Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
BADAN PERUNDANGAN
Parlimen
http://www.parlimen.gov.my/pengenalan-lblakng.htm
munni/mbsskl
Apa itu Perundangan?
• Perundangan merupakan
undang-undang yang digubal
dan diluluskan oleh badan
perundangan
munni/mbsskl
Badan Perundangan di
Malaysia
• Badan Perundangan di Malaysia
terbahagi kepada:
a. Parlimen – Badan Perundangan
Persekutua...
Tugas Badan Perundangan
• Tugas utama Badan Perundangan
ialah untuk mengubal dan meluluskan
Undang-Undang Persekutuan dan
...
Istilah Undang-Undang
• Statut - Gubal di Parlimen dan Dewan
Undangan Negeri
• Akta - Diluluskan oleh Parlimen dari 11
Sep...
Badan Perundangan Persekutuan
• Perlembagaan Persekutuan jadual ke- 9.
• Kuasa Perundangan Malaysia terbahagi 2
i. Badan P...
PARLIMEN
munni/mbsskl
Keistimewaan Parlimen –
Majlis Parlimen dan jawatankuaasa
Perkara 63
1. Prosiding tidak boleh disoal di
mahkamah.
2. Ahli ...
5. Kedua-dua Dewan berkuasa untuk
menggubal prosedur masing-masing.
6. Mempunyai kuasa mutlak atas prosiding
masing-masing...
PerkaraYang Tidak Boleh
Dibincang
• Hak Istimewa orang Melayu
• Kerakyatan
• Bahasa Kebangsaan
• Kedaulatan Raja-Raja Mela...
Fungsi Parlimen
1. Parlimen adalah badan perundangan
bagi kerajaan persekutuan, dan ia
membuat undang-undang yang boleh
di...
3. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan
fokus pendapat awam mengenai perkara-
perkara nasional.
4. Merupakan tempat un...
Saraan Ahli Majlis Parlimen
• Parlimen boleh membuat peruntukan
undang-undang mengenai saraan ahli-ahli
setiap Majlis Parl...
YANG DI PERTUAN AGONG
1. Perkara 55, Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan bahawa hanya Seri
Paduka Baginda Yang di-Pert...
Fungsi dalam Perundangan
• Memanggil Parlimen bersidang
• Membubarkan Parlimen
• Memberhentikan persidangan Parlimen
• Mem...
• Melantik ahli-ahli Dewan Negara
• Melantik Setiausaha Dewan Rakyat dan
Dewan Negara
• Membatalkan kehilangan kelayakan
m...
Persidangan Parlimen
1. Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh
Perlembagaan untuk memanggil
Parlimen bermesyuarat dalam mas...
Pembubaran Parlimen
1. Pada penghujung tempoh lima tahun
Parlimen dengan sendirinya dibubarkan
atau atas permintaan perdan...
3. Parlimen dipanggil bermesyuarat pada
suatu tarikh yang tidak lewat daripada
120 hari dari tarikh pembubarannya.
4. Kedu...
DEWAN NEGARA
munni/mbsskl
munni/mbsskl
Dewan Negara
1. Mempunyai 70 orang ahli yang terdiri dari
dua kategori (blh ditambah atau
dikurangkan)
2. 26 orang ahli ya...
Kelayakan
1. Warganegara
2. Tidak kurang daripada umur 30 tahun
3. Bukan seorang muflis
4. Tidak memegang jawatan berpenda...
7. Tidak dikenakan penjara setahun dan ke
atas kecuali sudah diampunkan
8. Tidak didenda RM2000 dan ke atas oleh
mana-mana...
10.Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau
dipilih dari kalangan mereka yang
menyumbang khidmat yang cemerlang
atau telah men...
11.Setiap ahli dimestikan mengangkat
sumpah di hadapan Yang di-Pertua
Dewan Negara.
munni/mbsskl
Tempoh Jawatan/Gelaran
• Satu penggal iaitu 3 tahun
• Maksimum boleh dilantik untuk 2 penggal
• Tempoh jawatan tidak terje...
Yang di Pertua Dewan
• Pengerusi Dewan Negara digelar Yang di-
Pertua Dewan Negara.
• Yang di-Pertua mestilah juga seorang...
• Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan
Negara adalah seperti berikut:-
1.bertanggungjawab mengawasi perjalanan
mesyuarat supay...
4. Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri
(ADUN) yang akan memegang jawatan
sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara
hendaklah mele...
