Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Timo Takkunen

227 Aufrufe

Veröffentlicht am

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Timo Takkunen

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Timo Takkunen

  1. 1. Kalatalous 21.10.2020 Takkunen Timo ELY-keskusten yhteinen toimialaneuvottelupäivä
  2. 2. Kalatalouden arvoketjun yritystoiminnan edistäminen Takkunen Timo2  Toteutetaan asiakaslähtöisesti elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa, tuetaan yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn parantamista.  Toimialalla positiivisia odotuksia ja investointitarpeita – Vesiviljelytuotannon lisääminen – Lisäarvotuotteet (silakka, kilohaili, särkikalat, sivuvirrat) parantavat kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä – Kotimaisen kalan arvostus kasvussa  Kuinka järjestetään siirtymävaiheen rahoitus v. 2021  Osallistutaan aktiivisesti EMKR-ohjelma-kauden 2021–2027 ja Suomen toimintaohjelman valmisteluun, alueellinen valmistelu  Kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden määrittely kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin  Kriisituki alan yrityksille tarpeellinen
  3. 3. Kalavarojen hoito Takkunen Timo3  Vaelluskalakantojen hoito, nousuohjelma - Asiantuntija-apu ja rahoitus  Tehdyn kartoituksen mukaan ilman kalatalousvelvoitetta olevien yli 5 MW voimalaitoslupien määrä on merkittävä  Kalatalousvelvoitteiden muutostarpeet vesilain uudistuksessa, ELY-keskus antaa asiantuntija-apua  Järvilohistrategian uudistaminen, lohi- ja meritaimenstrategian toimeenpano KHS-prosessissa  Kalatalousvelvoitteiden muutoshakemusprosessit – Kemijoki, IIjoki
  4. 4. Kalastuslain toimeenpano, vapaa-ajan kalastus Takkunen Timo4  Johdetaan alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien työskentelyä, KHS- arviointi – virtuaalikokoukset  Käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksyminen (118 kpl – Kokousten lykkääntyminen hidastaa KHS-prosessia – Osallistuminen kapenee, hyväksyminen ruuhkautuu ?  Osallistutaan kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän työhön  Ohjataan kalatalousalueiden toimintavarojen siirtoa YA-järjestelmään  Uusitaan norpansuojelua koskevat sopimukset vesialueiden omistajien kanssa  Kalastuksenvalvojien hyväksymisen uudistaminen  Tenon kalastussäännön neuvottelut, uuden kalastussäännön ohjeistus ja kalastusluvan myynnin siirto Tenon kalatalousalueelle
  5. 5. EU-kalastuksen valvonta Takkunen Timo5  Fyysinen valvonta – Henkilöstöresurssien riittävyys erityisesti lohivalvonnan aikana (samanaikainen kenttä- ja toimistovalvonta) – tärkeää myös yhteistyö muiden viranomaisten kanssa sekä valvontateknologioiden käyttöönotto – Purkamistarkastuksissa riskiperusteisuus yhdistettynä tavoitteeksi asetettuun tarkastusten määrän lisäämiseen  Toimistovalvonta – Uutena kuljetusasiakirjojen tarkastus ja muiden kuin kiintiölajien saalisilmoitukset käyttöön, millä aikavälillä ja missä laajuudessa? – eKake-tietojärjestelmän ostoilmoitusosion valmistuminen ja varmentamistyökalu käyttöön?

×