Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Komuniti Pembelajaran Profesional : Learning Walks 2014

Konsep Learning Walks diambil daripada amalan pengurusan eksekutif Hewlett-Packard yang memastikan mereka tahu apa yang berlaku dalam syarikat dengan mengamalkan sesuatu yang dikatakan mereka sebagai

“pengurusan secara berjalan”.

Kerangka amalan pengurusan ini kemudiannya digunapakai secara berfokus dalam bidang pendidikan untuk memenuhi keperluan peningkatan profesionalisme keguruan dan kepentingan sekolah. Dengan pengamalan JelajahPembelajaran ini, bukti pengamalan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas boleh dikumpul dan dijadikan contoh amalan yang terbaik.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Komuniti Pembelajaran Profesional : Learning Walks 2014

 1. 1. If you could change one behaviour about your teachers, what would it be? McCune, 2011
 2. 2. OBJEKTIF SESI • memahami konsep dan protokol Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC • merancang untuk melaksanakan Learning Walks di sekolah
 3. 3. DEFINISI Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol atau fokus yang spesifik. Walking through the school observing other teachers and classrooms in action with a specific focus and a protocol.
 4. 4. ASAL USUL LEARNING WALKS ‘pengurusan menerusi pemerhatian
 5. 5. Konsep
 6. 6. Konsep Learning Walks Lawatan ke Bilik Darjah Bagaimana guru mengajar? Bagaimana murid belajar?
 7. 7. CARTA ALIR PELAKSANAAN LEARNING WALKS LANGKAH I • PENETAPAN FOKUS UNTUK PEMERHATIAN LANGKAH II • PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MELALUI PEMERHATIAN KELAS-KELAS LANGKAH III • PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN SEMUA GURU DI SEKOLAH
 8. 8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN LEARNING WALKS PERTAMA KEDUA KETIGA 1. Membentuk kumpulan Learning Walks yang terdiri daripada 3-4 guru. 2. Berkumpul untuk membincangkan fokus yang akan diperhatikan. 3. Menetapkan tarikh dan waktu untuk sesi Learning Walks. Pelaksanaan sesi Learning Walk yang mempunyai tiga peringkat: i. Perbincangan Pra Pemerhatian ( Pre-Walk discussion) ii. Lawatan bilik darjah (Classroom visit) iii. Perbincangan Pasca- Pemerhatian (Post- Walk Discussion) – Refleksi Dapatan sesi Learning Walk dikongsi bersama semua guru dalam jangka masa seminggu selepas sesi pemerhatian. ( Rujuk Sarana LW1)
 9. 9. PROSES Perbincangan Pre Walk (15 min) Lawatan ke Bilik Darjah (1 jam) Perbincangan Post Walk (30 min) Refleksi Bersama Guru Yang Dilawati (pilihan) Refleksi Bersama Semua Guru
 10. 10. RINGKASAN ALIRAN SESI LW MULA Pre-Walk Discussion (15 mins) Kelas 1 (10 mins) Corridor Discussion (5 mins) Kelas 2 (10 mins) Corridor Discussion (5 mins) Kelas 3 (10 mins) Corridor Discussion (5 mins) AKHIR Post-Walk Discussion Reflection (15 mins) Perkongsian bersama semua guru (seminggu selepas)
 11. 11. PEMILIHAN FOKUS  Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah. (observable focus)  Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly articulated)  Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan profesionalisme. (linked to profesional learning)  Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan sekolah. (linked to school priorities) NOTA: Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria pemilihan dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari atau dicontohi.
 12. 12. FOKUS Strategi Penyoalan Pengurusan Bilik Darjah Pengajaran Differentiated Pembelajaran Koperatif Wait Time Persekitaran Bilik Darjah Lain-lain
