Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentación Grados 2023.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Presentación Grados 2023.pdf (20)

Weitere von Mónica Diz Besada (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Presentación Grados 2023.pdf

 1. 1. Graos universitarios: Organización, Oferta e Acceso 2023 Mónica Diz Besada
 2. 2. Como se organizan os estudos universitarios
 3. 3. En Galicia contamos con tres universidades
 4. 4. E con sete campus universitarios 3 universidades: UDC USC UVIGO 7 campus UDC: Coruña, Ferrol USC: Santiago, Lugo UVIGO: Vigo, Pontevedra, Ourense Ferrol Coruña Lugo Santiago Pontevedra Ourense Vigo
 5. 5. Créditos ECTS European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). Unidade de medida do haber académico, baseada na carga de traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos. Valora o tempo invertido. Integra tanto as clases teóricas como prácticas, así como as horas de traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo individual e en grupo, os exames,… . Un curso son 60 ECTS. Un ECTS son 25-30 horas de traballo. Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a mobilidade.
 6. 6. Tipo de materias nos graos Materias básicas Materias de 6 créditos comúns a outras titulacións da mesma rama de coñecemento Materias obrigatorias Materias propias da titulación Materias optativas Modulan o perfil profesional Traballo fin de grao – proxecto fin de carreira Ata 6 créditos por participación en actividades universitarias
 7. 7. Tipo de materias Básicas Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Ciencias Ciencias da saúde Enxeñarías e Arquitectura Obrigatorias Optativas Prácticas externas Traballos dirixidos Seminarios Traballo fin de grao Traballo fin de máster
 8. 8. Materias Básicas Artes e Humanidades Antropología, Arte, Ética, Expresión Artística, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, Literatura, Sociología. Ciencias Sociais e Xurídicas Antropología, Ciencia Política, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología, Sociología. Ciencias Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química. Ciencias da saúde Anatomía Animal, Anatomía Humana, Biología, Bioquímica, Estadística, Física, Fisiología, Psicología. Enxeñarías e arquitectura Empresa, Expresión Gráfica, Física, Informática, Matemáticas, Química
 9. 9. Titulación de grao Graduado en nome do título) pola Universidade (nome da universidade) na Rama de coñecemento correspondente Suplemento europeo ao título: facilitar o recoñecemento académico e profesional das cualificacións entre países da Unión Europea Certificar nivel B1 nunha lingua estranxeira
 10. 10. 1º ciclo: GRAO  Título de Grao  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Nalgunhas titulacións: prácticas en empresas  Formación de carácter xeral e de capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo: MÁSTER  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras. Másteres habilitantes de profesións reguladas. 3º ciclo: DOUTORAMENTO  Título de Doutor  Entre dous e tres anos  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 11. 11. 5 Ramas de coñecemento 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñería e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 12. 12. Adscrición ás ramas de coñecemento 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias de modalidade de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 13. 13. Graos que oferta o S.U.G. Graos de 4 cursos (240 créditos) Graos de 5 cursos (300 créditos): Farmacia, Odontoloxía, Veterinaria, Estudos de Arquitectura Graos de 6 cursos (360 créditos): Mediciña. Graos bilingües: Xestión Industrial da Moda. Graos trilingües: Relacións internacionais. Graos con docencia en inglés. Graos internacionais. Graos Duais. Graos interuniversitarios: Paisaxe, Relacións Internacionais, Intelixencia artificial Dobres graos (simultaneidade) Graos abertos. Graos virtuais: Dirección e Xestión Pública, Turismo. Graos semipresenciais Centros adscritos con especiais condicións económicas Universidade a distancia (UNED)
 14. 14. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais: CO Ciencias do Mar: VI Química: VI, CO, SA Bioloxía: VI, CO, SA Bioquímica: LU Biotecnoloxía: SA Física: SA Matemáticas: SA Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: OU Nanociencia e Nanotecnoloxía: CO