Setiausaha Dewan Negara
1. Setiausaha Dewan Negara
bertanggungjawab memantau perjalanan
persidangan di Dewan Negara dan ju...
3. Tidak boleh dipecat kecuali melalui
tribunal
4. Menghantar notis untuk memulakan
persidangan, menguruskan kertas-kertas...
Kedudukan
Ahli Dewan
munni/mbsskl
Fungsi Dewan Negara
1. Membahas Rang Undang-Undang yang
diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan
terperinci
2. Menangguh Rang U...
4. Dewan Negara boleh memulakansesuatu
rang undang-undang kecuali Rang
Undang-Undang Kewangan
munni/mbsskl
DEWAN RAKYAT
munni/mbsskl
Dewan Rakyat
• Keahlian
• Dewan Rakyat mempunyai seramai 222
ahli
• setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan
raya.
• Ahli...
• Ahli Dewan Rakyat mesti berumur 21
tahun ke atas
• Warganegara Malaysia
• Bermastautin di Malaysia
• Sempurna akal
• Tid...
Hilang Kelayakan
1. Sabit kesalahan penjara dan denda
2. Memperoleh kewarganegaraan asing
3. Tidak hadir persidangan bertu...
Bilangan Ahli Dewan
• 1959-104 ahli
• 1964-159 ahli
• 1969-144 ahli
• 1974-154 ahli
• 1990-180 ahli
• 1994-192 ahli
• 1999...
Hilang Kelayakan
• Tidak sempurna akal
• Bankrap/muflis yang belum dilepaskan
• Memegang sesuatu jawatan bergaji
(dalam pe...
• Tidak menghadiri mesyuarat selama 6
bulan secara berterusan tanpa kebenaran
dewan
• Tidak mengangkat sumpah jawatan dala...
Yang di Pertua
• Yang di-Pertua Dewan Rakyat boleh
dipilih dari kalangan ahli-ahli Dewan
Rakyat ataupun bukan dari kalanga...
Fungsi-fungsi Yang di-Pertua ialah:-
• bertanggung jawab mengawasi perjalanan
mesyuarat supaya berjalan dengan licin
• mem...
• Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri
(ADUN) mestilah meletak jawatan sebagai
ADUN sekiranya beliau ingin menjawat
jawatan ...
Setiausaha Dewan Rakyat
• Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
• Anggota perkhidmatan awam am
Persekutuan
• Memegang jawata...
• Bertanggugjawab terhadap perjalanan
persidangan dan juga memberi nasihat
kepada Yang di Pertua Dewan
• Menghantar notis ...
KEDUDUKAN
munni/mbsskl
Peranan Rakyat
• Merupakan tempat rakyat mendapat
pembelaan melalui wakil-wakil rakyat yang
dipilih dalam pilihanraya umum...
• Pemimpin parti yang mendapat majoriti
kerusi di Parlimen akan dilantik sebagai
Perdana Menteri oleh Yang di Pertuan
Agon...
• Dewan Rakyat mempunyai kata pemutus
dalam undang-undang kewangan seperti:
• Rang Undang-Undang Percukaian
• Rang Undang-...
• Dewan Rakyat turut mempunyai kuasa
untuk
• Meluluskan Rang Undang-undang
kewangan yang tidak diluluskan oleh
Dewan Negar...
Fungsi Dewan Rakyat
• Membahaskan Rang Undang-undang
yang mendapat kelulusan kabinet
• Membahaskan Belanjawan Negara dan
R...
JAWATAN KUASA DEWAN
munni/mbsskl
Jawatankuasa Dewan
• Terdapat lima jawatankuasa Dewan
Rakyat dan empat jawatan kuasa Dewan
Negara
• Jawatankuasa Dewan Rak...
Jawatankuasa Dewan
• Jawatankuasa Dewan terdiri daripada
Tuan Yang di-Pertua sebagai Pengerusi
dan enam orang ahli yang di...
Jawantankuasa Pemilih
Jawatankuasa Pemilih akan dilantik pada
awal tiap-tiap Parlimen
 Bertanggungjawab memilih ahli-ahl...
Jawatankuasa Hak dan Kebebasan
• Jawatankuasa Hak dan Kebebasan ini
terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua
sebagai pengerusi...
Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat
• Terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua
sebagai pengerusi dan enam orang ahli
• Menimbangk...
