Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ток в метали

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von mtrad (18)

ток в метали

  1. 1. ТОК В МЕТАЛИ
  2. 2. + + + + +
  3. 3. 1. ТОКОВИ НОСИТЕЛИ В МЕТАЛИТЕ Свободните носители на заряд в металите са електроните.
  4. 4. 2. Дрейфова скорост  Средната скорост на насоченото движение на електроните в метала се нарича дрейфова. (= 0.01 до 0.1 mm/s) Траектория на електрон в електрично поле Траектория на електрон в отсъствие на електрично поле  Дрейфовата скорост е много малка : при потенциална разлика 1 V на 1 m дължината на проводника скоростта на насоченото движение на електроните в метала е приблизително 1 сm/s.  Дрейфовата скорост е постоянна при постоянно поле и е правопропорционална на интензитета на полето.
  5. 5. 3. Зависимост на специфичното съпротивление от температурата Специфичното съпротивление на метала зависи от вътрешната структура на метала и от температурата. ρ,Ωm Опитно е доказано, че при повишаване на температурата на метален проводник неговото съпротивление t,ºC се увеличава.
  6. 6. СЪПРОТИВИТЕЛНИ ТЕРМОМЕТРИ
  7. 7. 4.Свръхпроводимост и приложения През 1986г. Физиците Беднорц и Мюлер за пръв път установяват свръхпроводимост в оксиди на медта и бария, съдържащи лантан с критична температура около 30 К. По–късно са открити и други материали, в които свръпроводимостта се запазва дори при температура 100 К. Вече е регистриран нов рекорд при получаване на свръхпроводимост при температура само 254К (-19°С).
  8. 8. . Електромотор на основата на т.нар. високотемпературни свръхпроводници
  9. 9. Високоскоростен наземен транспорт

×