Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

XERRADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT. ANY 2004

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Pla de cures del parkinson
Pla de cures del parkinson
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

XERRADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT. ANY 2004

Herunterladen, um offline zu lesen

Xerrada sobre la fisioteràpia amb nens amb seqüel.les d'hipòxia/isquèmia realitzada a l'hospital Sant Jaume d'Olot dins del curs de formació continuada en Pediatria.

Xerrada sobre la fisioteràpia amb nens amb seqüel.les d'hipòxia/isquèmia realitzada a l'hospital Sant Jaume d'Olot dins del curs de formació continuada en Pediatria.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie XERRADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT. ANY 2004 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

XERRADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT. ANY 2004

 1. 1. Fisioteràpia en el nen amb sequel.les d’hipòxia / isquèmia Mònica Masó. Paquita Batallé . Olot. 18/11/2004
 2. 2. Sequel.les de la hipoxia /isquèmia <ul><li>Ventall molt ampli de lesions de diferent </li></ul><ul><li>tipus i gravetat. Parlarem de </li></ul><ul><li>Paràlisi cerebral com a terme GLOBAL. </li></ul>
 3. 3. Tipus de PC segons la zona topogràfica. <ul><li>Diplègia. (moviment EI i manipulació fina) </li></ul><ul><li>Tetraplègia . (ES i EI. Dèficits de control de cap i tronc) </li></ul><ul><li>Hemiplègia .( Diferent a la de l’adult. No hi sol haver problema facial). </li></ul><ul><li>Monoplègia . </li></ul><ul><li>Triplègia. </li></ul>
 4. 4. Tipus de PC segons el grau d’afectació <ul><li>Lleu: funcionalitat sense ajuda. </li></ul><ul><li>Mitja: funcionalitat amb poc ajut (bastó...) </li></ul><ul><li>Greu: ajuts més específics (teclat adaptat) </li></ul><ul><li>Severa: no funcionalitat. Ajuts molt específics. </li></ul>
 5. 5. Tipus de PC segons el to muscular <ul><li>Espàstica. Afectació de la via piramidal. Lesió període perinatal (freqüent prematurs). Diplègia freq. En prematurs. </li></ul><ul><li>Atetoide. Lesió al sistema extrapiramidal (fetopatía prenatal). Fluctuació del to muscular. Major afectació a cap i ES que a EI. </li></ul><ul><li>Atàxica. Lesió al cerebel de causa postnatal. Sol ser combinada. Freq. Tetra i diplègia. </li></ul><ul><li>Predomini d’hipotonia (sol combinar-se amb les altres). Solen ser PC mixtes. Freq. Tetra i flex/abd/rot ext. Resposta lenta. </li></ul>
 6. 6. Valoració fisioterapèutica. <ul><li>Què fa i com ho fa. </li></ul><ul><li>Diferents tests motrius. </li></ul>
 7. 7. Característiques de la PC <ul><li>Moviment anormal dominat per patrons, flexor (flex abd rot ext) o extensor (ext add rot int). </li></ul><ul><li>Reflexes posturals anormals que perduren amb el temps (cervical TA i TS, de Moro...) </li></ul><ul><li>Transtorns associats </li></ul><ul><li>Transtorns fisiològics (digestius i respiratoris) . </li></ul><ul><li>T ranstorns ortopèdics </li></ul><ul><li>Displàsia de maluc o luxacions. </li></ul><ul><li>Equinisme. </li></ul><ul><li>Flexe de genoll. </li></ul><ul><li>Flexió de colze. </li></ul><ul><li>Flexió amb desv. Cubital de canell. </li></ul>
 8. 8. Objectius de la Fisioteràpia. <ul><li>Millora del to muscular. </li></ul><ul><li>Millora de l’evolució motriu. </li></ul><ul><li>Mantenir els aspectes fisiològics. </li></ul>
 9. 9. Objectius de la fisioteràpia <ul><li>Lluitar contra els factors que afavoreixen la pobresa de moviments. </li></ul><ul><li>Fomentar les activitats psicomotrius propies de cada etapa. </li></ul><ul><li>Reforçar la musculatura del tronc. </li></ul><ul><li>Exercicis de dissociació cintures. </li></ul><ul><li>Correcta realització dels canvis posturals. </li></ul><ul><li>Evitar posicions estàtiques mantingudes. </li></ul>
 10. 10. Objectius de fisioteràpia <ul><li>Lluitar contra la descompensació biomecànica. </li></ul><ul><li>Procurar bona sedestació (adaptar) i evitar “W” sitting (trotte lapin). </li></ul><ul><li>Realitzar estiraments ms. Dins una bona postura. </li></ul><ul><li>Equilibrar la musculatura A quan la P és espàstica, ja que sol ser dèbil (standing). </li></ul><ul><li>Si cal orientar a una ortesi plantar. </li></ul><ul><li>Realitzar exercicis de bipedestació tenint en compte la caiguda del CG . </li></ul>
