Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial

9.231 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Moltíssimes gràcies per aquests recursos!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut d’Educació SecundàriaCarles Vallbona AULA D’ACOLLIDA Unitat 8 – Els esports (Nivell inicial) Departament dOrientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_ACT_1011_MT030_R1_dossier_esports_inicial Data : abril 20112 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 80 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. ELS ESPORTSFer esport és molt sa.Tothom hauria de feresport.Hi ha molts tipusdesports. 2
 3. 3. TIPUS DESPORTSHi ha molts tipusdesports.Uns esports espractiquen amb pilota.El futbol és un esportdequip i pilota. 3
 4. 4. ESPORTS DEQUIPHi ha esports que shande fer en equip. Unequip és un grup depersones que fan unamateixa activitat. 4
 5. 5. FUTBOL BÀSQUET VOLEIBOL futbol bàsquet voleibolHANDBOL HOQUEI WATERPOLO PATINShandbol hoquei waterpolo patins 5
 6. 6. El futbol és un esport on juguen 11jugadors. Els jugadors han de marcargols amb el peu a la porteria de lequipcontrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a futbol? ......... – On han de marcar els jugadors? ........ .................................................................................. – Amb quina part del cos han de marcar gols? .................................................. 6
 7. 7. El bàsquet és un esport on juguen 5jugadors. Els jugadors han de ficar lapilota amb la mà dins de la cistella delequip contrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a bàsquet?...... – On han de ficar la pilota els jugadors? ............................................................. – Amb quina part del cos han dencistellar? .................................................. 7
 8. 8. El voleibol és un esport on juguen 6jugadors. Els jugadors han de passar lapilota per damunt duna xarxa fins alcamp contrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a voleibol?..... – Per on han de passar la pilota els jugadors? ............................................................. – Saps jugar a voleibol? ................................ 8
 9. 9. Lhandbol és un esport on juguen 7jugadors. Els jugadors han de marcar golsamb la mà a la porteria de lequip contrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a handbol?.... – On han de marcar gols els jugadors? ............................................................. – Amb quina part del cos han de marcar? ............................................................ 9
 10. 10. Lhoquei patins és un esport on juguen 5jugadors. Els jugadors van amb patins i hande marcar gols amb un pal a la porteria delequip contrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a hoquei?...... – On han de marcar gols els jugadors? ............................................................. – Amb què han de marcar gols? ............. .................................................................................. 10
 11. 11. El waterpolo és un esport on juguen 7jugadors. Els jugadors són dins lapiscina i han de marcar gols amb lamà a la porteria de lequip contrari. Contesta: – Quants jugadors juguen a waterpolo? .................................................................................. – On són els jugadors? .................................... – On han de marcar gols els jugadors? ............................................................. – Amb què han de marcar gols? ............. .................................................................................. 11
 12. 12. ESPORTS INDIVIDUALSHi ha esports que fauna sola personanomés. Són els esportsindividuals.El golf és un esportindividual. 12
 13. 13. GIMNÀSTICA NATACIÓ TENNIS gimnàstica natació tennisATLETISME CICLISME ESCALADA atletisme ciclisme escalada 13
 14. 14. La noia fa gimnàstica.La noia fa natació.La noia fa tennis.El noi fa atletisme.El noi fa ciclisme.La noia fa escalada. 14
 15. 15. La gimnàstica té diferents proves perhomes i per dones: terra, anelles, barrafixa, barra dequilibris, barresasimètriques, etc. Contesta: – Quines proves hi ha a gimnàstica?.... .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................... 15
 16. 16. La natació es practica a la piscina. Espot nedar de 4 maneres: crol, braça,papallona i desquena. Contesta: – On es practica la natació?....................... .................................................................................. – De quantes maneres es pot nedar? .... ................................................................................. 16
 17. 17. Per jugar al tennis es necessita unaraqueta i pilotes de tennis. Els jugadorshan de passar la pilota al campcontrari, donant-li amb la raqueta. Contesta: – Què es necessita per jugar al tennis? .................................................................................. – Què es fa amb la raqueta? ....................... ................................................................................. – Saps jugar al tennis? ................................ 17
 18. 18. A les proves datletisme has de córrermolt ràpid. També has de saltar unabarra molt alta, o llençar un martell oun disc i altres proves. Contesta: – Què sha de fer a les proves datletisme?........................................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... – Com sha de córrer a atletisme? .......... ................................................................................. 18
 19. 19. El ciclisme es practica amb unabicicleta. De vegades són proves curtes iràpides, i altres vegades són proves moltllargues i de resistència. Els ciclistesporten casc i ulleres. Contesta: – Què es necessita per fer ciclisme? ....... .................................................................................. – Com són les proves de ciclisme?........... ................................................................................. – Què porten els ciclistes? ............................ .................................................................................. 19