 15. 15. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña: SA Odontoloxía: SA Podoloxía: FE Enfermería: VI, OU, PO, CO, FE, LU, SA Psicoloxía: SA Fisioterapia: PO, CO Nutrición Humana e Dietética: LU Farmacia: SA Óptica e Optometría: SA Terapia Ocupacional: CO Logopedia: CO Veterinaria: LU
 16. 16. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica: CO Estudos de Arquitectura: CO Ciencia e Enxeñería de Datos : CO Enxeñaría Aeroespacial: OU Enxeñaría Agraria: OU Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria: LU Enxeñaría Biomédica: VI Enxeñaría Civil: LU Enxeñaría de Obras Públicas: CO Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais: LU Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación: VI Enxeñaría da Enerxía: VI Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos: VI Enxeñaría Eléctrica: VI, FE Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: VI, FE Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto: FE Enxeñaría en Organización Industrial: VI Enxeñaría en Química Industrial: VI Enxeñaría Química: SA Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: VI, FE Enxeñaría Forestal: PO Enxeñaría Forestal e do Medio Natural: LU Enxeñaría Informática: OU, CO, SA Enxeñaría Mecánica: PO, VI, FE Enxeñaría Naval e Oceánica: FE Náutica e Transporte Marítimo: CO Paisaxe: CO+LU Robótica: LU Tecnoloxía da Enxeñaría Civil: CO Máquinas Navais: CO Intelixencia Artificial: CO+ OU+SA
 17. 17. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas: OU, VI, CO, LU, SA Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso): PO, CO Ciencia Política e da Administración: SA Ciencias empresariais: CO Comercio: VI Comunicación Audiovisual: PO, CO, SA Creación Dixital, Animación e Videoxogos: CO Criminoloxía: SA Dereito: OU, VI, CO, SA Dirección e Xestión Pública: PO Economía: VI, CO, SA Educación Infantil: OU, PO, VI, CO, SA, LU Educación Primaria: OU, PO, VI, CO, SA, LU Educación Social: CO, SA Empresa e tecnoloxía: LU Pedagoxía: SA Publicidade e Relacións Públicas: PO Relacións internacionais: OU+FE Relacións Laborais e Recursos Humáns: VI, CO, FE, LU, SA Socioloxía: CO Traballo Social: OU, SA Turismo: OU, CO Xeografía e Ordenación do Territorio: SA Xestión industrial da Moda (bilingüe): CO Xestión de empresas hostaleiras: SA Xornalismo: SA
 18. 18. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES Belas Artes: PO Xestión Cultural: LU Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios: VI Deseño: PO Español: Estudos Ligüísticos e literarios: CO Filoloxía Clásica: SA Filosofía: SA Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios: CO Historia: SA Historia da Arte: SA Inglés: Estudos lingüísticos e literarios: CO Lingua e Literatura Españolas: SA Lingua e Literatura Galegas: SA Lingua e Literatura Inglesas SA Linguas e Literaturas Modernas: SA Linguas Estranxeiras: VI Traducción e interpretación: VI Xeografía e historia OU Xestión Dixital da Información e Documentación: FE
 19. 19. DOBRES GRAOS UNIVERSITARIOS Administración de Empresas – Dereito: OU, VI, CO CC. Empresariais – Turismo: CO Turismo – Xeografía e Historia: OU Mestre Ed. Infantil – Ed. Primaria: SA Comunic. Audiovisual – Xornalismo: SA Dereito – Relacións Laborais e RRHH: LU Inglés – Español: CO Inglés – Galego-Portugués: CO Español – Galego-Portugués: CO Administración de Empresas – Enxeñería Informática: OU Farmacia – Óptica e Optometría: SA Matemáticas – Física: SA Matemáticas – Enx. Informática: SA Química – Bioloxía: CO, SA Química – Física: SA Enx. Mecánica – Enx. Naval e Oceánica: FE Enxeñaría Biomédica – Enx. Electrónica, Industrial e Automática: VI Enxeñaría Biomédica – Enx. Mecánica: VI Enxeñaría Mecánica - Enx. Electrónica, Industrial e Automática: VI Enx. Agrícola-Agroal. – Enx. Forestal: LU
 20. 20. UVIGO: • Grao en Deseño: Mención en Deseño de moda e mención en Deseño Gráfico e Dixital. • Grao Dual en Enxeñaría da Automoción: Alternará a formación en o centro de estudos e a empresa. USC: • Grao en Xestión Hoteleira (Centro Superior de Hostelería de Galicia): Será un grao dual que alternará a formación no centro e a empresa. GRAOS CONXUNTOS: • Grao en Relacións Internacionais (UVIGO + UDC). Mención en Cooperación para el desarrollo e mención en Xestión de proxectos e negocios internacionales. Grao trilingüe. • Grao en Intelixencia Artificial (UVIGO + USC+UDC). NOVOS GRAOS CURSO 2022-2023
