Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Data Pioneers - Jochem Koole (Deloitte Nederland) - Social media (research) ervaringen uit de praktijk(20)

Más de Multiscope(20)

Anzeige

Data Pioneers - Jochem Koole (Deloitte Nederland) - Social media (research) ervaringen uit de praktijk

 1. Social Business Engineering Van data naar social business succes Utrecht, woensdag 10 april 2013 #dapi13
 2. Jochem Koole - Senior social business adviseur http://JochemKoole.nl http://twitter.com/JochemKoole http://nl.linkedin.com/in/ JochemKoole 1 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 3. Het Online Team van Deloitte Bron: http://skyscrapercity.com 2 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 4. Onderhouden & door ontwikkelen corporate website Deloitte.nl 3 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 5. Onderhouden & door ontwikkelen recruitment website Werkenbij Deloitte.nl 4 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 6. Community management via sociale media LinkedIn Twitter Facebook YouTube Hyves Pinterest Google+ 5 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 7. Social Business Engineering Social Business Champions 6 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 8. FY12 - 1.500 van de 4.500 medewerkers enthousiasmeren 7 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 9. FY12 - 500 van deze 1.500 trainen in het gebruik van social media Bron: http://life.dailyburn.com/ 8 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 10. FY13 - Starten met 45 Social Business Champions (1% van Deloitte) Bron: http://he-man.org 9 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 11. Kenmerken van een Social Business Champion 1. Ze snappen de mogelijkheden van social media (als business tool). 2. Ze willen social media daadwerkelijk inzetten als business tool. 3. Ze kunnen online het verschil maken doordat ze: a. Online een bepaalde passie laten zien (bio’s ingevuld, relaties aangaan, informatie delen en verhalen vertellen), b. Zichzelf (en daarmee Deloitte) online positioneren (personal branding), c. Een eigen visie en zakelijke berichtgeving succesvol met elkaar weten te mengen, d. Elkaar en anderen te helpen (het principe van wederkerigheid), e. Bereid zijn om zich buiten hun eigen eiland te begeven (go the extra mile), f. De techniek snappen. 10 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 12. Tool om openbare data van LinkedIn en Twitter te verzamelen 11 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 13. Sociale media zijn geen doel, maar een middel  Grotere Meer inkomsten Minder uitgaven klanttevredenheid 12 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 14. Essentiële stappen in het gebruik van social media Social media als business tool Stap 1 – Profiel op orde Stap 5 – Dialoog aangaan Stap 2 – Netwerk op orde Stap 4 – Content Stap 3 – verspreiden Content verzamelen & creëren 13 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 15. Filteren van relevante data 14 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 16. Stap 2 - Netwerk op orde 15 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 17. Stap 3 - Content verzamelen 16 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 18. Social business succes Van 45 naar 125 Social Business Champions (in 8 maanden). Gezamenlijk hebben zij zo’n 45.000 unieke LinkedIn- en 30.000 unieke Twitter-connecties. In vergelijking tot de overige Big 4 kantoren eist Deloitte +/- 40% van het online conversatievolume op. 14 Social Business Champions leverden gezamenlijk een bijdrage aan 78 leads, 19 offertes en 9 deals met een totale omzet van bijna € 450.000,- Het succes werkt aanstekelijk. Ruim 4.000 Deloitte-medewerkers hebben een LinkedIn-profiel. Bijna 700 mensen hebben een Twitter-account. 17 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 19. Meer weten? Leuk om te connecten! http://JochemKoole.nl http://twitter.com/JochemKoole http://nl.linkedin.com/in/ JochemKoole 18 JochemKoole.nl | @JochemKoole | #dapi13 © 2013 Deloitte The Netherlands
 20. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. © 2013 Deloitte The Netherlands

Hinweis der Redaktion

 1. 4 community managers die een deel van hun tijd gebruiken om 17 kanalen te beheren
Anzeige