 13. 13. TUJUAN PEMERHATIAN LEARNING WALKS • Mengumpulkan bahan bukti aksi pembelajaran (learning in action) yang diperhatikan di dalam bilik darjah. • Membuat perbincangan berdasarkan bahan bukti pemerhatian. • Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain.
 14. 14. LEAD WALKER WALKING TEAM  Memastikan penglibatan semua ahli dalam perbincangan pra dan pasca pemerhatian LW  Memastikan ahli memahami fokus pemerhatian LW  Memastikan semua perbincangan adalah berlandaskan bukti yang didapati semasa pemerhatian LW  Memastikan dapatan LW dikongsi bersama semua staf dalam masa seminggu • Memahami fokus sesi LW • Mematuhi protokol LW • Menepati masa LW • Membuat perbincangan berlandaskan bukti dan mengelakan kritikan dan penilaian peribadi PERANAN AHLI KUMPULAN LW
 15. 15. PROTOKOL LEARNING WALKS  Semua peserta LW mesti hadir untuk perbincangan Pra-Pemerhatian.  Pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran pelawat ke dalam bilik darjah.  Peserta LW mesti patuh kepada fokus yang telah dipersetujui.  Peserta LW mesti elakkan daripada memberi komen bersifat ‘judgemental’.  Peserta LW tidak boleh menggangu pembelajaran dalam bilik darjah.  Peserta LW tidak boleh bercakap sesama sendiri semasa didalam bilik darjah.
 16. 16. FAEDAH Galak Refleksi Penambah baikan Berterusan Peka Keadaan Semasa Berkongsi Strategi Bentuk Sistem Cemerlang
 17. 17. Penyoalan Secara Reflektif Penambahbaikan P & P Perkara berlaku Perkara dipelajari Jangkaan
 18. 18. Apakah faktor yang perlu diambil kira untuk menentukan strategi dalam membantu murid supaya bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka? Sebelum Lawatan ke Bilik Darjah Contoh Soalan Refleksi
 19. 19. • Adakah terdapat maklumat yang terlepas pandang? •Adakah terdapat amalan P & P yang unik/kreatif ? • Adakah bersedia untuk diteruskan ? Koridor Bilik Darjah S Contoh Soalan Refleksi
 20. 20. • Apakah tujuan pembelajaran? •Kenapa tugasan ini dibuat? • Apakah faedah pembelajaran ini? •Jelaskan apa yang anda buat? •Jelaskan bagaimana anda tahu apa yang anda lakukan adalah betul? S Contoh Soalan Refleksi
 21. 21. • Apakah tujuan pembelajaran? •Kenapa tugasan ini dibuat? • Apakah faedah pembelajaran ini? •Jelaskan apa yang anda buat? •Jelaskan bagaimana anda tahu apa yang anda lakukan adalah betul? S Contoh Soalan Refleksi
 22. 22. CABARAN / PELUANG Adakah ini tindakan produktif dalam penambahbaikan proses P d P ?
 23. 23. SESI SOAL JAWAB
 24. 24. RUJUKAN • knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf • tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentation11.ppt • Danielson, Charlotte, (2007). Enhancing Professional Practice; A Framework for Teaching. ASCD, Alexandria, VA. • Hill, Kristen & Mann, Jasbir (n.d.). Introducing Learning Walks. http://networkedlearning.ncsl.org.uk/collections/nexus/issue-pnsln/nexus- se-pnsln-introducing-learning-walks.pdf • National College for School Leadership, 2005. Networked Learning Walks tools and templates. Located at www.ncsl.uk. • Richardson, Joan (2001). Tools for Schools. Seeing Through New Eyes. http://www.nsdc.org/library/publications/tools/tools10-01rich.cfm • San Lorenzo High School. Learning Walks. http://www.slvh
 25. 25. KESIMPULAN Petikan daripada learningleadershipstudy.org/LLS/Learning_Walk.html Learning Walks is “to observe and ‘steal’ practices and methods that work” We are there to SUPPORT teaching and learning NOT to EVALUATE – Kevin McCune
 26. 26. TERIMA KASIH

×