Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a El mètode Re-Org, pautes pràctiques per començar a aplicar-lo als nostres Museus(20)

Más de Museu de Ciències Naturals de Barcelona(20)

Anzeige

Último(20)

El mètode Re-Org, pautes pràctiques per començar a aplicar-lo als nostres Museus

 1. VII Trobada de tècnics de col·leccions de ciències naturals de Catalunya El mètode Re-Org. Pautes pràctiques per aplicar als nostres museus 17 de febrer de 2021 Maria Vila i Casòliva Laboratori de Conservació i Restauració Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 2. És el resultat de molts anys de treball in situ en museus d’arreu del món amb característiques molt diferents Prioritza el reaprofitament dels recursos existents i utilitzar l’espai d’una manera eficient
 3. Estructura simple i flexible Disseny atractiu i molt visual Molt estructurat i amb uns objectius i fases molt marcades i diferenciades https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/colleccions/programa-de-conservacio-preventiva/re-org
 4. Es va concebre per a equips de projecte de dues a cinc persones que treballen en magatzems d'uns 250 m2 i al voltant de 10.000 objectes. Però és adaptable a altres col·leccions amb característiques diferents Aquest és un recurs en evolució́ constant, que es va actualitzant periòdicament a partir dels comentaris aportats pels museus que l'han aplicat
 5. Deu criteris de qualitat RE-ORG defineix un magatzem funcional i gestionat professionalment de la manera següent: 1.- N'és el responsable un membre qualificat del personal 2.- Els magatzems només contenen objectes de la col·lecció 3.- Els espais independents es dediquen a funcions de suport: oficina, taller, emmagatzematge d'equips i altres materials (aliens a la col·lecció) 4.- No es col·loca cap objecte directament sobre el terra 5.- Cada objecte té una ubicació específica al magatzem i es pot localitzar en tres minuts 6.- Es pot accedir a cada objecte sense haver-ne de moure més de dos de diferents 7.- Els objectes estan ordenats per categoria 8.- S'apliquen polítiques i procediments clau 9.- L'edifici i els magatzems ofereixen una protecció adequada per a la col·lecció 10.- Cap dels objectes no pateix un deteriorament actiu i tots estan a punt per ser utilitzats en les activitats del museu Els criteris de l’1 al 7, normalment es poden complir per mitjà d'una reorganització física que té per objectiu millorar l'accés a les col·leccions Els criteris del 8 al 10, poden requerir millores addicionals a mitjà i llarg termini
 6. Fase 1: posada en marxa Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge Fase 3: pla d’acció d’emmagatzematge Fase 4: implementació Cada apartat conté l’objectiu a assolir, el llistat de control de tasques i diversos enllaços a altres programes o recursos
 7. - Autoavaluació Fase 1: posada en marxa
 8. - Creació de l’equip de treball i organització del material i les eines necessàries Fase 1: posada en marxa - Objectius (mínim comú múltiple), llenguatge, gestió del temps i mètodes comuns - Gaudir de l’estar junts - Cadascú té una tasca específica - Respecte pels demés i la seva feina
 9. - Recopilar les dades essencials de cada magatzem sobre plànols i també in situ Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 10. 1.- Càlcul de l’ocupació del mobiliari Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 11. 2.- Calcular l'ocupació́ de la col·lecció Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 12. 3.- Resum de l’ocupació del mobiliari Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 13. 3.- Resum d’ocupació Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 14. Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 15. 4.- Anàlisi de la col·lecció, per homogeneïtzar els magatzems per tipologies Fase 2: informe sobre les condicions d’emmagatzematge
 16. Fase 3: pla d’acció d’emmagatzematge
 17. Fase 3: pla d’acció d’emmagatzematge
 18. - Aplicació del pla Fase 4: implementació
 19. Fase 4: implementació
 20. Els textos i les fotografies d’aquesta presentació s’han extret del web del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/colleccions/progr ama-de-conservacio-preventiva/re-org) i dels propis documents del Re-Org © ICCROM, 2017 © Govern del Canadà, Institut Canadenc de Conservació, 2017
 21. Gràcies per la vostra atenció
Anzeige