Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Comunicant salut en temps socials

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

Comunicant salut en temps socials

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentación utilizada para la clase impartida en la asignatura optativa: "Comunicació, metge, societat" de 3r curso del grado de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Presentación utilizada para la clase impartida en la asignatura optativa: "Comunicació, metge, societat" de 3r curso del grado de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Comunicant salut en temps socials (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Comunicant salut en temps socials

 1. 1.    Mònica  Moro     Abril  2015  
 2. 2. 9  de  cada  10   33ª  oleada  “Las  TIC  en  los  hogares  españoles”  del  ONTSI.  Març  2012.   llars  té  mòbil   i  6  Internet  
 3. 3.  1  de  cada  3usuaris  accedeix  a  Internet  des  del  mòbil   33ª  oleada  “Las  TIC  en  los  hogares  españoles”  del  ONTSI.  Març  2012.  
 4. 4. Hiperconnectats  en  omnicanalitat  
 5. 5. D’espectadors  a  protagonistes   §  Pocs  productors    de  con-nguts   §  Molts  consumidors  d’informació   §  Pàgines  està-ques   §  Poca  actualització  web   §  Poca  interacció:  butlle-ns,  formularis   §  Discurs  linial:  emisor  a  receptor   §  Directoris  de  con-nguts   §  Web  col·∙labora-va   §  Els  usuaris  produeixen  con-ngut   §  Es  publica  informació  i  es  canvien  coses   sense  coneixements  tecnològics  avançats   §  Molta  més  interacció   §  Llenguatges  stàndard  per  a  reu-litzar  el   codi   §  Organització  de  con-nguts  per  e-quetes   persones  connectant-­‐se  a  la  web   ESPECTADORS   Font:  http://comenzandodecero.com/definicion-­‐de-­‐web-­‐2-­‐0/     persones  connectant-­‐se  a  persones   PROTAGONISTES   Internautes  
 6. 6. S’ha  trencat  la  frontera   entre  el  JO  i  el  NOSALTRES   Font:  http://havaspr.com/us/?p=10568  
 7. 7. Combinar   Convertir   Construir   COMUNICAR   Companyia   Convèncer   Cooperar   Cocrear   Continguts   Contribuir   Conèixer   Comprendre   Completar   Coexistir   Corroborar   Correspondre   Conversar   Confiança   Confluir   Compromís   L’OPINIÓ  DE  LA  COMUNITAT   2.0  és  
 8. 8. confondre   contaminar  2.0  NO  és   L’OPINIÓ  DE  LA  COMUNITAT  
 9. 9. Com  hem  arribat   •  Connexions  de  banda  ampla   •  Eines  que  democratitzen  la  tecnologia   •  Participació  de  les  persones  a  la  Xarxa   •  Identitat  digital  de  les  persones   La  Sociedad  de  la  Información  en  España  2008  
 10. 10. Nosaltres  què  hem  fet?   • Alguns  crear  continguts  digitals   • Molts  pertànyer  a  xarxes  socials   • Recomanar  i  criticar-­‐ho  “tot”   • Buscar  i  generar  credibilitat    
 11. 11.  
 12. 12. I  tú,   com  et   mous   a  la   Xarxa?  
 13. 13. I  els  Milennials   què  feu?  1981-­‐1995  
 14. 14. Smartphone   amb   Internet?   Tuiteges?   Téns  blog?   opina  amb   #mediub  
 15. 15. Realització  d’activitats  fent  servir  Internet   Persones  que  renunciarien  abans  al  format  físic   Font:  La  Sociedad  de  la  Información  en  España  en  2012.  Fundación  Telefónica.  
 16. 16. Assistència  sanitària  centrada  en  les  persones  en   la  que  els  actors  (pacients,  professionals,  gestors,   laboratoris,  etc.)  participen  de  forma  activa.     Web  2.0  +  salut  =  salut  2.0  
 17. 17. SALUT-­‐  social  -­‐  digital  -­‐  mòbil  
 18. 18. Canvi  de  model   PATERNALISTA   PARTICIPATIU  
 19. 19. A  on  està  la  salut  2.0?  
 20. 20. METGE/SSA  vs:   §  pacients   §  professionals   §  administració   §  docència   §  investigació  
 21. 21. Pacients   •  S’han  tornat  impacients   •  Volen   ser   corresponsables   de  la  seva  salut   •  Poden  accedir  a  moltes  més   fonts  d’informació  i  recursos   (cibercondríacs)   •  Apareix  l’e-­‐pacient  
 22. 22. e-­‐pacient   consumidor   de   salut   que   utilitza   Internet   per   a   reunir   informació  sobre  una   condició  mèdica  d'especial  interès   per  a  ell,  i  que  utilitza  eines  electròniques  de  comunicació   (incloent  eines  de  la  Web  2.0)  per  a  fer  front  a  condicions   mèdiques  diverses.    
 23. 23. e-­‐patient  Dave   Dave   de   Bronkart   survived   stage   IV   cancer  with  the  help  of  information   he   found   on   an   online   network   for   cancer  patients.  Now  he  blogs  as  “e-­‐ Patient   Dave,”   writing   about   how   patients   can   use   information   including   Electronic   Health   Records   to   participate   in   their   own   health   care.       http://www.healthit.gov/case-­‐study-­‐category/patient-­‐perspective  
