Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Димитровград

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Димитровград

 1. 1. Запознай се с Димитровград!
 2. 2. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА <ul><li>Димитровград е образуван от три села - Раковски, Марийно и Черноконево. </li></ul>
 3. 3. През 1946 година възниква идеята за създаване на град, с вземането на правителствено решение първият български завод за изкуствени торове да бъде изграден в землището на село Раковски. На 3 април 1947 година, управата на село Раковски взема решение то, ведно с Марийно и поселището Вулкан, да се обяви за град с името Димитровград.
 4. 4. На 10 май 1947 година пристигат първите 40 младежи от Новозагорско, за да строят бъдещия град. Последват ги стотици техни връс т ници от 963 населени места на страната. Бригадирите с песен на уста и дръзки мечти строят нашия Димитровград!
 5. 5. Димитровград от птичи поглед
 6. 6. <ul><li>На 2 септември 1947 година Министерският съвет приема Постановление №3, с което: &quot;Селата Раковски, Марийно (Хасковска област) и Черноконево (Чирпанска околия), се обединяват в едно селище, което се провъзгласява за град с името Димитровград . </li></ul>
 7. 7. ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД <ul><li>Община Димитровград е разположена в централната част на Южен централен регион. Административно принадлежи към Област Хасково. На север граничи с общините Чирпан и Опан (Област Стара Загора), на изток – с Община Симеоновград, от юг- с общините Хасково и Минерални бани, от запад- с Община Първомай (Пловдивска област). </li></ul>
 8. 8. НАСЕЛЕНИЕ <ul><li>Населението на общината (декември 2005 г.) е 67 994 души, от които 51309 са в Димитровград. </li></ul>
 9. 9. КЛИМАТ <ul><li>Климатът на района е преходно-континентален, до средиземноморски. Средната годишна температура за Димитровград е по-висока от средната за страната +12.6 ° С. </li></ul>
 10. 10. ПОЧВИ <ul><li>Почвите са предимно черноземи - смолници. Големи пространства заемат и канелено-горските почви. В низината на река Марица са разположени ливадно-канелени почви. </li></ul>
 11. 11. ВОДНИ ЗАПАСИ <ul><li>Територията на община Димитровград се характеризира с разнообразие по отношение на водните запаси . Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и водоприемник е река Марица и нейните притоци – реките: Каялийка, Банска, Меричлерска, Мартинка с Арап дере. </li></ul>
 12. 12. МИНЕРАЛЕН ИЗВОР <ul><li>В територията на района има и термоминерални води.Такива са сондажите при град Меричлери, които представляват ценен воден ресурс и са с експлоатационен дебит 30 л.сек. и температура на водата +35,4 ° С. </li></ul>
 13. 13. През 2007 г. Димитровград отпразнува своя 60 годишен юбилей.
 14. 14. Чудото на XX век в направление “Архитектура”
 15. 15. Забележителности в Димитровград
 16. 16. Планетариумът “Джордано Бруно” е първият в страната – открит е през 1962 г.
 17. 17. Библиотека и музей
 18. 18. Алея на велики личности
 19. 19. Драматичен театър
 20. 20. Църквата” Св. Димитър”
 21. 21. Водната кула
 22. 22. Приказната р. Марица
 23. 23. Училища в Димитровград
 24. 24. Площад “България”
 25. 25. Площад “Трите музи”
 26. 26. Planeta PAYNER
 27. 27. <ul><li>Хотел “Славяни” </li></ul>
 28. 28. Градът е един от най-озеленените в България. Създадени са над 4500 дка лесопаркове, паркове и градини.
 29. 29. Парк “ Марица ” е на десния бряг на реката. Най-старият парк е “ Вапцаров ” , а най-интересен и живописен – “ Пеньо Пенев ” .
 30. 30. Парк “Н.Й.Вапцаров”
 31. 31. Парк “Пеньо Пенев”
 32. 32. Парк “Пеньо Пенев”
 33. 33. Поглед от парк “П.Пенев”
 34. 34. В парк “Марица”
 35. 35. На всеки 2 години от 1970 г. насам, на 7 май се провеждат дни на поезията. Присъжда се литературна награда “Пеньо Пенев”, чийто пръв носител е поетът Дамян Дамянов. От 1980 г. се провежда ежегодно и Биенале на българския театрален плакат.
 36. 36. ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ: инж. Р. ТОДОРОВА - учител

×