 20. 20. Lescalada es practica a la muntanya.La persona que fa escalada es diuescalador. Ha de portar casc i ha danarlligat amb unes cordes. Contesta: – On es practica lescalada? ........................ .................................................................................. – Com es diu la persona que escala? ..... ................................................................................. – Què porta lescalador? ................................ .................................................................................. – Com va lescalador? ..................................... 20
 21. 21. VERB NEDAR Llegeix Ressegueix CopiaJo nedo Jo nedoTu nedes Tu nedesEll neda Ell nedaElla neda Ella nedaNosaltres nedem Nosaltres nedemVosaltres nedeu Vosaltres nedeuElls neden Ells nedenElles neden Elles neden Completa amb el verb nedar:Jo ............................... a la piscina.La Maria ................................ al mar.Vosaltres ............................. a la platja.El Pep i la Marta ............................... al llac.Tu i jo .......................... al riu. 21
 22. 22. VERB JUGAR Llegeix Ressegueix CopiaJo jugo Jo jugoTu jugues Tu juguesEll juga Ell jugaElla juga Ella jugaNosaltres juguem Nosaltres juguemVosaltres jugueu Vosaltres jugueuElls juguen Ells juguenElles juguen Elles juguen Completa amb el verb jugar:La Laura ...................... a voleibol.El Joan ................................ a bàsquet.Jo ............................. a futbol.El Raul i la Marga ....................... a lhoquei.Tu i jo .......................... a tennis. 22
 23. 23. QUANTS / QUANTES NHI HA? + = - = + = 23
 24. 24. CALCULA 24
 25. 25. 25
 26. 26. ELS NÚMEROS0 zero zero1 un un2 dos dos3 tres tres4 quatre quatre5 cinc cinc6 sis sis7 set set8 vuit vuit9 nou nou10 deu deu 26
 27. 27. 11 onze onze12 dotze dotze13 tretze tretze14 catorze catorze15 quinze quinze16 setze setze17 disset disset18 divuit divuit19 dinou dinou20 Vint vint 27
 28. 28. Escriu els números:0 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 1920 28
 29. 29. ESPORTS DAIGUA REM NATACIÓ VELA rem natació vela NATACIÓ WINDSURF WATERPOLOSINCRONITZADA natació windsurf waterpolosincronitzada 29
 30. 30. Els esportistes que fan rem tenen elsbraços molt forts. Per fer rem es necessitauna barca i rems. Es pot fer rem almar, als llacs, als rius i als pantans. Contesta: – Com tenen els braços els esportistes que fan rem? .................................................. .................................................................................. – Què es necessita per fer rem? ............... ................................................................................. – On es pot fer rem? ....................................... .................................................................................. .................................................................................. 30
 31. 31. La natació es practica a la piscina. Pernedar necessitem un banyador, unesulleres i un gorro pel cap. Hi ha quatreestils: crol, braça, esquena i papallona. Contesta: – Quins estils hi ha de natació? ................ .................................................................................. – Què es necessita per nedar? ................... ................................................................................. – On es pot practicar la natació? ........... .................................................................................. 31
 32. 32. El windsurf es practica al mar. Esnecessita una taula de windsurf i unbanyador, i també fa falta que faci ventperquè es mogui la vela. Contesta: – Quan es mou la vela? ............................... .................................................................................. – Què es necessita per fer windsurf? ..... ................................................................................. – On es pot practicar windsurf? ............. .................................................................................. 32
 33. 33. La vela es practica al mar. Es necessitaun vaixell de vela i cal que faci ventperquè infli la vela. Contesta: – Què fa inflar la vela del vaixell? ....... .................................................................................. – Què es necessita per fer vela? ............... ................................................................................. – On es pot practicar la vela? ................... .................................................................................. 33
 34. 34. La natació sincronitzada és com unball dins de laigua. Es practica a lapiscina, al ritme duna música. Lesnoies porten una pinça al nas. Contesta: – Què sembla la natació sincronitzada? .................................................................................. – Què porten les noies? ................................. ................................................................................. – On es pot practicar? ................................... .................................................................................. 34
 35. 35. El waterpolo és un esport semblant alhandbol, però que es practica a laiguaduna piscina. Cal portar banyador iun gorro pel cap. També es necessitauna pilota. Contesta: – A quin esport sassembla? ........................ .................................................................................. – Què es necessita per fer waterpolo? ... ................................................................................. – On es pot practicar? ................................... .................................................................................. 35
 36. 36. LA BANDERA OLÍMPICACada país té una bandera. Les banderestenen colors diferents.Els esports olímpics també tenen unabandera. Dibuixa i pinta la bandera del teupaís: 36
 37. 37.  Pinta la bandera olímpica:blau negre vermell groc verd Ara fes i pinta la banderade Catalunya: 37
 38. 38. ESPORTS DE LLISCAMENT ESQUÍ PATINATGE PATINATGE SOBRE GEL SOBRE RODES esquí patinatge patinatge sobre gel sobre rodesSNOWBOARD SKATEBOARD SURFsnowboard skateboard surf 38
