CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara MalaysiaLecturer um Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION
WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION
Part 2
By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management)
Islamic Business School (IBS), UUM
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
1
CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT
NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD
(NOSS) FOR:
HALAL OPERATION SUPERVISION
LEVEL 3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
2
COMPETENCY PROFILE (CP)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
4
PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE
INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02)
Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:
1. Carry out worker’s Halal compliance inspection.
2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection.
3. Carry out Halal compliance premise inspection.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
5
RELATED KNIOWLEDGE
2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist.
2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment:
Processing aid
Maintenance tools and equipment
Cleaning and sanitising chemical
2.3 Format and content of equipment calibration record.
2.4 Sertu activities.
2.5 Procedure to check machine and equipment functionality.
2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
6
RELATED SKILLS
2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist.
2.2 Check machine and equipment cleanliness.
2.3 Execute sertu activities.
2.4 Check machine and equipment functionality.
2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria.
2.6 Prepare machine and equipment inspection report.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
7
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ
‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ
‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
َ
‫َل‬ َ َّ
‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ
‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ
‫َّللا‬
ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬
َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬
.
‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬
‫َل‬ َ
‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ
‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬
ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ
‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬
َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan
benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi
kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah
ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada
orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah
diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan
bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman.
(Surah al-Maidah: 87-88)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
8
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-
benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu.
(Surah al-Baqarah: 172)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
9
KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI
PATUH HALAL??
Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam.
• Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan
sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut
ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak
mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia
telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh
dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang
pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan
menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan
sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya.
Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka
baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia
adalah hati.
Sumber Rujukan:
Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al-
syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
10
SAMB..
Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT.
Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan
dan penyimpanan.
Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang
dan sebagainya
Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
11
APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN?
Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada
peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil
kira.
Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan
digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak
penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang
menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu.
Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan
penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan
yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau
perusahaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
12
APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI?
Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan
di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya
kepada aktiviti semasa.
Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan
kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat
sebagaimana yang berkenaan.
Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
13
APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK?
Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua
item yang mungkin.
Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai
yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda.
Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk
tandatangan pemeriksa dan tarikh.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
14
WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
15
WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD
PENENTURAN)?
Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang
telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan
hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau
gagal).
Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk
penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua
sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang
diperlukan, dan selang penentukuran.
Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala
menjadi subjek perbincangan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
16
KEPERLUAN STANDADRD
Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan
(hygiene) mesin dan perkakas;
Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan);
Kawal ejen mikrobiologi di mesin;
Associated equipment:
Fittings
Piping
tubing
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
17
BAHAYA/ HAZARD
Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian,
penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada:
Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth.
kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan);
Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman
(cth. pelincir, cecair pembersih, alergen);
Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah,
peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang
digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan).
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
18
AKTIVITI SERTU
Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis
mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya.
Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang
diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan
keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan
enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW:
Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing
dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan
tanah”. (Hadith Riwayat Muslim)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
19
SAMB..
Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam
dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal,
hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu
produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim,
menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang
telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi
DNA babi.
Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah
kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis
mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat
memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah
dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
20
SAMB..
Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak
iaitu:
Cara sertu dengan menggunakan tanah.
Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
21
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH.
1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih
dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar.
2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya
sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan
meratakan sebatian tersebut.
3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air
bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai
basuhan pertama.
4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek
berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi
menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya.
5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan
agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh
mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya
ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
22
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH
LIAT
1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat.
2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan
memastikan sabun dihancurkan.
3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu.
4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk
menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu.
5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih
sebanyak enam (6) kali.
6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan
bahan pencuci yang
7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu
keringkan alatan tersebut.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
23
SAMB..
1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan
dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk
non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan.
2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau
JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan
proses sertu.
3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN
sekiranya diperlukan.
4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan
melakukan sertu.
5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan
betul mengikut syarak.
6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat
berkenaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
24
PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN
DAN PERALATAN.
Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus
melibatkan perkara berikut:
Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan
strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan.
Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan
komponen mesin.
Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe.
Pemerhatian operasi.
Penilaian pakai.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
25
SUMBER
M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3
ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic
Terminology, methodology
ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical
principles
https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS)
https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4
(MPPHMP)
https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020
https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
26
LATIHAN 1
ARAHAN:
1. Latihan berkumpulan.
2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja.
3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp.
mohdadib@uum.edu.my / 0134054974.
4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari.
Soalan:
a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti?
b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai
Semak?
c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
27
1 von 27

