Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

химични елементи от іVА група

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
желязо(Big)
желязо(Big)
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

химични елементи от іVА група

  1. 1. Химични елементи от ІV А група С Si Ge Sn Pb
  2. 2. ВЪГЛЕРОД Известни са над 10 милиона различни съединения на въглерода
  3. 3. 1. Разпространение • Въглеродът е четвърти по разпространение в природата химичен елемент : • варовик, доломит, мрамор; • Въглеводороди (въглища, нефт и природен газ) • графит, диамант, фулерени; • СО2, сажди ...
  4. 4. 2. Строеж на атомите на С С С 6 С 1s 2 2s 2 2p 2 ; р-елемент; 4+, 4-, 2+ валентност; неметал
  5. 5. Алотропни форми • Строеж на различни алотропни форми на въглерода a: диамант, b: графит(Алотропните форми графит и диамант могат взаимно да се превръщат една в друга), c: лонсдейлит d: фулерен — C60, e: фулерен C540, f: фулерен C70 g: аморфен въглерод, h: въглеродна нанотръба
  6. 6. 3. Свойства на въглерода a) Физични Графит Диамант сиво-черен и непрозрачен много прозрачен твърдост-2 (по Моос); мек, твърдост-10; един от най- оставя следи върху хартия твърдите материали много добър проводник не провежда електричен ток форми на графита се има най-добрата използват за термоизолация топлопроводимост хексагонална кристална кубична кристална решетка решетка плътност 2,1- 2,3 g/cm3 плътност 3,51g/cm3 Тт около 40000С Тт около 36000С
  7. 7. б) химични взаимодействия • с кислород: 2C + O2 → 2CO –> +2 валентност на въглерода C + O2 → CO2 –> +4 валентност на въглерода • с водород – получава се метан, както и други въглеводороди в зависимост от условията: C + 2H2 → CH4 • с други неметали – със силиций се образува силициев карбид: • с метали при висока температура: 2C + Ca  CaC2 • С оксиди на металите: ZnO + C  Zn + CO
  8. 8. 4. Значение и употреба • Биоелемент;

×