Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Marcin PIwowarczyk, IMAS: "Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu"

Ad

Marcin Piwowarczyk, IMAS International Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu? Klub Badacza  18 marca 200...

Ad

13 LAT BADAŃ RYNKOWYCH ONLINE <ul><li>Początek datowany jest na rok 1996, a pod koniec lat 90-tych internetowe panele bada...

Ad

PROBLEMY… <ul><li>2005 rok – badacze przedstawiają kilka wyników, w których testy produktów wykonanych na dwóch podobnych ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige
1 von 8 Anzeige

Marcin PIwowarczyk, IMAS: "Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu"

Herunterladen, um offline zu lesen

Marcin Piwowarczyk, IMAS International "Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu?" prezentacja z Klubu Badacza PTBRiO z dnia 18 marca 2009 r.

Marcin Piwowarczyk, IMAS International "Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu?" prezentacja z Klubu Badacza PTBRiO z dnia 18 marca 2009 r.

Weitere Verwandte Inhalte

Marcin PIwowarczyk, IMAS: "Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu"

  1. 1. Marcin Piwowarczyk, IMAS International Na co zwracać uwagę zamawiając badania oparte na panelu? Klub Badacza 18 marca 2009 Warszawa
  2. 2. 13 LAT BADAŃ RYNKOWYCH ONLINE <ul><li>Początek datowany jest na rok 1996, a pod koniec lat 90-tych internetowe panele badawcze w USA i Europie liczyły już miliony respondentów </li></ul><ul><li>Nowy rodzaj badań zyskał ogromne uznanie ze względu na szybkość i cenę </li></ul><ul><ul><li>podparte dodatkowo statystycznymi technikami, które pozwalały tworzyć reprezentatywne próby i dopasowywać wyniki do populacji generalnej </li></ul></ul><ul><li>Nic dziwnego, że nastąpił ich ogromny rozwój </li></ul><ul><ul><li>Inside Research ocenia, że światowe wydatki w 2008 roku na badania online wyniosły ok. 4,3 mld dolarów </li></ul></ul>
  3. 3. PROBLEMY… <ul><li>2005 rok – badacze przedstawiają kilka wyników, w których testy produktów wykonanych na dwóch podobnych próbkach z tego samego panelu pokazały dwa różne wyniki </li></ul><ul><ul><li>okazało się, że paneliści wykonują test różnie, w zależności od długości stażu w panelu </li></ul></ul><ul><ul><li>przy okazji pojawił się problem multi-panelistów, którzy zarejestrowani są w wielu panelach badawczych </li></ul></ul>
  4. 4. … I WIĘCEJ PROBLEMÓW <ul><li>Zgłaszano kolejne: </li></ul><ul><ul><li>problem „zawodowych respondentów” </li></ul></ul><ul><ul><li>osoby zakładające wiele fikcyjnych kont </li></ul></ul><ul><ul><li>osoby oszukujące w odpowiedziach na ankiety profilujące wypełniane przy rejestracji </li></ul></ul><ul><ul><li>wzrost liczby ankiet „wyklikanych” jak najszybciej w celu zarobienia łatwych pieniędzy </li></ul></ul>
  5. 5. ROZWIĄZANIA <ul><li>Branża badawcza podjęła trzy zasadnicze kroki w celu poprawienia techniki: </li></ul><ul><ul><li>rozwinięto metody weryfikacji panelistów , w tym poprawność danych z ankiet i prawdziwość samych panelistów </li></ul></ul><ul><ul><li>poprawiono wygląd i budowę kwestionariuszy aby zwiększyć zaangażowanie respondentów i zachęcić ich do rzetelnej pracy (także podjęto kroki, by eliminować bardzo długie kwestionariusze) </li></ul></ul><ul><ul><li>podjęto inicjatywę wprowadzenia nowych wytycznych dotyczących standaryzacji procesu zarządzania panelem  ESOMAR: „26 questions…”, ISO 20252, w Polsce – PKJPA i nowa część dotycząca badań internetowych </li></ul></ul>
  6. 6. ESOMAR: 26 QUESTIONS… <ul><li>LISTA „26 PYTAŃ POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH” </li></ul><ul><ul><li>celem powstania tej listy jest wprowadzenie przejrzystych reguł gry – agencje badawcze informują swoich klientów o wszystkich ważnych aspektach realizacji badań na panelu </li></ul></ul><ul><ul><li>www.esomar.org </li></ul></ul>
  7. 7. ESOMAR: 26 QUESTIONS… <ul><li>Wybrane pytania: </li></ul><ul><ul><li>W jaki sposób rekrutowane są osoby do panelu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Czy posiadają Państwo procedurę potwierdzania tożsamości? </li></ul></ul><ul><ul><li>Czy istnieją procedury wykrywania oszustw wśród respondentów? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak często kontaktują się Państwo z poszczególnymi uczestnikami zapraszając ich do udziału w badaniu online w określonym przedziale czasu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Czy firma uzupełnia swoje bazy respondentów próbami pochodzącymi od innych dostawców? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaka jest polityka firmy odnośnie udziału respondentów w kilku różnych panelach jednocześnie? </li></ul></ul>
  8. 8. ZAMAWIAJĄC BADANIE NA PANELU <ul><li>upewnij się, że firma stosuje się do zasad branży , np. należy do ESOMAR, PTBRiO </li></ul><ul><li>nie obawiaj się zadawać niewygodnych pytań o prowadzenie panelu (np. sposoby rekrutacji, wynagradzania, itp.) </li></ul><ul><li>poproś o testową wersję kwestionariusza online </li></ul><ul><ul><li>sprawdź m.in. czy jest czytelny i nie sprawi kłopotów respondentom </li></ul></ul><ul><li>pytaj o dodatkowe informacje i statystyki </li></ul><ul><ul><li>m.in. response rate, czas wypełnienia ankiety przez poszczególnych respondentów, liczbę ankiet odrzuconych + na którym pytaniu </li></ul></ul>

×