Anzeige

Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu

Yardımcı Doçent Doktor - Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi um Erciyes University Faculty of Communication
23. Dec 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Erciyes University Faculty of Communication(20)

Anzeige

Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu

 1. HotWired, 1994’te yayın hayatına başlayan ticari bir web dergisidir. Bu dergide yayımlanan “Have you ever clicked your mouse right HERE? YOU WILL (Daha önce hiç BURAYA tıkladın mı? TIKLAYACAKSIN)” içerikli reklam, web dünyasında yayımlanan ilk reklam olarak kabul edilmektedir. Reklam tıklandığında AT&T (A.B.D. Telekom Şirketi)’nin sitesine yönlendirmektedir. Web 1.0 Döneminde Dijital Reklamcılık Çalışmaları
 2. Reklamcılık alanının da her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kapıları tüm gelişmelere açıktır ve her yeni mecrayı potansiyel bir reklam alanı olarak görmekte hiç de geri kalmamıştır. Dijital imkânların sonuna kadar kullanıldığı bu dönemde display reklamların verildiği web sitelerinin yanı sıra Google, YouTube, Facebook ve Instagram en büyük reklam alanları olarak öne çıkmıştır. Bunda elbette milyarlarca dünya vatandaşının en çok bu mecraları kullanıyor oluşu ön plandadır. Web 2.0 Döneminde Dijital Reklamcılık Çalışmaları
 3. Web 3.0 Döneminde Dijital Reklamcılık Çalışmaları İnsanların yerine düşünüp onların yerine hareket eden akıllı cihazlar söz konusu olunca reklam verenlerin hedef kitlelerinin değişmesi de oldukça olası görünmektedir. Eğer markete sipariş veren insan değil de bir buzdolabı ise, marketin hedef kitlesinin buzdolapları olmaması için hiçbir neden yok. Ya da bir kuaförden ya da restorandan randevu alan bir insan değil de onun akıllı telefonu ise o zaman kuaförlerin ve restoranların hedef kitleleri de en az insanlar kadar bu cihazlar da olmak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla reklamda yepyeni bir dönemin başlangıcından söz etmek de mümkündür.
 4. Dijital Reklamların Avantajları • Hedef kitlelerin bu mecralarda sosyo-demografik ve ekonomik kriterler başta olmak üzere fazla pek çok kritere göre seçilebilmesi, daraltılıp genişletilebilmesi. • Coğrafi ve zamansal sınırların aşılıyor olması. Böylelikle daha fazla hedef kitleye ulaşılabiliyor olması. • Reklamların yapısı gereği sadece gösterime değil, anlık etkileşime de imkân tanıyor olması. Günümüz reklamlarında telefon etme, uygulama indirme, form doldurma ve çekilişe katılma gibi taktikler reklam veren işletmelerce yoğun olarak kullanılmaktadır. • Yapılan reklamların beğeni ve paylaşımlarla organik olarak yayılma imkânına sahip olması • Konvansiyonel mecralarla kıyaslandığında oldukça düşük bütçelerle dev kitlelere ulaşılabilmeye imkân tanıması.
 5. Dijital Reklamların Avantajları • Reklamların verimliliğinin TV, radyo, gazete, dergi gibi konvansiyonel mecralara göre çok daha isabetli analiz edilebiliyor olması. Hangi reklamdan gelen site ziyaretçisinin (trafik) fazla olduğu, hangi saatlerin uygun olduğu, tıklamanın mı yoksa gösterimin mi daha verimli olduğu, kullanıcının siteye girişi, çıkışı, görüntülemesi, tıklaması, sitede kaldığı süre gibi pek çok ayrıntılı verinin elde edilip analizlerinin yapılabilmesi, diğer mecralarda asla sahip olunamayan imkânlardır. Günümüzde sıklıkla konuşulan veri madenciliği de bu imkânlar sayesinde ortaya çıkmıştır. Veri madenciliği, çok büyük veriler içinden ihtiyaç olan bilgiyi bulup edinmektir. Elde edilen veriler ile pazarlama stratejilerine ciddi katkılar yapılabilmektedir. O nedenle günümüzde kurum, kuruluş ve organizasyonlar pazarlama çalışmalarında veri madenciliğine yönelmektedirler.