JawatankuasaKira-Kira Wang Negara
• Terdiri daripada seorang Pengerusi dan
Naib-Pengerusi yang akan dilantik oleh
Majlis.
...
• Apa-apa kira-kira badan-badan
pentadbiran dan pertubuhan-pertubuhan
lain yang menguruskan wang negeri yang
dibentangkan ...
Lain-lain jawatankuasa
munni/mbsskl
Ketua Majlis
• Ketua Parti yang membentuk kerajaan.
• Menentukan tarikh mengadakan
mesyuarat
munni/mbsskl
Ketua Whip
• Ahli parlimen yang dilantik oleh parti untuk
menentukan kehadiran atau menyokong
sesuatu usul
munni/mbsskl
Ketua Pembangkang
• Dilantik daripada kalangan ahli parti
pembangkang untuk mengetuai parti
pembangkang
munni/mbsskl
Hilang Kelayakan
munni/mbsskl
DR dan DN
• Disabit kesalahan jenayah oleh mana-
mana mahkamah dan dihukum penjara
melebihi 1 tahun atau didenda lebih dar...
• Melakukan kesalahan pilihanraya dan
disabitkan
• Tidak boleh menjadi ahli dewan rakyat
untuk tempoh lima tahun dari tari...
PERSIDANGAN PARLIMEN
munni/mbsskl
Persidangan Parlimen
• Mula bersidang selepas ucapan Diraja
oleh Yang di-Pertuan Agong
• Jarak bersidangan antara satu sam...
Proses Penggubalan
Undang-Undang
munni/mbsskl
Jenis Undang-Undang
1. Rang Undang-Undang Awam/Kerajaan
2. Rang Undang-Undang Persendirian
3. Rang Undang-Undang Ahli Pers...
Proses Pengubalan
Undang-Undang Dewan Rakyat
• Kementerian merangka dasar Rang
Undang-Undang bersama pegawai
kementerian
•...
• Bacaan Pertama
• Bacaan Kedua
• Peringkat Jawatankuasa
• Bacaan Ketiga
• Dewan Negara-tidak boleh menolak (blh
tangguhka...
Proses Pengubalan
Undang-Undang Dewan Negara
• Pejabat Peguam Negara
• Bacaan Pertama
• Bacaan Kedua
• Peringkat Jawatanku...
• http://www.agc.gov.my/index.php?
option=com_content&view=article&id=228
%3Awhat-is-the-drafting-work-
process&catid=80%3...
TERIMA KASIH
munni/mbsskl
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Badan Perundangan Parlimen

430.614 Aufrufe

Veröffentlicht am

Nota

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Badan Perundangan Parlimen

 1. 1. BADAN PERUNDANGAN Parlimen http://www.parlimen.gov.my/pengenalan-lblakng.htm munni/mbsskl
 2. 2. Apa itu Perundangan? • Perundangan merupakan undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh badan perundangan munni/mbsskl
 3. 3. Badan Perundangan di Malaysia • Badan Perundangan di Malaysia terbahagi kepada: a. Parlimen – Badan Perundangan Persekutuan b. Dewan Undangan Negeri – Badan Perundangan Negeri munni/mbsskl
 4. 4. Tugas Badan Perundangan • Tugas utama Badan Perundangan ialah untuk mengubal dan meluluskan Undang-Undang Persekutuan dan negeri munni/mbsskl
 5. 5. Istilah Undang-Undang • Statut - Gubal di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri • Akta - Diluluskan oleh Parlimen dari 11 Sept 1959 hingga sekarang • Ordinan – Diluluskan oleh Badan Perundangan Persekutuan pada 1 Februari 1948 hingga 10 Sept serta Dewan Undangan Sabah SEBELUM MERDEKA dan DUN Sarawak • Enakmen – Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Semenanjung dan Sabah munni/mbsskl
 6. 6. Badan Perundangan Persekutuan • Perlembagaan Persekutuan jadual ke- 9. • Kuasa Perundangan Malaysia terbahagi 2 i. Badan Perundangan Persekutuan ii. Badan Perundangan Negeri Bidang kuasa Badan terbahagi kepada tiga senarai iaitu: a. Senarai Persekutuan b. Senarai Negeri c. Senarai Bersamamunni/mbsskl
 7. 7. PARLIMEN munni/mbsskl
 8. 8. Keistimewaan Parlimen – Majlis Parlimen dan jawatankuaasa Perkara 63 1. Prosiding tidak boleh disoal di mahkamah. 2. Ahli Parlimen tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yang dikatakan atau dilakukan di dewan. 3. Seseorang tidak boleh didakwa kerana menyiarkan apa-apa maklumat yang ditimbulkan dalam persidangan Parlimen. 4. Pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu.munni/mbsskl
