Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Tuula Packalen

37 Aufrufe

Veröffentlicht am

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Tuula Packalen

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Tuula Packalen

  1. 1. Luonnonvaratehtävien strategiset tavoitteet vuodelle 2021 Ylijohtaja Tuula Packalen, MMM 1
  2. 2. Ilmastotyön merkitys korostuu • EU:n uudet päästövähennystavoitteet • Hallitusohjelma asettaa kunnianhimoiset askelmerkit • Elvytysrahoitusta suunnataan vahvasti vihreään siirtymään 2
  3. 3. Tiekartta ohjaamaan ilmastotyötä ELY-keskuksissa • Ilmastotyö kattaa sekä hillinnän että sopeutumisen • Koskettaa kaikkea ELY-keskusten toimintaa • Yhteistyön lisääminen tehtävien ja vastuualueiden kesken • Valtakunnallinen ilmastoverkosto käyttöön oppien ja osaamisen kehittämisessä • Tulosten jalkauttaminen ja hyödyntäminen toiminnassa 3
  4. 4. Maankäyttösektorin ilmastotoimet • Kannustetaan metsänomistajia, maataloustuottajia ja muita maankäytöstä päättäviä ilmastokestäviin metsänhoito- ja maankäyttöratkaisuihin • ELY-keskukset tärkeä toimija, sillä maankäytön ohjaus on avainasemassa • Metsitystukihakemuksista annettavat lausunnot ELY-keskusten uutena tehtävänä, joka edellyttää laajasti eri osaamisalueiden panostusta 4
  5. 5. Kiitos kuluvasta vuodesta • Covid-19 -haasteista on selvitty hyvin • Luonnonvaratehtävissä tavoitteet saavutetaan • Yhteistyö ELY-keskusten kesken on lisääntynyt • Elvytyshaasteisiin on vastattu hienosti mm. kalatie- ja vesistöhankkeilla 5
  6. 6. Kalatalouden keskeisiä tavoitteita 2021 • Kestävän kalastuksen edistäminen, kalatalousalueiden toiminnan tuki • Kalatiestrategian toimeenpano, NOUSU-ohjelma, vaelluskalakantojen elvyttäminen • Kalatalousvelvoitteiden päivittäminen • Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian toimeenpano • Kalastusmatkailun toimintaedellytysten parantaminen • Kalatalouden arvoketjun kannattavan ja kestävästi kasvavan yritystoiminnan edistäminen • Kaupallisen kalastuksen ja kalankasvatuksen edellytysten parantaminen • Kalatalouden arvoketjun vastuullisen toiminnan varmistaminen • Kotimaisen kalan edistämisohjelma 6 Luonnos, mahdollisesti vielä hiukan viilataan
  7. 7. Turvallisuus ja kestävyys vesitalouden tavoitteiden keskiössä myös 2021 • Riskienhallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen • Tulvasuojelu sekä peltojen ja metsien vesitalous • Vesistövisiohankkeet, käytön, hoidon ja suojelun tarpeiden yhteensovittaminen • Vesiensuojelun tehostamisohjelma • Vesihuoltolain valvonnan tehostaminen, vesihuoltosektorin uudistuminen • Tiedon saatavuus ja käytettävyys, digitalisaatio 7
  8. 8. Yhteinen tehtävä kaikille ELY-keskusten toimijoille Edistetään monipuolisesti elinkeinojen kilpailukykyä, maatalous-, kalastus- ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä, uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, kestävää infrastruktuuria, vesistökuormituksen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuutta. 8

×