 6. Dijital Reklamların Avantajları Bebek ürünleri satan bir işletme, 3 aylık kız bebekleri için zıbın satın alan müşterilerinin verilerini doğru analiz edebilirse • onlara kızları 6 aylık olduğunda ayakkabı • 1 yaşına geldiğinde diş kaşıyıcı • 2 yaşına geldiğinde kıyafet • 5 yaşına geldiğinde de oyuncak, şampuan, oto koltuğu yükseltici, nevresim takımı vs. pek çok ürününün reklamını yapabilecektir. Doğrudan net müşteriyi hedef alabilmeyi sağlayan veri madenciliği sırf bu nedenle bile ciddi öneme sahiptir.
 7. Dijital Reklamların Dezavantajları • Milyarlarca insanın Internet kullanıyor olmasına karşın Internet’e ya da akıllı telefonlara sahip olmayan milyarlarca insanın olması. Bu durum reklamların onlara ulaşamaması anlamına gelmektedir. • Genç nüfusun web ortamlarında aktif olup yaşlı nüfusun daha çekingen davranması. • Reklam verenlerin her an yeni reklam alanlarının ortaya çıktığı bu mecraya alışmakta zorlanması. • Dijital kanalların ve bütçenin doğru kullanılamaması durumunda başarısız olunmasından ötürü reklam verenlerde bu mecraya karşı oluşan önyargı. • Özellikle sosyal medyada gücün kullanıcılarda olması nedeniyle işletmelerin bu mecrada ellerindeki kontrolü kaybetme korkusu.
 8. Sık Kullanılan Dijital Reklam Kanalları • Arama Motoru (Search Engine) Reklamları Kullanıcıların bir arama motorunda yaptığı arama sonucunda yapılan aramayla alakalı olarak kullanıcının karşısına çıkan reklamlardır. Ülkemizde günlük sayfa görüntülenme sayısına göre en çok kullanılan arama motoru %96’lık bir kullanım oranıyla Google’dır. %3’lük kullanım oranıyla Yandex ikinci sıradadır. Diğer arama motorları ise %1’lik payı paylaşmaktadırlar. Google’daki yoğunluğun bu kadar fazla olmasından ötürü arama motoru reklamı denildiğinde akla doğrudan Google üzerinden gerçekleştirilen reklamlar gelmektedir.
 9. Sık Kullanılan Dijital Reklam Kanalları • Görüntülü Ağ (Display) Reklamları Bir web sitesinde yer alan, üstüne tıklandığında yönlendirildiği web sitesine kullanıcıyı götüren görüntülü reklamlardır.
 10. Sık Kullanılan Dijital Reklam Kanalları • Satış Ortaklığı (Affiliate) Reklamları E-ticaret sitelerinin sıklıkla kullandıkları dijital reklam tekniklerinden başında gelmektedir. Bir kullanıcının reklamın yayımlandığı web sitesinden yönlendirilerek ürün satın alması durumunda reklamın yayımlandığı siteye belli bir oranda komisyon ödenmesi şeklindeki reklam tekniğidir. Kaynak: https://www.brandingturkiye.com/
 11. Sık Kullanılan Dijital Reklam Kanalları • Yeniden Pazarlama (Remarketing) Reklamları: Dijital reklamcılar tarafından oldukça sık kullanılan bir reklam tekniğidir. Kullanıcının bir alışveriş sitesinden bir ürüne bakıp sonrasında o siteden ayrılıp başka bir siteye, örneğin bir haber sitesine gitmesi durumunda, o haber sitesinde de az önce alışveriş sitesinde bakmış olduğu ürünün reklamını görmesini sağlayan reklam tekniğidir. Kullanıcının gördüğü reklam genellikle bir görüntülü reklam ağı (GDN – Google Display Network) reklamdır ve bu çalışma reklam verenin yeniden pazarlama çalışmasıdır.
 12. Sık Kullanılan Dijital Reklam Kanalları • Sosyal Medya Reklamları Başta Facebook, Instagram ve YouTube olmak üzere sosyal ağlarda ve bloglar, forumlar, sözlükler gibi diğer sosyal medya platformlarında verilen reklamlardır. Dünya nüfusunun %45’i, ülkemizin ise %63’ü sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Dünyada milyarlarca, ülkemizde ise milyonlarca kişiye ulaşabilmek için sosyal medya reklamları oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır.