 39. 39. Lesquí es practica a sobre de la neu. Perfer esquí es necessita un casc, unesulleres de sol, una roba especial i unsesquís. Contesta: – Què es necessita per fer esquí? ............... ................................................................................. ................................................................................. – On es practica lesquí? ............................... .................................................................................. 39
 40. 40. El patinatge sobre gel es practicadamunt de pistes de gel. Per patinarsobre gel es necessita roba adequada iuns patins amb fulles de metall. Contesta: – On es practica el patinatge sobre gel? .................................................................................. – Què es necessita per patinar sobre gel? ....................................................................... .................................................................................. – Els patins del patinatge sobre gel tenen rodes? ................................................... 40
 41. 41. El patinatge sobre rodes es practicadamunt de pistes llises i també es potpracticar pel carrer. Per patinar sobrerodes es necessiten uns patins ambrodes. Contesta: – On es practica el patinatge sobre rodes?..................................................................... ................................................................................... – Què es necessita per patinar sobre rodes? ................................................................... .................................................................................. 41
 42. 42. Lsnowboard es practica damunt la neu.Es necessita una taula de snow, casc,botes de neu i roba adequada pel fred. Contesta: – On es practica lsnowboard?.................... .................................................................................. – Què es necessita per practicar snowboard? ....................................................... .................................................................................. 42
 43. 43. Lskateboard es practica damunt desuperfícies dures i llises. Hi ha pistesespecials, però també es pot practicar alcarrer. Cal portar casc, proteccions alscolzes i genolls i lskate. Contesta: – On es practica lskateboard?..................... .................................................................................. – Què cal portar per fer skateboard? ........................................................ .................................................................................. 43
 44. 44. El surf és un esport semblant a lesquí,però que es practica damunt laigua delmar, quan hi ha onades. Fa falta quefaci molt vent. Cal banyador i unataula de surf. Contesta: – On es practica el surf? ............................... .................................................................................. – Què es necessita per fer surf?.................. ................................................................................ – Què passa si no fa vent? ........................... .................................................................................. 44
 45. 45. ESPORTS DE FORÇA I DE LLUITA BOXA KARATE JUDO boxa karate judoHALTEROFÍLIA ESGRIMA LLANÇAMENT DE PEShalterofília esgrima llançament de pes 45
 46. 46. La boxa és un esport molt dur que espractica damunt dun ring. Consisteixen donar cops al contrari. Cal anarmolt protegit amb casc, guants i unprotector per la boca. Contesta: – On es practica la boxa? ............................. .................................................................................. – Què es necessita per fer boxa?................. ................................................................................ .................................................................................. 46
 47. 47. El karate és un art marcial. Susenmolt les mans i els peus per parar cops.Es porta un kimono i un cinturó. Contesta: – Què és el karate? .......................................... .................................................................................. – Què es necessita per fer karate?............. ................................................................................ – Quines parts del cos susen per fer karate? ................................................................ .................................................................................. 47
 48. 48. El judo és un art marcial que espractica damunt dun tatami. En eljudo, dues persones lluiten entre elles.Es porta un kimono i un cinturó. Contesta: – On es practica el judo? .............................. .................................................................................. – Què es necessita per fer judo?.................. ................................................................................ .................................................................................. 48
 49. 49. Per poder practicar halterofília cal tenirmolta força, perquè shan daixecar unespeses que pesen molt. Cal portar uncinturó per protegir lesquena. Contesta: – Com has de ser per practicar lhalterofília? .................................................. .................................................................................. – Què cal portar? .............................................. ................................................................................ – Què sha daixecar? ...................................... .................................................................................. 49
 50. 50. Lesgrima és un esport de lluita queconsisteix en tocar a laltre jugador ambuna espasa que no punxa. Cal anaramb una roba especial i un casc queprotegeix la cara. Contesta: – Què és lesgrima? .................................................................................. – Què es necessita per fer esgrima?.......... ................................................................................ .................................................................................. – Lespasa desgrima punxa? ..................... 50
