Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Back to school power point

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
App Appeal
App Appeal
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Back to school power point

  1. 1. Mrs. Belli’s Computer Class
  2. 2. My Contact Info <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://bellipage.weebly.com </li></ul>
  3. 3. Warm-up Activities <ul><li>Keyboarding warm-up lines </li></ul><ul><li>Idiom of the Day </li></ul><ul><li>Blogging Activity </li></ul><ul><li>using </li></ul>
  4. 4. Class Activities <ul><li>Emphasis on keyboarding </li></ul><ul><li>Microsoft Word, PowerPoint, Excel </li></ul><ul><li>Windows Movie Maker </li></ul>
  5. 5. Technology Used in Class <ul><li>Cell Phones </li></ul><ul><li>Digital Cameras </li></ul><ul><li>FLIP Camcorders </li></ul><ul><li>Flash Drives </li></ul><ul><li>CDs </li></ul>
  6. 6. Websites Accessed <ul><li>www.idiomconnection.com </li></ul><ul><li>www.animationfactory.com </li></ul><ul><li>www.schooltube.com </li></ul><ul><li>www.googledocs.com </li></ul>
  7. 7. Grading Components <ul><li>20% </li></ul><ul><li>20% </li></ul><ul><li>20% </li></ul><ul><li>40% </li></ul>

×