Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Apprecitive inquiry

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
130325 ai sessie met movisie
130325 ai sessie met movisie
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Apprecitive inquiry (20)

Anzeige

Weitere von Marcel van Marrewijk (20)

Anzeige

Apprecitive inquiry

 1. 1. ApprecitiveInquiry, Strengthbasedchange Marcel van Marrewijk it’s your mind that creates this world
 2. 2. it’s your mind that creates this world
 3. 3. Wat doen we als we een situatie willen verbeteren? Rechtzetten wat verkeerd is gelopen ! • fouten herstellen • problemen oplossen • knelpunten analyseren Probleemgerichte oriëntatie voorkomt dat we de juiste vragen stellen!! it’s your mind that creates this world
 4. 4. PARADIGMA'S VAN VERANDERING Betrokkenheidsparadigma Inclusiviteit complexiteit Beheersingsparadigma Autoriteitsparadigma Ontwikkeling Vrijheidsgraden it’s your mind that creates this world
 5. 5. PARADIGMA'S VAN VERANDERING Autoriteit Controle Betrokkenheid "heersen" "beheersen" "beheren" Opdracht Plan Co-creatie Uitvoeren Implementeren Creëren Macht Procedure Participatie Iedere aanleiding Probleem Potentie Onderdanig Gekwalificeerd Professioneel Verleiding en Taakgericht, Zingeving dwang gehoorzaam it’s your mind that creates this world
 6. 6. PROBLEM SOLVING VSSTRENGTH BASED CHANGE Ze leren leven met gelimiteerde verwachtingen Doen wat haalbaar is in plaats van zoeken naar wat mogelijk is it’s your mind that creates this world
 7. 7. PROBLEM SOLVING Angst voor tekort Focus op mankementen In de psychologie zijn in 30 jaar 45.000 artikelen verschenen over depressies en minder dan 400 over geluk ! Alsmaar problemen oplossen zorgt ervoor dat tekortkomingen het gesprek gaan beheersen, waardoor het functioneren van groepen wordt ondermijnd. Fragmenteren Door problem solving worden mensen specialist van steeds kleinere delen, ze gaan steeds meer voorbij aan de gehele context. it’s your mind that creates this world
 8. 8. WORDSCREATESWORLDS Kunt u mij over twee dagen bellen en me laten weten hoe het met u gaat? Kunt u mij over twee dagen bellen en me laten weten hoe goed het met u gaat? HOE KAN DIT WORDEN VERKLAARD? it’s your mind that creates this world
 9. 9. ONDERLIGGENDE WERKPRINCIPES VAN AI 1. Sociaal constructionisme We creëren onze wereld: we scheppen met elkaar betekeniskaders door woorden en daden. Als we in organisaties nieuwe verhalen, metaforen en taal brengen, dan veranderen we de ziel van de organisatie.  Taak van een leider: de realiteit van de organisatie beschrijven en telkens weer herschrijven Inspiratie vs.in-format-ie: wat zou kunnen i.p.v. wat hoort it’s your mind that creates this world
 10. 10. ONDERLIGGENDE WERKPRINCIPES VAN AI 2. Poëtisch Principe Organisaties zijn sociale constructies. Kies je onderzoeksvraag bewust: dat wat we onderzoeken zal door onze aandacht groeien en in belang toenemen.  Laat je bij je keuze leiden door wat je gezamenlijk wil bereiken it’s your mind that creates this world
 11. 11. ONDERLIGGENDE WERKPRINCIPES VAN AI 3. Principe van simultaniteit: vragen werkt Onderzoeken is ingrijpen. Onderzoeksvragen richten het bewustzijn  Een generatieve vraag dringt op verschillende niveaus de gesprekken binnen en er ontstaat positieve aandacht voor situaties en gedragingen die we wenselijk achten. it’s your mind that creates this world
 12. 12. ONDERLIGGENDE WERKPRINCIPES VAN AI 4. Het anticiperend principe: de toekomst trekt De verbeelde toekomst als veroorzaker van het heden. We verplaatsen ons naar de toekomst, we bekijken de mogelijkheden die zich daar aandienen en leven dan alsof die toekomst al een feit is. Positive image, positive action 5. Het positieve principe: succes werkt Mensen en organisaties zijn heliotropisch. ‘ Positiviteit straalt levenskracht uit. De kans op een generatief gesprek neemt toe wanneer de vragen positief gesteld zijn. it’s your mind that creates this world