 9. 9. 5. Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing. 6. Mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing, dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah. 7. Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. munni/mbsskl
 10. 10. PerkaraYang Tidak Boleh Dibincang • Hak Istimewa orang Melayu • Kerakyatan • Bahasa Kebangsaan • Kedaulatan Raja-Raja Melayu munni/mbsskl
 11. 11. Fungsi Parlimen 1. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. 2. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru.munni/mbsskl
 12. 12. 3. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara- perkara nasional. 4. Merupakan tempat untuk ahli Dewan munni/mbsskl
 13. 13. Saraan Ahli Majlis Parlimen • Parlimen boleh membuat peruntukan undang-undang mengenai saraan ahli-ahli setiap Majlis Parlimen • Dibayar dari Kumpulan Wang Disatukan munni/mbsskl
 14. 14. YANG DI PERTUAN AGONG 1. Perkara 55, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. 2. Baginda juga mempunyai kuasa istimewa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen. 3. Baginda tidak ikut serta dalam persidangan Parlimen. munni/mbsskl
 15. 15. Fungsi dalam Perundangan • Memanggil Parlimen bersidang • Membubarkan Parlimen • Memberhentikan persidangan Parlimen • Memberi ucapan dan merasmikan Majlis Parlimen • Memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen munni/mbsskl
 16. 16. • Melantik ahli-ahli Dewan Negara • Melantik Setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara • Membatalkan kehilangan kelayakan menjadi ahli mana-mana Majlis Parlimen * Baginda mempunyai hak untuk tidak mengikut nasihat Perdana Menteri dalam hal pembubaran Parlimen munni/mbsskl
 17. 17. Persidangan Parlimen 1. Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh Perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa enam bulan antara persidangan yang akhir dalam satu penggal yang kemudiannya. 2. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu. Parlimen akan terus berjalan selama lima tahun, dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas Pilihanraya Umum. munni/mbsskl
 18. 18. Pembubaran Parlimen 1. Pada penghujung tempoh lima tahun Parlimen dengan sendirinya dibubarkan atau atas permintaan perdana menteri Parlimen akan dibubarkan oleh Yang di Pertuan Agong. 2. Dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen, Pilihanraya Umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan munni/mbsskl
 19. 19. 3. Parlimen dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pembubarannya. 4. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. munni/mbsskl
 20. 20. DEWAN NEGARA munni/mbsskl
 21. 21. munni/mbsskl
 22. 22. Dewan Negara 1. Mempunyai 70 orang ahli yang terdiri dari dua kategori (blh ditambah atau dikurangkan) 2. 26 orang ahli yang dipilih daripada 13 buah negeri ( 2 orang setiap negeri yang dipilih oleh kerajaan negeri) 3. 44 orang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (40 + 2 +1+1)-40 yang berjasa, dua orang dari Wilayah Persekutuan dan seorang dari Labuan dan seorang dari Putrajaya munni/mbsskl
 23. 23. Kelayakan 1. Warganegara 2. Tidak kurang daripada umur 30 tahun 3. Bukan seorang muflis 4. Tidak memegang jawatan berpendapatan 5. Boleh menjalankan perniagaan dan profesion sendiri 6. Waras fikiran munni/mbsskl
 24. 24. 7. Tidak dikenakan penjara setahun dan ke atas kecuali sudah diampunkan 8. Tidak didenda RM2000 dan ke atas oleh mana-mana mahkamah di Malaysia kecuali sudah diampunkan 9. Dilantik oleh Yang diPertuan Agong munni/mbsskl
 25. 25. 10.Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing, dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. munni/mbsskl
 26. 26. 11.Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. munni/mbsskl
 27. 27. Tempoh Jawatan/Gelaran • Satu penggal iaitu 3 tahun • Maksimum boleh dilantik untuk 2 penggal • Tempoh jawatan tidak terjejas dengan pembubaran Parlimen • Ahli dewan di gelar Senator munni/mbsskl