 13. Dijital Reklamcılıkta Pazarlama Hunisi • Reklam verenlerin amacı eğer marka bilinilirliğini arttırmaksa hedef kitlenin markayla ilgilenebilmesi veya ihtiyacı anında aklına markanın gelebilmesi için display (banner) ve YouTube reklamları gibi marka bilinilirliğini arttırmaya yönelik reklamlar vermelidir. • Hedef kitlenin düşünüp değerlendirme ve karar verme sürecinde ise reklam veren hedef kitleyle etkileşime girerek potansiyel satışlarını arttırabilmek için başta Facebook ve Instagram olmak üzere sosyal medya reklamlarını yoğun olarak kullanması gerekir. • Yeniden pazarlama (remarketing), e-posta, display/banner ve YouTube reklamları da yine bu süreçte satış ihtimalini arttırmak için kullanılabilecek önemli reklam alanlarıdır. • Kullanıcının satın alma kararını verdiği anda satışı gerçekleştirmek ve ilerleyen aşamaları sağlamak için de Google Adwords arama ağı reklamları, satış ortaklığı (affiliate) ve yeniden pazarlama reklamları oldukça etkilidir. E-posta reklamları, fiyat karşılaştırma sitelerine verilen reklamlar ve SMS reklamları da bu süreçte önemli reklam elemanlarıdır.
 14. Google Tabanlı Reklamlar Google’da sıklıkla kullanılan iki reklam türü vardır. İlki Adwords arama ağı reklamları, ikincisi ise görüntülü reklam ağı reklamlarıdır. Adwords arama ağı reklamları anahtar kelimeler satın alınarak yapılan reklamlardır. Kullanıcılar Google üzerinde bir şeyler aradığında aranılan kelimeler reklam verenin reklam vermek üzere satın aldığı kelimeler ile uyuşursa Google reklam verenin reklamını sıralamaya koyar.
 15. Google Tabanlı Reklamlar Google görüntülü reklam ağı ise remarketing (yeniden pazarlama) reklamlarında kullanılan modeldir. Bir hareketli ya da sabit bir görsel hazırlanarak reklam verenin hedef kitlesinin ziyaret ettiği sitelere verilen reklam türüdür.
 16. Facebook Tabanlı Reklamlar Facebook ve Instagram üzerinden reklam vermek için de Google reklam verme sürecine benzer bir süreç işlemektedir. Reklam veren “Facebook Business Manager” platformu üzerinden reklam türünü belirler, reklamını hazırlar, hedef kitlesini belirler, bütçesini oluşturur ve reklamını yayımlar.
 17. Sık Kullanılan Dijital Reklam Terimleri • Click (Tıklama): Bir kullanıcının reklama kaç defa tıkladığını ortaya koyan rakamdır. • Session (Oturum): Bir kullanıcının siteyi ziyaret etmesidir. Hareketsiz bir oturumun süresi 30 dakika olarak kabul edilmektedir. Yani bir kullanıcı bir siteyi ziyaret ederse 1 oturum olmuş olur. • View (Görüntüleme): Reklamı kaç kişinin gördüğünü ortaya koyan rakamdır. • Conversion (Dönüşüm): Bir sitenin en temel amacı dönüşümdür. Reklam verenin amaç edindiği hareket/aksiyonların gerçekleşme oranıdır. • Site traffic (Site trafiği): Bir web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısının bütünüdür. • Page Rank (Sayfa değeri): Google tarafından web sitelerine verilen, 0 ila 10 arasındaki puandır. Google arama sonuçlarını bu değere göre sıralamaktadır. • Attribution (İlişkilendirme): Dönüşümün hangi kanal üzerinden geldiğini ortaya koyan metriktir. • UTM tracking (UTM takibi): UTM (Urchin Tracking Module) kodu, sergilenen reklamlara ait linklerin (bağlantıların) sonuna konulan parametrelerdir. • Bounce (Hemen çıkış): Bir kullanıcının web sitesine girdikten sonra hiçbir şey yapmadan tekrar çıkması bounce (hemen çıkış) olarak adlandırılmaktadır. • Landing page (Varış sayfası): Sergilenen reklam tıklandığında yönlendirilen sayfadır. • Bidding (Teklif): Verilen reklamın maliyetinin neye göre hesap edileceğini ortaya koyan metriktir.
