Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Luonnonvara ja biotalouspäivien ohjelma

321 Aufrufe

Veröffentlicht am

Päivien ohjelma

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Luonnonvara ja biotalouspäivien ohjelma

  1. 1. Luonnos Luonnos 17.9.2015 LUONNONVARA- JA BIOTALOUSPÄIVÄT 2015 Paikka: Framin auditoriossa, Kampusranta 9, Seinäjoki Tiistai 6.10.2015 Puheenjohtajana kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö 9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:30 Luonnonvara- ja biotalouspäivien avaus, Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 9:40 Valtioneuvoston terveiset luonnonvara-alalle Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 10:40 Maa- ja metsätalousministeriön painopisteet 2016 Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö 11:15 Lounas Teema: Biotalouden sekä resurssitehokkuuden mahdollisuudet Teeman tavoitteena on luoda katsaus biotalouteen ja sen kasvun mahdollisuuksiin. sekä keskus- tella siitä, miten hallinnonalan nykyiset painopisteet tukevat hallitusohjelman biotaloudelle ase- tettuja tavoitteita. 12:15 Uusia tuotteita luonnonvaroista - Mitä puusta tuotetaan tulevaisuudessa Johtaja Sauli Brander, UPM, puunhankinta ja metsätalous - Vesi- ja kalavarojen mahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Puputti, RaisioAgro, - Ravinteet kiertotaloudessa Toimitusjohtaja Jyrki Heilä, Biovakka Oy - Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet ja resurssitehokas ruoantuotanto Toimitusjohtaja Åsa Alanko, Domretor Oy - Maaseudun mahdollisuuksilla kauppatase nousuun Toimitusjohtaja Esa Hakamäki, Isojoen Saha Oy
  2. 2. 2 (4) 13:30 Keskustelu aamupäivän aiheista osastopäällikkö Risto Artjoen johdolla 13:45 Kahvi Teema: Julkinen sektori talouskasvun vauhdittajana Teeman tavoitteena on tarkastella julkisen sektorin roolia biotalouden edistämisessä sekä luoda näkymä erilaisista keinoista, joilla biotalouden kasvua voidaan tukea. 14:15 Esimerkki julkisen sektorin roolista metsäbiotaloutta kehitettäessä Metsäneuvoja Heikki Nivala, Suomen metsäkeskus 14:35 Alempiasteisen tieverkoston kehittäminen Vastuualueen johtaja Anders Östergård, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14:50 EU-rahoituksen rooli biotalouden edistämisessä - Maaseutuohjelmalla kilpailukykyä Maatalousneuvos Taina Vesanto MMM - Euroopan meri- ja kalatalousrahasto innovaatioiden edistäjänä, Erityisasiantuntija Timo Halonen MMM 15:30 Sininen Metsähallitus Erikoissuunnittelija Jan Ekebom, Metsähallitus 15:50 Paneelikeskustelu lupamenettelyjen sujuvoittamisesta • Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Metsä Fibre oy • Puheenjohtaja Irja Skyten-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Tarja Savea-Nukala 16:30 Loppukeskustelu ja yhteenveto osastopäällikkö Juha S. Niemelän johdolla 16:45 Päivän päätös, majoittuminen 19:00 Iltatilaisuus
  3. 3. 3 (4) Keskiviikko 7.10.2015 rinnakkaiset ohjelmat: luonnonvaratalous Puheenjohtajana osastopäällikkö Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö Teema: Suomen luonnonvarat ja kestävän käytön rajat Teeman tavoitteena on nostaa keskusteluun luonnonvara- ja biotalouden reunaehdot, tavoittei- den yhteensovittaminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat haasteet ja mahdollisuudet. 09:00 Luonnonvaratalouden kestävyyden turvaaminen osastopäällikkö Timo Tanninen, ympäristöministeriö 09:20 Ilmastonmuutos ja riskien hallinta - Ilmastonmuutoksen vaikutukset, case maatalous Professori Pirjo Peltonen-Sainio, Luonnonvarakeskus - Ilmastoriskien hallinta kuntien valmiussuunnittelussa Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula Lahden kaupunki - Ilmastoriskien arviointi ja hallinta Liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio, Gaia 10:20 Kahvi 10:50 Vesistövisio työkaluksi tavoitteiden yhteensovittamiseen Ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto 11:10 Rakennetut kosteikot monikäyttöön Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus 11:30 Ympäristöjärjestön puheenvuoro Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF-Suomi 12:00 Luonnonvararesurssit ja biotalous Etelä-Pohjanmaalla Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Seinäjoki 12:30 Teeman loppukeskustelu ja yhteenveto 13:00 Tilaisuuden päätös
  4. 4. 4 (4) Keskiviikko 7.10.2015 rinnakkaiset ohjelmat: maaseudun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalous Puheenjohtajana: osastopäällikkö Risto Artjoki, maa- ja metsätalousministeriö Teema: Suomalainen ruuantuotanto kannattavaksi ja kauppatase nousuun Teeman tavoitteena on syventää yhteistä, edellisen päivän keskustelua maaseudun kehittämisen sekä maa- ja elintarviketalouden strategioiden ja kärkihankkeiden jalkauttamiseksi. Mitä teem- me ja mihin sitoudumme, jotta hallitusohjelman strategiset tavoitteet toteutuvat 9:00 Ruoantuotannon kilpailukyky kuntoon Osastopäällikkö Risto Artjoki, MMM 9:45 Miten alueet vastaavat kilpailukyvyn haasteisiin Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10:20 Kahvit 10:50 Kumppanuutta ja hyvää hallintoa elinvoimaisen maaseudun parhaaksi Ylijohtaja Leena Tenhola, Mavi 11.30 Laadulla ja turvallisuudella kilpailukykyä Pääjohtaja Matti Aho, Evira 12:00 Päästäänkö käytettävissä olevilla pelimerkeillä maaliin? Yksikön päällikkö Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 12:30 Teeman loppukeskustelu ja yhteenveto osastopäällikkö Artjoen johdolla 13:00 Tilaisuuden päätös

×