 28. 28. Yang di Pertua Dewan • Pengerusi Dewan Negara digelar Yang di- Pertua Dewan Negara. • Yang di-Pertua mestilah juga seorang ahli Dewan Negara. • Yang di-Pertua Dewan Negara dibantu oleh seorang Timbalan yang hendaklah juga seorang ahli Dewan Negara. munni/mbsskl
 29. 29. • Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara adalah seperti berikut:- 1.bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan licin; 2.memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan; dan 3.membuat keputusan mengenai Peraturan- peraturan Mesyuarat sekiranya berlaku perbalaha munni/mbsskl
 30. 30. 4. Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) yang akan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara hendaklah melepaskan kerusi Dewan Undangan Negeri sekiranya ingin menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara. munni/mbsskl
 31. 31. Setiausaha Dewan Negara 1. Setiausaha Dewan Negara bertanggungjawab memantau perjalanan persidangan di Dewan Negara dan juga membantu dan memberi nasihat kepada Yang di-Pertua Dewan Negara ketika Dewan bersidang. 2. Dilantik oleh Yang di Pertuan Agong di kalangan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan munni/mbsskl
 32. 32. 3. Tidak boleh dipecat kecuali melalui tribunal 4. Menghantar notis untuk memulakan persidangan, menguruskan kertas-kertas cadangan dan soalan-soalan ahli dewan, mengeluarkan penyata rasmi (hansard) bagi persidangan, prosedur mesyuarat dan juga tugas-tugas pentadbiran dan kewangan munni/mbsskl
 33. 33. Kedudukan Ahli Dewan munni/mbsskl
 34. 34. Fungsi Dewan Negara 1. Membahas Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan terperinci 2. Menangguh Rang Undang-Undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa menolaknya (setahun untuk undang-undang biasa dan sebulan utk undang-undang kewangan) 3. Meluluskan Rang Undang-Undangmunni/mbsskl
 35. 35. 4. Dewan Negara boleh memulakansesuatu rang undang-undang kecuali Rang Undang-Undang Kewangan munni/mbsskl
 36. 36. DEWAN RAKYAT munni/mbsskl
 37. 37. Dewan Rakyat • Keahlian • Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli • setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. • Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. • Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru diadakan munni/mbsskl
 38. 38. • Ahli Dewan Rakyat mesti berumur 21 tahun ke atas • Warganegara Malaysia • Bermastautin di Malaysia • Sempurna akal • Tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan keahliannya dibatalkan munni/mbsskl
 39. 39. Hilang Kelayakan 1. Sabit kesalahan penjara dan denda 2. Memperoleh kewarganegaraan asing 3. Tidak hadir persidangan berturut-turut selama 6 bulan tanpa kebenaran dewan 4. Tidak sempurna akal 5. Diisytiharkan muflis 6. Kesalahan pilihanraya dan disabitkan munni/mbsskl
 40. 40. Bilangan Ahli Dewan • 1959-104 ahli • 1964-159 ahli • 1969-144 ahli • 1974-154 ahli • 1990-180 ahli • 1994-192 ahli • 1999-193 ahli • 2004-219 ahli munni/mbsskl
 41. 41. Hilang Kelayakan • Tidak sempurna akal • Bankrap/muflis yang belum dilepaskan • Memegang sesuatu jawatan bergaji (dalam perkhidmatan awam) • Disabitkan dengan kesalahan dan dihukum penjara lebih dari satu tahun dan denda RM2000 dan ke atas tanpa mendapat pengampunan munni/mbsskl
 42. 42. • Tidak menghadiri mesyuarat selama 6 bulan secara berterusan tanpa kebenaran dewan • Tidak mengangkat sumpah jawatan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh persidangan dewan kali pertama • Tidak boleh menjadi ahli kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada masa yang sama • Tidak boleh dipilih menjadi ahli Dewan Negara bagi mewakili lebih daripada satu kawasan pilihanrayamunni/mbsskl