 18. Dijital Reklamlarda Maliyet Modelleri • CPM - Cost per Mille (1.000 gösterim başı maliyet): Kimi kaynaklarda “CPT - Cost per Thousand” olarak da geçen bu model en sık kullanılan maliyet modellerinden biri olup reklamın görüntülenmesi durumunda reklam verenin ücret ödediği türdür. Reklam gösterimi bazen milyonları bulabildiği için bu maliyet 1.000 kişi üzerinden hesaplanır. • CPC - Cost per Click (Tıklama başı maliyet): Reklam maliyet modellerinden en sık kullanılanlarından bir diğeri de CPC’dir. Bir reklamı kullanıcı gördüğü zaman değil, o reklama tıkladığı zaman reklam verenin ücret ödediği modeldir. • CR - Conversion Rate (Dönüşüm oranı): Reklam verenin amacına göre (ürün satışı, bir form doldurma, telefon etme, çekilişe veya bir etkinliğe katılma) dönüşümün kaç tıklama üzerinden geldiği orandır. • CPV - Cost per Video View (Video seyretme başı maliyet): Video view, video seyretme sayısıdır. • ROI - Return on Investment (Yatırımın geri dönüşü): Bir amaç için yatırılan (harcanılan) meblağın hangi oranda tekrar kazanıldığını ortaya koyan metriktir. • ROAS - Return on Ad Spent (Reklam yatırımının geri dönüşü): Her 1 TL’lik reklam maliyeti karşılığında ne kadar gelir elde edildiğinin ortaya konduğu metriktir. Bir reklam 1.000 defa tıklandı fakat ürün satışı 20’de kaldıysa o zaman CR = 20/1.000 = 0,02’dir. Yani dönüşüm oranı (CR) %2 dir. Bu oranın düşük mü yoksa yüksek mi olduğu hedefler doğrultusunda değerlendirilir, ona göre hedefler ve stratejiler revize edilebilir.
 19. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA INTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR • İntihara Yönlendirme (Madde 84): Maddede bir kişiyi intihara azmettiren, onu teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ya da intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. • Tehdit (Madde 106) ve Şantaj (Madde 107): Sosyal medyada özellikle yorumlarda birbirini hiç tanımayan insanların sadece bir futbol takımı paylaşımı üzerinden bile birbirlerine tehditler ve şantajlar savurduğunu görmek, günümüzde oldukça olasıdır. Oysa bu fiillerin yapılması durumunda bu suçu işleyenler hapis cezası ile cezalandırılabilirler. • İnanç, Düşünce Ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme (Madde 115): İnsanların din, vicdan, düşünce, kanaat, düşüncesini açıklama ve yayma hürriyeti anayasal haklardır. Bu maddeye göre de bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. • Nefret ve Ayırımcılık (Madde 122) Ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (Madde 216): TCK’ya net bir tanım yapılmamış olmakla birlikte insanlara dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından dolayı aşağılayıcı muameleden kaynaklanan nefret ve ayrımcı faaliyetlerde bulunulması ve halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi hapis cezası ile yaptırıma bağlanmış suçlardır. • Hakaret (Madde 125): Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (Madde 133): Internet kullanıcıları belki hayatları boyunca kimsenin kimseyle arasındaki konuşmasını dinlememiş veya kayda almamıştır fakat bu tarz içerikleri yapanların yayınlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmış olabilirler. İlgili maddenin üçüncü fırkasına göre bu verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
