Anzeige

La narració 2 esp_powerpoint

3. Oct 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

La narració 2 esp_powerpoint

  1. LA NARRACIÓ Montse Ciberta
  2. QUÈ ÉS UNA NARRACIÓ? Una narració és un text on s'expliquen uns fets (narrador), reals o imaginaris, protagonitzats per uns personatges en un espai i un temps determinats. La narració és la mena de text predominant en contes, rondalles, llegendes i novel·les. També són narracions els arguments de llibres i pel·lícules, les biografies, els diaris i memòries... i molt sovint els acudits.
  3. ELEMENTS D’UNA NARRACIÓ El narrador: és el personatge de ficció que fa servir l'autor per transmetre la història. N’hi ha de dos tipus: Narrador extern (3p.): explica un fets que no ha viscut directament. Narrador intern (1p.): participa dels fets narrats. • Els personatges: poden ser protagonistes o secundaris. • El lloc: on passen els fets i on actuen els personatges. • El temps: època o el moment en què passen els fets. • L’argument: les accions que se succeixen i constitueixen l’acció.
  4. ESTRUCTURA Plantejament: s'expliquen les circumstàncies inicials de la història, com els personatges que intervenen, el lloc i el temps en què ocorren els fets narrats. Respon a les preguntes... - Qui intervé en els esdeveniments? - On ocorren? - Quan ocorren?
  5. ESTRUCTURA Nus: sorgeix i es desenvolupa el conflicte. És el moment de major interès de la narració. Respon a les preguntes... - Què succeeix? - Com i per què succeeix? Desenllaç: s'exposa el final dels fets plantejats. Respon a la pregunta... - Com acaba tot?
  6. TIPUS DE TEXT EN LA NARRACIÓ Text narratiu: organitza l’acció a partir dels fets i esdeveniments. Utilitza sobretot els verbs de moviment, dinamisme. Text descriptiu: caracterització de persones, indrets i objectes. Pot ser: Objectiva: explica com és un element a través de les característiques que es poden comprovar i valorar. Subjectiva: explica com és un element a partir d’allò que suggereix, recorda…
  7. TIPUS DE TEXT EN LA NARRACIÓ Diàleg: utilitza els recursos de la llengua oral. Es pot expressar en: Estil directe: recull les paraules exactes dels personatges. Estil indirecte: el narrador cita el que ha dit els personatges.
Anzeige