 24. 24. Què  podem  fer  per  als   pacients  a  la  xarxa?   •  Ampliar   les   vies   de   comunicació   •  Prescriure  links   •  Recomanar  apps   •  Guiar-­‐los   en   el   consum   responsable   d’informació   de  salut   •  Seguir   sent   els   seus   referents  
 25. 25. Professionals  2.0   •  Nous  referents  (KOL)   •  El  2.0  ajuda  a  compartir  i   cocrear  en  múltiples  canals   •  Col·∙laboren   diferents   perfils   •  Inteligència  colectiva  
 26. 26. •  Grup  amb  més  de  36.000  membres   •  Consultes  amb  50  o  més  comentaris   •  Espai  de  trobada  de  pediatres,  mares  i  educadors  
 27. 27. MIR  2.0  (5a  edició)   70  professionals  de  la  salut    
 28. 28. MIR  2.0  –  procediment   •  L’examen   i   el   quadern   d’imatges   es   divideix   per  especialitats   •  28  blogs  associats     •  En  72  hores  el  90%  de  l’examen  està  contestat   a    WIKISANIDAD   •  Resultat  final  de  217/235    
 29. 29. Entitats  i  Administració   •  Dissenyar   una   política   institucional   de   mitjans   socials   •  Detectar  els  professionals   “ q u e   j a   h i   s ó n ”   c a l   participació)   •  No  cal  cobertura  100%  a  la   població   Adaptar-­‐se  a  un  canvi  bottom-­‐up  
 30. 30. Recerca  2.0     Ciència  compartida:   •  Compartir  la  investigació   (plataformes  obertes)   •  Compartir  recursos  (referències   bibliogràfiques,  links,  docs,  etc.)   •  Compartir  resultats  (blogs,   revistes  obertes)   Relació   fluïda   entre   les   persones   i   dades   compartides  de  forma  oberta  
 31. 31. •  Plataforma  per  a  la  recerca  que  permet:  crear  xarxes  temàtiques   específiques,   compartir   dades   i   crear   dipòsits   compartits   de   documents.   •  Laboratoris  virtuals  amb  científics  que  participen  arreu  del  món  
 32. 32. Papers,  papers   i10:  nombre  d’articles   amb  més  de  10  cites  
 33. 33. Docència   •  E-­‐learning  i  MOOC’s   •  Socialització  dels   participants  (alumnes  i   formadors)   •  Comunitats  de  pràctica     •  Gamificació  
 34. 34. Entorn  personal  d’aprenentatge  
 35. 35. validesa  •  fiabilitat  •  confiança   CONTINGUTS  DE  SALUT  A  INTERNET  
 36. 36. Font:  Mobile  health  2012.  Susannah  Fox,  Maeve  Duggan.   Pew  Research  Center’s  Internet  &  American  Life  Project.   Novembre  2012   propietaris  de   smartphone   té  instalada  una   App  de  salut   1  de  cada  5  
 37. 37. Font:  La  Sociedad  de  la  información  en  España  2012.  Fundación  Telefónica.   El  mòbil  és  el  centre  d’un  ecosistema  de   dispositius  i  sensors  personals   MÒBIL  INTELIGENT  
 38. 38. Wearables   •  Posables,   vestibles  o   portables   •  Pulseres,   anells,   samarretes,   pantalons,   lents,   rellotges  i   ulleres  
 39. 39. •  A  on  es  reuneix  la   salut  2.0  espanyola   •  5  administradors  i   més  de  700  autors   •  Aplega  més  de  350   blogs  de  salut   •  Twittersfera  sanitària   (referents)   •  A  demanda  de  la   comunitat  
 40. 40. Bibliografia   •  Suro  a  Pinterest  amb  infografies  sobre  e-­‐salut:   http://pinterest.com/monicamoro/esalud-­‐ehealth-­‐esante-­‐esalute/   •  Guia  d’ús  de  social  media  per  a  metges  de  Web  Mèdica  Acreditada  del   Col·∙legi  de  Metges  de  Barcelona:   http://wma.comb.es/ca/usuarios-­‐socialmedia.html     •  33ª  oleada  “Las  TIC  en  los  hogares  españoles”  del  ONTSI.  Marzo  2012   http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-­‐informes/xxxiii-­‐oleada-­‐del-­‐panel-­‐de-­‐ hogares-­‐las-­‐tic-­‐en-­‐los-­‐hogares-­‐espa%C3%B1oles     •  Decàleg  per  a  lús  de  webs  de  salut   http://www.guiasinfosalud.es/doc/guia_diptico.pdf     •  Recomanacions  ús  e-­‐mail  metge-­‐pacient   http://wma.comb.es/ca/usuarios-­‐recomendaciones-­‐wma.html    
 41. 41. A l g u n e s   i m a t g e s   d ’ a q u e s t a   presentació,   han   estat   obtingudes   de   diferents   recursos   online.   Donada   la   gran   diversitat   de   llocs   que   hi   ha,   es   difícil   saber   l’autoria   de   les   mateixes.   No  obstant,  si  els  autors  desitjen  el  seu   reconeixement  o  eliminació,  només  ho   han  de  dir  i  ho  faré.   Mònica  Moro  Mesa   @monicamoro   http://about.me/monicamoro  

×