Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

връзка между периодичен закон и строеж на атомите

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Salt Museum, Pomorie
Salt Museum, Pomorie
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

връзка между периодичен закон и строеж на атомите

  1. 1. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И СТРОЕЖ НА АТОМИТЕ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ M. Василева
  2. 2. 1. ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН a) Свойствата на ХЕ и техните съединения са в периодична зависимост от броя на протоните в атомните ядра. ядра б) Причина за периодичното изменение на свойствата на елементите и съединенията им е слоестата структура на електронната обвивка на атомите и нейното периодично изграждане.
  3. 3. в)За свойствата на ХЕ от значение са само електроните, които заемат най-външните слоеве. 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 2(L) 2s1 2s2 2s22p1 2s22p2 2s22p3 2s22p4 2s22p5 2s22p6 3(M) 11 Na Mg 12 Al 13 Si 14 15 P 16 S Cl 17 Ar 18 3s1 3s2 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5 3s23p6
  4. 4. 2. Електронната обвивка на атомите и ПС
  5. 5. 3. Периоди /последователно запълване на подслоевете с електрони по периоди/ Номер на периода изграждане на подслоевете брой на ХЕ 1 s1 s2 2 s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6 2 8 s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6 3 8 включване на 3d електрони 4 s1 s2 d1 ………..……….. d10 p1…….p6 18 вкл. на 4d електрони 5 s1 s2 d1 d2 ………….. d10 p1…….p6 18 вкл. на 4f електрони 6 s1 s2 d1 f2 ……………… f14 d2…d10 p1…p6 32 вкл. на 5f електрони 7 s1 s2 d1 f2 ……………… f14 d2 18+…
  6. 6. 4. Групи Електронна конфигурация на елементите от ІА група: 3Li 1s2 2s1 11Na 1s2 2s22p6 3s1 19К 1s2 2s22p6 3s23p6 4s1 37Rb K L M 4s24p6 5s1 55Cs K L M 4s24p64d10 5s25p6 6s1
  7. 7. a) Елементите от А групите са s и р елементи. Броят на е- в последния слой е равен на номера на групата. Главна ІА ІІА ІІІА ІVА VА VІА VІІА VІІІА група Конфигу- рация на последен ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6 слой б) Б групите включват елементи само от големите периоди. Те са d и f елементи.

×