Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Suplay 161102121139

 1. SUPLAY
 2. Balitang-suri  Basahin , unawain at suriin ang balita.
 3.  Ang asukal ay isang kalakal na marami sa Pilipinas. Itinitinda ang ibang suplay nito sa domestikong pamilihan at ang iba ay ineeksport. Mataas ang presyo ng asukal. Mapapababa sana ito kung ang suplay ay sa domestikong pamilihan lamang dinadala ngunit kailangan ding punuin ang ibinibigay na kota ng mga dayuhang pamilihan katulad ng U.S. Ito ay dahil sa kailangan ng bansa ang dolyar na kikitain nito.Ngunit dumating minsan ang panahong hindi binili ng U.S. ang lahat ng kota. Kung gayon ay may labis na maipagbibili sana ang mga prodyuser ng asukal sa mga local na pamilihan ngunit bakita ayaw nila?
 4. Bakit ayaw ipagbili sa local na pamilihan ang labis na kalakal ?
 5. Kahulugan ng Suplay Ang suplay ay ang dami ng produkto na handa at kayang ipagbili ng bahay – kalakal sa iba’t-ibang presyo.
 6. presyo
 7. Ang halimbawa ng suplay ng tinapay ng isang bahay – kalakal, may limang pamimiliang plano kung paano ipagbibili ang tinapay. Ito ay ang plano A, B, C, D at E.
 8. Ang Suplay ng KENDI PLANO PRESYO DAMI NG KENDI A P5 50 B P4 40 C P3 30 D P2 20 E P1 10
 9. PaggalawsaSupplyCurve
 10. Qs= f(p)  Qs=0+10P  Qs=0+10(1)  Qs=0+10P  Qs=10Piraso  Qs=0+10P  Qs=0+10(5)  Qs=0+50P  Qs=50Piraso PLANO PRESYO DAMI NG KENDI A P5 50 B P4 40 C P3 30 D P2 20 E P1 10
 11. Presyo ng notebook (P) Dami ng ibinebenta (Qs) 21 18 15 12 9
 12. 1aA 1aB 1aC 1aE 1aD
 13.  Ang market supply ay pinagsama – samang dami ng suplay ng bawat bahay kalakal sa isang produkto  Ang Batas ng Suplay(Law of Supply) ay nagpapaliwang na CETERIS PARIBUS, kapag tumaas ang presyo, tataas din ang dami ng suplay. Kapag bumaba naman ang presyo, bababa rin ang dami ng suplay.
 14. Gawain 7: MAG-LEVEL-UP KA! Lagyan ng tsek ang tapat ng kolum na sang-ayon kung naniniwala ka na tama ang pahayag ukol sa konsepto ng supply at ang tsek sa tapat ng kolum kung hindi . PAHAYAG SANG- AYON DI-SANG-AYON
 15. IBA PANG SALIK NA NAKAAPEKTO SA SUPPLY  Gastos sa Produksiyon. Ang presyong itinstakda ng bahay – kalakal sa kanilang produkto ay dapat na mas mataas sa gastos ng produksiyon upang makakuha ng tubo. Ang desisyon ng bahay kalakal ukol sa dami ng gagawing produkto ay magbabago bilang tugon sa pagbabago ng gastos sa produksiyon.
 16. Ang makabago at episyenteng makinarya sa pagproseso ng pagkain ay nagdudulot ng mas malaking produksiyon ng pagkain sa mas mababang gastos.
 17. Presyo ng Kaugnayan na Produkto. Kalimitan, ang bahay kalakal ay reaksiyon sa pagbabago ng na produkto.
 18. Halimbawa ay ang pagtaas ng presyo ng karne ng baka sa pamilihan. Aasahang darami ang mag aalaga ng baka kung sakaling bumaba naman ang presyo ng karne ng baboy o manok sa pamilihan, ito ang pagtutuunan pansin ng mga mangangalaga.
 19.  Pwersa ng Kalikasan. Ang mainam na panahon at matabang lupa ay nakatutulong upang mapalaki ang produksiyon, lalo na sa sektor ng agrikultura. Aasahan na mas mataas ang suplay kung may mainam na panahon. Samantala, sa panahon ng baha, bagyo, at iba pang natural na kalamidad, bumababa ang suplay lalo na ng produktong agrikultural.
 20. Ang pagkakaroon ng landslide sa mga lalawigan ay humahadlang sa transportasyon ng mga produkto patungo sa pamilihan sa mga lungsod kaya nagkakaroon ng pansamantalang kakulangan ng suplay rito.
 21. Ekspektasyon ng Presyo  May ilang negosyantena kapag inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong kanilang kinakalakal ay gumagawa ng mga ilegal na gawain tulad ng hoarding.
 22. Ang Hoarding ay ang pagtatago ng kalakal na ilalabas lamang sa pamilihan kapag mataas na ang presyo nito. Nagdudulot naman ito ng pansamantalang kakulangan sa pamilihan.
 23. Matalinong Pagpapasya sa Pagtugon sa Pagbabago ng salik na nakakaapekto sa Suplay  Katulad ng Demand, ang suplay ay maaari ring magbago kahit walang pagbabago sa presyo nito. Ano ang dapat gawin ng mga prodyuser kapag may pagbabago sa mga naturang salik?
 24.  Ang karagdagang gastos sa produksiyon ay maaaring humantong sa pagtaas ng presyo ng produkto. Ang mataas na presyo ay hindi makahihikayat ng pamimili. Dapat bigyang pansin ng mga prodyuser ang episyenteng produksiyon upang hindi madagdagan ang gastos sa pagbuo ng produkto.
 25.  Pagtuunan ng masusing pag-aaral bago sumuong sa isang negosyo. Ang paghingi ng payo sa mga eksperto sa negosyo ay makatutulong upang higit na magtagumpay sa papasuking larangan.
 26.  Magkaroon ng matalinong pagpaplano sa inaasahang natural na kalamidad. Ang maagang paghahanda ay makatutulong nang malaki upang maapektuhan ang produksiyon at negosyo.
 27.  Higit sa lahat, huwag lamang isipin ang sariling kapakanan. Isipin din ang kapakanan ng mga konsyumer, lalo na yaong mga hindi kayang abutin ang mataas na presyo ng mga produkto. Ang pagsasamantala ay lalo lamang magpapalala sa kalagayan ng mga taong walang kakayahang magbayad ng malaking halaga.
 28. Pangkatang Gawain  Gumawa ng isang Graphic Organizer ukol sa mga salik na nakakaimpluwensya sa suplay
 29. LM pahina 150-151
 30. Gawain 11: ANO ANG DESISYON MO? Suriin ang mga sitwasyon sa bawat bilang. Isulat at ipaliwanag sa patlang sa ibaba ang iyong desisyon.  Mayroon kang sari-sari store at marami kang nakatabing de lata na nabili mo lamang nang mura. Makalipas ang ilang araw, tumaas ang presyo nito. Ano ang gagawin mo?  Tumataas ang gastos sa produksiyon dulot ng pagtaas ng halaga ng mga materyales.Hindi ka makapagtaas ng presyo sapagkat baka marami ang hindi na bumili sa iyo. Ano ang dapat mong gawin?  Maraming balakid na kakaharapin ang iyong negosyo. Ilan ditto ang banta ng kalamidad at krisis sa kabuhayan at sa ekonomiya. Paano mo mapapatatag ang iyong negosyo.
 31. 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 Dami ng Tinapay
Anzeige