 43. 43. Yang di Pertua • Yang di-Pertua Dewan Rakyat boleh dipilih dari kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun bukan dari kalangan ahli- ahli Dewan Rakyat tetapi mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi Yang di- Pertua Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, Timbalan Yang di-Pertua mestilah juga seorang ahli Parlimen (MP).. munni/mbsskl
 44. 44. Fungsi-fungsi Yang di-Pertua ialah:- • bertanggung jawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan licin • memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan • membuat keputusan mengenai Peraturan- peraturan Mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan • mengesahkan bil-bil perbelanjaan/kewangan sebelum bil-bil tersebut dibawa ke dalam Dewan Rakyatmunni/mbsskl
 45. 45. • Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) mestilah meletak jawatan sebagai ADUN sekiranya beliau ingin menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. munni/mbsskl
 46. 46. Setiausaha Dewan Rakyat • Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong • Anggota perkhidmatan awam am Persekutuan • Memegang jawatan sehingga umur persaraan • Tidak boleh dipecat • Melalui tribunal- diketuai oleh seorang Speaker DN atau DR munni/mbsskl
 47. 47. • Bertanggugjawab terhadap perjalanan persidangan dan juga memberi nasihat kepada Yang di Pertua Dewan • Menghantar notis untuk memulakan persidangan, menguruskan kertas-kertas cadangan dan soalan-soalan ahli dewan, mengeluarkan penyata rasmi (hansard) bagi persidangan, prosedur mesyuarat dan juga tugas-tugas pentadbiran dan kewangan munni/mbsskl
 48. 48. KEDUDUKAN munni/mbsskl
 49. 49. Peranan Rakyat • Merupakan tempat rakyat mendapat pembelaan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pilihanraya umum • Dewan Rakyat lebih berkuasa berbanding Dewan Negara • Parti yang memenangi kerusi majoriti di Dewan Rakyat akan membentuk kerajaan munni/mbsskl
 50. 50. • Pemimpin parti yang mendapat majoriti kerusi di Parlimen akan dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di Pertuan Agong • Apabila Perdana Menteri hilang sokongan dan kepercayaan daripada ahli Dewan Rakyat-beliau mesti meletak jawatan atau memohon pembubaran Parlimen munni/mbsskl
 51. 51. • Dewan Rakyat mempunyai kata pemutus dalam undang-undang kewangan seperti: • Rang Undang-Undang Percukaian • Rang Undang-undang Perbelanjaan Wang Awam • Dewan Rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk memulakan Rang Undang-Undang Kewangan munni/mbsskl
 52. 52. • Dewan Rakyat turut mempunyai kuasa untuk • Meluluskan Rang Undang-undang kewangan yang tidak diluluskan oleh Dewan Negara sesudah tempoh masa satu bulan • Meluluskan Rang Undang-Undang lain yang tidak diluluskan oleh Dewan Negara sesudah tempoh masa satu tahun munni/mbsskl
 53. 53. Fungsi Dewan Rakyat • Membahaskan Rang Undang-undang yang mendapat kelulusan kabinet • Membahaskan Belanjawan Negara dan Rang Undang-Undangnya • Sebagai kata pemutus berhubung dengan undang-undang kewangan • Mengkaji semula Rang Undang-Undang pada masa Dewan Negara menangguhkannya munni/mbsskl
 54. 54. JAWATAN KUASA DEWAN munni/mbsskl
 55. 55. Jawatankuasa Dewan • Terdapat lima jawatankuasa Dewan Rakyat dan empat jawatan kuasa Dewan Negara • Jawatankuasa Dewan Rakyat: Dewan, Pemilih, Hak dan Kebebasan, Peraturan Mesyuarat dan Kira-kira Wang Negara • Jawatankuasa Dewan Negara: Dewan, Pemilih, Hak dan Kebebasan, Peraturan Mesyuarat munni/mbsskl
 56. 56. Jawatankuasa Dewan • Jawatankuasa Dewan terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai Pengerusi dan enam orang ahli yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih selepas dimulakan tiap-tiap Parlimen dengan seberapa segera. • Penasihat kepada Yang Di Pertua atas segala perkara berkaitan dan keselesaan ahli Majlis Parlimen munni/mbsskl
 57. 57. Jawantankuasa Pemilih Jawatankuasa Pemilih akan dilantik pada awal tiap-tiap Parlimen  Bertanggungjawab memilih ahli-ahli untuk jawatankuasa Majlis Parlimen  Jawatankuasa Pemilih hendaklah memaklumkan kepada Majlis apabila seseorang ahli menjadi ahli sesebuah Jawatankuasa dengan mengeluarkan satu penyata. munni/mbsskl
