Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Enlightenment2

  1. Ang pagtataguyod ng kalayaan ng kamalayan ay pagtataguyod ng kalayaang panlipunan.
  2. THOMAS HOBBES Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Makasarili Isinuko ng tao sa isang gobyerno ang kanyang kalayaan upang maprotektahan ang kanyang interes (social contract) LEVIATHAN Pagtangkilik sa absolutong monarkiya
  3. JOHN LOCKE Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Rasonable May likas na karapatan Nililikha ang gobyerno para sa proteksiyon ng likas na karapatan. Maaaring patalsikin ang gobyerno kapag hindi naprotektahan ang likas na karapatan. TREATISES ON GOVERNMENT Pagtangkilik sa limitadong pamamahala
  4. MONTESQUIEU Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Hindi pantay-pantay ang mga tao. Hiwa-hiwalay ang kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno (Separation of Powers for check and balance) ON THE SPIRIT OF LAWS Limitadong Monarkiya ng Britanya
  5. ROUSSEAU                 Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Mabuti pero pinasasa-ma ng kayama-nan at lipunan Binubuo ang gobyerno ayon sa kagustuhan ng tao. Mas mahalaga ang pangangailangan ng lipunan kaysa indibidwal (general will) SOCIAL CONTRACT Tiyakin ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at hustisya
  6. VOLTAIRE (Francois Marie Arouet ) Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Malayang makapagpa-pahayag ang tao Sinuportahan ang Enlightened Despots, Constitutional Monarchy CANDIDE Tolerance and Freedom of Speech
  7. DIDEROT                 Pagtanaw sa Tao Pananaw ukol sa Gobyerno Ginawa Tutol sa absolutong monarkiya ENCYCLOPEDIE Baguhin ang pangkaraniwang pamamaraan ng pag-iisip Ipinalaganap ang enlightenment ideas
Anzeige