgovca može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka. (4) Zabranjeno je, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, slanje elektroničke pošte, uključujući i kratke tekstovne poruke (SMS) i multimedijske poruke (MMS), u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja u čije se ime šalje elektronička poruka, kao i slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može, bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije. Sponzorirao ESCAPE
 4. .što je internet marketing? Oglašavanje: Proizvoda? Usluge? Tvrtke, poslovnice, ....? NE! DA!!! Povećanje vidljivosti internetskog sjedišta bez obzira da li je to FB profil, FB page, blog, LinkedIN profil i sl. Sponzorirao ESCAPE
 5. Zašto je vidljivost važna? Email * 107 trillion – The number of emails sent on the Internet in 2010. * 294 billion – Average number of email messages per day. * 1.88 billion – The number of email users worldwide. * 480 million – New email users since the year before. * 89.1% – The share of emails that were spam. * 262 billion – The number of spam emails per day (assuming 89% are spam). * 2.9 billion – The number of email accounts worldwide. * 25% – Share of email accounts that are corporate. Websites * 255 million – The number of websites as of December 2010. * 21.4 million – Added websites in 2010. http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/ Sponzorirao ESCAPE
 6. .kako je počelo: 1985 Sponzorirao ESCAPE
 7. Što se događa? “Gfk Centar za istraživanje tržišta objavio je rezultate istraživanja prema kojem u Hrvatskoj Internet koristi 18% građana. Za usporedbu, taj postotak u Sloveniji iznosi 40%.” (http://www.mojnovac.net/forumi/showthread.php?t=142) - 31.01.2003. “Prema najnovijem istraživanju GfK Online Monitora ( lipanj 2003.g.), pristup Internetu u Hrvatskoj ima oko 1,4 milijuna osoba, što je oko 350.000 više nego na kraju 2002. godine.” (http://www.poslovniforum.hr/tp/ecommerce.asp) “Hrvatska je sa 39,4 posto građana koji koriste Internet u sredini među 13 zemalja srednje i istočne Europe, pokazuju rezultati istraživanje GfK Centra o korištenju Interneta u zemljama te regije. Od onih koji koriste Internet u Hrvatskoj najviše ih, 49 posto, to radi svakodnevno, a isti postotak građana to radi i u Češkoj te Slovačkoj.” (http://www.forum.hr/archive/index.php/t-300324.html) Istraživanje o korištenju Interneta GfK, jesen 2007. “Hrvatska se s oko 47,5 posto korisnika Interneta u populaciji starijoj od 15 godina nalazi na 11. mjestu među 17 zemalja središnje i ...” (http://www.suvremena.hr/10157.aspx), 11.02.2009. “Broj Facebook-profila koji tvrde da su iz Hrvatske je udvostručen u 2008 i sada ih ima oko 380.000 tisuća” (http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=60617D), 21.11.2008 "Twitter is getting more new user signups every week than the entire population of his home state of Nebraska. That’s 1.8 million users per week." 12. listopad 2010. http://mashable.com/2010/10/12/biz-stone-evan-williams-twitter Sponzorirao ESCAPE
 8. Postotak korisnika interneta u Hrvatskoj u odnosu na ukupnu populaciju stariju od 7 godina 60 50 40 30 20 10 0 2002 2004 2006 2008 2010 Sponzorirao ESCAPE
 9. .događa se sve brže! Na internetu se povećava broj interakcija otprilike s kvadratom broja računala. U stvarnosti je porast nešto manji jer postoje ograničenja u komunikaciji (primjerice, može postojati veza, ali korisnici ne govore isti jezik). Broj nezavisnih veza ponaša se prema Metcalfeovom zakonu: n (n-1) Broj nezavisnih veza = 2 Broj interakcija je dvostruko veći od broja nezavisnih veza jer jednom vezom moguća je komunikacija A => B i B => A. Kod velikog broja nezavisnih veza (n) broj interakcija se može aproksimirati s n2. 29 October 1969...at 10.30pm...a computer was Dva telefona povezuje jedna veza s dvije moguće interakcije. connected...to a second computer.... Twelve years 5 telefona povezuje 10 različitih veza s 20 mogućih interakcija later...there were still only 213 computers on the 12 telefona povezuje 66 različitih veza sa 132 moguće interakcije. network. ‘...on New Year's Day 1994...there were an estimated 623 websites. In total. On the whole Internet....’ http://www.guardian.co.uk/technology/2009/oct/23/internet-40-history-arpanet Sponzorirao ESCAPE