 58. 58. Jawatankuasa Hak dan Kebebasan • Jawatankuasa Hak dan Kebebasan ini terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan enam orang ahli . • Jawatankuasa ini berkewajipan untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan kepadanya dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada Majlis. munni/mbsskl
 59. 59. Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat • Terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan enam orang ahli • Menimbangkan dan mengeluarkan penyata kepada Majlis-Majlis berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Mesyuarat apabila diserahkan oleh Majlis untuk ditimbangkan. munni/mbsskl
 60. 60. JawatankuasaKira-Kira Wang Negara • Terdiri daripada seorang Pengerusi dan Naib-Pengerusi yang akan dilantik oleh Majlis. • 6-12 orang ahli lain • Memastikan akauntabiliti kira-kira Kerajaan Malaysia dan peruntukan wang yang dibenarkan oleh Parlimen ; munni/mbsskl
 61. 61. • Apa-apa kira-kira badan-badan pentadbiran dan pertubuhan-pertubuhan lain yang menguruskan wang negeri yang dibentangkan dalam majlis; • Jawatankuasa ini berkuasa memanggil orang untuk hadir dihadapannya atau meminta mengeluarkan surat-surat, rekod-rekod dan mengeluarkan penyata kepada Majlis dari satu masa ke satu masa. • munni/mbsskl
 62. 62. Lain-lain jawatankuasa munni/mbsskl
 63. 63. Ketua Majlis • Ketua Parti yang membentuk kerajaan. • Menentukan tarikh mengadakan mesyuarat munni/mbsskl
 64. 64. Ketua Whip • Ahli parlimen yang dilantik oleh parti untuk menentukan kehadiran atau menyokong sesuatu usul munni/mbsskl
 65. 65. Ketua Pembangkang • Dilantik daripada kalangan ahli parti pembangkang untuk mengetuai parti pembangkang munni/mbsskl
 66. 66. Hilang Kelayakan munni/mbsskl
 67. 67. DR dan DN • Disabit kesalahan jenayah oleh mana- mana mahkamah dan dihukum penjara melebihi 1 tahun atau didenda lebih dari RM2000.00 serta tidak diampunkan • Memperolehi kewarganegaraan lain • Tidak Hadir Persidangan 6 bulan berturut- turut • Tidak sempurna akal • Diistihar muflis oleh Mahkamah Tinggimunni/mbsskl
 68. 68. • Melakukan kesalahan pilihanraya dan disabitkan • Tidak boleh menjadi ahli dewan rakyat untuk tempoh lima tahun dari tarikh hilang kelayakan munni/mbsskl
 69. 69. PERSIDANGAN PARLIMEN munni/mbsskl
 70. 70. Persidangan Parlimen • Mula bersidang selepas ucapan Diraja oleh Yang di-Pertuan Agong • Jarak bersidangan antara satu sama lain adalah tidak lebih dari 6 bulan • Takwim Parlimen dibahagikan kepada 5 penggal • 1 penggal mewakili satu tahun munni/mbsskl
 71. 71. Proses Penggubalan Undang-Undang munni/mbsskl
 72. 72. Jenis Undang-Undang 1. Rang Undang-Undang Awam/Kerajaan 2. Rang Undang-Undang Persendirian 3. Rang Undang-Undang Ahli Persendirian 4. Rang Undang-Undang Hibrid munni/mbsskl
 73. 73. Proses Pengubalan Undang-Undang Dewan Rakyat • Kementerian merangka dasar Rang Undang-Undang bersama pegawai kementerian • Persetujuan Kabinet • Peguam Negara – membuat draf rang undang-undang • Persetujuan Kabinet • Dicetak di Jabatan Percetakan Negara • Menghantar notis ke setiausaha Dewanmunni/mbsskl
 74. 74. • Bacaan Pertama • Bacaan Kedua • Peringkat Jawatankuasa • Bacaan Ketiga • Dewan Negara-tidak boleh menolak (blh tangguhkan) • Yang Di Pertuan Agong • Diwartakan • Di kuatkuasakan munni/mbsskl
 75. 75. Proses Pengubalan Undang-Undang Dewan Negara • Pejabat Peguam Negara • Bacaan Pertama • Bacaan Kedua • Peringkat Jawatankuasa • Bacaan Ketiga • Dewan Rakyat- boleh menolak • Yang Di Pertuan Agong • Diwartakan munni/mbsskl
 76. 76. • http://www.agc.gov.my/index.php? option=com_content&view=article&id=228 %3Awhat-is-the-drafting-work- process&catid=80%3Adrafting- division&Itemid=44&lang=bm munni/mbsskl
 77. 77. TERIMA KASIH munni/mbsskl

×