Recomendados

Sop overhead crane von
Sop overhead craneSop overhead crane
Sop overhead craneWina Indah
10.7K views37 Folien
Instrumentation In The Brewing Industry von
Instrumentation In The Brewing IndustryInstrumentation In The Brewing Industry
Instrumentation In The Brewing Industryola wesstrom
8.2K views16 Folien
CO Removal and Smoke Extraction: Garage Ventilation System Design with CFD von
CO Removal and Smoke Extraction: Garage Ventilation System Design with CFDCO Removal and Smoke Extraction: Garage Ventilation System Design with CFD
CO Removal and Smoke Extraction: Garage Ventilation System Design with CFDSimScale
654 views35 Folien
risk analysis von
 risk analysis risk analysis
risk analysisArvind Kumar
2.1K views20 Folien
HAZOP STUDY.docx von
HAZOP STUDY.docxHAZOP STUDY.docx
HAZOP STUDY.docxMirza Saifullah Baig
247 views4 Folien
Organisation Environment Footprint Guide von
Organisation Environment Footprint Guide Organisation Environment Footprint Guide
Organisation Environment Footprint Guide Albert Hereu
1.6K views148 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dasar keselamatan pengoperasian forklift von
Dasar keselamatan pengoperasian forkliftDasar keselamatan pengoperasian forklift
Dasar keselamatan pengoperasian forkliftpkppk
2.4K views2 Folien
2. peraturan perundangan von
2. peraturan perundangan2. peraturan perundangan
2. peraturan perundanganWinarso Arso
2.6K views35 Folien
Documentation von
DocumentationDocumentation
DocumentationPranavAutomation
1.5K views40 Folien
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia Storage von
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia StorageDecommissioning of Horton Sphere used for Ammonia Storage
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia StorageDharmaraj Daddikar
1.2K views27 Folien
Safety induction von
Safety inductionSafety induction
Safety inductionrindhamareta
21.3K views53 Folien
Ammonia plant material balance von
Ammonia plant material balanceAmmonia plant material balance
Ammonia plant material balancePrem Baboo
4.7K views66 Folien

Was ist angesagt?(10)

Dasar keselamatan pengoperasian forklift von pkppk
Dasar keselamatan pengoperasian forkliftDasar keselamatan pengoperasian forklift
Dasar keselamatan pengoperasian forklift
pkppk2.4K views
2. peraturan perundangan von Winarso Arso
2. peraturan perundangan2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan
Winarso Arso2.6K views
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia Storage von Dharmaraj Daddikar
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia StorageDecommissioning of Horton Sphere used for Ammonia Storage
Decommissioning of Horton Sphere used for Ammonia Storage
Dharmaraj Daddikar1.2K views
Safety induction von rindhamareta
Safety inductionSafety induction
Safety induction
rindhamareta21.3K views
Ammonia plant material balance von Prem Baboo
Ammonia plant material balanceAmmonia plant material balance
Ammonia plant material balance
Prem Baboo4.7K views
Hazop analysis von Anand Kumar
Hazop analysisHazop analysis
Hazop analysis
Anand Kumar34.7K views
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg... von Imam Prastio
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
Imam Prastio361 views

Similar a CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02... von
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
13 views22 Folien
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind) von
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Mochamad Sutarsono
142 views30 Folien
Logam mesin surface finishing 1 (16) von
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)Eko Supriyadi
163 views4 Folien

Similar a CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx(20)

Logam mesin surface finishing 1 (16) von Eko Supriyadi
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)
Eko Supriyadi163 views
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf von eko_apt
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
eko_apt11 views
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN... von SiregarVaio
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
SiregarVaio76 views
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf von sindyputri19
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdfMATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
sindyputri191 view
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx von sitiquraniati1
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
sitiquraniati185 views
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf von LanangTanu2
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfMateri_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
LanangTanu27 views
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018 von KosasihSomantri
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
KosasihSomantri3.4K views
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf von anggitapriantary1
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdfModul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
Notes frozen desserts item_KSKV 2018 von Marzyah Omar
Notes frozen desserts item_KSKV 2018Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Marzyah Omar15.6K views
Kod amali minyak kelapa sawit von Asif Yahya
Kod amali minyak kelapa sawitKod amali minyak kelapa sawit
Kod amali minyak kelapa sawit
Asif Yahya2K views

Más de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia

Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama... von
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
51 views31 Folien
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf von
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfCU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
71 views24 Folien
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ... von
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
414 views23 Folien

Más de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia(20)