 13. 13. ONDERLIGGENDE WERKPRINCIPES VAN AI 6. Het narratieve principe: kracht van verhalen Verhalen vertellen verbind, creëert samenwerking, samen leren en samenhang Verhalen als katalysator van verandering. Menselijke systemen en organisaties zijn verhalen in wording Begin een vergadering met een kort verhaal waarin ieder vertelt over het beste wat hem of haar afgelopen week is overkomen. Vergadering zal anders verlopen en de betrokkenheid zal toenemen. 7. Relationeleprincipe: mensenmakenelkaar it’s your mind that creates this world
 14. 14. APPRECIATIVEINQUIRY Waarderen • een waarde toekennen • op prijs stellen De aandacht vestigen op de kwaliteiten van iemands werk, op de sterke punten, op wat iemand goed doet.  Wat aandacht krijgt, gaat groeien  Waarderen is een belangrijke basis voor vertrouwen Waarderen impliceert verbinden. Je kunt geen passieve waarnemer meer zijn. it’s your mind that creates this world
 15. 15. APPRECIATIVEINQUIRY Onderzoeken (to inquire) •ontdekken, exploreren bevragen met als doel nieuwe mogelijkheden te ont- dekken; een eerlijk verlangen om iets te weten te komen. Kies een affirmatieve vraag. Het onderzoek brengt de dynamiek op gang! AI is een constructieve, generatieve vorm van action research, gericht op het ontwikkelen van potentieel in een systeem en waarin onderzoeken, leren, ontwikkelen en veranderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het onbekende toelaten betekent oude zekerheden laten varen. it’s your mind that creates this world
 16. 16. APPRECIATIVEINQUIRY AI= waarderend onderzoeken Focus op positieve krachten: Op zoek naar succesfactoren en elementen die kracht en vitaliteit uitstralen, die potentie bieden, energie geven, die je voornemens verruimen ... Ontwikkelen van samenwerkings- en veranderings- potentieel door verbinding, dialoog, verhalen en metaforen De 'kunst van het waarderen'  de AI-grondhouding, AI als levensstijl it’s your mind that creates this world
 17. 17. APPRECIATIVE INQUIRY Nadruk op samenwerking: Samen creëren wat gezond, succesvol en positief is Wat gebeurd er als het systeem op zijn best werkt. AI betrekt iedereen erbij  Van tweetallen tot largescaleevents AI is generatief  Performatief, zet aan tot actie en nieuwe initiatieven  Genereert nieuwe taal, nieuwe beelden en nieuwe mogelijkheden door het onderhouden van intensere werkrelaties Creëren van gedeelde beelden van een gewenste toekomst it’s your mind that creates this world
 18. 18. Appreciative Inquiry “4-D” Cycle Discovery Verwonderen Watzijnonzebesteervaringen tot nu toe? Waarderen “wat is” Destiny Dream Positief Verwerkelijken Verbeelden Backward casting: kernthema Het genereren van beelden welke interventieszijn over de toekomst die nu nodig? we wensen Design Verankeren Systemischontwerp van de gewenstewerkelijkheid it’s your mind that creates this world
 19. 19. it’s your mind that creates this world
 20. 20. PROBLEM SOLVING VSSTRENGTH BASED CHANGE Hyperzones: stress Alsmaar problemen oplossen, voortdurend onder spanning staan, en negatieve gevoelens creëren stress, uitputting en verlies aan productiviteit, creativiteit en zelfverzekerdheid. Zinzones Positieve gevoelens maken dat mensen nieuwsgieriger zijn, zich langer kunnen concentreren en een bredere kijk op de dingen hebben. Een open houding leidt sneller tot inzicht en zet aan tot innovatie. it’s your mind that creates this world
 21. 21. CASUS ZIEKENHUIS 1. AI is zelfbevestigend: je gaat steeds meer vinden van wat je zoekt en je creëert al doende wat je zoekt. 2. AI is creërend: het versterkt bij betrokkenen de hoop en het vertrouwen om samen iets te realiseren en roept hen op hun vermogen tot samenwerking te benutten it’s your mind that creates this world
 22. 22. CONTACT Marcel van Marrewijk email: marcel@vanmarrewijk.nl gsm: 06 8 1953 777 profiel: http://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk Plaza: www.cubrix.nl Postbus 11294 3004 EG Rotterdam Bronnen: • Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en Performanceverbetering (M. Van Marrewijk) •Spiral Dynamics (Beck& Cowan ) • Het AI Basiswerk (Barrett, Fry en Wittockx) it’s your mind that creates this world

×