Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání

Základní dokumentaci ke vzdělání prostřednictvím poradenského konsorcia Adrián Podskľan AP Solution tvoří (1) presenční listina, (2) pozvánky na školení, (3) záznam o školení, (4) studijní materiál. (5) evaluační dotazník, (6) osvědčení o absolvování kurzu (semináře, workshopu nebo tréninku) a zajištění certifikátu.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání

 1. 1. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Dokumentace ke vzdělávání Základní dokumentaci ke AEPM vzdělání prostřednictvím poradenského konsorcia Adrián Podskľan AP Solution tvoří (1) presenční listina, (2) pozvánky na školení, (3) záznam o školení, (4) studijní materiál. (5) evaluační dotazník, (6) osvědčení o absolvování kurzu (semináře, workshopu nebo tréninku) a zajištění certifikátu.
 2. 2. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Poslání a provozní řád AEPM Institutu poradenského konsorcia AP Solution pro neakreditované a flexibilní vzdělávání Posláním je kapitalizace znalostí. Základní provozní řád se skládá: 1. Hodnocení – 100% plnění sleva 6 000,- Kč z celkové ceny školného účastníka - 20% - Dochvilnost, dodržování času a plnění dohod 1 200 Kč - 40% - Studium, analýzy a implementace do provozu – 2 400 Kč - 40% - Prezentace, výsledky a komunikace – 2 400 Kč 2. Dochvilnost, dodržování času a dohod - v domluveném čase a místě každý účastník studia se připravuje a svému studiu věnuje patřiční pozornost - přílišná nekoncentrace a nevěnování dostatečné pozornosti studiu znamená odečtení 5% z položky dochvilnost, dodržování času a plnění dohod, to znamená 60 Kč za jedno porušení - opakovaný pozdní příchod na domluvenou schůzku nebo e-mailovou, případně on- line diskusi s mentorem nebo koučem znamená odečtení 20% z položky dochvilnost, dodržování času a plnění dohod, tzn. 240 Kč. Toto platí i pro omluvené opoždění a neúčast. 3. Na AEPM Instititu se studuje: a. Doma - samostudium, projekty, podnikání ve vlastní nebo "školních" firmách (organizace seminářů a konferencí, tisk učebních materiálů, občerstvení na seminářích, prodej produktů přes Internet apod.), b. Soustředění ve škole, vzdělávacím středisku nebo organizaci, která si vzdělávání objednala - konzultace k projektům, přednášky a diskuse, c. Stáže ve firmách, d. Studijní cesty v zahraničí. 4. Studijní programy pozůstávají ze systému na sebe navazujících flexibilních diskusí (osobně, e-mailem, telefonicky, přes Skype nebo facebook a podobně) a podle potřeby zájmů workshopů umožňujících se učit přebírat odpovědnost a podnikat interně nebo externě - a to podnikáním včetně aktivit vedoucích k povýšení stávající
 3. 3. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz úrovně dílčího zlepšování výkonnosti a procesů na kvalitativně vyšší úroveň permanentního cyklu adaptace výkonnosti na hlavní výzvy a příležitosti (jsme připraveny je upravit a doplnit na míru včetně jejích realizace). 5. Po skončení studia studenti:  poskytují zpětnou vazbu o své spokojenosti a kvalitě vzdělávání,  mohou dále využívat služby svého mentora, poradce nebo kouče z poradenského konsorcia AP Solution,  po prokazatelné aplikaci získaných znalostí v praxi začínají splácet poradenskému konsorciu AP Solution finanční odměnu podle domluvených cenových a platebních podmínek.
 4. 4. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Presenční listina ke školení zaměstnanců firmy (podnikatele) …………………………………...…., přítomných na školení o budování a rozvoji adaptivní organizace, podle záznamu o školení č. j.: …………….. Školení provedeno dne: ……………………… Školení provedl: …………………….…… Prohlášení zaměstnanců: Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s přístupy a programy vhodnými pro budování a rozvoj adaptivní organizace uvedenými v záznamu o školení, seznámení jsem porozuměl (- a) a moje vznesené dotazy mě byly vysvětleny. Pořadové číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení Datum školení Podpis
 5. 5. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Pozvánka na školení Dovolujeme si Vás pozvat na školení, předmětem kterého je seznámení s přístupy a programy vhodnými pro budování a rozvoj adaptivní organizace. Školení se uskuteční podle následujícího: Termín: XX.XX.XXXX Čas: 09,30 hodin Místo: XXXXX Lektor: Dr. Adrián Podskľan – expert na problematiku adaptivních organizací XXXXX Program: 1. Neadaptívnost a její indikátory. 2. Cesta k úspěchu a její hledání. 3. Adaptivní firma a její vlastnosti. 4. Adaptivnost a její systém. 5. Vyladěnost a její předpoklady. 6. Závěr. Věříme, že si své osobní a pracovní záležitosti zařídíte tak, abyste se mohli školení nerušeně zúčastnit. S pozdravem