 10. .ulaganja u IM Sponzorirao ESCAPE IZVOR:http://www.iab.net/about_the_iab/recent_press_releases/press_release_archive/press_release/pr-111710
 11. .Internet oglašavanje 2010 vs. 2009. godine IZVOR: http://kantarmediana.com/intelligence/press/us-advertising-expenditures-increased-64-percent-q3-2010?destination=read-about-us Jan-Sep 2010 vs Jam-Sep 2009
 12. .internet utjecaj na prodaju ....Over $155 billion worth of consumer goods was purchased online in the U.S. in 2009, yet a far larger portion of offline sales were influenced by online research, according to a March report from Forrester Research. Forrester estimates that $917 billion worth of retail sales last year were “web-influenced,” with online and web- influenced offline sales combined accounting for 42% of total retail sales. That percentage will grow to 53% by 2014, when the web will influence $1.4 billion worth of in-store sales..... Pitanje 1: Da li kupujete online? Pitanje 2: Prije kupnje koristite? IZVOR: http://selnd.com/dk0CTb Sponzorirao ESCAPE
 13. Sponzorirao ESCAPE IZVOR: http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/pubs/Harris_Poll_2009_07_01.pdf
 14. OK, ulaže se u IM ali u što? SEO – poredak u tražilicama (Google) } SEA – oglašavanje u tražilicama (Google) } SEM Display – oglašavanje na posjećenim portalima (coolinarika, gmail) SMM – oglašavanje na društvenim mrežama (FB, TW, LIN) Viralni M – uglavnom na video servisima (YouTube=Google) Servisi – e-mail + Q&A portali – Wikipedia + ..... Newsletteri, novosti, forumi, blogovi, itd Sponzorirao ESCAPE
 15. .sem = seo + sea SEA SEO Sponzorirao ESCAPE
 16. .zašto je SEO važan? [1/2] ~ 95% ne gleda dalje! Sponzorirao ESCAPE
 17. .zašto je SEO važan? [2/2] Poz 1-5: >76% Do poz 10: ~ 95% Sponzorirao ESCAPE
 18. .redoslijed prikaza SEO Yahoo tražilica se oslanjala na procjenu ljudi u određivanju relevantnosti web-sadržaja. Zato je Yahoo izgubio trku jer se lansirao ogroman broj web-stranica i ljudi to više nisu mogli pratiti.Yahoo sve više postaje portal (bolji od iGoogle). ‘...if you are not in Yahoo Web Directory, you can wait a long time before you appear in Yahoo SERPS....if you have a business website you will have to pay $299 dollars annualy to remain inside Yahoo Web Directory...’ (IZVOR: http://www.irkawebpromotions.com/search-engines/yahoo/) ožujak 2010. Google tražilica koristi matematički algoritam kojim vrednuje web-stranice i slaže ih prema "prirodnom" ili “organskom” redoslijedu (natural ili organic) (IZVOR: http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=organic+search&i=57845,00.asp) Google: ‘...there are over 200 ranking factors in the algorithm and each are weighted differently...’ Matt Cutts from Google said: ‘...there is strong lobbying in Google to introduce a new ranking factor into the algorithm. The new ranking factor has to do with how fast a site or page loads....’ (IZVOR: http://searchengineland.com/site-speed-googles-next-ranking-factor-29793) siječanj 2010 BusinessWeek: .....Several hundred engineers in the group continue to tweak the algorithms that instantly match queries with relevant results, making as many as 500 changes a year to these mysterious mathematical formulas. (IZVOR: http://www.businessweek.com/technology/content/oct2009/tc2009102_694444.htm) veljača 2010. Sponzorirao ESCAPE