Último

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". von
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".Kanaidi ken
83 views66 Folien
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. von
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.Kanaidi ken
46 views64 Folien
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx von
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
39 views19 Folien
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx von
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxWartoyoWartoyo3
8 views36 Folien
review-jurnal-ilmiah.pdf von
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdfAdePutraTunggali
8 views12 Folien
Public Relations - Menentukan Masalah von
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahAdePutraTunggali
107 views23 Folien

Último(20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". von Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 views
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. von Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken46 views
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx von WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo38 views
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 von I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi26 views
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf von Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi38 views
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx von gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 views
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx von rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj10 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". von Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 views
Latihan 6_ Aldy 085.pptx von justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun13 views
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx von FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 views
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf von Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi37 views
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx von raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1270 views

CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

 • 1. CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION Part 2 By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management) Islamic Business School (IBS), UUM M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 1
 • 2. CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) FOR: HALAL OPERATION SUPERVISION LEVEL 3 M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 2
 • 3. COMPETENCY PROFILE (CP) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 3
 • 4. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 4
 • 5. PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02) Upon completion of this competency unit, trainees should be able to: 1. Carry out worker’s Halal compliance inspection. 2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection. 3. Carry out Halal compliance premise inspection. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 5
 • 6. RELATED KNIOWLEDGE 2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist. 2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment: Processing aid Maintenance tools and equipment Cleaning and sanitising chemical 2.3 Format and content of equipment calibration record. 2.4 Sertu activities. 2.5 Procedure to check machine and equipment functionality. 2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 6
 • 7. RELATED SKILLS 2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist. 2.2 Check machine and equipment cleanliness. 2.3 Execute sertu activities. 2.4 Check machine and equipment functionality. 2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria. 2.6 Prepare machine and equipment inspection report. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 7
 • 8. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ ‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ ‫َل‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ ‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ . ‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬ ‫َل‬ َ ‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman. (Surah al-Maidah: 87-88) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 8
 • 9. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda- benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu. (Surah al-Baqarah: 172) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 9
 • 10. KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI PATUH HALAL?? Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam. • Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Sumber Rujukan: Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al- syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 10
 • 11. SAMB.. Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT. Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan dan penyimpanan. Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang dan sebagainya Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 11
 • 12. APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN? Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil kira. Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu. Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau perusahaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 12
 • 13. APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI? Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya kepada aktiviti semasa. Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat sebagaimana yang berkenaan. Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 13
 • 14. APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK? Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua item yang mungkin. Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda. Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk tandatangan pemeriksa dan tarikh. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 14
 • 15. WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 15
 • 16. WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD PENENTURAN)? Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau gagal). Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang diperlukan, dan selang penentukuran. Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala menjadi subjek perbincangan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 16
 • 17. KEPERLUAN STANDADRD Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan (hygiene) mesin dan perkakas; Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan); Kawal ejen mikrobiologi di mesin; Associated equipment: Fittings Piping tubing M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 17
 • 18. BAHAYA/ HAZARD Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian, penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada: Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth. kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan); Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman (cth. pelincir, cecair pembersih, alergen); Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah, peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan). M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 18
 • 19. AKTIVITI SERTU Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya. Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW: Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan tanah”. (Hadith Riwayat Muslim) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 19
 • 20. SAMB.. Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal, hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim, menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi DNA babi. Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 20
 • 21. SAMB.. Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak iaitu: Cara sertu dengan menggunakan tanah. Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 21
 • 22. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH. 1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar. 2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan meratakan sebatian tersebut. 3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai basuhan pertama. 4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya. 5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 22
 • 23. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH LIAT 1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat. 2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan memastikan sabun dihancurkan. 3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu. 4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu. 5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih sebanyak enam (6) kali. 6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan bahan pencuci yang 7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu keringkan alatan tersebut. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 23
 • 24. SAMB.. 1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan. 2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan proses sertu. 3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN sekiranya diperlukan. 4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan melakukan sertu. 5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan betul mengikut syarak. 6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat berkenaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 24
 • 25. PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN DAN PERALATAN. Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus melibatkan perkara berikut: Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan komponen mesin. Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe. Pemerhatian operasi. Penilaian pakai. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 25
 • 26. SUMBER M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3 ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic Terminology, methodology ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS) https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4 (MPPHMP) https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020 https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 26
 • 27. LATIHAN 1 ARAHAN: 1. Latihan berkumpulan. 2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja. 3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp. mohdadib@uum.edu.my / 0134054974. 4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari. Soalan: a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti? b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai Semak? c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 27