 6. 6. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Záznam o školení Pracovník: Ing. JAN POTUČEK Pracovní zařazení: koordinátor Přidělené pracovní úkoly (stupeň znalosti) Příslušný kurz (pokud je to relevantní) Datum začátku výcviku Datum dosažení zamýšlené úrovně (Pokud použ. APC, uveďte důvod) Podpis školitele Začátečník Základní stupeň Pokročilý Expert Coach (Tréner) APC = Assumed Prior Competencv (= zamýšlené úrovně dosaženo bez výcviku) Základní studijní materiál Základním studijním materiálem je prezentace doplněná knížkou Adaptivní organizace, která se stává zásadním titulem mezi manažérskými odbornými publikacemi přibližujícími také unikátní československé manažerské systémy, které byly doposud vydané autory z Čech a Slovenska“. Tento studijní materiál je jedineční tím, že překonává tradiční pohledy na organizaci podniku, které se ukázaly jako nedostačující (centralizace, hierarchie, strach z velení, defenzivní myšlení, krátkodobé myšlení apod.) a představuje nové přístupy ve fungování organizací související s novými výzvami současného globalizovaného a turbulentního prostředí a zostřené konkurence, se kterými se současní a budoucí manažeři nutně střetávají.
 7. 7. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Evaluační dotazník Projekt: Budování a rozvoj adaptivní organizace Název kurzu (tréningu, semináře nebo workshopu): Datum: 1. Bylo pro Vás téma vzdělávání vyčerpávající? Vaše hodnocení: 1 – zcela 2 – vyhovující 3 – dostatečně 4 – nedostatečně 1 2 3 4 Návrhy na zlepšení ................................................................................................................ ..................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ .................................................... 2. Bylo vzdělávání pro Vás přínosné? 1 – zcela 2 – vyhovující 3 – dostatečně 4 – nedostatečně 1 2 3 4 Návrhy na zlepšení ................................................................................................................ .................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ ....................................................
 8. 8. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz 3. Jak Vám vyhovuje forma vzdělávání? 1 – zcela 2 – vyhovující 3 – dostatečně 4 – nedostatečně 1 2 3 4 Návrhy na zlepšení ................................................................................................................ .................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ ................................................... 4. Jak hodnotíte míru srozumitelnosti vzdělávání? 1 – zcela 2 – vyhovující 3 – dostatečně 4 – nedostatečně 1 2 3 4 Návrhy na zlepšení ................................................................................................................ .................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ .................................................... 5. Jak hodnotíte obsah (využitelnost) studijního materiálu nebo prezentace? 1 – výborný 2 – vyhovující 3 – dostatečný 4 – nedostatečný 1 2 3 4 Návrhy na zlepšení ................................................................................................................ .................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ ....................................................
 9. 9. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz 6. Náměty na další oblasti vzdělávání, diskuze, kurzy, semináře, workshopy a konzultace: ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ .................................................... ................................................................................................................ .................................................... Děkujeme Vám za účast a Vaše podněty pro další zlepšení AEPM vzdělávání! Osvědčení o absolvování vzdělávání (diskusí, semináře, workshopu nebo tréninku) a zajištění certifikátu. Jméno a příjmení: Ing. JAN POTUČEK Dátum narození: XXXXXXX absolvoval školení, předmětem kterého je seznámení s přístupy a programy vhodnými pro budování a rozvoj adaptivní organizace. Představené přístupy pochopil, na základě nich navrhl cestu směřující k zvýšení adaptivnosti svého autonomního pracoviště a aktivně řeší jeho problémy, postupně podle potřeby zavádí, rozvíjí a zároveň bude se svými spolupracovníky používat při své práci flexibilní systém práce a řízení a přístupy neustále zvyšující konkurenceschopnost. V ………………………, dne ……………….. …………………………….. Dr. Adrián Podskľan Další vzorová dokumentace a informace
 10. 10. KONCEPT DISTANČNÍHO AEPM VZDĚLÁVÁNÍ www.AdaptivniOrganizace.cz Dr. Adrián Podskľan – expert na problematiku adaptivní organizace, poradce a konzultant, podsklan@yahoo.com, tel. 607 698 339

×