 21. 21. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Grao en Xestión Hoteleira ENLACE - Dúas mencións: Dirección en Xestión Hostaleira e Gastronomía. - Habilita para dirixir calquera departamento dun hotel ou establecemento do sector turístico ou para se xefe de cociña, restaurador independente, responsable gastronómica de empresas. - Saídas profesionais: Grandes empresas turísticas, cadenas hoteleiras internacionais, resorts, complexos turísticos, hoteis de gran tamaño, restaurantes. - Plan de estudos: Nutrición, psicoloxía, idiomas, TICs, lexislación, economía, contabilidade, márketing, recursos humáns, aloxamento, alimentos e bebidas, xestión de calidade. - TARIFAS: • Réxime externo: 7.711,44 € por curso (más 125 € de tasas da USC) • Posibilidade de becas e exencións de pago. • Residencia propia. - Xornadas de portas abertas ó longo de todo o ano. CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA
 22. 22. GRAOS ABERTOS Que son os graos abertos? Grao aberto 5USC Enxeñarías USC (Lugo) Grao aberto Ciencias Sociais e Xurídicas UDC (A Coruña) Grao aberto Enxeñaría Industrial UDC (Ferrol)
 23. 23. O acceso á universidade
 24. 24. NOTA MEDIA E MATRÍCULA DE HONRA EN BACHARELATO NOTA MEDIA DA ETAPA MATRÍCULA DE HONRA Obter un 9 de media na etapa. Non se poderá conceder a máis do 5% do alumnado do curso A calificación final da etapa será a media aritmética das calificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.
 25. 25. O acceso á universidade desde bacharelato e desde a FP PARA OS TITULADOS DE BACHARELATO Superar a ABAU (a Parte Obrigatoria), alomenos cun 4. A nota de acceso será a nota media ponderada entre a ABAU (40%) e a media de bacharelato (60%), acadando en total alomenos un 5. PARA OS TITULADOS EN FP SUPERIOR Teñen acceso directo. Non se reserva un nº de prazas para estes titulados, senón que entran coa nota media do expediente en igualdade cos titulados de bacharelato. NMA (Nota Media de Acceso): Suma das cualificacións numéricas dos módulos, cualificados de 1 a 10, sen decimais, e dividindo o resultado obtido polo número total dos módulos. Non serán computados os módulos de FCT nin os que fosen validados. Só se terá en conta que o CS estea adscrito á rama de coñecemento da titulación en caso de EMPATE.
 26. 26. CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE BACHARELATO CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE FP SUPERIOR Acceso non directo Acceso directo 1º Superación da parte obrigatoria da ABAU. 1º Nota media do ciclo (de todos os módulos agás o de FCT). 2º Nota media de bacharelato e nota media da parte obrigatoria da ABAU. 2º Adscrición dos títulos ás ramas de coñecemento universitario, só en caso de empate. 3º Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria. 3º Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria. O acceso á universidade
 27. 27. Parte Voluntaria Permite mellorar a nota de acceso. Poden presentarse titulados en FP. Parte Obrigatoria Fai media coa nota media de bacharelato. Nota máxima de 10 puntos. Nota máxima de 4 puntos (tras multiplicar a nota de cada exame por 0´1 ou 0´2) A avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)
 28. 28. Nota de acceso ≠ Nota de admisión NOTA De acceso É a nota mínima que permite obter o dereito a acceder a calquera universidade española pública ou privada. Consíguese superando o bacharelato e a Parte Obrigatoria da ABAU cunha nota media de 5 como mínimo, e un máximo de 10 puntos. De admisión Nota que permite conseguir o acceso a un determinado grao nunha universidade particular. A nota pode oscilar entre 5 e 14 puntos. Incorpora a nota da parte voluntaria da ABAU. A “nota de corte” infórmanos da nota de admisión que conseguiu o último solicitante matriculado nun grao.
 29. 29. Poderase obter diferentes notas de admisión? SÍ Os que soliciten diferentes titulacións, poden ter diferentes notas de admisión, en función da ponderación (0´1 ou 0´2) das materias elixidas na Parte Voluntaria, que lle conceda cada titulación.
 30. 30. Admisión nas titulacións de GRAO con límite de prazas Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidades públicas empregan a nota de admisión para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor. O último estudante que consigue entrar nunha titulación nun curso académico marca a nota de corte, que sirve de referencia para o seguinte curso.
 31. 31. Como interpretar as notas de corte Enlace para consultar as notas de corte

×