 19. .seo SEO je pokušaj raznim zahvatima na web-stranici (u sadržaj i strukturu) popraviti poziciju u prikazu redoslijeda. To se postiže prvenstveno relevantnim sadržajem, koji bi trebao biti dostupan unajviše 2 klika - zakon 2 klika, postojanje raznih oblika prikaza informacija (Youtube video, blog, portali, FB ...), povezanost s drugim web sjedištima (link building). Dobar priručnika za SEO početnika je na: http://www.google.com/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf SEO je dugotrajan proces uz neizvjestan ishod! Na redoslijed prikazivanja utječe oko 200 različitih faktora s ponderima: • Broj i relevantnost ulaznih i izlaznih linkova • Relevantnost i ažurnost sadržaja • Broj posjeta – direktnih i referalnih • Naziv domene, naslovi tekstova (title tag, anchor tekst) • Tehnička optimiziranost web stranice: - site map, - favicon, - lokalizirana dojava graške i upute 404, - redirekcije 301, 302 - nofollow odnosno cannonical link - back button funkcija, - breadcrumps, - sadržaj robot.txt datoteke, - meta-tagovi (dokazano kod Yahoo za niz znakova) - H1, H2 i title tagovi, - W3C validacija (http:www.w3c.com Sponzorirao ESCAPE - itd (većina je poslovna tajna) http://en.wikipedia.org/wiki/Pagerank
 20. ŠTO JE GOOGLE ADWORDS? Sustav koji 'zakupom' klučne riječi Google tražilici daje signal da prikaže oglas Ako 'zakupite' klučne riječi: [bušilica] – prikazuje se oglas kada netko u tražilicu upiše SAMO: bušilica "bušilica" – prikazuje se oglas kada netko upiše: - metabo bušilica, - bosch bušilica, - Vibraciona Bušilica, - BUŠILICA ZA IZNAJMLJIVANJE, - Prodaja bušilica .....itd. bušilica – prikazuje se oglas kada netko upiše: - koju bušilicu preporučate, - radio sam s bušilicom makita ... itd Sponzorirao ESCAPE
 21. .primjer 1 SEO SEA Sponzorirao ESCAPE
 22. .primjer 2 Nije nužno najbolje biti ovdje!!! SEA SEO Sponzorirao ESCAPE
 23. .važnost pozicije [1/2] Sponzorirao ESCAPE
 24. .važnost pozicije [2/2] Sponzorirao ESCAPE
 25. .display oglasi Oglas se prikazuje ako tražilica ‘prepoznaje’ da je sadržaj web- stranice povezan s ključnom riječi ili oglasom. Sponzorirao ESCAPE
 26. SMM – FB Profil – osobno predstavljanje Page – poslovno predstavljanje Event – za profile i page – predstavljanje Oglasi – profili i page – bilo koji URL Groups – samo profilima omogućava pristup Questions – samo za profile Places – profili i page Facebook aplikacije – profil i page The average revenue per user (ARPU) of social networks should reach $4 this year, according to a new white paper from Deloitte. "Technology, Media & Telecommunications Predictions 2011" forecasts social network advertising ARPU will approach $3.50. http://watershed.bm23.com/public /?q=ulink&fn=Link&ssid=5155&id=78i3vw881vlt5ea0bf6oyobc10f54&id2=8hofl4cbt5rtjsw22ejjmih58c2sy&subscriber_id=bhjdvlow Sponzorirao ESCAPE
 27. .tko je na društvenim mrežama? 2005 2008 2009 2010 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 18-29 30-49 50-64 65+ Dobne skupine korisnika
 28. .što se radi na Facebooku? IZVOR: What Do People Ask Their Social Networks, and Why? A Survey Study of Status Message Q&A Behavior, Meredith Ringel Morris, Jaime Teevan, Microsoft Research Redmond, WA, USA; Katrina Panovich Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, USA , prosinac 2010 Sponzorirao ESCAPE
 29. FB - profil Oglas Sponzorirao ESCAPE
 30. Dobar primjer FB - page Sponzorirao ESCAPE
 31. .besplatno, ali ... Četvrti kvartal Potrebno je preko 35 radnih sati mjesečno za jedan i nadalje profil! Treći kvartal Potrebno je 20 radnih sati mjesečno Trend rasta Drugi kvartal Dovoljno je 10 radnih sati mjesečno posjetitelja Prvi kvartal Dovoljna su 2 radna sata mjesečno Osluškujte povratne informacije jer pogoditi metu znači promašiti sve ostalo! Koliko vremena treba za održavanje JEDNOG PROFILA na JEDNOJ socijalnoj mreži? Sponzorirao ESCAPE