 20. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA INTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Madde 134): Kullanıcılar genellikle kendi özel hayatlarını, evlerini, yediklerini içtiklerini, neredeyse yaptığı her şeyi anlık olarak paylaşmaktadırlar. Bunlar kişilerin kendi rızalarıyla aleni paylaşımları olduğu için suç teşkil etmemekle birlikte kötü niyetli insanların bu fotoğrafları ne niyetle saklayıp kullanacağı meçhuldür. Ayrıca tanıştığı insanlara güvenerek özel görüntülerini gönderen kullanıcıları bu görüntüleri paylaşmakla tehdit eden veya sosyal medyadaki ya da bulut hafızalarda bulunan görüntüleri hackleyerek (izinsiz olarak erişerek) bunları sosyal medya ortamlarında yayımlayan insanların yargılandığı adli vakalarla da günümüzde sıklıkla karşılaşılmaktadır. • Yağma (Madde 148): Yağma, kullanıcının bir başkasını, malvarlığına büyük bir zarar getireceğinden bahisle tehdit etmesini içermektedir. Esasında maddi unsurlara yönelik olarak ortaya konmuş bir madde olmakla birlikte günümüzde bir sosyal medya fenomeninin bir hizmet alabilmek amacıyla hizmet vereni “benim bu kadar takipçim var, sosyal medyada seni linç ederiz” şeklindeki tehdidi de bu kapsamda değerlendirilebilir. • Dolandırıcılık (Madde 157): Her türlü dolandırıcılık suçtur. Bu konuda ayrıca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (madde 245) veya hırsızlık (madde 141) gibi maddeler başta olmak üzere TCK’da düzenlenmiş ve hapisle sonuçlanan cezai yaptırımları içeren maddeler de bulunmaktadır. • Belgede Sahtecilik: İster resmi belgede olsun (madde 204, madde 205) ister özel belgede olsun (madde 207, madde 208) bu tür içerikleri hazırlamak suçtur. Hatta doğru olup olmadığını bilmeden paylaşılan bu tür belgeleri paylaşmak da cezai yaptırıma tabi olabilecektir. • Kamu Barışına Karşı Suçlar: Internet ortamında, özellikle sosyal medya platformlarında yayımlanan içerikler ve yapılan paylaşımlar arasında korku ve panik yaratmaya yönelik (Madde 213), suç işlemeyi tahrik edici (Madde 214), suçu ve suçluyu övücü (madde 215) ve kanunlara uymamaya tahrik edici (madde 217) içeriğe sahip bir paylaşım bulunması durumunda bu paylaşımlar cezai yaptırıma tabi olabilecektir.
 21. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA INTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR • Genel Ahlâka Karşı Suçlar: Etik ve ahlâk kurallarının çeşitli kanunlar ve maddelerle düzenlendiği daha önce belirtilmişti. Ahlâk kurallarına uyulması durumu, TCK’nın hayâsızca hareketler (Madde 225) ve müstehcenlik (Madde 226) maddelerinde de belirtilmiştir. • Devlet Unsurlarına Karşı Suçlar: Başta sosyal medya ağları olmak üzere sözlükler, wikiler ve haber sitelerinin yorum kısımları olmak üzere Internet üzerinde pek çok alanda çeşitli devlet kurumlarının işleyişiyle alakalı problemler veya eksiklikler dile getirilmekte, belge niteliğinde çeşitli dokümanlar paylaşılmakta, eleştiriler yapılmaktadır. Eleştiri hakaret içermediği müddetçe yaptırıma tabi olmamakla birlikte kimi paylaşımlar doğrudan hakaret içerdiği için TCK’nın çeşitli maddelerine göre suç teşkil etmektedir. Ayrıca paylaşılan belgelerin de niteliğine dikkat edilmesi gerekmektedir zira çeşitli devlet dokümanlarının yayımlanması kanuni olarak suçtur. Devlet Unsurları • Cumhurbaşkanına Hakaret (Madde 299) • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum Ve Organlarını Aşağılama (Madde 301) • Devletin Birliğini Ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak (Madde 302) • Devlete Karşı Savaşa Tahrik (Madde 304) • Askerleri İtaatsizliğe Teşvik (Madde 319) • Savaşta Yalan Haber Yayma (Madde 323) • Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler (Madde 326) • Devletin Güvenliğine Ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama (Madde 328) • Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama (Madde 330) • Yasaklanan Bilgileri Açıklama (Madde 336) • Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç (Madde 340) • Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret (Madde 341) • 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA INTERNET KULLANIMI • E-TİCARET VE HUKUKİ DURUMU
 22. TEŞEKKÜRLER
Anzeige