 51. 51. Per practicar el llançament de pes caltenir molta força. Sha de llançar labola el més lluny possible. Es practicaen pistes datletisme. Contesta: – Què cal tenir per ser llançador de pes? ....................................................................... .................................................................................. – Què es fa en el llançament de pes?.... ................................................................................. – On es practica el llançament de pes? .................................................................................. 51
 52. 52. ESPORTS DAIRE, MOTOR I ALTRESMOTOCICLISME AUTOMOBILISME MOTOS DAIGUAmotociclisme automobilisme motos daiguaPARACAIGUDISME PARAPENT EQUITACIÓparacaigudisme parapent equitació 52
 53. 53. El motociclisme és un esport de motor.Els motociclistes fan voltes a un circuitamb una moto i guanya qui arribarprimer. Cal anar molt protegit ambcasc i una granota. Contesta: – Què fan els motociclistes? ......................... .................................................................................. – Què porten els motociclistes? ................. .................................................................................. .................................................................................. 53
 54. 54. Lautomobilisme és un esport de motor.Els pilots donen voltes a un circuit ambun cotxe de carreres i guanya quiarriba primer. Els pilots porten casc iuna granota de protecció. Contesta: – Què fan els pilots dautomobilisme? .. .................................................................................. – Qui guanya la cursa? ................................. .................................................................................. – Què porten? ..................................................... .................................................................................. 54
 55. 55. Les motos daigua suren damunt delaigua i amb el seu motor van moltràpides, es fan carreres al mar, als llacsi als pantans. Cal portar casc i armilla. Contesta: – Què fan les motos daigua? ...................... .................................................................................. – On es fan carreres amb les motos daigua? ............................................................... .................................................................................. – Què cal portar? .............................................. .................................................................................. 55
 56. 56. Els paracaigudistes salten des dun aviómolt alt i obren el seu paracaigudesabans darribar al terra. Volen pel cel. Contesta: – Des don salten els paracaigudistes?.... .................................................................................. – Què fan els paracaigudistes? .................. ................................................................................ – Per on volen? ................................................. .................................................................................. 56
 57. 57. El parapent és una manera de volarsense motor. Cal sortir des dunamuntanya alta, i amb lajuda dunparacaigudes es va planejant per laire. Contesta: – Què és el parapent? .................................... .................................................................................. – Des don cal sortir per fer parapent? .................................................................................. – Per on es planeja? ....................................... .................................................................................. 57
 58. 58. Lequitació és un esport que es practicadamunt dun cavall. Es fa un circuiton sha de córrer i saltar diferentsobstacles. El genet ha de portar casc. Contesta: – Què és lequitació? ......................................... .................................................................................. – Amb quin animal es practica lequitació?........................................................... .................................................................................. – Com es diu la persona que fa equitació? ........................................................... 58
 59. 59. ELS NÚMEROS Continúa les sèries:1 - 2 - 3 - 4 - ....... - ........ - ........ -8 - ....... - ....... - ....... - ....... - ....... -....... - 15 - ....... - ...... - ....... - ....... -....... - ....... - ....... - ....... - ....... -252 - 4 - 6 - 8 - ....... - ........ - ........ -16 - ...... - ....... - ....... - ....... - ....... -....... - 30 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61
 62. 62. PROBLEMES MATEMÀTICS1- Un atleta triga 10 minuts en fer unavolta a un circuit. Quants minutstrigarà si fa 3 voltes?2- Aquesta tarda dos equips de bàsquethan jugat un partit. Un equip hamarcat 67 punts i laltre ha marcat 75punts. Quants punts han marcat totsdos? 62
 63. 63. 3- Els números vermells indiquen elresultat. Per quina diferència hanguanyat els primers?4- En una prova ciclista hi hanparticipat 56 bicicletes. Quantes rodes hihavia en total? 63
 64. 64. QUÈ ÉS AIXÒ?LA PILOTA la pilotaLA RAQUETA la raquetaLA PORTERIA la porteria LA PALA la palaLA PISCINA la piscinaLES VAMBES les vambes 64
 65. 65. RELACIONA           65
 66. 66.  ESCRIU EL NOM DELS ESPORTS: 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. F.C. BARCELONA Pinta lescut del Barça ambels seus colors (busca perinternet): 72
 73. 73.  Escriu el nom dels jugadorsdel Barça (busca per internet): 73
 74. 74.  Quin és el jugador del Barçaque més tagrada?: 74
 75. 75. TREBALL FINAL: UN MURALHauràs de fer un mural enuna cartolina amb imatges dediferents esports, classificatssegons el model. Els esportsIndividuals Dequip DaiguaDe motor De força De lluitaDaire Altres 75
 76. 76. IMATGES PER RETALLAR 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79
 80. 80. 80

×