 32. Facebook oglasna kampanja vs Google Google AdWords Facebook Razlika F/G Ulaganje: 331,17 kn 47,39 € 103,58% Broj prikaza oglasa 317.739 4.300.145 1353,36% (impressions) Broj klika na oglas: 240 1.339 557,92% Prosječna cijena klika 1,38 kn 0,29 kn 21,01% CTR (samo content) 0,04 0,03 75,00% Sponzorirao ESCAPE
 33. .još jedan primjer – 700,00kn Sponzorirao ESCAPE
 34. .internet marketing plan http://www.escapestudio.hr/blog/internet-marketing-plan-izbori-saborski-zastupnik-uz-internet/ Sponzorirao ESCAPE
 35. .što je viralni marketing? Def 1: Puno muzike za malo para IZVOR: http://www.mojbiz.com/viralni-marketing-puno-muzike-za-malo-para.html Def 2: Viralni marketing kolokvijalno bi se mogao prevesti kao “Internetska usmena predaja”. IZVOR: http://www.ebizmags.com/sto-je-viralni-marketing-i-kako-funkcionira/ Def 3: Viralni marketing je, uprošćeno rečeno, vrsta marketinga u kome se reklame prenose dobrovoljno od strane samih korisnika. Izvor: http://webvodic.blogspot.com/2007/08/viralni-marketing.html Def 4: Viralni marketing je po naški ‘Radio Mileva’. Nitko ne zna kako radi, ali svi saznaju sve - i to odmah! Izvor: Krešimir Macan nakon trećeg piva u razgovoru o ratnim uspomenama. Sponzorirao ESCAPE
 36. .što je Youtube? 1. Druga najveća tražilica na svijetu (iza Google tražilice) 2. Video servis koji svake minute korisnici napune s 36h snimljenog materijala 3. Besplatno dostupan video servis na kojem se pregleda 2 mrld filmova – DNEVNO! Izvor: http://www.tourismkeys.ca/blog/ Sponzorirao ESCAPE
 37. .gdje ste tu VI? PRIMJER 1: Rolling Rock - Preko 15 % povećanja prodaje (korištenjem i drugih medija u svojoj multimedijalnoj kampanji!): http://www.youtube.com/watch?v=L26ojvPFPKY Primjer reklame: http://www.youtube.com/watch?v=s_5w0NvWdZE PRIMJER 2: Zanemaren utjecaj društvenih mreža. Ova tvrtka je mislila da YouTube glupost i da vrijedi samo company-policy: http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo Što mislite koliko ih je to koštalo? ODGOVOR: http://www.poslovni.hr/133615.aspx PRIMJER 3: Kako postići gledanost 30 milijuna puta u manje od dva mjeseca? Bez plaćanja? http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE Što se gleda na Youtube? TOP 10 of all times: Izvor: http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_youtube_videos_of_all_time.php 1. 425 milijuna pregleda: Justin Bieber http://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4 2. 327 milijuna pregleda: Lady Gaga http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I 3. 270 milijuna pregleda: Shakira - Waka Waka(This Time for Africa) 4. 265 milijuna pregleda - Charlie bit me: http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM ... Sponzorirao ESCAPE 9. 160 milijuna pregleda - The history of dance: http://www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg
 38. .kuda idemo? http://www.youtube.com/watch?v=EVX32adif8I Prosinac 2009 Izvor: Jedna naša kampanja u RH Izvor: http://searchengineland.com/the-mobile-web-is-finally- here-are-you-ready-39683 "Regarding the pace of change, we believe more users will likely connect to the Internet via mobile devices than desktop PCs within five years." - The Mobile Internet Report, Morgan Stanley, 12/09 Sponzorirao ESCAPE http://www.stateofsearch.com/mobile-web-search-on-android-is-the-future-247-increase-in-uk-says-yes/
 39. .Kako je to izgledalo kod Vas? • Korišteni su alati: • Google Traffic Estimator • Google Keyword Tool • Google Trends • Google Insights • Google AdPlanner • http://www.google.hr /search?num=100&adtest=on&hl=hr&safe=off&q=podravka&btnG=Tra%C5 = • Google Suggest • Google Wonder Wheel Sponzorirao ESCAPE
 40. Hvala na pažnji! PITANJA? Dopunske informacije na: miroslav@escapestudio.net www.escapestudio.hr Sponzorirao ESCAPE
Anzeige