 11. 11. Objectius de fisioteràpia <ul><li>Orientar les activitats motrius a la funcionalitat. </li></ul><ul><li>Evitar que el gateig sigui el seu únic desplaçament. </li></ul><ul><li>Exercitar ajustos posturals i sinergies posturals. </li></ul><ul><li>Promoure exercicis de dissociació de cintures i de dissociació de moviments (ex: bicicleta). </li></ul>
 12. 12. Objectius de fisioteràpia <ul><li>Afavorir l’activitat cinètica d’ES. </li></ul><ul><li>Exercitar reaccions protectores A en diferents posicions. </li></ul><ul><li>Afavorir activitats que impliquin coordinació bimanual. </li></ul><ul><li>No oblidar activitats motrius amb component en extensió de braços. </li></ul>
 13. 13. Objectius de fisioteràpia <ul><li>Exercitar per a la utilització d’un medi de desplaçament. </li></ul><ul><li>Caminadors A o P. </li></ul><ul><li>Bastons. </li></ul><ul><li>Cadira de rodes. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 14. 14. Objectius de fisioteràpia <ul><li>Treballar les reaccions d’Adreçament. </li></ul><ul><li>Treballar les reaccions de Recolzament. </li></ul><ul><li>Treballar les reaccions d’Equilibri. </li></ul>
 15. 15. Tractament segons el to ms. <ul><li>Espàstics </li></ul><ul><li>Buscar moviments de gran recorregut articular. </li></ul><ul><li>Donar mobilitat. </li></ul><ul><li>Postures d’inhibició i facilitació. </li></ul><ul><li>L’augment de to muscular es dóna fins i tot en repòs i en resposta a factors desencadenants. </li></ul><ul><li>Umbral d’excitació molt baix. No cal donar molt estímul propioceptiu. </li></ul><ul><li>Poc moviment i en bloc, influït per l’Activitat Postural Reflexa Anormal. </li></ul>
 16. 16. Tractament segons el to ms. <ul><li>Atetòsics </li></ul><ul><ul><ul><li>Aconseguir moviments de poc recorregut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Donar estabilitat proximal. </li></ul></ul></ul><ul><li>Atàxics </li></ul><ul><ul><ul><li>Millorar l’equilibri i la coordinació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Hipotònics </li></ul><ul><ul><ul><li>Estimulació per augmentar el to; sobretot propioceptiva. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Treball del control cefàlic <ul><li>La rot.ext allibera cintura escapular i facilita el control de cap. </li></ul>
 18. 18. Treball del control de tronc
 19. 19. Treball de la sedestació. <ul><li>Canvis posturals, a terra i sobre la pilota. </li></ul><ul><li>Control de la postura. </li></ul>
 20. 20. Treball de la bipedestació
 21. 21. Reaccions d’equilibri i recolzaments
 22. 22. Àrees d’Intervenció del fisio. <ul><li>Al CDIAP. </li></ul><ul><li>Al CEE. </li></ul><ul><li>Hospitalari. </li></ul>
 23. 23. Mètodes de tractament: <ul><li>Mètode Bobath. (Inhibició del to postural anormal i facilitació del mov. Anormal) </li></ul><ul><li>Educació muscular (Phelps i Tardieu). </li></ul><ul><li>massatge ms.hipertònica. </li></ul><ul><li>mobilitzacions. </li></ul><ul><li>tècniques de relaxació. </li></ul><ul><li>treball de la manipulació. </li></ul><ul><li>aparells ortopèdics. </li></ul><ul><li>Moviment progressiu (ex: Vojta segons l’evolucó filogenètica). </li></ul><ul><li>F.N.P. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 24. 24. L’ESTIMULACIÓ BASAL <ul><li>Domini Somàtic. </li></ul><ul><li>Domini Vestibular. </li></ul><ul><li>Domini Vibratori. </li></ul><ul><li>Domini Oral. </li></ul><ul><li>Domini olfactiu / gustatiu. </li></ul><ul><li>Domini acústic. </li></ul><ul><li>Domini tàctil. </li></ul><ul><li>Domini visual. </li></ul><ul><li>Comunicació (integrada en els altres). </li></ul>
 25. 25. Control de les deformitats. Ajudes ortopèdiques.
 26. 26. Control de les deformitats. Ajudes ortopèdiques. www.ortopedia-integrar.com.ar/equipamientos.htm
 27. 27. Control de les deformitats. Ajudes ortopèdiques. <ul><li>caminador tipus pony </li></ul>
 28. 28. DAFOS http://www.ortopedia-integrar.com.ar/valvas.htm
 29. 29. <ul><li>ORTESIS DE CADERA PARA LA BIPEDESTACIÓN MARCHA Y SEDESTACIÓN. </li></ul><ul><li>DESARROLLADA PARA TRATAR A LOS NIÑOS QUE PADECEN TRASTORNOS DE CADERA DEBIDOS A PARÁLISIS CEREBRAL. </li></ul><ul><li>UTIL EN SITUACIONES EN LAS QUE UNA MARCHA EN TIJERA AFECTA A LA DEAMBULACIÓN FUNCIONAL Y EN LAS QUE LA DISPLASIA DE CADERA LLEVE A UN DESEQUILIBRIO MUSCULAR. </li></ul><ul><li>INDICACIONES: DISTONÍA, MIGRACIÓN DE LA CADERA, MARCHA EN TIJERA INTERFIRIENDO LA DEAMBULACIÓN, ADDUCCIÓN DE LA CADERA QUE IMPIDE SENTARSE CON ESTABILIDAD. </li></ul><ul><li>CONTRAINDICACIONES: LUXACIÓN DE CADERA, CONTRACTURA EN FLEXIÓN DE LA CADERA > 20°, EXCESIVA TORSIÓN TIBIAL EXTERNA. </li></ul>

×